XSKT Bạch thủ NT Cầu XSNT

Xổ số Ninh Thuận XSNT 30 ngày

1. Xổ số Ninh Thuận ngày 13/07 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 13/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 1, 3, 5
G7

556

1
G6

0729 2355 4705

2 9
G5

8452

3 5
G4

65653 56182 15556
92095 34603 44995 81285

4 6
5 2,3,4,4,5,6,6
G3

94446 92854

6
G2

56281

7
G1

14301

8 1, 2, 5
ĐB 171754 9 5, 5
KQ Niêm yết: NT-13-7.jpgXSNT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSNT ngày 06/07 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 06/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 2, 6
G7

794

1 0, 0, 4, 8
G6

0221 1893 6042

2 1
G5

5406

3 1
G4

60658 52431 95318
30097 84310 03094 91514

4 2
5 6, 8, 8
G3

20656 94558

6
G2

49410

7
G1

78193

8
ĐB 737702 9 3,3,4,4,4,7
KQ Niêm yết: NT-6-7.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Ninh Thuận

 

3. KQXSNT ngày 29/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 29/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 0, 6
G7

667

1 5, 8, 9
G6

5047 7344 8992

2
G5

5818

3 5, 7, 8
G4

84357 08668 50255
37143 16800 21674 11535

4 3, 4, 7, 9
5 5, 7
G3

16215 38106

6 7, 8
G2

41537

7 4
G1

93919

8
ĐB 392538 9 2
KQ Niêm yết: NT-29-6.jpgLô-tô XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Ninh Thuận ngày 22/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 22/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 3
G7

685

1
G6

9798 4371 9369

2 7, 9
G5

8649

3 5
G4

88735 92070 21793
31303 72446 80580 41249

4 0, 3, 6, 9, 9
5
G3

92829 44627

6 3, 5, 9
G2

74663

7 0, 1
G1

33565

8 0, 5
ĐB 776743 9 3, 8
KQ Niêm yết: NT-22-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Ninh Thuận ngày 15/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 15/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 0
G7

090

1 2, 3, 3, 5, 6
G6

2743 3815 9748

2
G5

1696

3 2
G4

94413 04543 80616
40494 07677 07212 13954

4 3, 3, 4, 8
5 4
G3

73664 11813

6 4
G2

97132

7 7
G1

20944

8
ĐB 314700 9 0, 4, 4, 6
KQ Niêm yết: NT-15-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Ninh Thuận ngày 08/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 08/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 0
G7

142

1 0, 6, 7
G6

1853 1700 3055

2
G5

7510

3 8, 9
G4

09195 25617 13048
32594 87438 01855 14183

4 2, 2, 7, 8
5 3, 5, 5
G3

71447 75779

6
G2

61975

7 5, 9
G1

46242

8 3
ĐB 680039 9 4, 5
KQ Niêm yết: NT-8-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Ninh Thuận ngày 01/06 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 01/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 1
G7

246

1 2
G6

3985 7563 3523

2 3
G5

2812

3
G4

73952 84701 82089
54750 20186 69153 97271

4 6, 6
5 0, 2, 2, 3
G3

42581 95646

6 3
G2

29752

7 1, 5, 8
G1

37375

8 1, 4, 5, 6, 9
ĐB 496578 9
KQ Niêm yết: NT-1-6.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Ninh Thuận ngày 25/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 25/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 0
G7

372

1 7, 8, 9
G6

4160 7194 2488

2 4
G5

3119

3 4, 5, 7
G4

13262 31766 10137
54466 21724 06376 37035

4
5 2
G3

67317 72895

6 0, 2, 6, 6
G2

82518

7 2, 6
G1

48952

8 8
ĐB 511400 9 4, 5
KQ Niêm yết: NT-25-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Ninh Thuận ngày 18/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 18/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 9
G7

744

1 9
G6

0134 0070 1009

2 0
G5

1342

3 4, 5, 7
G4

02690 96072 85548
11037 84255 99485 88020

4 2, 4, 8
5 5, 6
G3

96735 67056

6
G2

81598

7 0, 2
G1

89219

8 2, 3, 5
ĐB 345783 9 0, 8
KQ Niêm yết: NT-18-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Ninh Thuận ngày 11/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 11/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 2, 4, 8, 9
G7

124

1
G6

4002 5208 4004

2 3, 4, 4
G5

1676

3 0, 8
G4

15192 36824 80730
95574 45283 65038 96123

4 7
5 4
G3

72372 65554

6 2
G2

26362

7 2, 4, 6
G1

65147

8 1, 3
ĐB 345309 9 2
KQ Niêm yết: NT-11-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Ninh Thuận ngày 04/05 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 04/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0
G7

094

1 1, 5, 7
G6

7276 2815 4649

2 0, 3
G5

9679

3 6
G4

26817 09655 20640
02520 63111 47650 52963

4 0, 6, 9
5 0, 5
G3

71236 65623

6 3, 7, 7
G2

52146

7 6, 9
G1

06498

8
ĐB 231767 9 4, 8
KQ Niêm yết: NT-4-5.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Ninh Thuận ngày 27/04 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 27/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 0, 1, 1, 4, 9
G7

300

1 3, 9
G6

7523 1701 6486

2 3, 3
G5

9219

3 5, 7
G4

80809 90004 47513
41883 51240 35057 84337

4 0
5 7
G3

70035 39901

6
G2

79597

7
G1

86885

8 2, 3, 5, 6
ĐB 850523 9 7
KQ Niêm yết: NT-27-4.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Ninh Thuận ngày 20/04 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 20/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 6
G7

888

1 7
G6

7144 7331 1538

2 2
G5

7806

3 1, 8
G4

00540 39544 60840
97122 94185 49581 31190

4 0, 0, 4, 4, 7
5
G3

21294 24393

6
G2

89947

7 3, 7
G1

41877

8 1, 5, 8
ĐB 407773 9 0, 3, 4
KQ Niêm yết: NT-20-4.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Ninh Thuận ngày 13/04 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 13/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0 2, 2
G7

637

1 7, 9
G6

3748 1640 8041

2 4, 8
G5

9065

3 7
G4

32619 59824 24364
23628 93480 52368 20302

4 0, 1, 2, 8
5 5
G3

90102 56292

6 4, 5, 8
G2

55317

7 7
G1

04055

8 0
ĐB 175677 9 2
KQ Niêm yết: NT-13-4.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Ninh Thuận ngày 06/04 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 06/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 2
G7

983

1 9, 9
G6

0519 2347 8386

2 3
G5

1645

3 4
G4

48602 49063 83123
82562 66772 50665 08419

4 5, 7
5 4
G3

61954 77598

6 2, 3, 5
G2

40572

7 2, 2
G1

71193

8 3, 6, 7
ĐB 925187 9 3, 8
KQ Niêm yết: NT-6-4.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Ninh Thuận ngày 30/03 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 30/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 4, 8
G7

297

1 7, 8
G6

0022 6143 7663

2 2, 9
G5

3876

3
G4

30508 20217 63156
96504 64179 32629 62949

4 3, 7, 9
5 6, 7
G3

03457 82289

6 1, 3
G2

24961

7 6, 9
G1

53318

8 8, 9
ĐB 871647 9 7
KQ Niêm yết: NT-30-3.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Ninh Thuận ngày 23/03 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 23/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 1, 3, 8
G7

830

1 0, 6
G6

0927 7531 9584

2 7
G5

7187

3 0, 1
G4

12501 90166 74860
87742 63952 94257 15816

4 2
5 2, 7
G3

13108 88295

6 0, 6
G2

87479

7 9
G1

27910

8 3, 4, 7
ĐB 215303 9 5
KQ Niêm yết: NT-23-3.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Ninh Thuận ngày 16/03 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 16/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0
G7

439

1
G6

9264 6743 6241

2 1, 1, 5, 8
G5

8150

3 2, 9
G4

41768 40321 31167
01732 73369 86625 05428

4 1, 2, 3
5 0, 0
G3

56685 25550

6 4, 7, 8, 9
G2

35142

7
G1

33091

8 5
ĐB 200421 9 1, 9
KQ Niêm yết: NT-16-3.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Ninh Thuận ngày 09/03 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 09/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0
G7

933

1 0, 6, 8
G6

4024 4030 1388

2 0, 4
G5

6796

3 0, 3, 3
G4

03960 32018 79620
99155 87244 32582 03433

4 1, 3, 3, 4
5 5
G3

85941 81616

6 0
G2

07243

7
G1

39210

8 0, 2, 8
ĐB 495680 9 6
KQ Niêm yết: NT-9-3.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Ninh Thuận ngày 02/03 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 02/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 7
G7

482

1 0, 8, 9
G6

6180 2110 7107

2 6
G5

4691

3
G4

59426 70384 97118
62094 38989 05449 45919

4 0, 9
5 6, 6
G3

16691 12456

6
G2

55340

7 5
G1

75591

8 0, 2, 4, 9
ĐB 639375 9 1, 1, 1, 4
KQ Niêm yết: NT-2-3.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Ninh Thuận ngày 23/02 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 23/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 1
G7

240

1 8, 9
G6

9218 0997 2262

2 4
G5

3469

3 9
G4

52692 88187 64544
42868 08939 56724 86384

4 0, 4
5
G3

90719 90370

6 2, 3, 8, 9
G2

11001

7 0, 8
G1

12987

8 4, 7, 7
ĐB 538778 9 2, 7
KQ Niêm yết: NT-23-2.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Ninh Thuận ngày 16/02 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 16/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 55 0 9
G7

678

1 6
G6

1728 8816 7669

2 8
G5

1009

3 1
G4

05385 87444 47831
02880 96785 79099 43567

4 4
5 5
G3

29282 76864

6 3, 4, 6, 7, 9
G2

52366

7 8
G1

65263

8 0, 2, 5, 5, 6
ĐB 406386 9 9
KQ Niêm yết: NT-16-2.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Ninh Thuận ngày 09/02 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 09/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 9
G7

788

1 0, 2
G6

1579 3297 9948

2 0, 1, 4, 5
G5

1420

3 8, 9
G4

35938 61582 09771
80339 85621 30725 94943

4 3, 8
5 1
G3

09209 80924

6
G2

13612

7 1, 9
G1

61581

8 1, 2, 8
ĐB 123210 9 7
KQ Niêm yết: NT-9-2.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Ninh Thuận ngày 02/02 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 02/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0
G7

791

1 0, 2
G6

0927 6949 7853

2 1, 7, 9
G5

6073

3
G4

53398 91372 72710
67977 23329 32090 98854

4 9
5 3, 4
G3

89521 35512

6 2, 3
G2

34799

7 2, 3, 7
G1

86062

8 0
ĐB 206563 9 0, 1, 8, 9
KQ Niêm yết: NT-2-2.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Ninh Thuận ngày 26/01 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 26/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 1, 3
G7

492

1
G6

1224 5062 7703

2 4, 4
G5

9024

3 2, 6, 7, 9
G4

77836 66843 12939
81652 79901 08948 97737

4 3, 8
5 0, 2
G3

93384 30367

6 2, 2, 4, 7
G2

35662

7
G1

02350

8 4
ĐB 641164 9 2
KQ Niêm yết: NT-26-1.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Ninh Thuận ngày 19/01 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 19/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 0, 1
G7

400

1 2, 9
G6

7491 8023 7198

2 1, 3, 6
G5

8426

3
G4

09984 52158 19819
78121 95497 67366 06485

4
5 1, 8
G3

45766 18977

6 6, 6
G2

15151

7 7
G1

98794

8 4, 5
ĐB 827401 9 1, 4, 7, 8
KQ Niêm yết: NT-19-1.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Ninh Thuận ngày 12/01 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 12/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 6
G7

818

1 0, 7, 8
G6

6790 1868 2206

2 8
G5

3188

3 7
G4

56551 49773 70770
41587 92597 21269 30555

4 2
5 1, 5
G3

91597 29228

6 8, 9
G2

42610

7 0, 3
G1

36842

8 7, 8
ĐB 721517 9 0, 7, 7
KQ Niêm yết: NT-12-1.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Ninh Thuận ngày 05/01 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 05/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 8
G7

287

1
G6

4972 5183 8364

2 0, 0, 5, 9
G5

6269

3
G4

84808 63379 00129
94120 81876 65555 58520

4
5 5, 6, 8
G3

83656 87065

6 4, 5, 9
G2

61095

7 2, 3, 6, 9
G1

53758

8 3, 7
ĐB 315825 9 5
KQ Niêm yết: NT-5-1.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Ninh Thuận ngày 29/12 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 29/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 1,2,2,6,8,9,9
G7

006

1 0, 0, 9
G6

8425 8347 1110

2 4, 5, 6
G5

9002

3
G4

41108 00309 53402
90247 27526 58301 51940

4 0, 7, 7
5
G3

41810 47709

6
G2

30724

7 6
G1

00676

8 4
ĐB 512784 9
KQ Niêm yết: NT-29-12.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Ninh Thuận ngày 22/12 Thứ Sáu

XSMT> Thứ 6> XSNT 22/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 0, 4
G7

579

1 0, 1, 6, 9
G6

7716 7430 5490

2 5
G5

6649

3 0
G4

67900 59804 24119
77277 04986 07645 66871

4 4, 5, 9
5 5
G3

47725 12355

6
G2

58444

7 1, 7, 9
G1

78998

8 6
ĐB 857310 9 0, 8
KQ Niêm yết: NT-22-12.jpgIn vé dò XSNT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSNT 30 ngày liên tiếp

XSNT 30 ngày hay KQXSNT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Ninh Thuận của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Ninh Thuận

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Tư, 18/07)

KQXS NINH THUẬN THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...