XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO

Xổ số Đắc Nông XSDNO 30 ngày

1. Xổ số Đắc Nông ngày 20/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 7, 9
G7

456

1 5
G6

9836 2442 2007

2
G5

5109

3 2, 6, 8
G4

50665 69738 12341
19589 17615 76681 03832

4 1, 2
5 1, 6
G3

86795 79390

6 5
G2

95951

7
G1

32893

8 1, 9
ĐB 267296 9 0, 3, 5, 6
KQ Niêm yết: DNO-20-10.jpgXSDNO 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSDNO ngày 13/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0
G7

533

1 8, 9, 9
G6

7919 2944 2447

2 1, 6
G5

1974

3 3
G4

26799 95652 69189
25326 57084 60786 45618

4 3, 4, 7, 7
5 2
G3

38166 21290

6 6
G2

31521

7 4
G1

10319

8 4, 6, 9
ĐB 755843 9 0, 9
KQ Niêm yết: DNO-13-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Đắc Nông ngày 29/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 1
G7

455

1 1, 5
G6

9396 9327 3155

2 2, 7, 8
G5

3470

3
G4

28866 13991 46465
10101 15911 36022 80358

4
5 2, 5, 5, 8
G3

93215 82578

6 5, 6
G2

55828

7 0, 5, 8
G1

20783

8 3
ĐB 864852 9 1, 6
KQ Niêm yết: DNO-29-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Đắc Nông ngày 22/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 2
G7

134

1 3, 9
G6

1134 1419 0449

2 6
G5

6645

3 4, 4
G4

69674 39276 68640
86453 59885 37813 97767

4 0, 1, 5, 9
5 3, 8
G3

03460 81458

6 0, 7
G2

77926

7 4, 6
G1

64702

8 4, 5
ĐB 577041 9
KQ Niêm yết: DNO-22-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Đắc Nông ngày 15/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0
G7

742

1
G6

3930 5276 5041

2 2, 5, 8
G5

7589

3 0, 0
G4

32422 08572 13542
36582 75028 27553 96925

4 1, 2, 2
5 3, 9
G3

53159 59130

6 5
G2

17189

7 1, 2, 6
G1

35571

8 2, 4, 9, 9
ĐB 801065 9
KQ Niêm yết: DNO-15-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Đắc Nông ngày 08/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 1, 6, 6, 7
G7

958

1 8
G6

2660 6556 7679

2 8
G5

1653

3 3
G4

49501 13433 74195
24749 02028 43065 80106

4 5, 9
5 3, 6, 8
G3

04006 67818

6 0, 5
G2

30274

7 4, 9
G1

26807

8
ĐB 528845 9 0, 5
KQ Niêm yết: DNO-8-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Đắc Nông ngày 01/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 5, 8
G7

585

1 0,2,5,6,6,7
G6

2217 1316 2146

2 9
G5

5758

3 3, 9
G4

82033 61810 95439
79805 01851 69616 18729

4 5, 6
5 1, 8
G3

34780 76784

6
G2

75508

7
G1

25112

8 0, 4, 5
ĐB 156745 9
KQ Niêm yết: DNO-1-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Đắc Nông ngày 25/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0
G7

958

1
G6

4637 6253 8172

2 2
G5

3889

3 7
G4

38697 71677 41375
10397 05781 02995 87545

4 5
5 3, 3, 8
G3

87882 13422

6 0
G2

56260

7 2, 4, 5, 7
G1

56174

8 1, 2, 9
ĐB 409353 9 0, 5, 7, 7
KQ Niêm yết: DNO-25-8.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Đắc Nông ngày 18/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 7
G7

651

1 3, 7, 7
G6

3421 9766 0117

2 1, 4
G5

9907

3 3
G4

42992 86417 04175
43492 60024 19713 89471

4
5 1, 3, 5, 7
G3

94255 94157

6 6
G2

60233

7 0, 1, 5
G1

17270

8
ĐB 235493 9 2, 2, 3
KQ Niêm yết: DNO-18-8.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Đắc Nông ngày 11/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 0, 1, 6, 8
G7

397

1 3
G6

4601 6971 6783

2 0, 3, 4
G5

3958

3
G4

08798 67792 67787
15206 71723 28062 17450

4 7
5 0, 8
G3

81024 89120

6 2
G2

27608

7 1
G1

27600

8 3, 7
ĐB 172847 9 2, 7, 8
KQ Niêm yết: DNO-11-8.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Đắc Nông ngày 04/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0
G7

139

1 1, 5, 7
G6

7811 4981 3234

2
G5

6130

3 0, 4, 7, 9
G4

01069 70798 42440
97015 50461 35694 83659

4 0
5 9
G3

54595 68069

6 1, 2, 9, 9
G2

96862

7 6
G1

72637

8 1
ĐB 936776 9 4, 5, 8
KQ Niêm yết: DNO-4-8.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Đắc Nông ngày 28/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0
G7

439

1 1, 6
G6

4165 4090 6946

2 0, 3
G5

7516

3 0, 6, 9
G4

51376 78381 88320
20173 24423 92546 69390

4 6, 6
5
G3

97291 54564

6 4, 5
G2

89197

7 3, 6
G1

59811

8 1
ĐB 102430 9 0, 0, 1, 7
KQ Niêm yết: DNO-28-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Đắc Nông ngày 21/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 6
G7

088

1 4
G6

0724 5263 5084

2 4
G5

2463

3 3, 4, 7
G4

80693 08637 24834
35414 60384 46606 91481

4 7
5 3
G3

67053 46368

6 3, 3, 8
G2

44733

7
G1

70496

8 1, 4, 4, 8
ĐB 089197 9 3, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-21-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Đắc Nông ngày 14/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 0, 7, 9
G7

041

1
G6

7687 8898 8088

2 4, 5
G5

0400

3 4, 7, 7, 8
G4

90979 24245 58107
19437 94334 04074 10642

4 1, 2, 5
5
G3

39325 78437

6 7
G2

10824

7 4, 9
G1

43767

8 7, 8
ĐB 103109 9 8
KQ Niêm yết: DNO-14-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Đắc Nông ngày 07/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 2, 8
G7

625

1 3, 4, 6
G6

1224 9561 6286

2 4, 5
G5

3308

3 6
G4

27858 29516 02836
46297 33213 38002 54866

4
5 8
G3

56399 18780

6 1, 6
G2

88973

7 3, 6
G1

09376

8 0, 1, 6
ĐB 395981 9 7, 9
KQ Niêm yết: DNO-7-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Đắc Nông ngày 30/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 1, 1
G7

395

1 4, 5
G6

9139 3401 3163

2
G5

3788

3 3, 3, 9
G4

67355 47333 79481
65146 31833 99215 01153

4 6
5 3, 5
G3

26164 06867

6 3, 4, 7
G2

83498

7
G1

77601

8 1, 5, 8
ĐB 846785 9 5, 8
KQ Niêm yết: DNO-30-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Đắc Nông ngày 23/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0
G7

239

1
G6

2737 5669 1251

2 3
G5

4182

3 1, 3, 6, 7, 9
G4

37233 59555 49488
15436 77564 74863 44823

4 0
5 1, 5
G3

28995 82040

6 3, 4, 9
G2

23884

7
G1

63531

8 2, 4, 5, 8
ĐB 967285 9 0, 5
KQ Niêm yết: DNO-23-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Đắc Nông ngày 16/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0
G7

139

1 1, 2, 5, 5
G6

8646 9821 4765

2 1
G5

2647

3 4, 9
G4

47311 25373 84112
60566 43885 56588 72999

4 6, 7
5
G3

93815 79693

6 5, 6, 7
G2

98067

7 3, 9
G1

03579

8 5, 8
ĐB 431415 9 3, 9
KQ Niêm yết: DNO-16-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Đắc Nông ngày 09/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 4
G7

189

1 2, 8
G6

1199 2674 4660

2 4
G5

6065

3 3
G4

43161 33079 95842
76461 18318 05789 54424

4 2
5 9
G3

70904 08186

6 0, 1, 1, 5
G2

72933

7 4, 9
G1

77986

8 6, 6, 9, 9
ĐB 150959 9 9
KQ Niêm yết: DNO-9-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Đắc Nông ngày 02/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0
G7

369

1 0, 0
G6

5721 8924 6865

2 1, 4, 5, 8
G5

8091

3 6
G4

45810 69872 95489
68310 08328 53970 51588

4 9
5 5
G3

68749 46936

6 5, 9
G2

74090

7 0, 2
G1

40888

8 8, 8, 9
ĐB 758055 9 0, 1
KQ Niêm yết: DNO-2-6.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Đắc Nông ngày 26/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 0, 0, 2
G7

433

1 2, 5
G6

8521 5215 4936

2 1, 4, 6
G5

1051

3 0, 3, 6
G4

58883 59857 42957
74196 98230 77800 50202

4
5 1, 7, 7
G3

71671 39600

6
G2

30490

7 1
G1

17926

8 3
ĐB 407624 9 0, 6
KQ Niêm yết: DNO-26-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Đắc Nông ngày 19/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0
G7

748

1
G6

3696 2028 3970

2 5, 6, 8, 8, 8
G5

7551

3 2
G4

40194 02625 77628
52291 18228 24470 27285

4 1, 8
5 1, 3, 9
G3

47453 07832

6
G2

49059

7 0, 0
G1

69541

8 5
ĐB 974326 9 1, 4, 6, 8
KQ Niêm yết: DNO-19-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Đắc Nông ngày 12/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 0
G7

877

1 5
G6

1488 7295 4148

2 5
G5

3788

3 2
G4

79984 98890 57958
40100 47365 14715 37755

4 6, 8
5 5, 8
G3

95425 20482

6 1, 5
G2

46261

7 7
G1

11946

8 2, 4, 8, 8
ĐB 067832 9 0, 5
KQ Niêm yết: DNO-12-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Đắc Nông ngày 05/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 7
G7

176

1 1
G6

3431 3890 2282

2 2
G5

9781

3 1
G4

22956 56851 61582
84559 26894 89145 89507

4 5, 8
5 1, 6, 9
G3

27496 25648

6
G2

72275

7 5, 6
G1

30884

8 1, 2, 2, 4
ĐB 235022 9 0, 4, 6
KQ Niêm yết: DNO-5-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Đắc Nông ngày 28/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 1, 3
G7

410

1 0, 1
G6

0856 0260 8642

2 8
G5

7636

3 3, 5, 6
G4

38253 04496 74333
16479 20203 51669 18559

4 2
5 2, 3, 6, 9
G3

92601 96167

6 0, 7, 9
G2

44811

7 9
G1

40128

8
ĐB 230235 9 6
KQ Niêm yết: DNO-28-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Đắc Nông ngày 21/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 1
G7

669

1
G6

4120 4087 5290

2 0, 0
G5

6086

3 0, 0, 6
G4

56230 46567 75199
52349 65554 84061 17036

4 9
5 4
G3

57630 07389

6 1, 2, 7, 9
G2

87501

7
G1

34092

8 6, 7, 9
ĐB 333320 9 0, 2, 9
KQ Niêm yết: DNO-21-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Đắc Nông ngày 14/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0
G7

697

1 1, 1, 4, 5
G6

9139 5911 1291

2 4, 6
G5

7763

3 7, 9
G4

12578 04891 53015
55124 65511 87971 87726

4 6
5
G3

81570 18146

6 3
G2

90237

7 0, 1, 8
G1

73214

8 6, 9
ĐB 753586 9 1, 1, 7
KQ Niêm yết: DNO-14-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Đắc Nông ngày 07/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0
G7

916

1 6
G6

4821 8874 0799

2 1, 2, 4, 5, 6
G5

2344

3 0, 8
G4

43967 05038 62658
99695 44160 75150 63626

4 4
5 0, 8
G3

63394 79824

6 0, 7
G2

76825

7 4
G1

71298

8
ĐB 667930 9 4, 5, 8, 9
KQ Niêm yết: DNO-7-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Đắc Nông ngày 31/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 39 0
G7

564

1 3
G6

8136 4137 8875

2 5, 6, 7
G5

8025

3 3, 6, 7, 9
G4

75213 23099 55558
88127 98026 21167 46772

4
5 8
G3

39364 85988

6 1, 4, 4, 7
G2

06090

7 2, 5
G1

20361

8 8
ĐB 257133 9 0, 9
KQ Niêm yết: DNO-31-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSDNO 30 ngày liên tiếp

XSDNO 30 ngày hay KQXSDNO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Đắc Nông của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đắc Nông

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 20/10)

KQXS ĐẮC NÔNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...