XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 31/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00523 A 0410
G1 8034 B 5078
G2

5078 0410

C 5691
G3

5691 5467 5783

D 5467
KK1

034

E 8034
KK2

34

G 5783
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00522 A 2362
G1 2095 B 0259
G2

8657 2362

C 2095
G3

0259 9120 7291

D 9120
KK1

095

E 8657
KK2

95

G 7291
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00521 A 7927
G1 0391 B 0391
G2

7927 0342

C 0342
G3

6164 9216 9929

D 6164
KK1

391

E 9216
KK2

91

G 9929
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK252110 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 24/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00520 A 1257
G1 1257 B 7366
G2

7548 2635

C 2635
G3

7366 4980 4906

D 7548
KK1

257

E 4980
KK2

57

G 4906
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK227910 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 21/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00519 A 5001
G1 4147 B 7155
G2

5001 2280

C 4250
G3

7155 4250 8886

D 4147
KK1

147

E 2280
KK2

47

G 8886
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00518 A 2317
G1 0846 B 3168
G2

5145 5555

C 1658
G3

2317 3168 1658

D 5555
KK1

846

E 5145
KK2

46

G 0846
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK229510 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 17/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00517 A 5115
G1 3737 B 8910
G2

9064 1900

C 9064
G3

5115 8910 9725

D 9725
KK1

737

E 1900
KK2

37

G 3737
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK226610 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00516 A 4959
G1 3225 B 9617
G2

9617 4959

C 2028
G3

2028 3114 6167

D 3114
KK1

225

E 3225
KK2

25

G 6167
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK232710 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00515 A 3001
G1 7194 B 7194
G2

3001 8157

C 4166
G3

4166 3319 0923

D 3319
KK1

194

E 8157
KK2

94

G 0923
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK220210 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 10/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00514 A 8612
G1 9726 B 6323
G2

4685 4009

C 4685
G3

8612 6323 3005

D 4009
KK1

726

E 3005
KK2

26

G 9726
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00513 A 7134
G1 4972 B 4972
G2

2271 7134

C 9894
G3

9894 7900 7207

D 2271
KK1

972

E 7900
KK2

72

G 7207
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 05/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00512 A 5357
G1 5357 B 3238
G2

0258 0242

C 1308
G3

3238 1308 8902

D 8902
KK1

357

E 0258
KK2

57

G 0242
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 03/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00511 A 7980
G1 2136 B 0317
G2

2056 5314

C 0938
G3

7980 0317 0938

D 2136
KK1

136

E 5314
KK2

36

G 2056
Thống kê người trúng giải ngày 03/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK231510 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 29/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00510 A 4602
G1 7130 B 5448
G2

9348 6573

C 7130
G3

4602 5448 8413

D 8413
KK1

130

E 9348
KK2

30

G 6573
Thống kê người trúng giải ngày 29/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00509 A 5039
G1 6801 B 5430
G2

9653 5039

C 8876
G3

5430 8876 2662

D 6801
KK1

801

E 2662
KK2

01

G 9653
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.233650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK234510 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00508 A 1479
G1 0903 B 8926
G2

1688 7568

C 0903
G3

1479 8926 2790

D 7568
KK1

903

E 2790
KK2

03

G 1688
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 22/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00507 A 7674
G1 3380 B 1968
G2

1240 9383

C 0832
G3

7674 1968 0832

D 9383
KK1

380

E 3380
KK2

80

G 1240
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00506 A 1612
G1 4765 B 4765
G2

5782 4369

C 5782
G3

1612 1344 7456

D 1344
KK1

765

E 7456
KK2

65

G 4369
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00505 A 1603
G1 3341 B 3341
G2

2800 1603

C 6333
G3

6333 5433 8972

D 5433
KK1

341

E 8972
KK2

41

G 2800
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK232610 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 15/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00504 A 5841
G1 5841 B 6301
G2

9254 6301

C 6402
G3

6402 0641 6149

D 0641
KK1

841

E 9254
KK2

41

G 6149
Thống kê người trúng giải ngày 15/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1116100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00503 A 9734
G1 8413 B 5138
G2

4644 2711

C 8318
G3

9734 5138 8318

D 8413
KK1

413

E 4644
KK2

13

G 2711
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK18100 lần1,000,000đ
KK247310 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 11/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00502 A 1675
G1 7847 B 7847
G2

6353 2961

C 7479
G3

1675 7479 4562

D 2961
KK1

847

E 4562
KK2

47

G 6353
Thống kê người trúng giải ngày 11/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK247010 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 08/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00501 A 1197
G1 7693 B 7693
G2

8756 2230

C 9882
G3

1197 9882 2520

D 2520
KK1

693

E 8756
KK2

93

G 2230
Thống kê người trúng giải ngày 08/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK236510 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 06/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00500 A 4445
G1 4445 B 6516
G2

2233 6516

C 3097
G3

3097 3013 0014

D 3013
KK1

445

E 0014
KK2

45

G 2233
Thống kê người trúng giải ngày 06/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 04/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00499 A 8952
G1 3306 B 8692
G2

8692 8952

C 2828
G3

2828 0437 0516

D 3306
KK1

306

E 0437
KK2

06

G 0516
Thống kê người trúng giải ngày 04/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK1115100 lần1,000,000đ
KK230410 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 01/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00498 A 3437
G1 3372 B 4670
G2

3437 5219

C 3372
G3

4670 9093 5379

D 9093
KK1

372

E 5219
KK2

72

G 5379
Thống kê người trúng giải ngày 01/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK250810 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 30/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00497 A 7906
G1 2918 B 1732
G2

7906 0033

C 3582
G3

1732 3582 9981

D 0033
KK1

918

E 2918
KK2

18

G 9981
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK236210 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 28/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00496 A 0079
G1 8943 B 4473
G2

0198 0079

C 8943
G3

4473 0451 6797

D 0451
KK1

943

E 6797
KK2

43

G 0198
Thống kê người trúng giải ngày 28/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 23/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00495 A 1849
G1 8459 B 4239
G2

8360 8656

C 8656
G3

1849 4239 4366

D 4366
KK1

459

E 8360
KK2

59

G 8459

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 08/04)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Đang tải dữ liệu...