XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO

Xổ số Đắc Nông XSDNO 30 ngày

1. Xổ số Đắc Nông ngày 11/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 0, 1, 6, 8
G7

397

1 3
G6

4601 6971 6783

2 0, 3, 4
G5

3958

3
G4

08798 67792 67787
15206 71723 28062 17450

4 7
5 0, 8
G3

81024 89120

6 2
G2

27608

7 1
G1

27600

8 3, 7
ĐB 172847 9 2, 7, 8
KQ Niêm yết: DNO-11-8.jpgXSDNO 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSDNO ngày 04/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0
G7

139

1 1, 5, 7
G6

7811 4981 3234

2
G5

6130

3 0, 4, 7, 9
G4

01069 70798 42440
97015 50461 35694 83659

4 0
5 9
G3

54595 68069

6 1, 2, 9, 9
G2

96862

7 6
G1

72637

8 1
ĐB 936776 9 4, 5, 8
KQ Niêm yết: DNO-4-8.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Đắc Nông ngày 21/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 6
G7

088

1 4
G6

0724 5263 5084

2 4
G5

2463

3 3, 4, 7
G4

80693 08637 24834
35414 60384 46606 91481

4 7
5 3
G3

67053 46368

6 3, 3, 8
G2

44733

7
G1

70496

8 1, 4, 4, 8
ĐB 089197 9 3, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-21-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Đắc Nông ngày 14/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 0, 7, 9
G7

041

1
G6

7687 8898 8088

2 4, 5
G5

0400

3 4, 7, 7, 8
G4

90979 24245 58107
19437 94334 04074 10642

4 1, 2, 5
5
G3

39325 78437

6 7
G2

10824

7 4, 9
G1

43767

8 7, 8
ĐB 103109 9 8
KQ Niêm yết: DNO-14-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Đắc Nông ngày 07/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 2, 8
G7

625

1 3, 4, 6
G6

1224 9561 6286

2 4, 5
G5

3308

3 6
G4

27858 29516 02836
46297 33213 38002 54866

4
5 8
G3

56399 18780

6 1, 6
G2

88973

7 3, 6
G1

09376

8 0, 1, 6
ĐB 395981 9 7, 9
KQ Niêm yết: DNO-7-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Đắc Nông ngày 30/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 1, 1
G7

395

1 4, 5
G6

9139 3401 3163

2
G5

3788

3 3, 3, 9
G4

67355 47333 79481
65146 31833 99215 01153

4 6
5 3, 5
G3

26164 06867

6 3, 4, 7
G2

83498

7
G1

77601

8 1, 5, 8
ĐB 846785 9 5, 8
KQ Niêm yết: DNO-30-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Đắc Nông ngày 23/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0
G7

239

1
G6

2737 5669 1251

2 3
G5

4182

3 1, 3, 6, 7, 9
G4

37233 59555 49488
15436 77564 74863 44823

4 0
5 1, 5
G3

28995 82040

6 3, 4, 9
G2

23884

7
G1

63531

8 2, 4, 5, 8
ĐB 967285 9 0, 5
KQ Niêm yết: DNO-23-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Đắc Nông ngày 16/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0
G7

139

1 1, 2, 5, 5
G6

8646 9821 4765

2 1
G5

2647

3 4, 9
G4

47311 25373 84112
60566 43885 56588 72999

4 6, 7
5
G3

93815 79693

6 5, 6, 7
G2

98067

7 3, 9
G1

03579

8 5, 8
ĐB 431415 9 3, 9
KQ Niêm yết: DNO-16-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Đắc Nông ngày 09/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 4
G7

189

1 2, 8
G6

1199 2674 4660

2 4
G5

6065

3 3
G4

43161 33079 95842
76461 18318 05789 54424

4 2
5 9
G3

70904 08186

6 0, 1, 1, 5
G2

72933

7 4, 9
G1

77986

8 6, 6, 9, 9
ĐB 150959 9 9
KQ Niêm yết: DNO-9-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Đắc Nông ngày 02/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0
G7

369

1 0, 0
G6

5721 8924 6865

2 1, 4, 5, 8
G5

8091

3 6
G4

45810 69872 95489
68310 08328 53970 51588

4 9
5 5
G3

68749 46936

6 5, 9
G2

74090

7 0, 2
G1

40888

8 8, 8, 9
ĐB 758055 9 0, 1
KQ Niêm yết: DNO-2-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Đắc Nông ngày 26/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 0, 0, 2
G7

433

1 2, 5
G6

8521 5215 4936

2 1, 4, 6
G5

1051

3 0, 3, 6
G4

58883 59857 42957
74196 98230 77800 50202

4
5 1, 7, 7
G3

71671 39600

6
G2

30490

7 1
G1

17926

8 3
ĐB 407624 9 0, 6
KQ Niêm yết: DNO-26-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Đắc Nông ngày 19/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0
G7

748

1
G6

3696 2028 3970

2 5, 6, 8, 8, 8
G5

7551

3 2
G4

40194 02625 77628
52291 18228 24470 27285

4 1, 8
5 1, 3, 9
G3

47453 07832

6
G2

49059

7 0, 0
G1

69541

8 5
ĐB 974326 9 1, 4, 6, 8
KQ Niêm yết: DNO-19-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Đắc Nông ngày 12/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 0
G7

877

1 5
G6

1488 7295 4148

2 5
G5

3788

3 2
G4

79984 98890 57958
40100 47365 14715 37755

4 6, 8
5 5, 8
G3

95425 20482

6 1, 5
G2

46261

7 7
G1

11946

8 2, 4, 8, 8
ĐB 067832 9 0, 5
KQ Niêm yết: DNO-12-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Đắc Nông ngày 05/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 7
G7

176

1 1
G6

3431 3890 2282

2 2
G5

9781

3 1
G4

22956 56851 61582
84559 26894 89145 89507

4 5, 8
5 1, 6, 9
G3

27496 25648

6
G2

72275

7 5, 6
G1

30884

8 1, 2, 2, 4
ĐB 235022 9 0, 4, 6
KQ Niêm yết: DNO-5-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Đắc Nông ngày 28/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 1, 3
G7

410

1 0, 1
G6

0856 0260 8642

2 8
G5

7636

3 3, 5, 6
G4

38253 04496 74333
16479 20203 51669 18559

4 2
5 2, 3, 6, 9
G3

92601 96167

6 0, 7, 9
G2

44811

7 9
G1

40128

8
ĐB 230235 9 6
KQ Niêm yết: DNO-28-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Đắc Nông ngày 21/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 1
G7

669

1
G6

4120 4087 5290

2 0, 0
G5

6086

3 0, 0, 6
G4

56230 46567 75199
52349 65554 84061 17036

4 9
5 4
G3

57630 07389

6 1, 2, 7, 9
G2

87501

7
G1

34092

8 6, 7, 9
ĐB 333320 9 0, 2, 9
KQ Niêm yết: DNO-21-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Đắc Nông ngày 14/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0
G7

697

1 1, 1, 4, 5
G6

9139 5911 1291

2 4, 6
G5

7763

3 7, 9
G4

12578 04891 53015
55124 65511 87971 87726

4 6
5
G3

81570 18146

6 3
G2

90237

7 0, 1, 8
G1

73214

8 6, 9
ĐB 753586 9 1, 1, 7
KQ Niêm yết: DNO-14-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Đắc Nông ngày 07/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0
G7

916

1 6
G6

4821 8874 0799

2 1, 2, 4, 5, 6
G5

2344

3 0, 8
G4

43967 05038 62658
99695 44160 75150 63626

4 4
5 0, 8
G3

63394 79824

6 0, 7
G2

76825

7 4
G1

71298

8
ĐB 667930 9 4, 5, 8, 9
KQ Niêm yết: DNO-7-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Đắc Nông ngày 31/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 39 0
G7

564

1 3
G6

8136 4137 8875

2 5, 6, 7
G5

8025

3 3, 6, 7, 9
G4

75213 23099 55558
88127 98026 21167 46772

4
5 8
G3

39364 85988

6 1, 4, 4, 7
G2

06090

7 2, 5
G1

20361

8 8
ĐB 257133 9 0, 9
KQ Niêm yết: DNO-31-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Đắc Nông ngày 24/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 2, 3, 9
G7

522

1 1
G6

0398 2409 9188

2 2, 3, 7
G5

0702

3 2, 3, 4, 7
G4

58037 41923 33227
49742 31665 27654 45234

4 2
5 4
G3

90803 41811

6 4, 5
G2

44433

7
G1

49432

8 8
ĐB 723164 9 8
KQ Niêm yết: DNO-24-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Đắc Nông ngày 17/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 5, 7, 7, 9
G7

607

1 2, 4, 8
G6

2618 7814 2395

2 8
G5

9930

3 0
G4

11946 70207 27028
40709 42843 80955 30976

4 3, 6
5 0, 5
G3

58376 56912

6
G2

34805

7 2, 6, 6
G1

69550

8
ĐB 777872 9 5
KQ Niêm yết: DNO-17-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Đắc Nông ngày 10/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 4, 7
G7

907

1 1
G6

9331 4595 9662

2 5, 7
G5

5070

3 1, 3
G4

16549 64704 31186
72851 43627 47179 40442

4 0, 2, 9
5 1, 7, 8
G3

55411 34840

6 2
G2

28358

7 0, 9
G1

61657

8 6
ĐB 762433 9 5
KQ Niêm yết: DNO-10-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Đắc Nông ngày 03/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0
G7

677

1
G6

6237 6390 4053

2 7
G5

0051

3 7, 7
G4

05859 50665 16527
44442 51063 56037 07157

4 2, 5
5 1, 3, 3, 7, 9
G3

33374 21866

6 3, 5, 6, 6
G2

57170

7 0, 4, 7
G1

93545

8
ĐB 853253 9 0
KQ Niêm yết: DNO-3-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Đắc Nông ngày 24/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 8, 9
G7

109

1 5, 6, 8
G6

4395 1250 3754

2 4, 8
G5

6728

3 1, 1, 9
G4

41969 16877 07031
10418 55239 07331 94385

4
5 0, 4, 5
G3

16615 05124

6 9
G2

97355

7 1, 7
G1

53008

8 5
ĐB 857871 9 5
KQ Niêm yết: DNO-24-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Đắc Nông ngày 17/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

671

1 5, 6, 8
G6

6652 3980 2650

2 1, 1
G5

5621

3
G4

07450 22667 65316
57264 44515 66888 19265

4 8
5 0, 0, 2
G3

52718 80248

6 4, 5, 7
G2

04021

7 1, 9
G1

62379

8 0, 5, 8
ĐB 620285 9 6
KQ Niêm yết: DNO-17-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Đắc Nông ngày 10/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 2, 6, 8
G7

408

1 1
G6

3665 2728 0846

2 8
G5

0774

3 2, 7, 8, 9
G4

96602 41675 54993
33111 03632 13852 66972

4 6
5 2
G3

39637 46287

6 5, 7
G2

56267

7 2, 4, 5
G1

56838

8 7
ĐB 371139 9 3
KQ Niêm yết: DNO-10-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Đắc Nông ngày 03/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 0, 9
G7

259

1 0, 0, 9
G6

9510 4910 3293

2
G5

6809

3 1, 9
G4

96163 37040 21819
76072 68700 63248 34239

4 0, 0, 1, 8
5 9, 9
G3

45289 60640

6 3, 4
G2

09131

7 2
G1

12764

8 9
ĐB 647341 9 3
KQ Niêm yết: DNO-3-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Đắc Nông ngày 27/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0
G7

485

1 1, 3, 9
G6

1152 0797 1175

2 5, 5
G5

1513

3 8, 9
G4

80025 27611 96538
78091 68025 81770 47686

4
5 0, 2
G3

69619 16069

6 7, 9
G2

84150

7 0, 5
G1

07596

8 5, 6
ĐB 962139 9 1, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-27-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Đắc Nông ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 0, 3, 6
G7

199

1 2, 8, 8, 8
G6

1200 1918 3118

2 3
G5

1737

3 7
G4

42618 26471 97991
03623 05651 62106 68897

4
5 1
G3

42466 76112

6 6
G2

46503

7 1, 9
G1

01486

8 6
ĐB 369692 9 1, 2, 7, 9
KQ Niêm yết: DNO-20-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSDNO 30 ngày liên tiếp

XSDNO 30 ngày hay KQXSDNO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Đắc Nông của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đắc Nông

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 14/08)

KQXS ĐẮC NÔNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...