XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày  
 

1. Xổ số Max 4D ngày 16/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00349 A 9677
G1 5402 B 3925
G2

5479 3925

C 5479
G3

9677 0328 8699

D 0328
KK1

402

E 5402
KK2

02

G 8699
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK244610 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 14/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00348 A 8949
G1 9652 B 6493
G2

4598 8949

C 2395
G3

6493 2395 4342

D 4342
KK1

652

E 9652
KK2

52

G 4598
Thống kê người trúng giải ngày 14/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK297410 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 12/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00347 A 1232
G1 7077 B 7077
G2

8024 1956

C 6822
G3

1232 6822 6760

D 8024
KK1

077

E 1956
KK2

77

G 6760
Thống kê người trúng giải ngày 12/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.242650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK269810 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 09/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00346 A 3018
G1 0299 B 0983
G2

9317 3018

C 2015
G3

0983 2015 2657

D 9317
KK1

299

E 0299
KK2

99

G 2657
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK273610 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 02/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00344 A 7855
G1 7379 B 9660
G2

2323 3695

C 7683
G3

7855 9660 7683

D 2323
KK1

379

E 3695
KK2

79

G 7379
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1151,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1175100 lần1,000,000đ
KK21,26110 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 31/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00343 A 4549
G1 0077 B 3878
G2

8569 8408

C 0077
G3

4549 3878 2534

D 8569
KK1

077

E 2534
KK2

77

G 8408
Thống kê người trúng giải ngày 31/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK275210 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 29/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00342 A 1814
G1 7908 B 6190
G2

6190 0523

C 0523
G3

1814 5087 3485

D 7908
KK1

908

E 5087
KK2

08

G 3485
Thống kê người trúng giải ngày 29/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK257610 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 26/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00341 A 9662
G1 9191 B 9191
G2

9662 9095

C 7559
G3

7559 3576 5416

D 9095
KK1

191

E 3576
KK2

91

G 5416
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK237010 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 24/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00340 A 6741
G1 5895 B 6252
G2

6741 9394

C 8427
G3

6252 8427 4282

D 9394
KK1

895

E 4282
KK2

95

G 5895
Thống kê người trúng giải ngày 24/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK237510 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 22/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00339 A 3174
G1 2773 B 4632
G2

7330 3174

C 7330
G3

4632 4149 3436

D 2773
KK1

773

E 4149
KK2

73

G 3436
Thống kê người trúng giải ngày 22/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK254210 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 19/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00338 A 4862
G1 3960 B 3902
G2

8546 7001

C 3960
G3

4862 3902 3925

D 7001
KK1

960

E 8546
KK2

60

G 3925
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK232210 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 17/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00337 A 7862
G1 7862 B 4572
G2

4228 0598

C 5350
G3

4572 5350 7147

D 4228
KK1

862

E 0598
KK2

62

G 7147
Thống kê người trúng giải ngày 17/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK260310 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 15/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00336 A 0591
G1 3415 B 4173
G2

0591 1301

C 3909
G3

4173 3909 6803

D 1301
KK1

415

E 3415
KK2

15

G 6803
Thống kê người trúng giải ngày 15/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK296310 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 12/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00335 A 3727
G1 1297 B 7390
G2

3727 8107

C 1297
G3

7390 6661 0420

D 6661
KK1

297

E 0420
KK2

97

G 8107
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 10/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00334 A 0393
G1 0393 B 7813
G2

1373 6370

C 4523
G3

7813 4523 8503

D 1373
KK1

393

E 8503
KK2

93

G 6370
Thống kê người trúng giải ngày 10/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.221650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK242710 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 08/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00333 A 4457
G1 8580 B 0639
G2

5008 4457

C 4311
G3

0639 4311 2127

D 5008
KK1

580

E 8580
KK2

80

G 2127
Thống kê người trúng giải ngày 08/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK255110 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 05/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00332 A 6333
G1 1503 B 7215
G2

5042 2828

C 5042
G3

6333 7215 2095

D 2095
KK1

503

E 2828
KK2

03

G 1503
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK257510 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 03/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00331 A 7918
G1 5829 B 1521
G2

7918 1521

C 4872
G3

4872 7376 1640

D 5829
KK1

829

E 7376
KK2

29

G 1640
Thống kê người trúng giải ngày 03/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK244310 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 01/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00330 A 3798
G1 3798 B 5423
G2

1460 4276

C 0221
G3

5423 0221 6160

D 1460
KK1

798

E 4276
KK2

98

G 6160
Thống kê người trúng giải ngày 01/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.249650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 29/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00329 A 2945
G1 5398 B 5398
G2

0349 8896

C 8896
G3

2945 6195 8870

D 6195
KK1

398

E 0349
KK2

98

G 8870
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK235410 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 27/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00328 A 9680
G1 9222 B 0959
G2

1890 7464

C 1890
G3

9680 0959 7022

D 7464
KK1

222

E 9222
KK2

22

G 7022
Thống kê người trúng giải ngày 27/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1100100 lần1,000,000đ
KK278210 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 25/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00327 A 5402
G1 3742 B 3742
G2

6286 8866

C 8866
G3

5402 6140 6291

D 6286
KK1

742

E 6140
KK2

42

G 6291
Thống kê người trúng giải ngày 25/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1131,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK1148100 lần1,000,000đ
KK249610 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 22/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00326 A 0148
G1 3967 B 6418
G2

0148 7517

C 9235
G3

6418 9235 7765

D 7517
KK1

967

E 7765
KK2

67

G 3967
Thống kê người trúng giải ngày 22/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK250310 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 20/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00326 A 5957
G1 4445 B 4445
G2

8083 2953

C 2953
G3

5957 3615 4900

D 3615
KK1

445

E 4900
KK2

45

G 8083
Thống kê người trúng giải ngày 20/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.272650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK241710 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 18/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00325 A 9208
G1 5608 B 0227
G2

0131 0227

C 3214
G3

9208 3214 6493

D 6493
KK1

608

E 0131
KK2

08

G 5608
Thống kê người trúng giải ngày 18/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK254510 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 15/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00324 A 3972
G1 2073 B 9356
G2

9626 7359

C 2073
G3

3972 9356 2937

D 7359
KK1

073

E 9626
KK2

73

G 2937
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK282410 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 13/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00322 A 7744
G1 4468 B 3084
G2

7135 5122

C 7135
G3

7744 3084 9948

D 4468
KK1

468

E 9948
KK2

68

G 5122
Thống kê người trúng giải ngày 13/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK183100 lần1,000,000đ
KK295210 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 11/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00321 A 4140
G1 1003 B 3960
G2

1618 4284

C 4284
G3

4140 3960 4364

D 1618
KK1

003

E 1003
KK2

03

G 4364
Thống kê người trúng giải ngày 11/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK247610 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 08/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00320 A 1836
G1 6382 B 1137
G2

1137 2784

C 2784
G3

1836 5873 1482

D 6382
KK1

382

E 5873
KK2

82

G 1482

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 16/02)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Đang tải dữ liệu...