XSKT Bạch thủ T.kê CẦU
Xem thêm:
XSMEGA645 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 15,460,909,500 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 24/04 (Thứ Tư)

Kết quả04 07 12 13 20 45
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
Kỳ mở thưởng: #00431
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,460,909,500
G.1ballballballballball1410,000,000
G.2ballballballball838300,000
G.3ballballball13,85030,000

2. XS Mega 6/45 ngày 21/04 (Chủ Nhật)

Kết quả08 11 13 20 41 43
Thống kê người trúng giải ngày 21/04
Kỳ mở thưởng: #00430
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,253,836,000
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball735300,000
G.3ballballball11,89130,000

Tin tức xổ số Mega 6/45

3. KQXS Mega ngày 19/04 (Thứ Sáu)

Kết quả01 04 05 12 17 21
Thống kê người trúng giải ngày 19/04
Kỳ mở thưởng: #00429
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,042,826,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball889300,000
G.3ballballball13,14030,000

4. XSMEGA ngày 17/04 (Thứ Tư)

Kết quả07 11 21 25 30 44
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
Kỳ mở thưởng: #00419
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball113,225,173,500
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball770300,000
G.3ballballball12,94630,000

5. XS Mega 6/45 ngày 14/04 (Chủ Nhật)

Kết quả04 13 20 34 35 37
Thống kê người trúng giải ngày 14/04
Kỳ mở thưởng: #00419
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball144,071,252,500
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball1,015300,000
G.3ballballball19,03630,000

6. XS Mega 6/45 ngày 12/04 (Thứ Sáu)

Kết quả03 12 15 16 17 44
Thống kê người trúng giải ngày 12/04
Kỳ mở thưởng: #00419
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball040,141,316,500
G.1ballballballballball2610,000,000
G.2ballballballball1,425300,000
G.3ballballball23,28930,000

7. XS Mega 6/45 ngày 10/04 (Thứ Tư)

Kết quả07 11 14 30 35 42
Thống kê người trúng giải ngày 10/04
Kỳ mở thưởng: #00419
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball036,441,477,000
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball1,286300,000
G.3ballballball21,15130,000

8. XS Mega 6/45 ngày 07/04 (Chủ Nhật)

Kết quả08 10 26 28 32 34
Thống kê người trúng giải ngày 07/04
Kỳ mở thưởng: #00418
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball032,688,405,500
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball1,083300,000
G.3ballballball18,99330,000

9. XS Mega 6/45 ngày 05/04 (Thứ Sáu)

Kết quả02 07 25 36 38 43
Thống kê người trúng giải ngày 05/04
Kỳ mở thưởng: #00423
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,177,213,000
G.1ballballballballball2310,000,000
G.2ballballballball1,128300,000
G.3ballballball18,45330,000

10. XS Mega 6/45 ngày 03/04 (Thứ Tư)

Kết quả04 11 18 33 34 45
Thống kê người trúng giải ngày 03/04
Kỳ mở thưởng: #00418
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,129,369,500
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball1,065300,000
G.3ballballball18,57230,000

11. XS Mega 6/45 ngày 31/03 (Chủ Nhật)

Kết quả03 05 19 28 31 38
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
Kỳ mở thưởng: #00421
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,437,276,000
G.1ballballballballball1510,000,000
G.2ballballballball1,085300,000
G.3ballballball17,79330,000

12. XS Mega 6/45 ngày 29/03 (Thứ Sáu)

Kết quả02 19 26 27 30 37
Thống kê người trúng giải ngày 29/03
Kỳ mở thưởng: #00418
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,765,342,000
G.1ballballballballball1510,000,000
G.2ballballballball917300,000
G.3ballballball15,48530,000

13. XS Mega 6/45 ngày 27/03 (Thứ Tư)

Kết quả09 12 22 24 30 42
Thống kê người trúng giải ngày 27/03
Kỳ mở thưởng: #00417
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,055,913,000
G.1ballballballballball2610,000,000
G.2ballballballball1,078300,000
G.3ballballball16,89230,000

14. XS Mega 6/45 ngày 24/03 (Chủ Nhật)

Kết quả05 17 21 27 34 40
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
Kỳ mở thưởng: #00418
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,595,469,000
G.1ballballballballball1110,000,000
G.2ballballballball814300,000
G.3ballballball14,50830,000

15. XS Mega 6/45 ngày 22/03 (Thứ Sáu)

Kết quả01 03 06 13 18 41
Thống kê người trúng giải ngày 22/03
Kỳ mở thưởng: #00417
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball018,010,166,000
G.1ballballballballball1310,000,000
G.2ballballballball871300,000
G.3ballballball14,39330,000

16. XS Mega 6/45 ngày 20/03 (Thứ Tư)

Kết quả02 07 17 24 29 37
Thống kê người trúng giải ngày 20/03
Kỳ mở thưởng: #00416
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,559,719,000
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball1,010300,000
G.3ballballball15,11930,000

17. XS Mega 6/45 ngày 17/03 (Chủ Nhật)

Kết quả05 06 16 18 24 42
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
Kỳ mở thưởng: #00415
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,253,753,500
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball1,105300,000
G.3ballballball15,57630,000

18. XS Mega 6/45 ngày 15/03 (Thứ Sáu)

Kết quả05 10 15 19 38 42
Thống kê người trúng giải ngày 15/03
Kỳ mở thưởng: #00414
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,180,566,000
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball870300,000
G.3ballballball14,64030,000

19. XS Mega 6/45 ngày 13/03 (Thứ Tư)

Kết quả05 16 24 26 34 44
Thống kê người trúng giải ngày 13/03
Kỳ mở thưởng: #00413
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,014,844,500
G.1ballballballballball3410,000,000
G.2ballballballball1,070300,000
G.3ballballball13,80130,000

20. XS Mega 6/45 ngày 10/03 (Chủ Nhật)

Kết quả05 24 31 32 42 45
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
Kỳ mở thưởng: #00412
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball124,935,729,000
G.1ballballballballball1810,000,000
G.2ballballballball1,145300,000
G.3ballballball17,86730,000

21. XS Mega 6/45 ngày 08/03 (Thứ Sáu)

Kết quả04 14 20 27 32 43
Thống kê người trúng giải ngày 08/03
Kỳ mở thưởng: #00411
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball023,311,659,500
G.1ballballballballball2310,000,000
G.2ballballballball953300,000
G.3ballballball15,88730,000

22. XS Mega 6/45 ngày 06/03 (Thứ Tư)

Kết quả02 07 14 24 40 41
Thống kê người trúng giải ngày 06/03
Kỳ mở thưởng: #00408
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,651,509,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,012300,000
G.3ballballball16,23530,000

23. XS Mega 6/45 ngày 03/03 (Chủ Nhật)

Kết quả01 13 17 20 30 45
Thống kê người trúng giải ngày 03/03
Kỳ mở thưởng: #00408
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball020,020,723,000
G.1ballballballballball1210,000,000
G.2ballballballball877300,000
G.3ballballball14,88630,000

24. XS Mega 6/45 ngày 01/03 (Thứ Sáu)

Kết quả15 23 29 31 38 43
Thống kê người trúng giải ngày 01/03
Kỳ mở thưởng: #00408
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball018,395,685,000
G.1ballballballballball1710,000,000
G.2ballballballball909300,000
G.3ballballball14,39330,000

25. XS Mega 6/45 ngày 27/02 (Thứ Tư)

Kết quả05 12 15 16 25 35
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
Kỳ mở thưởng: #00407
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,899,838,500
G.1ballballballballball4010,000,000
G.2ballballballball1,179300,000
G.3ballballball16,38230,000

26. XS Mega 6/45 ngày 24/02 (Chủ Nhật)

Kết quả01 07 13 23 32 42
Thống kê người trúng giải ngày 24/02
Kỳ mở thưởng: #00406
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,777,343,000
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball846300,000
G.3ballballball13,95130,000

27. XS Mega 6/45 ngày 22/02 (Thứ Sáu)

Kết quả07 10 18 25 44 45
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
Kỳ mở thưởng: #00405
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,477,636,500
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball831300,000
G.3ballballball14,30630,000

28. XS Mega 6/45 ngày 20/02 (Thứ Tư)

Kết quả01 10 15 24 37 45
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
Kỳ mở thưởng: #00404
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,180,421,500
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball963300,000
G.3ballballball14,50230,000

29. XS Mega 6/45 ngày 17/02 (Chủ Nhật)

Kết quả11 12 14 25 29 31
Thống kê người trúng giải ngày 17/02
Kỳ mở thưởng: #00403
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball121,973,928,500
G.1ballballballballball5910,000,000
G.2ballballballball1,029300,000
G.3ballballball17,08830,000

30. XS Mega 6/45 ngày 15/02 (Thứ Sáu)

Kết quả03 22 26 27 30 44
Thống kê người trúng giải ngày 15/02
Kỳ mở thưởng: #00402
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball020,754,252,000
G.1ballballballballball3010,000,000
G.2ballballballball1,109300,000
G.3ballballball17,55730,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 23/04)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Đang tải dữ liệu...