XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 100 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 28/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00538A4394
G16321B7061
G2

1712 7061

C1712
G3

4394 8684 6300

D6321
KK1

321

E8684
KK2

21

G6300
Thống kê người trúng giải ngày 28/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK228610 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 26/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00537A8758
G13814B3814
G2

5811 7284

C3850
G3

8758 3850 0914

D5811
KK1

814

E7284
KK2

14

G0914
Thống kê người trúng giải ngày 26/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00536A5201
G18459B6306
G2

6306 5813

C9156
G3

5201 9156 0697

D8459
KK1

459

E0697
KK2

59

G5813
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 21/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00535A5725
G16241B5737
G2

5601 4382

C0085
G3

5725 5737 0085

D4382
KK1

241

E5601
KK2

41

G6241
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK220810 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 19/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00534A2369
G12264B2264
G2

7283 7434

C7283
G3

2369 3274 1532

D7434
KK1

264

E3274
KK2

64

G1532
Thống kê người trúng giải ngày 19/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00533A1231
G19529B7228
G2

1231 3193

C7133
G3

7228 7133 6740

D6740
KK1

529

E9529
KK2

29

G3193
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 14/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00532A6751
G14697B5320
G2

6751 1212

C1212
G3

5320 5402 0745

D5402
KK1

697

E0745
KK2

97

G4697
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK221210 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 12/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00531A4095
G15549B5549
G2

4095 1679

C7047
G3

7047 8339 4091

D8339
KK1

549

E1679
KK2

49

G4091
Thống kê người trúng giải ngày 12/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00530A5926
G15261B0960
G2

5926 9550

C9550
G3

0960 2018 5650

D2018
KK1

261

E5261
KK2

61

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 07/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00529A4356
G14785B4785
G2

7749 4356

C7749
G3

7977 3812 5988

D7977
KK1

785

E3812
KK2

85

G5988
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK223610 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 05/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00528A8656
G18656B6424
G2

5507 0151

C0151
G3

6424 9707 7918

D5507
KK1

656

E9707
KK2

56

G7918
Thống kê người trúng giải ngày 05/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK233310 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 02/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00527A5040
G13243B7113
G2

6088 5040

C3243
G3

7113 6499 4080

D6499
KK1

243

E4080
KK2

43

G6088
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.337300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 30/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00526A9841
G19841B9177
G2

7078 6599

C7586
G3

9177 7586 0717

D0717
KK1

841

E6599
KK2

41

G7078
Thống kê người trúng giải ngày 30/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK218910 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 28/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00525A1867
G18955B5625
G2

8379 1867

C7180
G3

5625 7180 1896

D1896
KK1

955

E8955
KK2

55

G8379
Thống kê người trúng giải ngày 28/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK247910 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 25/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00524A0636
G17509B0286
G2

0636 2952

C7509
G3

0286 0404 3227

D2952
KK1

509

E0404
KK2

09

G3227
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK236110 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 31/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00523A0410
G18034B5078
G2

5078 0410

C5691
G3

5691 5467 5783

D5467
KK1

034

E8034
KK2

34

G5783
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00522A2362
G12095B0259
G2

8657 2362

C2095
G3

0259 9120 7291

D9120
KK1

095

E8657
KK2

95

G7291
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00521A7927
G10391B0391
G2

7927 0342

C0342
G3

6164 9216 9929

D6164
KK1

391

E9216
KK2

91

G9929
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK252110 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 24/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00520A1257
G11257B7366
G2

7548 2635

C2635
G3

7366 4980 4906

D7548
KK1

257

E4980
KK2

57

G4906
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK227910 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 21/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00519A5001
G14147B7155
G2

5001 2280

C4250
G3

7155 4250 8886

D4147
KK1

147

E2280
KK2

47

G8886
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00518A2317
G10846B3168
G2

5145 5555

C1658
G3

2317 3168 1658

D5555
KK1

846

E5145
KK2

46

G0846
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK229510 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 17/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00517A5115
G13737B8910
G2

9064 1900

C9064
G3

5115 8910 9725

D9725
KK1

737

E1900
KK2

37

G3737
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK226610 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00516A4959
G13225B9617
G2

9617 4959

C2028
G3

2028 3114 6167

D3114
KK1

225

E3225
KK2

25

G6167
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK232710 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00515A3001
G17194B7194
G2

3001 8157

C4166
G3

4166 3319 0923

D3319
KK1

194

E8157
KK2

94

G0923
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK220210 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 10/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00514A8612
G19726B6323
G2

4685 4009

C4685
G3

8612 6323 3005

D4009
KK1

726

E3005
KK2

26

G9726
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00513A7134
G14972B4972
G2

2271 7134

C9894
G3

9894 7900 7207

D2271
KK1

972

E7900
KK2

72

G7207
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 05/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00512A5357
G15357B3238
G2

0258 0242

C1308
G3

3238 1308 8902

D8902
KK1

357

E0258
KK2

57

G0242
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 03/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00511A7980
G12136B0317
G2

2056 5314

C0938
G3

7980 0317 0938

D2136
KK1

136

E5314
KK2

36

G2056
Thống kê người trúng giải ngày 03/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK231510 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 29/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00510A4602
G17130B5448
G2

9348 6573

C7130
G3

4602 5448 8413

D8413
KK1

130

E9348
KK2

30

G6573
Thống kê người trúng giải ngày 29/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

30. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00509A5039
G16801B5430
G2

9653 5039

C8876
G3

5430 8876 2662

D6801
KK1

801

E2662
KK2

01

G9653
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.233650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK234510 lần100,000đ

31. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00508A1479
G10903B8926
G2

1688 7568

C0903
G3

1479 8926 2790

D7568
KK1

903

E2790
KK2

03

G1688
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

32. XS Max 4D ngày 22/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00507A7674
G13380B1968
G2

1240 9383

C0832
G3

7674 1968 0832

D9383
KK1

380

E3380
KK2

80

G1240
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

33. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00506A1612
G14765B4765
G2

5782 4369

C5782
G3

1612 1344 7456

D1344
KK1

765

E7456
KK2

65

G4369
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

34. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00505A1603
G13341B3341
G2

2800 1603

C6333
G3

6333 5433 8972

D5433
KK1

341

E8972
KK2

41

G2800
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK232610 lần100,000đ

35. XS Max 4D ngày 15/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00504A5841
G15841B6301
G2

9254 6301

C6402
G3

6402 0641 6149

D0641
KK1

841

E9254
KK2

41

G6149
Thống kê người trúng giải ngày 15/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1116100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

36. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00503A9734
G18413B5138
G2

4644 2711

C8318
G3

9734 5138 8318

D8413
KK1

413

E4644
KK2

13

G2711
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK18100 lần1,000,000đ
KK247310 lần100,000đ

37. XS Max 4D ngày 11/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00502A1675
G17847B7847
G2

6353 2961

C7479
G3

1675 7479 4562

D2961
KK1

847

E4562
KK2

47

G6353
Thống kê người trúng giải ngày 11/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK247010 lần100,000đ

38. XS Max 4D ngày 08/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00501A1197
G17693B7693
G2

8756 2230

C9882
G3

1197 9882 2520

D2520
KK1

693

E8756
KK2

93

G2230
Thống kê người trúng giải ngày 08/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK236510 lần100,000đ

39. XS Max 4D ngày 06/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00500A4445
G14445B6516
G2

2233 6516

C3097
G3

3097 3013 0014

D3013
KK1

445

E0014
KK2

45

G2233
Thống kê người trúng giải ngày 06/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

40. XS Max 4D ngày 04/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00499A8952
G13306B8692
G2

8692 8952

C2828
G3

2828 0437 0516

D3306
KK1

306

E0437
KK2

06

G0516
Thống kê người trúng giải ngày 04/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK1115100 lần1,000,000đ
KK230410 lần100,000đ

41. XS Max 4D ngày 01/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00498A3437
G13372B4670
G2

3437 5219

C3372
G3

4670 9093 5379

D9093
KK1

372

E5219
KK2

72

G5379
Thống kê người trúng giải ngày 01/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK250810 lần100,000đ

42. XS Max 4D ngày 30/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00497A7906
G12918B1732
G2

7906 0033

C3582
G3

1732 3582 9981

D0033
KK1

918

E2918
KK2

18

G9981
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK236210 lần100,000đ

43. XS Max 4D ngày 28/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00496A0079
G18943B4473
G2

0198 0079

C8943
G3

4473 0451 6797

D0451
KK1

943

E6797
KK2

43

G0198
Thống kê người trúng giải ngày 28/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

44. XS Max 4D ngày 23/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00495A1849
G18459B4239
G2

8360 8656

C8656
G3

1849 4239 4366

D4366
KK1

459

E8360
KK2

59

G8459
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK253410 lần100,000đ

45. XS Max 4D ngày 21/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00494A5125
G10024B3051
G2

1618 5125

C0024
G3

3051 8074 6176

D8074
KK1

024

E1618
KK2

24

G6176
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK245510 lần100,000đ

46. XS Max 4D ngày 18/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00493A0896
G12008B0468
G2

0896 9074

C2008
G3

0468 5777 5352

D9074
KK1

008

E5777
KK2

08

G5352
Thống kê người trúng giải ngày 18/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1401,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK267110 lần100,000đ

47. XS Max 4D ngày 16/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00492A5176
G15450B8569
G2

6666 2202

C2202
G3

5176 8569 2739

D2739
KK1

450

E6666
KK2

50

G5450
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

48. XS Max 4D ngày 14/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00491A1188
G16116B6116
G2

5227 0376

C9803
G3

1188 9803 4930

D4930
KK1

116

E0376
KK2

16

G5227
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1391,500 lần15,000,000đ
G.224650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

49. XS Max 4D ngày 11/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00490A2515
G17042B7042
G2

2515 3164

C3164
G3

8363 2588 4494

D8363
KK1

042

E2588
KK2

42

G4494
Thống kê người trúng giải ngày 11/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK234810 lần100,000đ

50. XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00489A2198
G11435B1435
G2

5458 2198

C7588
G3

7588 6599 2239

D6599
KK1

435

E2239
KK2

35

G5458
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK232910 lần100,000đ

51. XS Max 4D ngày 07/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00488A4111
G14111B6355
G2

6355 2153

C2153
G3

2469 2508 1276

D2469
KK1

111

E2508
KK2

11

G1276
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.330300 lần3,000,000đ
KK185100 lần1,000,000đ
KK257710 lần100,000đ

52. XS Max 4D ngày 04/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00487A7142
G10756B8711
G2

4345 7142

C4345
G3

8711 4335 7159

D4335
KK1

756

E0756
KK2

56

G7159
Thống kê người trúng giải ngày 04/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK236310 lần100,000đ

53. XS Max 4D ngày 02/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00486A8040
G12896B5416
G2

1690 5416

C6995
G3

8040 6995 8795

D1690
KK1

896

E2896
KK2

96

G8795
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK231010 lần100,000đ

54. XS Max 4D ngày 31/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00485A8525
G10339B0427
G2

2840 3117

C2840
G3

8525 0427 6900

D3117
KK1

339

E6900
KK2

39

G0339
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1371,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK177100 lần1,000,000đ
KK262010 lần100,000đ

55. XS Max 4D ngày 28/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00484A6895
G12808B2783
G2

2087 6895

C2808
G3

2783 1229 8184

D1229
KK1

808

E8184
KK2

08

G2087
Thống kê người trúng giải ngày 28/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK238110 lần100,000đ

56. XS Max 4D ngày 26/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00483A2912
G19666B4047
G2

3950 4047

C9666
G3

2912 2554 0531

D3950
KK1

666

E2554
KK2

66

G0531
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.360300 lần3,000,000đ
KK190100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

57. XS Max 4D ngày 24/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00482A9527
G15956B3179
G2

2984 3179

C2984
G3

9527 1680 3688

D1680
KK1

956

E5956
KK2

56

G3688
Thống kê người trúng giải ngày 24/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

58. XS Max 4D ngày 21/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00481A4297
G16006B2935
G2

2935 8026

C8026
G3

4297 8483 3504

D8483
KK1

006

E3504
KK2

06

G6006
Thống kê người trúng giải ngày 21/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK234610 lần100,000đ

59. XS Max 4D ngày 19/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00480A2450
G10643B2102
G2

9550 2450

C8129
G3

2102 8129 2146

D9550
KK1

643

E2146
KK2

43

G0643
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

60. XS Max 4D ngày 17/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00479A7508
G13413B8307
G2

0625 7508

C8054
G3

8307 8054 6481

D0625
KK1

413

E3413
KK2

13

G6481
Thống kê người trúng giải ngày 17/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK114100 lần1,000,000đ
KK230810 lần100,000đ

61. XS Max 4D ngày 14/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00478A5406
G12802B6066
G2

5406 6066

C9194
G3

9194 8582 5808

D2802
KK1

802

E8582
KK2

02

G5808
Thống kê người trúng giải ngày 14/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

62. XS Max 4D ngày 12/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00477A6019
G16019B6150
G2

8217 7794

C6241
G3

6150 6241 2082

D8217
KK1

019

E7794
KK2

19

G2082
Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK1117100 lần1,000,000đ
KK258310 lần100,000đ

63. XS Max 4D ngày 10/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00476A9545
G10022B5407
G2

1192 5255

C3189
G3

9545 5407 3189

D1192
KK1

022

E0022
KK2

22

G5255
Thống kê người trúng giải ngày 10/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK237310 lần100,000đ

64. XS Max 4D ngày 07/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00475A4935
G12009B2009
G2

4935 9249

C9954
G3

9954 5131 4504

D5131
KK1

009

E4504
KK2

09

G9249
Thống kê người trúng giải ngày 07/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK248910 lần100,000đ

65. XS Max 4D ngày 05/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00474A4190
G12838B8356
G2

4190 8356

C1601
G3

1601 0832 2572

D0832
KK1

838

E2838
KK2

38

G2572
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK256010 lần100,000đ

66. XS Max 4D ngày 03/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00473A4780
G15226B5226
G2

4780 1089

C1089
G3

3098 0360 3757

D3098
KK1

226

E0360
KK2

26

G3757
Thống kê người trúng giải ngày 03/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK228610 lần100,000đ

67. XS Max 4D ngày 30/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00472A4416
G10454B3400
G2

0910 3400

C7035
G3

4416 7035 3524

D3524
KK1

454

E0454
KK2

54

G0910
Thống kê người trúng giải ngày 30/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK232010 lần100,000đ

68. XS Max 4D ngày 28/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00471A6890
G14407B4407
G2

6121 1464

C4855
G3

6890 4855 3080

D6121
KK1

407

E3080
KK2

07

G1464
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK236310 lần100,000đ

69. XS Max 4D ngày 26/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00470A5089
G18361B8361
G2

3376 0647

C3376
G3

5089 4590 8866

D4590
KK1

361

E8866
KK2

61

G0647
Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

70. XS Max 4D ngày 23/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00469A6067
G18290B2117
G2

8701 1977

C5564
G3

6067 2117 5564

D8701
KK1

290

E1977
KK2

90

G8290
Thống kê người trúng giải ngày 23/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK225210 lần100,000đ

71. XS Max 4D ngày 21/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00468A9330
G19330B2607
G2

3379 0698

C3155
G3

2607 3155 7003

D0698
KK1

330

E7003
KK2

30

G3379
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

72. XS Max 4D ngày 19/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00467A8285
G10124B5123
G2

8689 8300

C8300
G3

8285 5123 9058

D9058
KK1

124

E0124
KK2

24

G8689
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK245010 lần100,000đ

73. XS Max 4D ngày 16/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00466A7730
G11705B8010
G2

9507 6047

C1705
G3

7730 8010 7863

D7863
KK1

705

E9507
KK2

05

G6047
Thống kê người trúng giải ngày 16/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK219710 lần100,000đ

74. XS Max 4D ngày 14/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00465A4015
G16096B7402
G2

2127 8059

C6096
G3

4015 7402 7177

D7177
KK1

096

E8059
KK2

96

G2127
Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK239810 lần100,000đ

75. XS Max 4D ngày 12/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00464A7709
G17709B5301
G2

6228 2406

C2406
G3

5301 7188 4016

D7188
KK1

709

E6228
KK2

09

G4016
Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK197100 lần1,000,000đ
KK251610 lần100,000đ

76. XS Max 4D ngày 09/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00463A3475
G13475B8977
G2

9627 8977

C0144
G3

0144 7488 4886

D7488
KK1

475

E4886
KK2

75

G9627
Thống kê người trúng giải ngày 09/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK183100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

77. XS Max 4D ngày 07/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00462A1474
G15287B0887
G2

8296 1896

C1896
G3

1474 0887 2582

D2582
KK1

287

E5287
KK2

87

G8296
Thống kê người trúng giải ngày 07/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

78. XS Max 4D ngày 05/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00461A5396
G15396B8224
G2

9631 8803

C9631
G3

8224 9101 4317

D9101
KK1

396

E4317
KK2

96

G8803
Thống kê người trúng giải ngày 05/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK226910 lần100,000đ

79. XS Max 4D ngày 02/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00460A8866
G15645B7159
G2

8866 8792

C8792
G3

7159 2141 9134

D5645
KK1

645

E2141
KK2

45

G9134
Thống kê người trúng giải ngày 02/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK235110 lần100,000đ

80. XS Max 4D ngày 31/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00459A8574
G13019B7329
G2

2340 8574

C6399
G3

7329 6399 0764

D3019
KK1

019

E0764
KK2

19

G2340
Thống kê người trúng giải ngày 31/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1112100 lần1,000,000đ
KK256310 lần100,000đ

81. XS Max 4D ngày 29/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00458A0959
G16295B1095
G2

1095 9071

C9071
G3

0959 0017 0059

D0017
KK1

295

E0059
KK2

95

G6295
Thống kê người trúng giải ngày 29/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK234510 lần100,000đ

82. XS Max 4D ngày 26/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00457A4261
G19696B0823
G2

9359 1362

C1362
G3

4261 0823 7451

D9696
KK1

696

E9359
KK2

96

G7451
Thống kê người trúng giải ngày 26/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK218310 lần100,000đ

83. XS Max 4D ngày 24/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00456A7248
G18665B3735
G2

7399 3735

C9021
G3

7248 9021 9393

D9393
KK1

665

E8665
KK2

65

G7399
Thống kê người trúng giải ngày 24/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.326300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

84. XS Max 4D ngày 22/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00455A5439
G15439B4320
G2

4286 4320

C5771
G3

5771 6536 0246

D6536
KK1

439

E0246
KK2

39

G4286
Thống kê người trúng giải ngày 22/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK252710 lần100,000đ

85. XS Max 4D ngày 19/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00454A2220
G14366B2028
G2

3657 2028

C4366
G3

2220 5247 1225

D3657
KK1

366

E5247
KK2

66

G1225
Thống kê người trúng giải ngày 19/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK230410 lần100,000đ

86. XS Max 4D ngày 17/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00453A6463
G15920B5920
G2

2350 8398

C8398
G3

6463 0341 1054

D2350
KK1

920

E0341
KK2

20

G1054
Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ

87. XS Max 4D ngày 15/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00452A0579
G12318B3385
G2

3385 7280

C7280
G3

0579 2386 8702

D2386
KK1

318

E2318
KK2

18

G8702
Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK246010 lần100,000đ

88. XS Max 4D ngày 12/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00451A8619
G18070B5495
G2

4300 8619

C8070
G3

5495 7439 3655

D7439
KK1

070

E4300
KK2

70

G3655
Thống kê người trúng giải ngày 12/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK229710 lần100,000đ

89. XS Max 4D ngày 10/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00450A7416
G12974B2974
G2

7416 8649

C7587
G3

7587 9930 3772

D9930
KK1

974

E8649
KK2

74

G3772
Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK250510 lần100,000đ

90. XS Max 4D ngày 08/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00449A9974
G14760B0515
G2

9974 1384

C0146
G3

0515 0146 8462

D1384
KK1

760

E8462
KK2

60

G4760
Thống kê người trúng giải ngày 08/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK113100 lần1,000,000đ
KK221210 lần100,000đ

91. XS Max 4D ngày 05/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00448A5249
G16269B5352
G2

5352 2887

C2887
G3

5249 1007 4214

D1007
KK1

269

E6269
KK2

69

G4214
Thống kê người trúng giải ngày 05/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.247650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK262110 lần100,000đ

92. XS Max 4D ngày 03/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00447A5546
G18936B0883
G2

5092 0883

C7719
G3

5546 7719 1466

D8936
KK1

936

E1466
KK2

36

G5092
Thống kê người trúng giải ngày 03/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK231710 lần100,000đ

93. XS Max 4D ngày 01/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00446A7620
G13025B5408
G2

5408 8938

C6761
G3

7620 6761 8022

D3025
KK1

025

E8022
KK2

25

G8938
Thống kê người trúng giải ngày 01/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK266010 lần100,000đ

Về XSMAX4D 100 ngày liên tiếp

XSMAX4D 100 ngày hay KQXSMAX4D 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Max 4D của 100 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 28/05)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567