XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 27/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00654A7903
G10226B9653
G2

5437 7903

C0226
G3

9653 3200 6437

D3200
KK1

226

E5437
KK2

26

G6437
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK231610 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00653A7934
G10564B2886
G2

3052 7767

C3052
G3

7934 2886 6490

D7767
KK1

564

E6490
KK2

64

G0564
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 23/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00652A9491
G19491B0053
G2

3496 0053

C8900
G3

8900 3090 5583

D3496
KK1

491

E3090
KK2

91

G5583
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK239010 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 20/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00651A3568
G13568B1107
G2

6357 5492

C3451
G3

1107 3451 2641

D6357
KK1

568

E5492
KK2

68

G2641
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK268710 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00650A2096
G11637B2177
G2

2389 2177

C7534
G3

2096 7534 2692

D1637
KK1

637

E2389
KK2

37

G2692
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 16/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00649A0308
G10829B2908
G2

9739 1731

C5982
G3

0308 2908 5982

D9739
KK1

829

E0829
KK2

29

G1731
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00648A9161
G19161B7711
G2

8895 1377

C5662
G3

7711 5662 6241

D6241
KK1

161

E8895
KK2

61

G1377
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 09/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00647A8743
G11841B1841
G2

7850 9304

C3317
G3

8743 3317 8828

D8828
KK1

841

E7850
KK2

41

G9304
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 06/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00646A0673
G16741B6741
G2

6279 0673

C2757
G3

2757 6494 9773

D6279
KK1

741

E6494
KK2

41

G9773
Thống kê người trúng giải ngày 06/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 04/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00645A0748
G14097B4097
G2

8094 1619

C1619
G3

0748 6641 7318

D6641
KK1

097

E8094
KK2

97

G7318
Thống kê người trúng giải ngày 04/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK238610 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 02/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00644A6239
G13464B6385
G2

6239 6385

C8164
G3

8164 2368 2499

D2368
KK1

464

E2499
KK2

64

G3464
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.332300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK230810 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 30/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00643A3633
G13633B6730
G2

6730 5650

C3983
G3

3983 8767 2365

D8767
KK1

633

E2365
KK2

33

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK258810 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 28/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00642A3737
G12934B5920
G2

1639 3737

C2934
G3

5920 6283 0418

D6283
KK1

934

E1639
KK2

34

G0418
Thống kê người trúng giải ngày 28/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 26/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00641A7934
G19329B9329
G2

7840 0290

C7840
G3

7934 2040 3285

D0290
KK1

329

E2040
KK2

29

G3285
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK237010 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 23/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00640A0650
G10103B0103
G2

4675 6435

C3009
G3

0650 3009 6133

D6435
KK1

103

E4675
KK2

03

G6133
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 21/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00639A0554
G17941B6287
G2

0554 0575

C0575
G3

6287 4967 9430

D4967
KK1

941

E9430
KK2

41

G7941
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK224310 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 19/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00638A9650
G18302B7864
G2

1720 7864

C4983
G3

9650 4983 2287

D8302
KK1

302

E1720
KK2

02

G2287
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 16/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00637A4850
G17935B2939
G2

7353 4928

C7353
G3

4850 2939 3975

D7935
KK1

935

E4928
KK2

35

G3975
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK238510 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 14/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00636A6707
G14143B2164
G2

6707 1286

C4143
G3

2164 1456 3733

D1456
KK1

143

E3733
KK2

43

G1286
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231110 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 12/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00635A6899
G16899B4419
G2

3007 7147

C0622
G3

4419 0622 9967

D3007
KK1

899

E9967
KK2

99

G7147
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK246110 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00634A6390
G17475B8177
G2

0025 6390

C7852
G3

8177 7852 1885

D0025
KK1

475

E7475
KK2

75

G1885
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237110 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 07/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00633A3225
G16767B1652
G2

1652 3772

C3772
G3

3225 2093 2017

D2093
KK1

767

E6767
KK2

67

G2017
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.276650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 05/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00632A4581
G10367B0367
G2

3887 4581

C6747
G3

6747 4260 8938

D3887
KK1

367

E4260
KK2

67

G8938
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 02/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00631A9963
G15318B7931
G2

1458 7931

C3479
G3

9963 3479 7979

D1458
KK1

318

E5318
KK2

18

G7979
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.354300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK242010 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 31/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00630A2177
G12808B7638
G2

4041 2177

C4041
G3

7638 7454 5288

D7454
KK1

808

E2808
KK2

08

G5288
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK240110 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 29/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00629A6011
G14477B9394
G2

6011 2023

C4477
G3

9394 1522 4350

D1522
KK1

477

E2023
KK2

77

G4350
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 26/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00628A2008
G11088B1088
G2

9376 2008

C9376
G3

6132 9009 1190

D6132
KK1

088

E9009
KK2

88

G1190
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.352300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK265510 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 24/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00627A5362
G15678B5678
G2

3933 2516

C2516
G3

5362 4647 4293

D3933
KK1

678

E4647
KK2

78

G4293
Thống kê người trúng giải ngày 24/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 22/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00626A5693
G14170B0288
G2

0288 5693

C8870
G3

8870 0479 1755

D0479
KK1

170

E1755
KK2

70

G4170

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Bảy, 27/02)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011