XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MEGA 6/45 30 ngày

Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 18,623,341,500 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 19/12 (Thứ Tư)

Kết quả02 10 11 32 40 44
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
Kỳ mở thưởng: #00377
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball018,623,341,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball784300,000
G.3ballballball13,56430,000

2. XS Mega 6/45 ngày 16/12 (Chủ Nhật)

Kết quả01 14 22 26 35 42
Thống kê người trúng giải ngày 16/12
Kỳ mở thưởng: #00376
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,211,916,500
G.1ballballballballball1710,000,000
G.2ballballballball822300,000
G.3ballballball12,73130,000

Tin tức xổ số Mega 6/45

3. KQXS Mega ngày 14/12 (Thứ Sáu)

Kết quả07 16 20 26 30 34
Thống kê người trúng giải ngày 14/12
Kỳ mở thưởng: #00375
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,853,774,500
G.1ballballballballball1110,000,000
G.2ballballballball757300,000
G.3ballballball12,98630,000

4. XSMEGA ngày 12/12 (Thứ Tư)

Kết quả01 03 11 15 27 30

5. XS Mega 6/45 ngày 09/12 (Chủ Nhật)

Kết quả06 08 26 34 40 41
Thống kê người trúng giải ngày 09/12
Kỳ mở thưởng: #00368
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,234,739,000
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball728300,000
G.3ballballball12,14730,000

6. XS Mega 6/45 ngày 07/12 (Thứ Sáu)

Kết quả01 06 07 22 31 39
Thống kê người trúng giải ngày 07/12
Kỳ mở thưởng: #00372
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball113,327,206,000
G.1ballballballballball1210,000,000
G.2ballballballball745300,000
G.3ballballball12,76030,000

7. XS Mega 6/45 ngày 05/12 (Thứ Tư)

Kết quả07 28 29 39 42 45
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
Kỳ mở thưởng: #00371
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball122,811,729,000
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,188300,000
G.3ballballball18,26730,000

8. XS Mega 6/45 ngày 02/12 (Chủ Nhật)

Kết quả02 04 12 23 37 45
Thống kê người trúng giải ngày 02/12
Kỳ mở thưởng: #00370
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,297,938,500
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball1,077300,000
G.3ballballball17,50930,000

9. XS Mega 6/45 ngày 30/11 (Thứ Sáu)

Kết quả11 18 23 25 28 35
Thống kê người trúng giải ngày 30/11
Kỳ mở thưởng: #00369
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,833,902,000
G.1ballballballballball3810,000,000
G.2ballballballball1,196300,000
G.3ballballball17,69330,000

10. XS Mega 6/45 ngày 28/11 (Thứ Tư)

Kết quả08 13 20 21 25 28
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
Kỳ mở thưởng: #00368
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball018,659,638,000
G.1ballballballballball1410,000,000
G.2ballballballball895300,000
G.3ballballball15,33130,000

11. XS Mega 6/45 ngày 25/11 (Chủ Nhật)

Kết quả03 05 11 18 24 29
Thống kê người trúng giải ngày 25/11
Kỳ mở thưởng: #00367
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,059,686,000
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball953300,000
G.3ballballball14,19130,000

12. XS Mega 6/45 ngày 23/11 (Thứ Sáu)

Kết quả08 10 12 21 25 40
Thống kê người trúng giải ngày 23/11
Kỳ mở thưởng: #00366
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,179,431,500
G.1ballballballballball1310,000,000
G.2ballballballball985300,000
G.3ballballball15,38730,000

13. XS Mega 6/45 ngày 21/11 (Thứ Tư)

Kết quả07 09 16 19 24 33
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
Kỳ mở thưởng: #00355
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,759,709,000
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball1,050300,000
G.3ballballball15,94430,000

14. XS Mega 6/45 ngày 18/11 (Chủ Nhật)

Kết quả06 27 28 30 37 44
Thống kê người trúng giải ngày 18/11
Kỳ mở thưởng: #00355
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,453,897,000
G.1ballballballballball1210,000,000
G.2ballballballball826300,000
G.3ballballball14,03030,000

15. XS Mega 6/45 ngày 16/11 (Thứ Sáu)

Kết quả04 12 18 21 25 41
Thống kê người trúng giải ngày 16/11
Kỳ mở thưởng: #00356
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball152,258,801,500
G.1ballballballballball4510,000,000
G.2ballballballball1,526300,000
G.3ballballball23,53630,000

16. XS Mega 6/45 ngày 14/11 (Thứ Tư)

Kết quả12 14 24 26 30 40
Thống kê người trúng giải ngày 14/11
Kỳ mở thưởng: #00355
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball048,159,309,000
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,296300,000
G.3ballballball21,25630,000

17. XS Mega 6/45 ngày 11/11 (Chủ Nhật)

Kết quả20 23 26 27 32 34
Thống kê người trúng giải ngày 11/11
Kỳ mở thưởng: #00355
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball043,902,022,000
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball1,077300,000
G.3ballballball19,09530,000

18. XS Mega 6/45 ngày 09/11 (Thứ Sáu)

Kết quả06 18 28 32 34 35
Thống kê người trúng giải ngày 09/11
Kỳ mở thưởng: #00347
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball039,864,238,000
G.1ballballballballball3410,000,000
G.2ballballballball1,351300,000
G.3ballballball20,91330,000

19. XS Mega 6/45 ngày 07/11 (Thứ Tư)

Kết quả06 18 22 25 31 37
Thống kê người trúng giải ngày 07/11
Kỳ mở thưởng: #00346
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball036,379,047,500
G.1ballballballballball3810,000,000
G.2ballballballball1,280300,000
G.3ballballball20,22730,000

20. XS Mega 6/45 ngày 04/11 (Chủ Nhật)

Kết quả07 12 13 17 25 30
Thống kê người trúng giải ngày 04/11
Kỳ mở thưởng: #00355
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball032,794,682,000
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,134300,000
G.3ballballball19,06030,000

21. XS Mega 6/45 ngày 02/11 (Thứ Sáu)

Kết quả04 06 11 18 24 25
Thống kê người trúng giải ngày 02/11
Kỳ mở thưởng: #00346
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,460,748,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,217300,000
G.3ballballball19,83730,000

22. XS Mega 6/45 ngày 31/10 (Thứ Tư)

Kết quả17 22 26 30 33 35
Thống kê người trúng giải ngày 31/10
Kỳ mở thưởng: #00355
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,288,813,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,010300,000
G.3ballballball16,76230,000

23. XS Mega 6/45 ngày 28/10 (Chủ Nhật)

Kết quả09 18 19 20 31 45
Thống kê người trúng giải ngày 28/10
Kỳ mở thưởng: #00355
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball023,707,191,500
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,253300,000
G.3ballballball18,67230,000

24. XS Mega 6/45 ngày 26/10 (Thứ Sáu)

Kết quả02 18 31 33 36 41
Thống kê người trúng giải ngày 26/10
Kỳ mở thưởng: #00347
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,250,368,000
G.1ballballballballball2310,000,000
G.2ballballballball921300,000
G.3ballballball15,46930,000

25. XS Mega 6/45 ngày 24/10 (Thứ Tư)

Kết quả06 26 34 35 39 42
Thống kê người trúng giải ngày 24/10
Kỳ mở thưởng: #00346
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball020,507,870,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,121300,000
G.3ballballball16,94730,000

26. XS Mega 6/45 ngày 21/10 (Chủ Nhật)

Kết quả06 22 24 28 30 37
Thống kê người trúng giải ngày 21/10
Kỳ mở thưởng: #00347
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball018,963,930,500
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball1,037300,000
G.3ballballball16,37330,000

27. XS Mega 6/45 ngày 19/10 (Thứ Sáu)

Kết quả02 14 30 38 39 45
Thống kê người trúng giải ngày 19/10
Kỳ mở thưởng: #00346
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,473,946,000
G.1ballballballballball1510,000,000
G.2ballballballball776300,000
G.3ballballball13,69830,000

28. XS Mega 6/45 ngày 17/10 (Thứ Tư)

Kết quả01 12 14 36 39 43
Thống kê người trúng giải ngày 17/10
Kỳ mở thưởng: #00345
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,978,847,000
G.1ballballballballball2310,000,000
G.2ballballballball875300,000
G.3ballballball14,62130,000

29. XS Mega 6/45 ngày 14/10 (Chủ Nhật)

Kết quả07 08 09 34 40 43
Thống kê người trúng giải ngày 14/10
Kỳ mở thưởng: #00345
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,531,727,000
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,041300,000
G.3ballballball15,47730,000

30. XS Mega 6/45 ngày 12/10 (Thứ Sáu)

Kết quả11 12 20 26 28 42
Thống kê người trúng giải ngày 12/10
Kỳ mở thưởng: #00348
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,314,551,500
G.1ballballballballball1510,000,000
G.2ballballballball893300,000
G.3ballballball14,99230,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 18/12)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...