XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

Xổ số Quảng Trị XSQT 30 ngày

1. Xổ số Quảng Trị ngày 17/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 17/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 8, 8
G7

908

1 4, 6, 8
G6

5918 1131 8032

2 5, 8
G5

2168

3 1, 2
G4

52828 45843 14125
77716 20694 12877 79288

4 3, 5
5 9
G3

43214 98059

6 8
G2

98408

7 2, 7
G1

47295

8 8
ĐB 483645 9 4, 5
KQ Niêm yết: QT-17-1.jpgXSQT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSQT ngày 10/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 10/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 2, 4, 6
G7

161

1 1, 5
G6

8762 2906 5177

2 0, 8
G5

1511

3
G4

84978 56995 35176
26986 19097 94415 88220

4
5 3, 8
G3

62153 27828

6 1, 2
G2

66402

7 6, 7, 7, 8
G1

12477

8 6
ĐB 384058 9 5, 7
KQ Niêm yết: QT-10-1.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Quảng Trị

 

3. KQXSQT ngày 03/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 03/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 5
G7

288

1 3
G6

3050 2880 3872

2 3
G5

6687

3 0
G4

37182 88146 06770
83465 47430 44273 90154

4 6
5 0, 4
G3

68067 32405

6 5, 5, 7
G2

13013

7 0, 2, 3
G1

91323

8 0, 2, 7, 8
ĐB 579665 9 9
KQ Niêm yết: QT-3-1.jpgLô-tô XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Quảng Trị ngày 27/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 27/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 3, 4, 8
G7

403

1 0, 1, 1
G6

0934 9849 0411

2 1
G5

8411

3 1, 4, 6
G4

61347 27331 41452
78804 60178 70453 84883

4 7, 9
5 2, 3, 4
G3

29710 37754

6
G2

39436

7 7, 8
G1

17021

8 3
ĐB 519377 9
KQ Niêm yết: QT-27-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Quảng Trị ngày 20/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 20/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 1, 3, 4
G7

439

1 3
G6

5157 7204 3187

2 3, 4
G5

7903

3 2, 3, 9
G4

37893 07472 52132
21286 86947 46733 54524

4 7
5 7, 7, 9
G3

03913 03783

6
G2

34801

7 2
G1

04657

8 3, 6, 7
ĐB 992959 9 3
KQ Niêm yết: QT-20-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Quảng Trị ngày 13/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 13/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 0, 0, 2, 2
G7

496

1 5, 9
G6

6769 2068 0691

2 5
G5

0725

3 6
G4

74589 75191 36588
17400 42736 95319 21977

4
5
G3

22400 26302

6 8, 9
G2

74295

7 7
G1

09215

8 8, 9
ĐB 863102 9 1, 1, 5, 6, 9
KQ Niêm yết: QT-13-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Quảng Trị ngày 06/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 06/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 0,1,2,3,3,5,7
G7

228

1 5
G6

2215 5469 5202

2 0, 7, 7, 8
G5

2627

3
G4

74901 96103 82396
62941 38451 12820 22096

4 1
5 1
G3

11327 41905

6 9
G2

17103

7
G1

49700

8 4
ĐB 636884 9 6, 6
KQ Niêm yết: QT-6-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Quảng Trị ngày 29/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 29/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 85 0
G7

317

1 7
G6

6683 3236 5399

2 2, 8, 8, 9
G5

2771

3 4, 6, 8
G4

97891 96429 26334
29575 89087 86038 48895

4
5 7
G3

32422 14328

6
G2

04093

7 1, 5
G1

00828

8 3, 5, 7
ĐB 287057 9 1, 3, 5, 9
KQ Niêm yết: QT-29-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Quảng Trị ngày 22/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 22/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 0, 7, 8
G7

608

1 7, 8
G6

4967 2896 2470

2 4
G5

5600

3 3, 6
G4

57207 75552 67384
59799 73618 96033 90794

4 0
5 2
G3

83988 28424

6 7
G2

60487

7 0
G1

04717

8 4, 7, 8
ĐB 202236 9 4, 6, 9
KQ Niêm yết: QT-22-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Quảng Trị ngày 15/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 15/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0 6
G7

959

1 2, 9
G6

8464 6144 3569

2 0, 4
G5

3240

3
G4

53119 28554 97283
04181 60220 61124 90212

4 0, 4
5 4, 9
G3

58087 37495

6 4, 9
G2

06877

7 7
G1

69906

8 1, 3, 6, 7
ĐB 571293 9 3, 5
KQ Niêm yết: QT-15-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Quảng Trị ngày 08/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 08/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 0, 2
G7

232

1 7, 9, 9
G6

1617 7348 2261

2 9, 9
G5

7029

3 2, 9
G4

22019 71147 90258
82700 15402 54450 36772

4 7, 8
5 0, 8
G3

62691 53339

6 0, 1
G2

46929

7 2, 9
G1

10360

8
ĐB 581619 9 1
KQ Niêm yết: QT-8-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Quảng Trị ngày 01/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 01/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4
G7

817

1 4, 7, 7
G6

5880 6773 9166

2 2, 9
G5

6478

3 5, 9
G4

34344 67629 47398
38739 37035 36814 47496

4 4
5 0
G3

59717 16222

6 6
G2

42492

7 3, 8
G1

99486

8 0, 6
ĐB 800850 9 2, 6, 8
KQ Niêm yết: QT-1-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Quảng Trị ngày 25/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 25/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 2, 6
G7

361

1 7, 9
G6

6370 6865 0131

2
G5

9119

3 1, 5, 8
G4

48366 31873 03381
09899 56617 42156 83659

4
5 6, 9, 9
G3

33338 96902

6 1, 5, 6
G2

82792

7 0, 3
G1

96306

8 1
ĐB 848959 9 2, 9
KQ Niêm yết: QT-25-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Quảng Trị ngày 18/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 18/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0
G7

595

1 0, 8, 8
G6

5398 8562 0818

2 6
G5

1347

3 9
G4

90956 74539 95754
46381 26718 49410 94548

4 7, 8
5 4, 6
G3

09780 19688

6 2, 4
G2

09164

7 4
G1

75726

8 0, 1, 8
ĐB 665374 9 5, 5, 8
KQ Niêm yết: QT-18-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Quảng Trị ngày 11/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 11/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 85 0 5, 7, 8
G7

096

1 2, 4
G6

6549 9164 0954

2
G5

6208

3
G4

17307 65312 23763
27671 74794 02514 74375

4 9
5 1, 2, 4
G3

88289 15305

6 3, 3, 4
G2

66051

7 1, 5
G1

77563

8 5, 9
ĐB 361952 9 4, 6
KQ Niêm yết: QT-11-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Quảng Trị ngày 04/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 04/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 1, 1, 2, 5, 5
G7

284

1 0
G6

3071 3131 6905

2
G5

5602

3 1, 9
G4

81610 73758 04739
92772 71887 19861 45293

4
5 6, 8
G3

21379 77101

6 1
G2

24305

7 1, 2, 9
G1

16601

8 0, 4, 7
ĐB 806880 9 3
KQ Niêm yết: QT-4-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Quảng Trị ngày 27/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 27/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 85 0 2, 8
G7

302

1 0
G6

6736 6533 0642

2 1, 3
G5

8354

3 3, 6
G4

67142 78697 41185
28421 11180 11723 51343

4 2, 2, 3, 6
5 4, 8
G3

32270 33158

6
G2

65510

7 0
G1

25708

8 0, 5, 5
ĐB 005246 9 7
KQ Niêm yết: QT-27-9.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Quảng Trị ngày 20/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 20/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 0, 5
G7

129

1 4, 8
G6

2069 4314 7423

2 3, 9
G5

7077

3
G4

73893 06205 98497
58252 13292 96561 47844

4 4
5 2
G3

59685 84818

6 1, 2, 9
G2

09362

7 7
G1

45596

8 0, 5
ĐB 453400 9 2, 3, 6, 7
KQ Niêm yết: QT-20-9.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Quảng Trị ngày 13/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 13/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 1
G7

689

1 6, 8
G6

7740 6637 6922

2 1, 2, 2, 7
G5

8774

3 3, 7
G4

86097 87833 98021
43322 97953 20316 73490

4 0
5 3, 8
G3

30501 43058

6
G2

26885

7 4
G1

32980

8 0, 5, 9
ĐB 832727 9 0, 7
KQ Niêm yết: QT-13-9.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Quảng Trị ngày 06/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 06/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 0, 6
G7

668

1 4, 5, 6
G6

1700 7998 5814

2
G5

3095

3 1, 1, 2, 6
G4

56144 15931 45032
56636 12766 75341 51915

4 0, 1, 1, 4, 5
5
G3

53840 74706

6 6, 8
G2

86141

7
G1

42016

8
ĐB 997145 9 5, 8
KQ Niêm yết: QT-6-9.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Quảng Trị ngày 30/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 30/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 3, 5, 7
G7

839

1 1, 4, 6
G6

5832 6905 4678

2
G5

7361

3 1, 2, 2, 9
G4

05807 65203 47350
57914 90858 72732 04911

4
5 0, 0, 8
G3

45577 70050

6 1, 6
G2

15616

7 7, 8
G1

03598

8
ĐB 945066 9 8
KQ Niêm yết: QT-30-8.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Quảng Trị ngày 23/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 23/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0
G7

738

1 7, 8
G6

9974 6543 3986

2
G5

2967

3 3, 5, 5, 8
G4

97047 61835 73818
94117 21397 15678 00633

4 3, 7
5 3
G3

26960 35683

6 0, 7, 8
G2

76368

7 4, 8
G1

68683

8 3, 3, 6
ĐB 892753 9 7
KQ Niêm yết: QT-23-8.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Quảng Trị ngày 16/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 16/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 8
G7

327

1 3, 5, 6
G6

4608 3395 8382

2 5, 7
G5

6146

3
G4

17652 17458 11985
86746 20251 12164 48115

4 6, 6
5 1, 2, 8
G3

74316 21685

6 4
G2

28894

7 2
G1

32172

8 2, 5, 5
ĐB 849325 9 4, 5
KQ Niêm yết: QT-16-8.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Quảng Trị ngày 09/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 09/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0
G7

533

1 0
G6

1135 2090 6951

2
G5

2243

3 0, 3, 5
G4

33730 76257 12510
07561 04492 82078 33081

4 3
5 1, 2, 7, 9
G3

70759 02782

6 1, 2, 6
G2

58352

7 8, 8
G1

50778

8 1, 2
ĐB 289062 9 0, 2
KQ Niêm yết: QT-9-8.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Quảng Trị ngày 02/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 02/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0
G7

819

1 1, 7, 8, 9, 9
G6

5186 0284 3756

2
G5

4617

3 2, 8
G4

66696 32867 31854
81532 85142 13753 05418

4 2, 3
5 3, 4, 6
G3

46538 87519

6 0, 7
G2

38211

7
G1

71786

8 4, 6, 6
ĐB 272760 9 6
KQ Niêm yết: QT-2-8.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Quảng Trị ngày 26/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 26/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 4
G7

033

1 3, 8
G6

4549 3961 1093

2 6
G5

0275

3 3, 8, 9
G4

83039 33226 18013
19299 04938 29381 88692

4 4, 6, 9
5 7
G3

01804 50746

6 1
G2

15857

7 2, 5
G1

46472

8 1
ĐB 886144 9 2, 3, 9
KQ Niêm yết: QT-26-7.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Quảng Trị ngày 19/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 19/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 3
G7

213

1 1, 3, 5
G6

7962 3084 1961

2 1, 4
G5

0951

3
G4

54224 93267 91245
92315 70284 78503 87189

4 5
5 1
G3

68684 72466

6 1, 2, 6, 7
G2

23421

7 1, 5
G1

09175

8 4, 4, 4, 9
ĐB 454971 9
KQ Niêm yết: QT-19-7.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Quảng Trị ngày 12/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 0, 1, 2, 8
G7

184

1
G6

7102 5701 8191

2 0, 4, 4, 7
G5

1790

3 5
G4

87608 05855 29297
06282 16467 02300 35835

4
5 5
G3

14320 67224

6 7
G2

72583

7
G1

05727

8 2, 3, 4
ĐB 167124 9 0, 1, 7, 9
KQ Niêm yết: QT-12-7.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Quảng Trị ngày 05/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 0, 5
G7

099

1 6, 9
G6

8166 3444 3716

2 5
G5

8375

3 0, 8
G4

01630 96857 67400
02038 44467 87178 48905

4 4, 8
5 7
G3

84291 79086

6 6, 7
G2

97548

7 5, 8
G1

37425

8 1, 6
ĐB 891481 9 1, 9
KQ Niêm yết: QT-5-7.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Quảng Trị ngày 28/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 2, 5
G7

797

1 2, 6
G6

7316 5629 0378

2 0, 5, 9
G5

7583

3 6, 8
G4

76436 17965 93687
71172 61112 63320 11972

4 6
5
G3

76391 87902

6 5
G2

55246

7 2, 2, 8
G1

80438

8 3, 7
ĐB 237705 9 1, 7
KQ Niêm yết: QT-28-6.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSQT 30 ngày liên tiếp

XSQT 30 ngày hay KQXSQT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Quảng Trị của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Quảng Trị

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 22/01)

KQXS QUẢNG TRỊ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Đang tải dữ liệu...