XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 100 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 13/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00686A2480
G19149B9149
G2

4944 7259

C1264
G3

2480 1264 7076

D7076
KK1

149

E7259
KK2

49

G4944
Thống kê người trúng giải ngày 13/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 11/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00685A0036
G16212B6627
G2

9324 0036

C9324
G3

6627 7197 4357

D7197
KK1

212

E4357
KK2

12

G6212
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK1161100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 08/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00684A6437
G16437B3691
G2

1379 9725

C1379
G3

3691 9790 8906

D9790
KK1

437

E8906
KK2

37

G9725
Thống kê người trúng giải ngày 08/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 06/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00683A7975
G13760B5253
G2

6024 5253

C3760
G3

7975 3012 8732

D6024
KK1

760

E3012
KK2

60

G8732
Thống kê người trúng giải ngày 06/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK226810 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 04/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00682A0312
G10913B0913
G2

0312 7609

C9360
G3

9360 4215 9441

D4215
KK1

913

E7609
KK2

13

G9441
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK249010 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 01/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00681A3380
G18485B6756
G2

9709 3380

C4173
G3

6756 4173 0184

D0184
KK1

485

E9709
KK2

85

G8485
Thống kê người trúng giải ngày 01/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK218610 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 29/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00680A0372
G12092B2092
G2

0469 4411

C2718
G3

0372 2718 9697

D9697
KK1

092

E4411
KK2

92

G0469
Thống kê người trúng giải ngày 29/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 27/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00679A6183
G16183B7225
G2

8250 5067

C8250
G3

7225 5239 1876

D5067
KK1

183

E5239
KK2

83

G1876
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK167100 lần1,000,000đ
KK253710 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 24/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00678A6920
G14537B8545
G2

1688 6920

C6757
G3

8545 6757 8974

D4537
KK1

537

E1688
KK2

37

G8974
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK228910 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 22/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00677A0747
G10753B0753
G2

7026 0747

C7026
G3

6023 4423 9877

D6023
KK1

753

E4423
KK2

53

G9877
Thống kê người trúng giải ngày 22/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK175100 lần1,000,000đ
KK233510 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 20/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00676A4767
G14767B1857
G2

2869 1857

C5424
G3

5424 9049 4752

D9049
KK1

767

E4752
KK2

67

G2869
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK194100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 17/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00675A0839
G15863B0016
G2

0839 0075

C8132
G3

0016 8132 3758

D5863
KK1

863

E3758
KK2

63

G0075
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 15/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00674A5368
G17682B8020
G2

6443 5368

C9436
G3

8020 9436 0797

D0797
KK1

682

E7682
KK2

82

G6443
Thống kê người trúng giải ngày 15/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK243610 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 13/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00673A1576
G13281B7715
G2

7715 1576

C8634
G3

8634 5180 3846

D3281
KK1

281

E5180
KK2

81

G3846
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 10/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00672A2430
G19567B6826
G2

3671 5295

C3671
G3

2430 6826 7918

D7918
KK1

567

E5295
KK2

67

G9567
Thống kê người trúng giải ngày 10/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 08/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00671A9348
G15780B3779
G2

6624 9348

C6624
G3

3779 6307 9388

D6307
KK1

780

E5780
KK2

80

G9388
Thống kê người trúng giải ngày 08/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK15100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 06/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00670A3805
G10537B6658
G2

2935 8998

C8998
G3

3805 6658 5838

D5838
KK1

537

E2935
KK2

37

G0537
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 03/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00669A9822
G16668B4430
G2

9822 4430

C8964
G3

8964 2782 3086

D6668
KK1

668

E2782
KK2

68

G3086
Thống kê người trúng giải ngày 03/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK268110 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 01/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00668A9849
G19353B7695
G2

9849 3532

C2453
G3

7695 2453 7123

D7123
KK1

353

E9353
KK2

53

G3532
Thống kê người trúng giải ngày 01/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 30/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00667A3052
G17926B8198
G2

3052 4101

C7926
G3

8198 4215 8603

D4101
KK1

926

E4215
KK2

26

G8603
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK198100 lần1,000,000đ
KK254810 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 27/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00666A2664
G16993B6993
G2

9084 3738

C5815
G3

2664 5815 7770

D9084
KK1

993

E7770
KK2

93

G3738
Thống kê người trúng giải ngày 27/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 25/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00665A3628
G14536B0361
G2

0361 9607

C8399
G3

3628 8399 5638

D9607
KK1

536

E4536
KK2

36

G5638
Thống kê người trúng giải ngày 25/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK232510 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 23/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00664A2103
G13287B8031
G2

2103 8447

C2105
G3

8031 2105 7033

D7033
KK1

287

E8447
KK2

87

G3287
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK238710 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 20/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00663A4620
G14620B9210
G2

9210 9838

C6494
G3

6494 7667 9241

D9838
KK1

620

E7667
KK2

20

G9241
Thống kê người trúng giải ngày 20/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK111100 lần1,000,000đ
KK249910 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 18/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00662A5544
G19898B6112
G2

5544 6869

C8237
G3

6112 8237 0253

D9898
KK1

898

E6869
KK2

98

G0253
Thống kê người trúng giải ngày 18/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK224610 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 16/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00661A1481
G19509B8543
G2

5658 1481

C6767
G3

8543 6767 2069

D2069
KK1

509

E5658
KK2

09

G9509
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK234310 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 13/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00660A3245
G16088B6088
G2

3464 7334

C7334
G3

3245 4729 3641

D3464
KK1

088

E4729
KK2

88

G3641
Thống kê người trúng giải ngày 13/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK245310 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 11/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00659A8520
G17591B7721
G2

7721 8520

C2643
G3

2643 4953 3516

D4953
KK1

591

E7591
KK2

91

G3516
Thống kê người trúng giải ngày 11/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 09/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00658A4639
G12137B4840
G2

7372 4840

C5786
G3

4639 5786 6858

D2137
KK1

137

E7372
KK2

37

G6858
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

30. XS Max 4D ngày 06/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00657A6132
G18651B8651
G2

8585 0490

C4602
G3

6132 4602 3126

D8585
KK1

651

E3126
KK2

51

G0490
Thống kê người trúng giải ngày 06/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

31. XS Max 4D ngày 04/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00656A6252
G17030B5825
G2

7988 1335

C1335
G3

6252 5825 8328

D7988
KK1

030

E7030
KK2

30

G8328
Thống kê người trúng giải ngày 04/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK226710 lần100,000đ

32. XS Max 4D ngày 02/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00655A5496
G15496B8797
G2

8953 5890

C6075
G3

8797 6075 1016

D1016
KK1

496

E8953
KK2

96

G5890
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK236510 lần100,000đ

33. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00654A7903
G10226B9653
G2

5437 7903

C0226
G3

9653 3200 6437

D3200
KK1

226

E5437
KK2

26

G6437
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK231610 lần100,000đ

34. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00653A7934
G10564B2886
G2

3052 7767

C3052
G3

7934 2886 6490

D7767
KK1

564

E6490
KK2

64

G0564
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

35. XS Max 4D ngày 23/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00652A9491
G19491B0053
G2

3496 0053

C8900
G3

8900 3090 5583

D3496
KK1

491

E3090
KK2

91

G5583
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK239010 lần100,000đ

36. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00651A3568
G13568B1107
G2

6357 5492

C3451
G3

1107 3451 2641

D6357
KK1

568

E5492
KK2

68

G2641
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK268710 lần100,000đ

37. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00650A2096
G11637B2177
G2

2389 2177

C7534
G3

2096 7534 2692

D1637
KK1

637

E2389
KK2

37

G2692
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

38. XS Max 4D ngày 16/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00649A0308
G10829B2908
G2

9739 1731

C5982
G3

0308 2908 5982

D9739
KK1

829

E0829
KK2

29

G1731
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

39. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00648A9161
G19161B7711
G2

8895 1377

C5662
G3

7711 5662 6241

D6241
KK1

161

E8895
KK2

61

G1377
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

40. XS Max 4D ngày 09/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00647A8743
G11841B1841
G2

7850 9304

C3317
G3

8743 3317 8828

D8828
KK1

841

E7850
KK2

41

G9304
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

41. XS Max 4D ngày 06/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00646A0673
G16741B6741
G2

6279 0673

C2757
G3

2757 6494 9773

D6279
KK1

741

E6494
KK2

41

G9773
Thống kê người trúng giải ngày 06/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

42. XS Max 4D ngày 04/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00645A0748
G14097B4097
G2

8094 1619

C1619
G3

0748 6641 7318

D6641
KK1

097

E8094
KK2

97

G7318
Thống kê người trúng giải ngày 04/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK238610 lần100,000đ

43. XS Max 4D ngày 02/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00644A6239
G13464B6385
G2

6239 6385

C8164
G3

8164 2368 2499

D2368
KK1

464

E2499
KK2

64

G3464
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.332300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK230810 lần100,000đ

44. XS Max 4D ngày 30/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00643A3633
G13633B6730
G2

6730 5650

C3983
G3

3983 8767 2365

D8767
KK1

633

E2365
KK2

33

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK258810 lần100,000đ

45. XS Max 4D ngày 28/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00642A3737
G12934B5920
G2

1639 3737

C2934
G3

5920 6283 0418

D6283
KK1

934

E1639
KK2

34

G0418
Thống kê người trúng giải ngày 28/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

46. XS Max 4D ngày 26/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00641A7934
G19329B9329
G2

7840 0290

C7840
G3

7934 2040 3285

D0290
KK1

329

E2040
KK2

29

G3285
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK237010 lần100,000đ

47. XS Max 4D ngày 23/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00640A0650
G10103B0103
G2

4675 6435

C3009
G3

0650 3009 6133

D6435
KK1

103

E4675
KK2

03

G6133
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

48. XS Max 4D ngày 21/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00639A0554
G17941B6287
G2

0554 0575

C0575
G3

6287 4967 9430

D4967
KK1

941

E9430
KK2

41

G7941
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK224310 lần100,000đ

49. XS Max 4D ngày 19/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00638A9650
G18302B7864
G2

1720 7864

C4983
G3

9650 4983 2287

D8302
KK1

302

E1720
KK2

02

G2287
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

50. XS Max 4D ngày 16/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00637A4850
G17935B2939
G2

7353 4928

C7353
G3

4850 2939 3975

D7935
KK1

935

E4928
KK2

35

G3975
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK238510 lần100,000đ

51. XS Max 4D ngày 14/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00636A6707
G14143B2164
G2

6707 1286

C4143
G3

2164 1456 3733

D1456
KK1

143

E3733
KK2

43

G1286
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231110 lần100,000đ

52. XS Max 4D ngày 12/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00635A6899
G16899B4419
G2

3007 7147

C0622
G3

4419 0622 9967

D3007
KK1

899

E9967
KK2

99

G7147
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK246110 lần100,000đ

53. XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00634A6390
G17475B8177
G2

0025 6390

C7852
G3

8177 7852 1885

D0025
KK1

475

E7475
KK2

75

G1885
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237110 lần100,000đ

54. XS Max 4D ngày 07/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00633A3225
G16767B1652
G2

1652 3772

C3772
G3

3225 2093 2017

D2093
KK1

767

E6767
KK2

67

G2017
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.276650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

55. XS Max 4D ngày 05/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00632A4581
G10367B0367
G2

3887 4581

C6747
G3

6747 4260 8938

D3887
KK1

367

E4260
KK2

67

G8938
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

56. XS Max 4D ngày 02/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00631A9963
G15318B7931
G2

1458 7931

C3479
G3

9963 3479 7979

D1458
KK1

318

E5318
KK2

18

G7979
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.354300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK242010 lần100,000đ

57. XS Max 4D ngày 31/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00630A2177
G12808B7638
G2

4041 2177

C4041
G3

7638 7454 5288

D7454
KK1

808

E2808
KK2

08

G5288
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK240110 lần100,000đ

58. XS Max 4D ngày 29/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00629A6011
G14477B9394
G2

6011 2023

C4477
G3

9394 1522 4350

D1522
KK1

477

E2023
KK2

77

G4350
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

59. XS Max 4D ngày 26/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00628A2008
G11088B1088
G2

9376 2008

C9376
G3

6132 9009 1190

D6132
KK1

088

E9009
KK2

88

G1190
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.352300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK265510 lần100,000đ

60. XS Max 4D ngày 24/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00627A5362
G15678B5678
G2

3933 2516

C2516
G3

5362 4647 4293

D3933
KK1

678

E4647
KK2

78

G4293
Thống kê người trúng giải ngày 24/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

61. XS Max 4D ngày 22/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00626A5693
G14170B0288
G2

0288 5693

C8870
G3

8870 0479 1755

D0479
KK1

170

E1755
KK2

70

G4170
Thống kê người trúng giải ngày 22/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

62. XS Max 4D ngày 19/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00625A7059
G15019B0946
G2

0762 7664

C9546
G3

7059 0946 9546

D0762
KK1

019

E7664
KK2

19

G5019
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK259910 lần100,000đ

63. XS Max 4D ngày 17/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00624A0410
G12718B7381
G2

2434 7381

C0659
G3

0410 0659 1856

D2434
KK1

718

E1856
KK2

18

G2718
Thống kê người trúng giải ngày 17/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK115100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

64. XS Max 4D ngày 15/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00623A7431
G12940B3276
G2

9356 7431

C2940
G3

3276 5970 2174

D5970
KK1

940

E9356
KK2

40

G2174
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK115100 lần1,000,000đ
KK227210 lần100,000đ

65. XS Max 4D ngày 12/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00622A7601
G12204B2204
G2

8110 2575

C4291
G3

7601 4291 0606

D2575
KK1

204

E8110
KK2

04

G0606
Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK19100 lần1,000,000đ
KK225810 lần100,000đ

66. XS Max 4D ngày 10/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00621A8947
G12184B7173
G2

8504 8947

C6412
G3

7173 6412 0842

D0842
KK1

184

E2184
KK2

84

G8504
Thống kê người trúng giải ngày 10/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK237510 lần100,000đ

67. XS Max 4D ngày 08/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00620A2984
G15837B4280
G2

3167 7604

C3167
G3

2984 4280 2053

D5837
KK1

837

E2053
KK2

37

G7604
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

68. XS Max 4D ngày 05/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00619A4948
G14613B4887
G2

7518 4887

C5631
G3

4948 5631 7746

D7746
KK1

613

E4613
KK2

13

G7518
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK225210 lần100,000đ

69. XS Max 4D ngày 03/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00618A0645
G19691B4767
G2

9734 0645

C9734
G3

4767 6167 2738

D6167
KK1

691

E9691
KK2

91

G2738
Thống kê người trúng giải ngày 03/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK186100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

70. XS Max 4D ngày 01/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00617A8023
G16821B6821
G2

1151 8277

C3729
G3

8023 3729 0556

D8277
KK1

821

E1151
KK2

21

G0556
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK227110 lần100,000đ

71. XS Max 4D ngày 28/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00616A4603
G10080B0080
G2

5981 8174

C4041
G3

4603 4041 5124

D8174
KK1

080

E5981
KK2

80

G5124
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK225510 lần100,000đ

72. XS Max 4D ngày 26/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00615A0329
G10207B0207
G2

0329 4284

C8133
G3

8133 6613 8039

D6613
KK1

207

E8039
KK2

07

G4284
Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK228810 lần100,000đ

73. XS Max 4D ngày 24/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00614A5132
G10023B9176
G2

3024 9176

C0023
G3

5132 9421 4524

D9421
KK1

023

E4524
KK2

23

G3024
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK261210 lần100,000đ

74. XS Max 4D ngày 21/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00613A2396
G12396B6812
G2

4152 8840

C8840
G3

6812 3460 7208

D3460
KK1

396

E4152
KK2

96

G7208
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

75. XS Max 4D ngày 19/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00612A5740
G12487B3155
G2

3155 7112

C3676
G3

5740 3676 8479

D8479
KK1

487

E2487
KK2

87

G7112
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ

76. XS Max 4D ngày 17/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00611A9380
G19380B1393
G2

0477 8415

C8415
G3

1393 1329 8918

D1329
KK1

380

E8918
KK2

80

G0477
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

77. XS Max 4D ngày 14/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00610A3159
G16203B6203
G2

8961 0880

C9228
G3

3159 9228 3842

D3842
KK1

203

E0880
KK2

03

G8961
Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK226410 lần100,000đ

78. XS Max 4D ngày 12/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00609A2745
G15883B0054
G2

2745 0054

C3619
G3

3619 8831 6243

D8831
KK1

883

E6243
KK2

83

G5883
Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

79. XS Max 4D ngày 10/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00608A1718
G18593B8171
G2

0417 2547

C2547
G3

1718 8171 5055

D8593
KK1

593

E0417
KK2

93

G5055
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK228110 lần100,000đ

80. XS Max 4D ngày 07/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00607A4957
G14957B3124
G2

3124 6782

C6349
G3

6349 6446 7813

D6446
KK1

957

E7813
KK2

57

G6782
Thống kê người trúng giải ngày 07/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK234810 lần100,000đ

81. XS Max 4D ngày 05/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00606A7024
G13046B9906
G2

7024 2166

C2166
G3

9906 6218 3784

D6218
KK1

046

E3784
KK2

46

G3046
Thống kê người trúng giải ngày 05/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK226210 lần100,000đ

82. XS Max 4D ngày 03/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00605A2674
G10596B2686
G2

2674 4802

C1835
G3

2686 1835 2133

D4802
KK1

596

E2133
KK2

96

G0596
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ

83. XS Max 4D ngày 31/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 31/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00604A2269
G15766B2716
G2

9231 2716

C5766
G3

2269 0806 6894

D0806
KK1

766

E6894
KK2

66

G9231
Thống kê người trúng giải ngày 31/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

84. XS Max 4D ngày 29/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00603A1701
G16648B1211
G2

1211 4417

C6648
G3

1701 9319 8468

D9319
KK1

648

E4417
KK2

48

G8468
Thống kê người trúng giải ngày 29/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231910 lần100,000đ

85. XS Max 4D ngày 27/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00602A9642
G10304B0304
G2

9642 6546

C4354
G3

4354 5687 0864

D5687
KK1

304

E0864
KK2

04

G6546
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK231710 lần100,000đ

86. XS Max 4D ngày 24/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00601A4987
G14987B2499
G2

4508 2499

C3090
G3

3090 0333 7102

D0333
KK1

987

E7102
KK2

87

G4508
Thống kê người trúng giải ngày 24/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

87. XS Max 4D ngày 22/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00600A8945
G10501B0501
G2

1762 8945

C2849
G3

2849 7227 8242

D1762
KK1

501

E7227
KK2

01

G8242
Thống kê người trúng giải ngày 22/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK1106100 lần1,000,000đ
KK220010 lần100,000đ

88. XS Max 4D ngày 20/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00599A9518
G17002B6959
G2

9518 6959

C7002
G3

4449 8589 9603

D4449
KK1

002

E8589
KK2

02

G9603
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231410 lần100,000đ

89. XS Max 4D ngày 17/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00598A6240
G16240B8814
G2

4191 7957

C7957
G3

8814 2620 9920

D2620
KK1

240

E4191
KK2

40

G9920
Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK222510 lần100,000đ

90. XS Max 4D ngày 15/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00597A4120
G14120B2023
G2

2023 9776

C8348
G3

8348 3122 0587

D3122
KK1

120

E9776
KK2

20

G0587
Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

91. XS Max 4D ngày 13/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00596A7017
G14603B0906
G2

0906 4247

C9641
G3

7017 9641 9808

D4247
KK1

603

E4603
KK2

03

G9808
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK229210 lần100,000đ

92. XS Max 4D ngày 10/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00595A4897
G12542B0503
G2

4897 8182

C2542
G3

0503 3913 1469

D8182
KK1

542

E3913
KK2

42

G1469
Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK234710 lần100,000đ

93. XS Max 4D ngày 08/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00594A4154
G11095B8065
G2

8065 7261

C5052
G3

4154 5052 8584

D7261
KK1

095

E1095
KK2

95

G8584
Thống kê người trúng giải ngày 08/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

Về XSMAX4D 100 ngày liên tiếp

XSMAX4D 100 ngày hay KQXSMAX4D 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Max 4D của 100 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 12/05)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456