XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MEGA 6/45 30 ngày

Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 14,830,706,500 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 15/08 (Thứ Tư)

Kết quả12 24 25 33 40 44
Thống kê người trúng giải ngày 15/08
Kỳ mở thưởng: #00323
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,830,706,500
G.1ballballballballball1810,000,000
G.2ballballballball853300,000
G.3ballballball14,84930,000

2. XS Mega 6/45 ngày 12/08 (Chủ Nhật)

Kết quả05 16 17 28 31 38
Thống kê người trúng giải ngày 12/08
Kỳ mở thưởng: #00322
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,334,071,500
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball912300,000
G.3ballballball15,11130,000

Tin tức xổ số Mega 6/45

3. KQXS Mega ngày 10/08 (Thứ Sáu)

Kết quả18 22 24 29 41 45
Thống kê người trúng giải ngày 10/08
Kỳ mở thưởng: #00321
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball131,813,307,500
G.1ballballballballball1510,000,000
G.2ballballballball1,069300,000
G.3ballballball18,11730,000

4. XSMEGA ngày 08/08 (Thứ Tư)

Kết quả19 34 37 39 41 44
Thống kê người trúng giải ngày 08/08
Kỳ mở thưởng: #00320
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,901,465,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,028300,000
G.3ballballball18,78930,000

5. XS Mega 6/45 ngày 05/08 (Chủ Nhật)

Kết quả07 10 18 31 39 43
Thống kê người trúng giải ngày 05/08
Kỳ mở thưởng: #00313
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball027,963,487,000
G.1ballballballballball2310,000,000
G.2ballballballball1,136300,000
G.3ballballball18,09530,000

6. XS Mega 6/45 ngày 03/08 (Thứ Sáu)

Kết quả03 08 10 24 27 28
Thống kê người trúng giải ngày 03/08
Kỳ mở thưởng: #00313
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,281,515,500
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,350300,000
G.3ballballball20,49530,000

7. XS Mega 6/45 ngày 01/08 (Thứ Tư)

Kết quả05 06 29 30 37 38
Thống kê người trúng giải ngày 01/08
Kỳ mở thưởng: #00313
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,731,858,000
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball957300,000
G.3ballballball17,73530,000

8. XS Mega 6/45 ngày 29/07 (Chủ Nhật)

Kết quả26 31 32 37 43 45
Thống kê người trúng giải ngày 29/07
Kỳ mở thưởng: #00313
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,925,351,500
G.1ballballballballball1410,000,000
G.2ballballballball901300,000
G.3ballballball16,16230,000

9. XS Mega 6/45 ngày 27/07 (Thứ Sáu)

Kết quả02 21 32 37 38 42
Thống kê người trúng giải ngày 27/07
Kỳ mở thưởng: #00315
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,031,963,500
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,071300,000
G.3ballballball16,46830,000

10. XS Mega 6/45 ngày 25/07 (Thứ Tư)

Kết quả09 16 18 38 41 45
Thống kê người trúng giải ngày 25/07
Kỳ mở thưởng: #00314
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,477,380,000
G.1ballballballballball1710,000,000
G.2ballballballball1,047300,000
G.3ballballball17,04430,000

11. XS Mega 6/45 ngày 22/07 (Chủ Nhật)

Kết quả08 09 24 27 40 45
Thống kê người trúng giải ngày 22/07
Kỳ mở thưởng: #00313
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,791,807,000
G.1ballballballballball1410,000,000
G.2ballballballball988300,000
G.3ballballball16,77730,000

12. XS Mega 6/45 ngày 20/07 (Thứ Sáu)

Kết quả13 14 16 19 20 23
Thống kê người trúng giải ngày 20/07
Kỳ mở thưởng: #00312
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,218,909,000
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball838300,000
G.3ballballball14,18530,000

13. XS Mega 6/45 ngày 18/07 (Thứ Tư)

Kết quả08 10 14 19 26 34
Thống kê người trúng giải ngày 18/07
Kỳ mở thưởng: #00311
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,699,373,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,010300,000
G.3ballballball15,16730,000

14. XS Mega 6/45 ngày 15/07 (Chủ Nhật)

Kết quả07 15 20 29 31 38
Thống kê người trúng giải ngày 15/07
Kỳ mở thưởng: #00310
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,380,902,000
G.1ballballballballball1810,000,000
G.2ballballballball939300,000
G.3ballballball14,50830,000

15. XS Mega 6/45 ngày 13/07 (Thứ Sáu)

Kết quả03 08 09 25 27 28
Thống kê người trúng giải ngày 13/07
Kỳ mở thưởng: #00309
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball116,334,968,000
G.1ballballballballball1810,000,000
G.2ballballballball1,026300,000
G.3ballballball17,61130,000

16. XS Mega 6/45 ngày 11/07 (Thứ Tư)

Kết quả12 26 28 29 39 43
Thống kê người trúng giải ngày 11/07
Kỳ mở thưởng: #00308
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,804,193,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,146300,000
G.3ballballball17,27430,000

17. XS Mega 6/45 ngày 08/07 (Chủ Nhật)

Kết quả02 07 08 10 28 44
Thống kê người trúng giải ngày 08/07
Kỳ mở thưởng: #00307
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,398,681,000
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball1,008300,000
G.3ballballball15,75930,000

18. XS Mega 6/45 ngày 06/07 (Thứ Sáu)

Kết quả22 26 33 34 38 42
Thống kê người trúng giải ngày 06/07
Kỳ mở thưởng: #00306
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball119,552,700,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,003300,000
G.3ballballball16,42030,000

19. XS Mega 6/45 ngày 04/07 (Thứ Tư)

Kết quả02 03 27 28 34 43
Thống kê người trúng giải ngày 04/07
Kỳ mở thưởng: #00305
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,914,040,000
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball953300,000
G.3ballballball16,53530,000

20. XS Mega 6/45 ngày 01/07 (Chủ Nhật)

Kết quả04 07 15 28 34 37
Thống kê người trúng giải ngày 01/07
Kỳ mở thưởng: #00304
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,261,589,000
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,049300,000
G.3ballballball17,05030,000

21. XS Mega 6/45 ngày 29/06 (Thứ Sáu)

Kết quả06 18 22 24 36 39
Thống kê người trúng giải ngày 29/06
Kỳ mở thưởng: #00303
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,740,422,500
G.1ballballballballball3110,000,000
G.2ballballballball1,228300,000
G.3ballballball17,28230,000

22. XS Mega 6/45 ngày 27/06 (Thứ Tư)

Kết quả25 27 29 33 37 38
Thống kê người trúng giải ngày 27/06
Kỳ mở thưởng: #00302
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,503,491,000
G.1ballballballballball1710,000,000
G.2ballballballball1,045300,000
G.3ballballball16,29330,000

23. XS Mega 6/45 ngày 24/06 (Chủ Nhật)

Kết quả06 08 23 32 33 41
Thống kê người trúng giải ngày 24/06
Kỳ mở thưởng: #00301
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball145,425,875,500
G.1ballballballballball3410,000,000
G.2ballballballball1,632300,000
G.3ballballball23,86830,000

24. XS Mega 6/45 ngày 22/06 (Thứ Sáu)

Kết quả15 19 20 26 34 39
Thống kê người trúng giải ngày 22/06
Kỳ mở thưởng: #00300
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball041,341,594,500
G.1ballballballballball3510,000,000
G.2ballballballball1,302300,000
G.3ballballball21,58230,000

25. XS Mega 6/45 ngày 20/06 (Thứ Tư)

Kết quả02 18 22 30 32 43
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
Kỳ mở thưởng: #00299
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball037,468,041,000
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,303300,000
G.3ballballball20,34230,000

26. XS Mega 6/45 ngày 17/06 (Chủ Nhật)

Kết quả03 05 06 07 34 40
Thống kê người trúng giải ngày 17/06
Kỳ mở thưởng: #00298
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball033,489,990,000
G.1ballballballballball1010,000,000
G.2ballballballball1,082300,000
G.3ballballball19,84130,000

27. XS Mega 6/45 ngày 15/06 (Thứ Sáu)

Kết quả08 11 13 23 24 28
Thống kê người trúng giải ngày 15/06
Kỳ mở thưởng: #00297
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,482,556,000
G.1ballballballballball3210,000,000
G.2ballballballball1,285300,000
G.3ballballball22,04430,000

28. XS Mega 6/45 ngày 13/06 (Thứ Tư)

Kết quả02 04 17 24 31 40
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
Kỳ mở thưởng: #00296
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball027,102,742,000
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball1,182300,000
G.3ballballball19,73630,000

29. XS Mega 6/45 ngày 10/06 (Chủ Nhật)

Kết quả22 25 35 36 38 39
Thống kê người trúng giải ngày 10/06
Kỳ mở thưởng: #00294
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,921,544,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,288300,000
G.3ballballball20,93330,000

30. XS Mega 6/45 ngày 08/06 (Thứ Sáu)

Kết quả04 13 32 35 40 42
Thống kê người trúng giải ngày 08/06
Kỳ mở thưởng: #00294
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball023,018,484,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,218300,000
G.3ballballball20,22430,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 16/08)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...