XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 09/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00556A1337
G15757B2648
G2

2768 7939

C5757
G3

1337 2648 5884

D7939
KK1

757

E2768
KK2

57

G5884
Thống kê người trúng giải ngày 09/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK159100 lần1,000,000đ
KK239510 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 07/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00555A5142
G14968B9281
G2

5588 5142

C4968
G3

9281 5407 6458

D5407
KK1

968

E6458
KK2

68

G5588
Thống kê người trúng giải ngày 07/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK266210 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 04/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00554A0561
G10561B2101
G2

5697 1175

C1175
G3

2101 3007 3592

D5697
KK1

561

E3007
KK2

61

G3592
Thống kê người trúng giải ngày 04/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 02/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00553A5833
G10419B2554
G2

4102 2554

C4215
G3

5833 4215 4358

D4358
KK1

419

E0419
KK2

19

G4102
Thống kê người trúng giải ngày 02/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK251310 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 30/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00552A4333
G16566B5091
G2

3746 5091

C3746
G3

4333 2059 7855

D2059
KK1

566

E7855
KK2

66

G6566
Thống kê người trúng giải ngày 30/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK253610 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 27/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00551A1128
G12782B8986
G2

6393 5239

C2782
G3

1128 8986 6220

D6393
KK1

782

E6220
KK2

82

G5239
Thống kê người trúng giải ngày 27/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK116100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 25/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00550A7252
G18997B7552
G2

3426 7252

C7518
G3

7552 7518 2803

D3426
KK1

997

E2803
KK2

97

G8997
Thống kê người trúng giải ngày 25/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK115100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 23/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00549A5370
G19459B0389
G2

3750 6345

C0357
G3

5370 0389 0357

D6345
KK1

459

E9459
KK2

59

G3750
Thống kê người trúng giải ngày 23/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK246410 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 20/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00548A8226
G10334B3598
G2

3842 3598

C0334
G3

8226 0454 7000

D3842
KK1

334

E0454
KK2

34

G7000
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK233710 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 18/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00547A5527
G16127B3884
G2

4208 0244

C6127
G3

5527 3884 4784

D4784
KK1

127

E4208
KK2

27

G0244
Thống kê người trúng giải ngày 18/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 16/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00546A7611
G13333B3333
G2

7611 2148

C2148
G3

9980 6370 4827

D9980
KK1

333

E6370
KK2

33

G4827
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1231,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK240110 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 13/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00545A8125
G17490B8981
G2

3887 5838

C3887
G3

8125 8981 5756

D7490
KK1

490

E5838
KK2

90

G5756
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK240610 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 11/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00544A0135
G10135B1082
G2

0911 3093

C0911
G3

1082 7439 3042

D7439
KK1

135

E3042
KK2

35

G3093
Thống kê người trúng giải ngày 11/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.249650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 09/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00543A1814
G15900B5900
G2

7475 1814

C0077
G3

0077 8927 6876

D8927
KK1

900

E7475
KK2

00

G6876
Thống kê người trúng giải ngày 09/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK244510 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 06/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00542A0251
G10251B6228
G2

5998 4176

C0237
G3

6228 0237 2583

D2583
KK1

251

E5998
KK2

51

G4176
Thống kê người trúng giải ngày 06/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 04/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00541A2103
G12103B5551
G2

5551 0603

C1406
G3

1406 7182 9576

D0603
KK1

103

E7182
KK2

03

G9576
Thống kê người trúng giải ngày 04/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 02/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00540A9254
G19145B2319
G2

5254 2319

C5254
G3

9254 2506 2756

D9145
KK1

145

E2506
KK2

45

G2756
Thống kê người trúng giải ngày 02/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK225710 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 30/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00539A9376
G18917B0254
G2

8607 0254

C8607
G3

9376 2606 3911

D2606
KK1

917

E8917
KK2

17

G3911
Thống kê người trúng giải ngày 30/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK230610 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 28/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00538A4394
G16321B7061
G2

1712 7061

C1712
G3

4394 8684 6300

D6321
KK1

321

E8684
KK2

21

G6300
Thống kê người trúng giải ngày 28/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK228610 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 26/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00537A8758
G13814B3814
G2

5811 7284

C3850
G3

8758 3850 0914

D5811
KK1

814

E7284
KK2

14

G0914
Thống kê người trúng giải ngày 26/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00536A5201
G18459B6306
G2

6306 5813

C9156
G3

5201 9156 0697

D8459
KK1

459

E0697
KK2

59

G5813
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 21/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00535A5725
G16241B5737
G2

5601 4382

C0085
G3

5725 5737 0085

D4382
KK1

241

E5601
KK2

41

G6241
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK220810 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 19/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00534A2369
G12264B2264
G2

7283 7434

C7283
G3

2369 3274 1532

D7434
KK1

264

E3274
KK2

64

G1532
Thống kê người trúng giải ngày 19/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00533A1231
G19529B7228
G2

1231 3193

C7133
G3

7228 7133 6740

D6740
KK1

529

E9529
KK2

29

G3193
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 14/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00532A6751
G14697B5320
G2

6751 1212

C1212
G3

5320 5402 0745

D5402
KK1

697

E0745
KK2

97

G4697
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK221210 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 12/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00531A4095
G15549B5549
G2

4095 1679

C7047
G3

7047 8339 4091

D8339
KK1

549

E1679
KK2

49

G4091
Thống kê người trúng giải ngày 12/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00530A5926
G15261B0960
G2

5926 9550

C9550
G3

0960 2018 5650

D2018
KK1

261

E5261
KK2

61

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 07/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00529A4356
G14785B4785
G2

7749 4356

C7749
G3

7977 3812 5988

D7977
KK1

785

E3812
KK2

85

G5988
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK223610 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 05/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00528A8656
G18656B6424
G2

5507 0151

C0151
G3

6424 9707 7918

D5507
KK1

656

E9707
KK2

56

G7918

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 08/07)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789