XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

Xổ số Ninh Thuận XSNT 30 ngày

1. Xổ số Ninh Thuận ngày 16/11 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 16/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0
G7

570

1
G6

8872 6481 7170

2 3
G5

3643

3 4, 8, 9
G4

21683 86738 39865
96191 84758 06339 22483

4 3
5 8, 9
G3

77273 96864

6 4, 5
G2

03823

7 0, 0, 2, 3
G1

83799

8 1, 3, 3
ĐB 136259 9 1, 9
KQ Niêm yết: NT-16-11.jpgXSNT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSNT ngày 09/11 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 09/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 4, 5, 8
G7

134

1 6
G6

8316 0398 0466

2 2, 3, 9
G5

8138

3 4, 7, 8
G4

63329 93804 37677
63169 35157 62105 95448

4 2, 8
5 7
G3

84537 95808

6 6, 9
G2

80422

7 7
G1

61823

8
ĐB 177842 9 8
KQ Niêm yết: NT-9-11.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Ninh Thuận

 

3. KQXSNT ngày 02/11 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 02/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 5, 9
G7

617

1 4, 7
G6

8556 6687 4109

2 5, 8, 9, 9
G5

1755

3
G4

93097 35614 22670
16829 51771 59305 35528

4 4
5 5, 6
G3

05244 52172

6
G2

19325

7 0, 1, 2, 3
G1

59988

8 7, 8
ĐB 659229 9 7
KQ Niêm yết: NT-2-11.jpgLô-tô XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Ninh Thuận ngày 26/10 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 26/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 5, 5
G7

710

1 0, 2, 7
G6

6227 0252 7912

2 3, 6, 7
G5

6226

3 0, 1
G4

42175 27730 88523
11963 83117 30431 77084

4
5 2, 2, 2
G3

19183 74177

6 3
G2

56252

7 5, 7
G1

19405

8 3, 4
ĐB 928305 9
KQ Niêm yết: NT-26-10.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Ninh Thuận ngày 19/10 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 19/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0
G7

862

1 4
G6

0085 8964 9484

2
G5

4867

3 5, 7, 9
G4

34670 46614 02093
81440 14739 92160 01537

4 0
5 0, 6
G3

24287 35961

6 0, 1, 2, 4, 7
G2

60372

7 0, 2
G1

55350

8 4, 5, 7
ĐB 920735 9 3
KQ Niêm yết: NT-19-10.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Ninh Thuận ngày 12/10 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 12/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 4
G7

135

1 3, 5
G6

3653 3034 4956

2 1
G5

4092

3 4, 4, 5
G4

38558 68715 59182
57834 83686 99040 53013

4 0, 3
5 3, 6, 8
G3

57043 61894

6 3
G2

82004

7
G1

14021

8 2, 6
ĐB 621863 9 2, 2, 4
KQ Niêm yết: NT-12-10.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Ninh Thuận ngày 05/10 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 05/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 0, 1, 2
G7

040

1 5
G6

7290 7502 5985

2 1
G5

9600

3 0, 4, 5, 9
G4

55621 51501 75534
47030 68939 26365 13653

4 0, 4
5 3
G3

54670 51915

6 1, 5
G2

43444

7 0
G1

62635

8 5
ĐB 505261 9 0, 0
KQ Niêm yết: NT-5-10.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Ninh Thuận ngày 28/09 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 28/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0
G7

565

1
G6

5765 1792 3939

2 1
G5

1572

3 2, 8, 9
G4

19872 84793 10977
01145 21854 89981 75938

4 5, 9
5 4
G3

18521 04297

6 5, 5, 5
G2

79386

7 2, 2, 7
G1

61065

8 1, 6
ĐB 140049 9 2, 3, 7
KQ Niêm yết: NT-28-9.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Ninh Thuận ngày 21/09 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 21/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 20 0 4
G7

547

1
G6

8899 3340 7155

2 0
G5

2373

3 5
G4

88182 02898 21554
09879 36499 47582 92504

4 0, 7
5 4, 5, 6
G3

22935 95756

6 1
G2

79574

7 3, 4, 9
G1

32695

8 2, 2
ĐB 502761 9 5, 8, 9, 9
KQ Niêm yết: NT-21-9.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Ninh Thuận ngày 14/09 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 14/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

493

1 0, 6, 6
G6

8176 2127 4392

2 6, 7
G5

6932

3 1, 2
G4

81510 51090 22016
47659 82116 36882 62254

4
5 0, 4, 9
G3

51280 67950

6 3
G2

45931

7 6
G1

62226

8 0, 2
ĐB 114163 9 0, 2, 3, 6
KQ Niêm yết: NT-14-9.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Ninh Thuận ngày 07/09 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 07/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0
G7

678

1 5, 9
G6

8663 6543 9446

2 3, 4
G5

7019

3
G4

67215 67153 99482
18469 02479 97523 86580

4 3, 3, 6
5 3, 3, 5
G3

98090 93560

6 0, 3, 9
G2

93724

7 8, 9
G1

31755

8 0, 2
ĐB 871743 9 0
KQ Niêm yết: NT-7-9.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Ninh Thuận ngày 31/08 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 31/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 3, 6
G7

248

1 0, 1, 1, 5
G6

6377 3203 3186

2 1
G5

9676

3 6
G4

41946 60806 93240
19810 97141 07265 08011

4 0, 1, 6, 8
5
G3

42321 69236

6 5
G2

21711

7 6, 7
G1

52695

8 6
ĐB 429599 9 5, 9
KQ Niêm yết: NT-31-8.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Ninh Thuận ngày 24/08 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 24/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 6, 6, 7, 9, 9
G7

209

1
G6

0407 9445 9620

2 0, 0, 7
G5

4620

3 2, 3, 9
G4

80782 27053 03567
37289 40209 47006 13506

4 4, 5
5 3
G3

03744 50980

6 7
G2

94333

7
G1

18539

8 0, 2, 9
ĐB 332632 9
KQ Niêm yết: NT-24-8.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Ninh Thuận ngày 17/08 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 17/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0 2, 7
G7

274

1 5
G6

2271 1902 4881

2 0,0,1,3,6,7
G5

1346

3
G4

00220 84051 66827
44755 13007 46620 37453

4 6, 6
5 1, 3, 5
G3

19721 02096

6
G2

08615

7 1, 4
G1

01323

8 1
ĐB 908526 9 6
KQ Niêm yết: NT-17-8.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Ninh Thuận ngày 10/08 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 10/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 4
G7

216

1 1, 2, 2, 5, 6
G6

0754 9304 4747

2 1, 2, 5
G5

4730

3 0, 8
G4

72076 00921 78125
29111 96212 00253 23412

4 7
5 3, 4
G3

41822 51438

6 6, 8
G2

98415

7 4, 6
G1

84668

8
ĐB 525774 9
KQ Niêm yết: NT-10-8.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Ninh Thuận ngày 03/08 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 03/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0
G7

749

1 1, 7, 8
G6

7253 3911 9843

2 1, 3, 6, 9
G5

3121

3 5
G4

21935 46253 50240
24848 21850 59526 56053

4 0, 0, 3, 8, 9
5 0, 3, 3, 3
G3

16629 87517

6
G2

35023

7
G1

31718

8
ĐB 713090 9 0
KQ Niêm yết: NT-3-8.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Ninh Thuận ngày 27/07 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 27/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 3, 3
G7

335

1 2, 6
G6

6603 6034 7878

2 2, 3
G5

5897

3 4, 5, 7, 8, 9
G4

16903 24237 89138
65548 07239 58423 03668

4 8
5 3
G3

14153 29512

6 1, 8
G2

32861

7 8
G1

06316

8 2
ĐB 455922 9 7
KQ Niêm yết: NT-27-7.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Ninh Thuận ngày 20/07 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 20/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 0, 1, 4, 5
G7

424

1
G6

6664 0337 5722

2 2, 4
G5

2149

3 7
G4

06698 54567 46605
20701 14280 22260 09494

4 9
5
G3

28768 60404

6 0,4,6,6,7,8
G2

35866

7
G1

22382

8 0, 2
ĐB 823000 9 4, 8
KQ Niêm yết: NT-20-7.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Ninh Thuận ngày 13/07 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 13/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 1, 3, 5
G7

556

1
G6

0729 2355 4705

2 9
G5

8452

3 5
G4

65653 56182 15556
92095 34603 44995 81285

4 6
5 2,3,4,4,5,6,6
G3

94446 92854

6
G2

56281

7
G1

14301

8 1, 2, 5
ĐB 171754 9 5, 5
KQ Niêm yết: NT-13-7.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Ninh Thuận ngày 06/07 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 06/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 2, 6
G7

794

1 0, 0, 4, 8
G6

0221 1893 6042

2 1
G5

5406

3 1
G4

60658 52431 95318
30097 84310 03094 91514

4 2
5 6, 8, 8
G3

20656 94558

6
G2

49410

7
G1

78193

8
ĐB 737702 9 3,3,4,4,4,7
KQ Niêm yết: NT-6-7.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Ninh Thuận ngày 29/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 29/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 0, 6
G7

667

1 5, 8, 9
G6

5047 7344 8992

2
G5

5818

3 5, 7, 8
G4

84357 08668 50255
37143 16800 21674 11535

4 3, 4, 7, 9
5 5, 7
G3

16215 38106

6 7, 8
G2

41537

7 4
G1

93919

8
ĐB 392538 9 2
KQ Niêm yết: NT-29-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Ninh Thuận ngày 22/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 22/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 3
G7

685

1
G6

9798 4371 9369

2 7, 9
G5

8649

3 5
G4

88735 92070 21793
31303 72446 80580 41249

4 0, 3, 6, 9, 9
5
G3

92829 44627

6 3, 5, 9
G2

74663

7 0, 1
G1

33565

8 0, 5
ĐB 776743 9 3, 8
KQ Niêm yết: NT-22-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Ninh Thuận ngày 15/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 15/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 0
G7

090

1 2, 3, 3, 5, 6
G6

2743 3815 9748

2
G5

1696

3 2
G4

94413 04543 80616
40494 07677 07212 13954

4 3, 3, 4, 8
5 4
G3

73664 11813

6 4
G2

97132

7 7
G1

20944

8
ĐB 314700 9 0, 4, 4, 6
KQ Niêm yết: NT-15-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Ninh Thuận ngày 08/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 08/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 0
G7

142

1 0, 6, 7
G6

1853 1700 3055

2
G5

7510

3 8, 9
G4

09195 25617 13048
32594 87438 01855 14183

4 2, 2, 7, 8
5 3, 5, 5
G3

71447 75779

6
G2

61975

7 5, 9
G1

46242

8 3
ĐB 680039 9 4, 5
KQ Niêm yết: NT-8-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Ninh Thuận ngày 01/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 01/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 1
G7

246

1 2
G6

3985 7563 3523

2 3
G5

2812

3
G4

73952 84701 82089
54750 20186 69153 97271

4 6, 6
5 0, 2, 2, 3
G3

42581 95646

6 3
G2

29752

7 1, 5, 8
G1

37375

8 1, 4, 5, 6, 9
ĐB 496578 9
KQ Niêm yết: NT-1-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Ninh Thuận ngày 25/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 25/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 0
G7

372

1 7, 8, 9
G6

4160 7194 2488

2 4
G5

3119

3 4, 5, 7
G4

13262 31766 10137
54466 21724 06376 37035

4
5 2
G3

67317 72895

6 0, 2, 6, 6
G2

82518

7 2, 6
G1

48952

8 8
ĐB 511400 9 4, 5
KQ Niêm yết: NT-25-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Ninh Thuận ngày 18/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 18/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 9
G7

744

1 9
G6

0134 0070 1009

2 0
G5

1342

3 4, 5, 7
G4

02690 96072 85548
11037 84255 99485 88020

4 2, 4, 8
5 5, 6
G3

96735 67056

6
G2

81598

7 0, 2
G1

89219

8 2, 3, 5
ĐB 345783 9 0, 8
KQ Niêm yết: NT-18-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Ninh Thuận ngày 11/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 11/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 2, 4, 8, 9
G7

124

1
G6

4002 5208 4004

2 3, 4, 4
G5

1676

3 0, 8
G4

15192 36824 80730
95574 45283 65038 96123

4 7
5 4
G3

72372 65554

6 2
G2

26362

7 2, 4, 6
G1

65147

8 1, 3
ĐB 345309 9 2
KQ Niêm yết: NT-11-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Ninh Thuận ngày 04/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 04/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0
G7

094

1 1, 5, 7
G6

7276 2815 4649

2 0, 3
G5

9679

3 6
G4

26817 09655 20640
02520 63111 47650 52963

4 0, 6, 9
5 0, 5
G3

71236 65623

6 3, 7, 7
G2

52146

7 6, 9
G1

06498

8
ĐB 231767 9 4, 8
KQ Niêm yết: NT-4-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Ninh Thuận ngày 27/04 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 27/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 0, 1, 1, 4, 9
G7

300

1 3, 9
G6

7523 1701 6486

2 3, 3
G5

9219

3 5, 7
G4

80809 90004 47513
41883 51240 35057 84337

4 0
5 7
G3

70035 39901

6
G2

79597

7
G1

86885

8 2, 3, 5, 6
ĐB 850523 9 7
KQ Niêm yết: NT-27-4.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSNT 30 ngày liên tiếp

XSNT 30 ngày hay KQXSNT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Ninh Thuận của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Ninh Thuận

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 17/11)

KQXS NINH THUẬN THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...