XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 100 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 24/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00614A5132
G10023B9176
G2

3024 9176

C0023
G3

5132 9421 4524

D9421
KK1

023

E4524
KK2

23

G3024
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK261210 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 21/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00613A2396
G12396B6812
G2

4152 8840

C8840
G3

6812 3460 7208

D3460
KK1

396

E4152
KK2

96

G7208
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 19/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00612A5740
G12487B3155
G2

3155 7112

C3676
G3

5740 3676 8479

D8479
KK1

487

E2487
KK2

87

G7112
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 17/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00611A9380
G19380B1393
G2

0477 8415

C8415
G3

1393 1329 8918

D1329
KK1

380

E8918
KK2

80

G0477
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 14/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00610A3159
G16203B6203
G2

8961 0880

C9228
G3

3159 9228 3842

D3842
KK1

203

E0880
KK2

03

G8961
Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK226410 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 12/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00609A2745
G15883B0054
G2

2745 0054

C3619
G3

3619 8831 6243

D8831
KK1

883

E6243
KK2

83

G5883
Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 10/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00608A1718
G18593B8171
G2

0417 2547

C2547
G3

1718 8171 5055

D8593
KK1

593

E0417
KK2

93

G5055
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK228110 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 07/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00607A4957
G14957B3124
G2

3124 6782

C6349
G3

6349 6446 7813

D6446
KK1

957

E7813
KK2

57

G6782
Thống kê người trúng giải ngày 07/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK234810 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 05/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00606A7024
G13046B9906
G2

7024 2166

C2166
G3

9906 6218 3784

D6218
KK1

046

E3784
KK2

46

G3046
Thống kê người trúng giải ngày 05/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK226210 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 03/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00605A2674
G10596B2686
G2

2674 4802

C1835
G3

2686 1835 2133

D4802
KK1

596

E2133
KK2

96

G0596
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 31/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 31/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00604A2269
G15766B2716
G2

9231 2716

C5766
G3

2269 0806 6894

D0806
KK1

766

E6894
KK2

66

G9231
Thống kê người trúng giải ngày 31/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 29/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00603A1701
G16648B1211
G2

1211 4417

C6648
G3

1701 9319 8468

D9319
KK1

648

E4417
KK2

48

G8468
Thống kê người trúng giải ngày 29/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231910 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 27/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00602A9642
G10304B0304
G2

9642 6546

C4354
G3

4354 5687 0864

D5687
KK1

304

E0864
KK2

04

G6546
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK231710 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 24/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00601A4987
G14987B2499
G2

4508 2499

C3090
G3

3090 0333 7102

D0333
KK1

987

E7102
KK2

87

G4508
Thống kê người trúng giải ngày 24/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 22/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00600A8945
G10501B0501
G2

1762 8945

C2849
G3

2849 7227 8242

D1762
KK1

501

E7227
KK2

01

G8242
Thống kê người trúng giải ngày 22/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK1106100 lần1,000,000đ
KK220010 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 20/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00599A9518
G17002B6959
G2

9518 6959

C7002
G3

4449 8589 9603

D4449
KK1

002

E8589
KK2

02

G9603
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231410 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 17/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00598A6240
G16240B8814
G2

4191 7957

C7957
G3

8814 2620 9920

D2620
KK1

240

E4191
KK2

40

G9920
Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK222510 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 15/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00597A4120
G14120B2023
G2

2023 9776

C8348
G3

8348 3122 0587

D3122
KK1

120

E9776
KK2

20

G0587
Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 13/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00596A7017
G14603B0906
G2

0906 4247

C9641
G3

7017 9641 9808

D4247
KK1

603

E4603
KK2

03

G9808
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK229210 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 10/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00595A4897
G12542B0503
G2

4897 8182

C2542
G3

0503 3913 1469

D8182
KK1

542

E3913
KK2

42

G1469
Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK234710 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 08/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00594A4154
G11095B8065
G2

8065 7261

C5052
G3

4154 5052 8584

D7261
KK1

095

E1095
KK2

95

G8584
Thống kê người trúng giải ngày 08/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 06/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00593A9797
G11530B8481
G2

3056 8481

C9712
G3

9797 9712 7931

D3056
KK1

530

E7931
KK2

30

G1530
Thống kê người trúng giải ngày 06/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 03/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00592A8916
G13397B4207
G2

0709 8916

C0105
G3

4207 0105 4619

D0709
KK1

397

E4619
KK2

97

G3397
Thống kê người trúng giải ngày 03/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.219650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK228410 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 01/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00591A2205
G17314B5722
G2

0314 5710

C0314
G3

2205 5722 7901

D7901
KK1

314

E5710
KK2

14

G7314
Thống kê người trúng giải ngày 01/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 29/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00590A4236
G13753B7935
G2

0897 9370

C2184
G3

4236 7935 2184

D3753
KK1

753

E0897
KK2

53

G9370
Thống kê người trúng giải ngày 29/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK231010 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 26/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00589A5818
G15818B9723
G2

7012 4682

C7012
G3

9723 6299 3671

D6299
KK1

818

E3671
KK2

18

G4682
Thống kê người trúng giải ngày 26/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK245110 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 24/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00588A7626
G17626B4626
G2

5481 1920

C3185
G3

4626 3185 7077

D5481
KK1

626

E7077
KK2

26

G1920
Thống kê người trúng giải ngày 24/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK233510 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 22/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00587A7696
G14296B4296
G2

7696 1171

C9118
G3

9118 9924 5596

D9924
KK1

296

E5596
KK2

96

G1171
Thống kê người trúng giải ngày 22/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 19/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00586A1119
G12716B6686
G2

2554 1828

C2716
G3

1119 6686 3567

D3567
KK1

716

E2554
KK2

16

G1828
Thống kê người trúng giải ngày 19/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.346300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK221110 lần100,000đ

30. XS Max 4D ngày 17/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00585A8946
G18946B4013
G2

0082 5085

C3800
G3

4013 3800 5449

D0082
KK1

946

E5449
KK2

46

G5085
Thống kê người trúng giải ngày 17/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

31. XS Max 4D ngày 15/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00584A2254
G19660B9660
G2

4824 0257

C4824
G3

2254 9261 9105

D0257
KK1

660

E9261
KK2

60

G9105
Thống kê người trúng giải ngày 15/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK228510 lần100,000đ

32. XS Max 4D ngày 12/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00583A8206
G10456B0456
G2

6855 3164

C3164
G3

8206 0276 0101

D0276
KK1

456

E6855
KK2

56

G0101
Thống kê người trúng giải ngày 12/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

33. XS Max 4D ngày 10/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00582A5652
G17702B7702
G2

2141 4447

C4358
G3

5652 4358 3445

D4447
KK1

702

E3445
KK2

02

G2141
Thống kê người trúng giải ngày 10/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK181100 lần1,000,000đ
KK226210 lần100,000đ

34. XS Max 4D ngày 08/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00581A3643
G19242B6417
G2

6943 3506

C3983
G3

3643 6417 3983

D6943
KK1

242

E9242
KK2

42

G3506
Thống kê người trúng giải ngày 08/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK240910 lần100,000đ

35. XS Max 4D ngày 05/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00580A6496
G16398B4390
G2

3887 6496

C5957
G3

4390 5957 1692

D6398
KK1

398

E3887
KK2

98

G1692
Thống kê người trúng giải ngày 05/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK240910 lần100,000đ

36. XS Max 4D ngày 03/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00579A3854
G13854B7723
G2

7723 5165

C8945
G3

8945 5849 2160

D5849
KK1

854

E5165
KK2

54

G2160
Thống kê người trúng giải ngày 03/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

37. XS Max 4D ngày 01/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00578A1259
G11259B6095
G2

2400 5157

C5157
G3

6095 0817 9406

D2400
KK1

259

E0817
KK2

59

G9406
Thống kê người trúng giải ngày 01/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK247310 lần100,000đ

38. XS Max 4D ngày 29/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00577A9913
G12643B2643
G2

9913 9723

C2249
G3

2249 3386 3810

D9723
KK1

643

E3386
KK2

43

G3810
Thống kê người trúng giải ngày 29/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

39. XS Max 4D ngày 25/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00576A4329
G19811B2398
G2

2491 2398

C2491
G3

4329 1622 1473

D1622
KK1

811

E1473
KK2

11

G9811
Thống kê người trúng giải ngày 25/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK252810 lần100,000đ

40. XS Max 4D ngày 22/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00575A7421
G14210B9138
G2

3159 9640

C4210
G3

7421 9138 7092

D3159
KK1

210

E7092
KK2

10

G9640
Thống kê người trúng giải ngày 22/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK239810 lần100,000đ

41. XS Max 4D ngày 20/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00574A9366
G19366B4227
G2

4252 9360

C4252
G3

4227 9774 4231

D9774
KK1

366

E4231
KK2

66

G9360
Thống kê người trúng giải ngày 20/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK195100 lần1,000,000đ
KK249210 lần100,000đ

42. XS Max 4D ngày 18/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00573A2091
G15619B7349
G2

1727 2091

C1727
G3

7349 6215 3318

D6215
KK1

619

E5619
KK2

19

G3318
Thống kê người trúng giải ngày 18/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK259810 lần100,000đ

43. XS Max 4D ngày 15/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00572A9776
G11512B1512
G2

8023 0742

C2981
G3

9776 2981 4685

D4685
KK1

512

E0742
KK2

12

G8023
Thống kê người trúng giải ngày 15/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

44. XS Max 4D ngày 13/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00571A1860
G11860B4051
G2

6017 0715

C5156
G3

4051 5156 8480

D0715
KK1

860

E6017
KK2

60

G8480
Thống kê người trúng giải ngày 13/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

45. XS Max 4D ngày 11/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00570A0325
G10325B7391
G2

2462 7391

C5917
G3

5917 4903 5181

D2462
KK1

325

E4903
KK2

25

G5181
Thống kê người trúng giải ngày 11/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK114100 lần1,000,000đ
KK243910 lần100,000đ

46. XS Max 4D ngày 08/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00569A4222
G10424B3804
G2

6719 5139

C0470
G3

4222 3804 0470

D5139
KK1

424

E6719
KK2

24

G0424
Thống kê người trúng giải ngày 08/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK228710 lần100,000đ

47. XS Max 4D ngày 06/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00568A0718
G12225B0310
G2

5040 0718

C2225
G3

0310 5725 3574

D5725
KK1

225

E5040
KK2

25

G3574
Thống kê người trúng giải ngày 06/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK232210 lần100,000đ

48. XS Max 4D ngày 04/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00567A8463
G12658B2658
G2

3712 4382

C0419
G3

8463 0419 7327

D3712
KK1

658

E4382
KK2

58

G7327
Thống kê người trúng giải ngày 04/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK194100 lần1,000,000đ
KK236710 lần100,000đ

49. XS Max 4D ngày 01/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00566A6105
G14058B7791
G2

7545 7791

C4058
G3

6105 4744 9272

D4744
KK1

058

E7545
KK2

58

G9272
Thống kê người trúng giải ngày 01/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK249010 lần100,000đ

50. XS Max 4D ngày 30/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00565A5189
G14324B6142
G2

3022 6142

C4913
G3

5189 4913 6390

D3022
KK1

324

E6390
KK2

24

G4324
Thống kê người trúng giải ngày 30/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK227710 lần100,000đ

51. XS Max 4D ngày 28/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00564A4941
G14941B9921
G2

4088 6035

C5436
G3

9921 5436 4205

D6035
KK1

941

E4205
KK2

41

G4088
Thống kê người trúng giải ngày 28/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

52. XS Max 4D ngày 25/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00563A6799
G10899B4791
G2

6799 4791

C6156
G3

6156 1567 3734

D0899
KK1

899

E1567
KK2

99

G3734
Thống kê người trúng giải ngày 25/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK251010 lần100,000đ

53. XS Max 4D ngày 23/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00562A1168
G18135B0324
G2

6241 5575

C8135
G3

1168 0324 7438

D6241
KK1

135

E7438
KK2

35

G5575
Thống kê người trúng giải ngày 23/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK255210 lần100,000đ

54. XS Max 4D ngày 21/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00561A5179
G15179B9353
G2

5935 8923

C3513
G3

9353 3513 5837

D5935
KK1

179

E5837
KK2

79

G8923
Thống kê người trúng giải ngày 21/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK184100 lần1,000,000đ
KK290310 lần100,000đ

55. XS Max 4D ngày 18/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00560A3923
G12462B7734
G2

3923 7967

C7967
G3

7734 1425 2736

D2462
KK1

462

E1425
KK2

62

G2736
Thống kê người trúng giải ngày 18/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK116100 lần1,000,000đ
KK225410 lần100,000đ

56. XS Max 4D ngày 16/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00559A9812
G15739B5739
G2

5933 5496

C4523
G3

9812 4523 1645

D1645
KK1

739

E5933
KK2

39

G5496
Thống kê người trúng giải ngày 16/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK1113100 lần1,000,000đ
KK256510 lần100,000đ

57. XS Max 4D ngày 14/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00558A4013
G14013B8495
G2

2477 8495

C6070
G3

6070 8072 1258

D8072
KK1

013

E1258
KK2

13

G2477
Thống kê người trúng giải ngày 14/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK249110 lần100,000đ

58. XS Max 4D ngày 11/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00557A2952
G14319B4319
G2

2952 3412

C5141
G3

5141 5051 7968

D5051
KK1

319

E3412
KK2

19

G7968
Thống kê người trúng giải ngày 11/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK245510 lần100,000đ

59. XS Max 4D ngày 09/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00556A1337
G15757B2648
G2

2768 7939

C5757
G3

1337 2648 5884

D7939
KK1

757

E2768
KK2

57

G5884
Thống kê người trúng giải ngày 09/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK159100 lần1,000,000đ
KK239510 lần100,000đ

60. XS Max 4D ngày 07/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00555A5142
G14968B9281
G2

5588 5142

C4968
G3

9281 5407 6458

D5407
KK1

968

E6458
KK2

68

G5588
Thống kê người trúng giải ngày 07/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK266210 lần100,000đ

61. XS Max 4D ngày 04/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00554A0561
G10561B2101
G2

5697 1175

C1175
G3

2101 3007 3592

D5697
KK1

561

E3007
KK2

61

G3592
Thống kê người trúng giải ngày 04/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ

62. XS Max 4D ngày 02/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00553A5833
G10419B2554
G2

4102 2554

C4215
G3

5833 4215 4358

D4358
KK1

419

E0419
KK2

19

G4102
Thống kê người trúng giải ngày 02/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK251310 lần100,000đ

63. XS Max 4D ngày 30/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00552A4333
G16566B5091
G2

3746 5091

C3746
G3

4333 2059 7855

D2059
KK1

566

E7855
KK2

66

G6566
Thống kê người trúng giải ngày 30/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK253610 lần100,000đ

64. XS Max 4D ngày 27/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00551A1128
G12782B8986
G2

6393 5239

C2782
G3

1128 8986 6220

D6393
KK1

782

E6220
KK2

82

G5239
Thống kê người trúng giải ngày 27/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK116100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

65. XS Max 4D ngày 25/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00550A7252
G18997B7552
G2

3426 7252

C7518
G3

7552 7518 2803

D3426
KK1

997

E2803
KK2

97

G8997
Thống kê người trúng giải ngày 25/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK115100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

66. XS Max 4D ngày 23/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00549A5370
G19459B0389
G2

3750 6345

C0357
G3

5370 0389 0357

D6345
KK1

459

E9459
KK2

59

G3750
Thống kê người trúng giải ngày 23/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK246410 lần100,000đ

67. XS Max 4D ngày 20/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00548A8226
G10334B3598
G2

3842 3598

C0334
G3

8226 0454 7000

D3842
KK1

334

E0454
KK2

34

G7000
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK233710 lần100,000đ

68. XS Max 4D ngày 18/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00547A5527
G16127B3884
G2

4208 0244

C6127
G3

5527 3884 4784

D4784
KK1

127

E4208
KK2

27

G0244
Thống kê người trúng giải ngày 18/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ

69. XS Max 4D ngày 16/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00546A7611
G13333B3333
G2

7611 2148

C2148
G3

9980 6370 4827

D9980
KK1

333

E6370
KK2

33

G4827
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1231,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK240110 lần100,000đ

70. XS Max 4D ngày 13/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00545A8125
G17490B8981
G2

3887 5838

C3887
G3

8125 8981 5756

D7490
KK1

490

E5838
KK2

90

G5756
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK240610 lần100,000đ

71. XS Max 4D ngày 11/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00544A0135
G10135B1082
G2

0911 3093

C0911
G3

1082 7439 3042

D7439
KK1

135

E3042
KK2

35

G3093
Thống kê người trúng giải ngày 11/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.249650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

72. XS Max 4D ngày 09/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00543A1814
G15900B5900
G2

7475 1814

C0077
G3

0077 8927 6876

D8927
KK1

900

E7475
KK2

00

G6876
Thống kê người trúng giải ngày 09/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK244510 lần100,000đ

73. XS Max 4D ngày 06/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00542A0251
G10251B6228
G2

5998 4176

C0237
G3

6228 0237 2583

D2583
KK1

251

E5998
KK2

51

G4176
Thống kê người trúng giải ngày 06/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

74. XS Max 4D ngày 04/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00541A2103
G12103B5551
G2

5551 0603

C1406
G3

1406 7182 9576

D0603
KK1

103

E7182
KK2

03

G9576
Thống kê người trúng giải ngày 04/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

75. XS Max 4D ngày 02/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00540A9254
G19145B2319
G2

5254 2319

C5254
G3

9254 2506 2756

D9145
KK1

145

E2506
KK2

45

G2756
Thống kê người trúng giải ngày 02/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK225710 lần100,000đ

76. XS Max 4D ngày 30/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00539A9376
G18917B0254
G2

8607 0254

C8607
G3

9376 2606 3911

D2606
KK1

917

E8917
KK2

17

G3911
Thống kê người trúng giải ngày 30/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK230610 lần100,000đ

77. XS Max 4D ngày 28/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00538A4394
G16321B7061
G2

1712 7061

C1712
G3

4394 8684 6300

D6321
KK1

321

E8684
KK2

21

G6300
Thống kê người trúng giải ngày 28/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK228610 lần100,000đ

78. XS Max 4D ngày 26/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00537A8758
G13814B3814
G2

5811 7284

C3850
G3

8758 3850 0914

D5811
KK1

814

E7284
KK2

14

G0914
Thống kê người trúng giải ngày 26/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ

79. XS Max 4D ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00536A5201
G18459B6306
G2

6306 5813

C9156
G3

5201 9156 0697

D8459
KK1

459

E0697
KK2

59

G5813
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ

80. XS Max 4D ngày 21/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00535A5725
G16241B5737
G2

5601 4382

C0085
G3

5725 5737 0085

D4382
KK1

241

E5601
KK2

41

G6241
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK220810 lần100,000đ

81. XS Max 4D ngày 19/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00534A2369
G12264B2264
G2

7283 7434

C7283
G3

2369 3274 1532

D7434
KK1

264

E3274
KK2

64

G1532
Thống kê người trúng giải ngày 19/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ

82. XS Max 4D ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00533A1231
G19529B7228
G2

1231 3193

C7133
G3

7228 7133 6740

D6740
KK1

529

E9529
KK2

29

G3193
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

83. XS Max 4D ngày 14/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00532A6751
G14697B5320
G2

6751 1212

C1212
G3

5320 5402 0745

D5402
KK1

697

E0745
KK2

97

G4697
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK221210 lần100,000đ

84. XS Max 4D ngày 12/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00531A4095
G15549B5549
G2

4095 1679

C7047
G3

7047 8339 4091

D8339
KK1

549

E1679
KK2

49

G4091
Thống kê người trúng giải ngày 12/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

85. XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00530A5926
G15261B0960
G2

5926 9550

C9550
G3

0960 2018 5650

D2018
KK1

261

E5261
KK2

61

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

86. XS Max 4D ngày 07/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00529A4356
G14785B4785
G2

7749 4356

C7749
G3

7977 3812 5988

D7977
KK1

785

E3812
KK2

85

G5988
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK223610 lần100,000đ

87. XS Max 4D ngày 05/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00528A8656
G18656B6424
G2

5507 0151

C0151
G3

6424 9707 7918

D5507
KK1

656

E9707
KK2

56

G7918
Thống kê người trúng giải ngày 05/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK233310 lần100,000đ

88. XS Max 4D ngày 02/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00527A5040
G13243B7113
G2

6088 5040

C3243
G3

7113 6499 4080

D6499
KK1

243

E4080
KK2

43

G6088
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.337300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

89. XS Max 4D ngày 30/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00526A9841
G19841B9177
G2

7078 6599

C7586
G3

9177 7586 0717

D0717
KK1

841

E6599
KK2

41

G7078
Thống kê người trúng giải ngày 30/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK218910 lần100,000đ

90. XS Max 4D ngày 28/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00525A1867
G18955B5625
G2

8379 1867

C7180
G3

5625 7180 1896

D1896
KK1

955

E8955
KK2

55

G8379
Thống kê người trúng giải ngày 28/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK247910 lần100,000đ

91. XS Max 4D ngày 25/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00524A0636
G17509B0286
G2

0636 2952

C7509
G3

0286 0404 3227

D2952
KK1

509

E0404
KK2

09

G3227
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK236110 lần100,000đ

92. XS Max 4D ngày 31/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00523A0410
G18034B5078
G2

5078 0410

C5691
G3

5691 5467 5783

D5467
KK1

034

E8034
KK2

34

G5783
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

93. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00522A2362
G12095B0259
G2

8657 2362

C2095
G3

0259 9120 7291

D9120
KK1

095

E8657
KK2

95

G7291
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

Về XSMAX4D 100 ngày liên tiếp

XSMAX4D 100 ngày hay KQXSMAX4D 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Max 4D của 100 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 24/11)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456