XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00522 A 2362
G1 2095 B 0259
G2

8657 2362

C 2095
G3

0259 9120 7291

D 9120
KK1

095

E 8657
KK2

95

G 7291
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00521 A 7927
G1 0391 B 0391
G2

7927 0342

C 0342
G3

6164 9216 9929

D 6164
KK1

391

E 9216
KK2

91

G 9929
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK252110 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 24/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00520 A 1257
G1 1257 B 7366
G2

7548 2635

C 2635
G3

7366 4980 4906

D 7548
KK1

257

E 4980
KK2

57

G 4906
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK227910 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 21/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00519 A 5001
G1 4147 B 7155
G2

5001 2280

C 4250
G3

7155 4250 8886

D 4147
KK1

147

E 2280
KK2

47

G 8886
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00518 A 2317
G1 0846 B 3168
G2

5145 5555

C 1658
G3

2317 3168 1658

D 5555
KK1

846

E 5145
KK2

46

G 0846
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK229510 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 17/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00517 A 5115
G1 3737 B 8910
G2

9064 1900

C 9064
G3

5115 8910 9725

D 9725
KK1

737

E 1900
KK2

37

G 3737
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK226610 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00516 A 4959
G1 3225 B 9617
G2

9617 4959

C 2028
G3

2028 3114 6167

D 3114
KK1

225

E 3225
KK2

25

G 6167
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK232710 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00515 A 3001
G1 7194 B 7194
G2

3001 8157

C 4166
G3

4166 3319 0923

D 3319
KK1

194

E 8157
KK2

94

G 0923
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK220210 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 10/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00514 A 8612
G1 9726 B 6323
G2

4685 4009

C 4685
G3

8612 6323 3005

D 4009
KK1

726

E 3005
KK2

26

G 9726
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00513 A 7134
G1 4972 B 4972
G2

2271 7134

C 9894
G3

9894 7900 7207

D 2271
KK1

972

E 7900
KK2

72

G 7207
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX4D 10 ngày liên tiếp

XSMAX4D 10 ngày hay KQXSMAX4D 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Max 4D của 10 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/03)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...