XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

Xổ số Quảng Trị XSQT 30 ngày

1. Xổ số Quảng Trị ngày 09/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 09/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0
G7

533

1 0
G6

1135 2090 6951

2
G5

2243

3 0, 3, 5
G4

33730 76257 12510
07561 04492 82078 33081

4 3
5 1, 2, 7, 9
G3

70759 02782

6 1, 2, 6
G2

58352

7 8, 8
G1

50778

8 1, 2
ĐB 289062 9 0, 2
KQ Niêm yết: QT-9-8.jpgXSQT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSQT ngày 02/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 02/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0
G7

819

1 1, 7, 8, 9, 9
G6

5186 0284 3756

2
G5

4617

3 2, 8
G4

66696 32867 31854
81532 85142 13753 05418

4 2, 3
5 3, 4, 6
G3

46538 87519

6 0, 7
G2

38211

7
G1

71786

8 4, 6, 6
ĐB 272760 9 6
KQ Niêm yết: QT-2-8.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Quảng Trị

 

3. KQXSQT ngày 26/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 26/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 4
G7

033

1 3, 8
G6

4549 3961 1093

2 6
G5

0275

3 3, 8, 9
G4

83039 33226 18013
19299 04938 29381 88692

4 4, 6, 9
5 7
G3

01804 50746

6 1
G2

15857

7 2, 5
G1

46472

8 1
ĐB 886144 9 2, 3, 9
KQ Niêm yết: QT-26-7.jpgLô-tô XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Quảng Trị ngày 19/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 19/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 3
G7

213

1 1, 3, 5
G6

7962 3084 1961

2 1, 4
G5

0951

3
G4

54224 93267 91245
92315 70284 78503 87189

4 5
5 1
G3

68684 72466

6 1, 2, 6, 7
G2

23421

7 1, 5
G1

09175

8 4, 4, 4, 9
ĐB 454971 9
KQ Niêm yết: QT-19-7.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Quảng Trị ngày 12/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 0, 1, 2, 8
G7

184

1
G6

7102 5701 8191

2 0, 4, 4, 7
G5

1790

3 5
G4

87608 05855 29297
06282 16467 02300 35835

4
5 5
G3

14320 67224

6 7
G2

72583

7
G1

05727

8 2, 3, 4
ĐB 167124 9 0, 1, 7, 9
KQ Niêm yết: QT-12-7.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Quảng Trị ngày 05/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 0, 5
G7

099

1 6, 9
G6

8166 3444 3716

2 5
G5

8375

3 0, 8
G4

01630 96857 67400
02038 44467 87178 48905

4 4, 8
5 7
G3

84291 79086

6 6, 7
G2

97548

7 5, 8
G1

37425

8 1, 6
ĐB 891481 9 1, 9
KQ Niêm yết: QT-5-7.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Quảng Trị ngày 28/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 2, 5
G7

797

1 2, 6
G6

7316 5629 0378

2 0, 5, 9
G5

7583

3 6, 8
G4

76436 17965 93687
71172 61112 63320 11972

4 6
5
G3

76391 87902

6 5
G2

55246

7 2, 2, 8
G1

80438

8 3, 7
ĐB 237705 9 1, 7
KQ Niêm yết: QT-28-6.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Quảng Trị ngày 21/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 1, 3
G7

634

1 0,0,3,3,8,9
G6

3110 4179 0819

2 4, 6, 6
G5

9143

3 2, 4
G4

67026 69013 91826
67503 55101 42413 86352

4 3
5 2, 5
G3

89069 61755

6 9
G2

62710

7 9
G1

41118

8
ĐB 716224 9
KQ Niêm yết: QT-21-6.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Quảng Trị ngày 14/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 3
G7

069

1 1
G6

4538 8545 3754

2 4, 5
G5

6359

3 0, 7, 8, 8
G4

09703 79748 89168
71738 44591 14324 16781

4 5, 8
5 4, 9
G3

54130 02825

6 1, 8, 9
G2

53061

7 2
G1

38772

8 1
ĐB 710711 9 1
KQ Niêm yết: QT-14-6.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Quảng Trị ngày 07/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0
G7

047

1 9
G6

2619 0142 5974

2 3
G5

0323

3
G4

78896 83899 26159
62660 29555 48288 17361

4 2, 6, 7
5 1, 5, 9
G3

78593 84180

6 0, 1, 5
G2

33565

7 4
G1

15351

8 0, 8
ĐB 121346 9 2, 3, 6, 9
KQ Niêm yết: QT-7-6.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Quảng Trị ngày 31/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 31/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 39 0
G7

049

1 2
G6

9750 7064 8142

2 2, 9
G5

0122

3 3, 9
G4

47546 33191 33577
66961 98129 44759 68933

4 2, 6, 9
5 0, 4, 8, 9
G3

71512 55187

6 1, 4
G2

20892

7 7
G1

44758

8 7
ĐB 546154 9 1, 2
KQ Niêm yết: QT-31-5.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Quảng Trị ngày 24/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 24/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 4, 5
G7

758

1 3, 3, 8
G6

0440 4475 2413

2 0, 5
G5

4220

3 1, 8
G4

98381 65918 34831
79804 81925 17905 46113

4 0, 0, 2
5 2, 8
G3

27142 93838

6 5
G2

42340

7 5
G1

20152

8 1, 8
ĐB 758265 9
KQ Niêm yết: QT-24-5.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Quảng Trị ngày 17/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 17/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 1, 4
G7

046

1 0, 7, 7, 9
G6

5717 0601 3533

2
G5

4261

3 2, 3, 4
G4

61804 13593 22981
92617 69655 74344 71732

4 2, 4, 6
5 5
G3

11610 66234

6 1
G2

02119

7 3
G1

97873

8 1, 1
ĐB 172742 9 3
KQ Niêm yết: QT-17-5.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Quảng Trị ngày 10/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 10/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 5
G7

228

1 2
G6

4177 2476 5331

2 8
G5

1612

3 0, 1, 5, 7, 7
G4

68358 83659 71637
85186 90530 67682 38937

4 2, 5
5 8, 9
G3

20784 53942

6
G2

32345

7 6, 7, 9
G1

42905

8 2, 4, 6
ĐB 601279 9
KQ Niêm yết: QT-10-5.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Quảng Trị ngày 03/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 03/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 0
G7

900

1 0, 7, 9
G6

8071 8719 4860

2 3, 7, 9
G5

0817

3 0
G4

46166 33657 48827
51271 95029 41997 58610

4 6
5 0, 1, 4, 7
G3

18523 22046

6 0, 6
G2

82951

7 1, 1
G1

94850

8
ĐB 730554 9 7
KQ Niêm yết: QT-3-5.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Quảng Trị ngày 26/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 26/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 2, 2, 3, 8
G7

517

1 7
G6

0357 1690 2308

2
G5

6103

3 0, 6, 9
G4

05736 98702 65952
69395 25876 83362 52261

4
5 1, 2, 7
G3

23287 49430

6 1, 2, 7
G2

40302

7 6
G1

05039

8 7
ĐB 941451 9 0, 5
KQ Niêm yết: QT-26-4.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Quảng Trị ngày 19/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 5
G7

794

1 4, 7
G6

6414 9305 3766

2 8
G5

5893

3 5
G4

75952 12644 04517
77435 83886 65294 60085

4 4, 5
5 2
G3

78645 85128

6 6
G2

08392

7
G1

65284

8 4, 5, 6, 8, 9
ĐB 018189 9 2, 3, 4, 4
KQ Niêm yết: QT-19-4.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Quảng Trị ngày 12/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 6, 8, 8
G7

810

1 0, 0, 1, 2, 7
G6

5071 7673 6411

2 1, 7
G5

7874

3 4, 4
G4

35810 65117 19127
16934 99212 54974 18708

4
5
G3

22292 14121

6
G2

93406

7 1, 3, 4, 4
G1

04085

8 5
ĐB 348708 9 2
KQ Niêm yết: QT-12-4.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Quảng Trị ngày 05/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 8, 9
G7

109

1 4, 8, 9, 9
G6

9898 5833 2479

2 0
G5

1718

3 0, 3, 7
G4

35030 64082 05666
41642 60096 56171 57819

4 2, 6
5
G3

31446 28619

6 6
G2

54320

7 1, 9
G1

23908

8 2
ĐB 733037 9 6, 8
KQ Niêm yết: QT-5-4.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Quảng Trị ngày 29/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 3, 8
G7

927

1 5, 9
G6

5877 0619 6703

2 6, 7
G5

9735

3 5, 7, 7
G4

67892 10156 28537
75937 52359 24943 27463

4 3
5 6, 9
G3

82615 07487

6 2, 3
G2

58008

7 6, 7
G1

84876

8 7
ĐB 423462 9 2
KQ Niêm yết: QT-29-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Quảng Trị ngày 22/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 0
G7

458

1 7, 8
G6

0966 0867 7621

2 1, 2
G5

7030

3 0
G4

75186 18417 58797
42700 08266 56022 86248

4 8
5 5, 8
G3

29518 21979

6 1, 6, 6, 7
G2

95855

7 9
G1

45861

8 0, 6, 8
ĐB 249680 9 7
KQ Niêm yết: QT-22-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Quảng Trị ngày 15/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 15/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 1, 8
G7

697

1 2
G6

0147 4757 9332

2 0, 1
G5

2812

3 1, 2, 4
G4

70856 58121 25054
01068 78931 26475 29334

4 2, 7
5 4, 6, 7
G3

61598 35287

6 8
G2

61442

7 5
G1

40001

8 7
ĐB 280820 9 7, 8
KQ Niêm yết: QT-15-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Quảng Trị ngày 08/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 08/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 2, 6, 9
G7

828

1 1, 3
G6

4135 6050 8885

2 8
G5

0402

3 1, 5
G4

02409 91713 61506
77531 56971 36083 97587

4
5 0
G3

79591 65179

6
G2

46487

7 1, 1, 9
G1

62171

8 3, 5, 7, 7
ĐB 580292 9 1, 2
KQ Niêm yết: QT-8-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Quảng Trị ngày 01/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 01/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 0, 8
G7

839

1 0
G6

9254 6408 9495

2 2
G5

7300

3 9
G4

40051 96910 49882
35171 82768 78878 86382

4 2, 6
5 1, 4
G3

69746 56442

6 0, 4, 5, 8
G2

49960

7 1, 8
G1

97864

8 2, 2
ĐB 862765 9 5
KQ Niêm yết: QT-1-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Quảng Trị ngày 22/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 22/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 0, 4, 9
G7

476

1
G6

1940 6400 0160

2 0, 3, 4
G5

7736

3 2, 6
G4

32709 31971 02804
79861 70549 00897 90296

4 0, 9
5
G3

59424 50932

6 0, 1
G2

58220

7 1, 6
G1

66623

8 2, 3
ĐB 939882 9 6, 7
KQ Niêm yết: QT-22-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Quảng Trị ngày 15/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 15/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 6
G7

986

1 7
G6

4272 9330 4593

2 5
G5

1249

3 0, 6
G4

78792 51292 47706
33236 32117 28741 45451

4 1, 3, 9, 9
5 1, 1
G3

35425 96881

6
G2

12951

7 2
G1

96290

8 1, 6
ĐB 542849 9 0, 2, 2, 3
KQ Niêm yết: QT-15-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Quảng Trị ngày 08/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 08/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 0, 5
G7

461

1 1, 3, 7, 9
G6

8060 7094 4360

2 0
G5

6320

3
G4

06117 70500 41111
88541 39796 48172 54013

4 1, 1, 1, 7
5
G3

19041 08305

6 0, 0, 1
G2

27547

7 1, 2
G1

38141

8
ĐB 576171 9 4, 6
KQ Niêm yết: QT-8-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Quảng Trị ngày 01/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 01/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 1
G7

901

1 0, 0, 8
G6

9923 5335 7229

2 3, 3, 9
G5

4546

3 4, 5, 5
G4

46934 98596 21555
65599 79985 69552 05289

4 6
5 2, 5
G3

42867 49935

6 7
G2

13323

7
G1

91718

8 5, 9
ĐB 884210 9 6, 9
KQ Niêm yết: QT-1-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Quảng Trị ngày 25/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 25/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 1
G7

283

1 3, 6
G6

8813 2201 1585

2 2, 7
G5

1096

3 4
G4

17989 99395 82022
19794 48727 10074 72886

4
5
G3

55772 57116

6
G2

89795

7 2, 4
G1

27534

8 3, 5, 6, 8, 9
ĐB 166988 9 4, 5, 5, 6
KQ Niêm yết: QT-25-1.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Quảng Trị ngày 18/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 18/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 5
G7

810

1 0, 6, 8
G6

2693 9627 8257

2 2, 7, 7
G5

0168

3 0, 2
G4

01830 49297 28127
31116 46364 44518 23605

4
5 7
G3

46894 81597

6 0, 4, 8
G2

18960

7
G1

07232

8 4
ĐB 717522 9 3, 4, 7, 7
KQ Niêm yết: QT-18-1.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSQT 30 ngày liên tiếp

XSQT 30 ngày hay KQXSQT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Quảng Trị của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Quảng Trị

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 14/08)

KQXS QUẢNG TRỊ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...