XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

Xổ số Kon Tum XSKT 30 ngày

1. Xổ số Kon Tum ngày 15/07 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 0, 6
G7

781

1 3, 6, 7, 7
G6

7075 2117 6116

2 8
G5

7100

3 0, 1, 9
G4

00839 73389 83813
00417 32106 75030 86895

4 7
5
G3

78572 17731

6
G2

64876

7 2, 2, 5, 6
G1

48447

8 1, 9
ĐB 844728 9 5
KQ Niêm yết: KT-15-7.jpgXSKT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSKT ngày 08/07 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 0, 9
G7

865

1 4, 7, 8
G6

3838 0900 2427

2 7
G5

2448

3 8
G4

68277 11749 45918
64314 36356 52054 91017

4 2, 8, 9
5 4, 4, 6
G3

05754 78679

6 5
G2

01109

7 5, 7, 9
G1

41042

8
ĐB 798496 9 6
KQ Niêm yết: KT-8-7.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Kon Tum ngày 24/06 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0
G7

430

1 2
G6

5465 3522 4185

2 2, 7, 8
G5

8327

3 0, 7
G4

38478 90874 34689
46190 47842 82628 44912

4 1, 2, 4
5 1
G3

69444 86263

6 3, 5
G2

61141

7 4, 8
G1

23151

8 0, 5, 9
ĐB 058380 9 0
KQ Niêm yết: KT-24-6.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Kon Tum ngày 17/06 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 0, 8
G7

981

1 8
G6

1398 2500 9870

2 0
G5

0670

3
G4

26318 59108 72782
13641 58690 44584 52054

4 1
5 4, 7
G3

44587 30987

6
G2

30957

7 0, 0
G1

07520

8 1,1,2,4,7,7
ĐB 844981 9 0, 1, 8
KQ Niêm yết: KT-17-6.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Kon Tum ngày 10/06 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4
G7

192

1 2, 5
G6

1533 7225 0454

2 5
G5

8636

3 3, 5, 6
G4

02815 00235 98970
43245 23647 33983 13212

4 5, 7
5 4
G3

42970 67690

6
G2

70674

7 0, 0, 4, 6
G1

75090

8 3
ĐB 504976 9 0, 0, 2
KQ Niêm yết: KT-10-6.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Kon Tum ngày 03/06 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 44 0 0, 8
G7

921

1
G6

8499 1108 6852

2 1, 9
G5

2300

3
G4

87284 08954 97079
11750 83396 07029 60884

4 4, 5
5 0, 2, 4
G3

63581 51145

6 0, 9
G2

61969

7 9
G1

53760

8 1, 4, 4, 7
ĐB 187087 9 6, 9
KQ Niêm yết: KT-3-6.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Kon Tum ngày 27/05 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 27/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 1, 5
G7

999

1
G6

8249 5951 1333

2 3, 3, 4, 8
G5

1487

3 3, 9
G4

96264 47723 45139
69590 82728 22163 41123

4 9
5 1
G3

13969 11001

6 3, 4, 9
G2

63299

7
G1

12024

8 7
ĐB 633605 9 0, 6, 9, 9
KQ Niêm yết: KT-27-5.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Kon Tum ngày 20/05 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 20/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 8, 9
G7

739

1
G6

4097 4677 9120

2 0
G5

3809

3 3, 5, 6, 9
G4

82341 31935 59036
45744 47460 44069 94998

4 1, 4, 5
5 2
G3

40333 12995

6 0, 9
G2

20508

7 7
G1

45782

8 2
ĐB 208845 9 5, 7, 8
KQ Niêm yết: KT-20-5.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Kon Tum ngày 13/05 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 13/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 3
G7

154

1 7
G6

1794 0840 3335

2
G5

5103

3 5, 9
G4

59585 25148 01351
11517 81639 92274 87560

4 0, 8
5 1, 3, 4
G3

13272 15477

6 0
G2

07584

7 1, 2, 4, 7
G1

84671

8 4, 5
ĐB 499153 9 4
KQ Niêm yết: KT-13-5.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Kon Tum ngày 06/05 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 6, 9
G7

253

1 5, 9
G6

2264 1406 3643

2 3
G5

2044

3 9
G4

27968 44461 09215
15345 09339 97009 44058

4 3, 4, 5
5 2, 3, 8, 8
G3

99223 91119

6 1, 4, 6, 8
G2

11352

7
G1

83781

8 1
ĐB 069958 9
KQ Niêm yết: KT-6-5.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Kon Tum ngày 29/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0 3, 9
G7

744

1 1, 6
G6

6527 6571 6094

2 7
G5

1783

3 2
G4

57132 42695 64589
65648 77611 07755 53516

4 4, 8
5 5
G3

33172 77473

6 4, 6
G2

60266

7 1, 2, 3
G1

20209

8 3, 9
ĐB 770403 9 4, 5
KQ Niêm yết: KT-29-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Kon Tum ngày 22/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0 1, 2, 4
G7

871

1 1
G6

6257 0495 8937

2
G5

3357

3 6, 7, 7
G4

36836 95001 37169
89467 37304 36575 00044

4 4, 6
5 7, 7
G3

70799 79502

6 7, 9
G2

92937

7 1, 5
G1

81511

8 6
ĐB 849946 9 5, 9
KQ Niêm yết: KT-22-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Kon Tum ngày 15/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 1
G7

551

1 1, 2
G6

8791 9951 8401

2 0, 0, 2
G5

3955

3 5, 9
G4

43964 15639 46754
94680 29344 80311 16312

4 4, 7
5 1, 1, 4, 5
G3

43222 14320

6 4
G2

72135

7
G1

05320

8 0, 0
ĐB 670780 9 1
KQ Niêm yết: KT-15-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Kon Tum ngày 08/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 3, 6, 6
G7

406

1 6
G6

5356 6536 1443

2 1, 1, 8
G5

6265

3 6
G4

17698 49106 79366
30657 25557 47586 64403

4 3
5 2, 6, 7, 7
G3

36552 74016

6 0, 5, 6
G2

67821

7
G1

41921

8 6
ĐB 210228 9 8
KQ Niêm yết: KT-8-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Kon Tum ngày 01/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 0
G7

114

1 4, 8
G6

4957 5797 7690

2 1, 6
G5

8094

3 6
G4

48855 77163 01344
84121 22536 28800 01462

4 4
5 5, 6, 7
G3

36618 78426

6 2, 3
G2

54572

7 2
G1

63499

8
ĐB 189393 9 0, 3, 4, 7, 9
KQ Niêm yết: KT-1-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Kon Tum ngày 25/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0
G7

270

1
G6

2864 2799 1999

2 0, 9
G5

7881

3 0, 2
G4

06532 59656 47182
65420 70129 80072 64730

4 4, 9
5 3, 6
G3

74360 70353

6 0, 4
G2

72577

7 0, 2, 7
G1

87244

8 0, 1, 2
ĐB 481949 9 9, 9
KQ Niêm yết: KT-25-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Kon Tum ngày 18/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 48 0 7, 8
G7

266

1 1
G6

5574 2144 2807

2 0, 1
G5

1308

3 2
G4

95761 22011 57847
86832 33579 13067 78221

4 4, 7, 8
5
G3

82773 93882

6 1, 6, 7
G2

58585

7 3, 4, 7, 9
G1

70220

8 2, 5
ĐB 621377 9
KQ Niêm yết: KT-18-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Kon Tum ngày 11/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 0, 4, 5
G7

038

1 4, 6, 9
G6

9880 6444 7714

2 8
G5

5783

3 3, 6, 8
G4

78528 94119 80005
14348 61004 84571 49888

4 4, 5, 8
5 3
G3

70553 62400

6
G2

05133

7 1
G1

20516

8 0, 3, 8
ĐB 841936 9
KQ Niêm yết: KT-11-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Kon Tum ngày 04/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 4
G7

304

1 2, 7, 9
G6

1719 5873 4797

2 2, 3
G5

7657

3
G4

06140 21662 90458
19522 69223 74350 69477

4 0
5 0, 7, 8
G3

83317 11792

6 2
G2

94072

7 2, 3, 7
G1

12112

8 0
ĐB 110580 9 2, 6, 7
KQ Niêm yết: KT-4-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Kon Tum ngày 25/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 4, 7
G7

279

1 5, 7
G6

9804 3922 5264

2 2,3,4,6,7,7
G5

9132

3 2
G4

42126 89615 96140
96107 54180 44458 02623

4 0, 2
5 8
G3

08817 41780

6 4
G2

24842

7 9
G1

43824

8 0, 0
ĐB 495127 9
KQ Niêm yết: KT-25-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Kon Tum ngày 18/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 7
G7

279

1 4
G6

5652 0007 3764

2 0, 2, 9
G5

4622

3 7
G4

06787 80383 53429
10977 74020 78942 97537

4 2
5 2, 4
G3

34054 26179

6 2, 4, 6
G2

12189

7 7, 9, 9
G1

50666

8 3, 7, 9
ĐB 471914 9
KQ Niêm yết: KT-18-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Kon Tum ngày 11/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 8
G7

860

1 2, 5, 6
G6

2629 8308 4315

2 2, 2, 8, 9
G5

2222

3 0
G4

60522 26516 23472
86476 39812 69982 32087

4
5 1, 6
G3

37065 55151

6 0, 5, 8
G2

44330

7 2, 6
G1

28328

8 2, 7
ĐB 618268 9
KQ Niêm yết: KT-11-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Kon Tum ngày 04/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 9
G7

295

1 2
G6

3885 1431 7785

2 5, 7
G5

3132

3 1, 2
G4

43195 45954 58040
66712 04889 41057 16225

4 0, 4, 6
5 4, 7, 7
G3

97346 46727

6
G2

34357

7
G1

66244

8 5, 5, 9
ĐB 243296 9 5, 5, 6
KQ Niêm yết: KT-4-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Kon Tum ngày 28/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 3, 5
G7

463

1 0,1,1,2,3,9
G6

6447 9250 6111

2 6
G5

6436

3 6
G4

14111 82787 51212
30710 51903 73213 48805

4 7
5 0, 5
G3

54619 88455

6 3
G2

19991

7 9
G1

16126

8 7
ĐB 230779 9 1, 1
KQ Niêm yết: KT-28-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Kon Tum ngày 21/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 5
G7

805

1 1, 4, 8, 9
G6

4771 1814 7519

2 0, 4, 8
G5

5734

3 4
G4

94670 29024 95696
04490 32559 51389 35611

4
5 9
G3

45728 24464

6 4, 6
G2

86566

7 0, 1, 1
G1

50220

8 9
ĐB 597318 9 0, 6
KQ Niêm yết: KT-21-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Kon Tum ngày 14/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0
G7

014

1 4
G6

1440 7235 7096

2 3, 8, 9
G5

4023

3 5, 6, 7
G4

13137 10099 56036
67656 71340 28029 49140

4 0, 0, 0, 7, 8
5 1, 6
G3

99848 22751

6 3
G2

06163

7
G1

29647

8
ĐB 797199 9 6, 9, 9
KQ Niêm yết: KT-14-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Kon Tum ngày 07/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0
G7

254

1 4
G6

0914 2375 6873

2
G5

7550

3 2, 4
G4

17794 68480 12889
94876 92960 70332 59170

4
5 0,3,4,5,7,9
G3

64355 82757

6 0
G2

82753

7 0, 3, 4, 5, 6
G1

44134

8 0, 9
ĐB 524659 9 4
KQ Niêm yết: KT-7-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Kon Tum ngày 31/12 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0
G7

029

1 1, 6, 9
G6

4979 6642 5728

2 8, 9
G5

8740

3
G4

59640 63916 17345
49464 57840 06411 10468

4 0, 0, 0, 2, 5
5 1
G3

09168 99664

6 4, 4, 8, 8, 8
G2

90297

7 9
G1

90168

8
ĐB 606951 9 7
KQ Niêm yết: KT-31-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Kon Tum ngày 24/12 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 9, 9
G7

117

1 7, 9
G6

8526 8758 2745

2 6, 6, 9
G5

3185

3
G4

85677 79609 06109
33080 26326 98860 19061

4 5, 6
5 8
G3

34646 95829

6 0, 1, 8
G2

86274

7 2, 4, 7
G1

85468

8 0, 5
ĐB 897119 9
KQ Niêm yết: KT-24-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSKT 30 ngày liên tiếp

XSKT 30 ngày hay KQXSKT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Kon Tum của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Kon Tum

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 19/07)

KQXS KON TUM THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...