XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

1. Xổ số Max 4D ngày 16/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00271 A 4426
G1 2969 B 7239
G2

4426 3050

C 2969
G3

7239 3333 9390

D 3050
KK1

969

E 3333
KK2

69

G 9390
Thống kê người trúng giải ngày 16/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK1160100 lần1,000,000đ
KK242410 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 14/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00270 A 4007
G1 4007 B 6409
G2

5150 7993

C 5363
G3

6409 5363 1595

D 7993
KK1

007

E 1595
KK2

07

G 5150
Thống kê người trúng giải ngày 14/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK252810 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 11/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00269 A 1769
G1 1521 B 1521
G2

7998 5682

C 5682
G3

1769 8782 9930

D 7998
KK1

521

E 8782
KK2

21

G 9930
Thống kê người trúng giải ngày 11/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1151,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK264010 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 09/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00268 A 7886
G1 5504 B 3819
G2

3819 5549

C 6610
G3

7886 6610 8689

D 5504
KK1

504

E 8689
KK2

04

G 5549
Thống kê người trúng giải ngày 09/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK235810 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 07/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00267 A 1674
G1 2541 B 8741
G2

1674 8741

C 7484
G3

7484 9817 4328

D 9817
KK1

541

E 4328
KK2

41

G 2541
Thống kê người trúng giải ngày 07/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.350300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 04/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00266 A 5976
G1 9368 B 9368
G2

5691 5976

C 2665
G3

2665 5377 7553

D 5377
KK1

368

E 7553
KK2

68

G 5691
Thống kê người trúng giải ngày 04/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1159100 lần1,000,000đ
KK272110 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 02/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00260 A 4117
G1 9795 B 4357
G2

0116 4357

C 5547
G3

4117 5547 2293

D 0116
KK1

795

E 9795
KK2

95

G 2293
Thống kê người trúng giải ngày 02/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 31/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00264 A 1670
G1 9265 B 9265
G2

0497 0632

C 3422
G3

1670 3422 8744

D 8744
KK1

265

E 0497
KK2

65

G 0632
Thống kê người trúng giải ngày 31/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.219650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK252210 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 28/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00260 A 5658
G1 5658 B 1192
G2

2248 2188

C 2248
G3

1192 5884 6422

D 5884
KK1

658

E 6422
KK2

58

G 2188
Thống kê người trúng giải ngày 28/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK266310 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 26/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00262 A 0749
G1 3777 B 6802
G2

4186 0749

C 3777
G3

6802 8471 5023

D 4186
KK1

777

E 8471
KK2

77

G 5023
Thống kê người trúng giải ngày 26/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK252810 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 24/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00260 A 4272
G1 5332 B 7891
G2

0619 4454

C 0619
G3

4272 7891 3781

D 5332
KK1

332

E 3781
KK2

32

G 4454
Thống kê người trúng giải ngày 24/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK180100 lần1,000,000đ
KK266510 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 21/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00260 A 9721
G1 5123 B 3529
G2

0157 5701

C 5123
G3

9721 3529 0687

D 0157
KK1

123

E 5701
KK2

23

G 0687
Thống kê người trúng giải ngày 21/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.330300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK252510 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 19/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00259 A 7883
G1 2377 B 4694
G2

4694 5976

C 3498
G3

7883 3498 2109

D 5976
KK1

377

E 2109
KK2

77

G 2377
Thống kê người trúng giải ngày 19/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK272110 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 17/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00258 A 5958
G1 9349 B 0210
G2

4766 5958

C 4766
G3

0210 1274 0842

D 1274
KK1

349

E 0842
KK2

49

G 9349
Thống kê người trúng giải ngày 17/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK1109100 lần1,000,000đ
KK270410 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 14/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00257 A 6147
G1 4822 B 3442
G2

9255 6938

C 6938
G3

6147 3442 6875

D 9255
KK1

822

E 4822
KK2

22

G 6875
Thống kê người trúng giải ngày 14/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK283010 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 12/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00256 A 4737
G1 4342 B 7708
G2

8588 4737

C 3769
G3

7708 3769 9997

D 8588
KK1

342

E 4342
KK2

42

G 9997
Thống kê người trúng giải ngày 12/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1151,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK173100 lần1,000,000đ
KK260710 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 10/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00255 A 2407
G1 2407 B 7882
G2

1283 6059

C 1283
G3

7882 4784 7138

D 6059
KK1

407

E 4784
KK2

07

G 7138
Thống kê người trúng giải ngày 10/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.221650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK281410 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 07/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00254 A 2429
G1 1617 B 1617
G2

2429 0443

C 0443
G3

8027 5679 4358

D 8027
KK1

617

E 5679
KK2

17

G 4358
Thống kê người trúng giải ngày 07/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK248910 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 05/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00253 A 2979
G1 3512 B 1580
G2

5949 5337

C 3512
G3

2979 1580 0687

D 0687
KK1

512

E 5949
KK2

12

G 5337
Thống kê người trúng giải ngày 05/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK292510 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 03/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00252 A 1660
G1 0701 B 9628
G2

9628 4706

C 0701
G3

1660 3659 8104

D 3659
KK1

701

E 4706
KK2

01

G 8104
Thống kê người trúng giải ngày 03/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK238910 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 30/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00251 A 3659
G1 8301 B 6574
G2

3831 0081

C 2405
G3

3659 6574 2405

D 0081
KK1

301

E 3831
KK2

01

G 8301
Thống kê người trúng giải ngày 30/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK252410 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 28/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00250 A 6290
G1 0854 B 8554
G2

8554 4866

C 7882
G3

6290 7882 9540

D 4866
KK1

854

E 0854
KK2

54

G 9540
Thống kê người trúng giải ngày 28/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK274210 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 26/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00249 A 7505
G1 1596 B 7624
G2

7505 7624

C 6262
G3

6262 9160 2034

D 1596
KK1

596

E 9160
KK2

96

G 2034
Thống kê người trúng giải ngày 26/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK247410 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 23/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00248 A 7392
G1 2404 B 4717
G2

4234 4717

C 1596
G3

7392 1596 1364

D 1364
KK1

404

E 4234
KK2

04

G 2404
Thống kê người trúng giải ngày 23/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK252210 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 21/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00247 A 9973
G1 7357 B 2392
G2

2392 7076

C 7357
G3

9973 2447 0077

D 2447
KK1

357

E 0077
KK2

57

G 7076
Thống kê người trúng giải ngày 21/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK1119100 lần1,000,000đ
KK265110 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 19/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00246 A 3141
G1 7058 B 7790
G2

3141 7790

C 9598
G3

9598 8261 3259

D 7058
KK1

058

E 8261
KK2

58

G 3259
Thống kê người trúng giải ngày 19/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK272810 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 16/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00245 A 0266
G1 9640 B 7223
G2

7223 7083

C 9640
G3

0266 9130 3122

D 7083
KK1

640

E 9130
KK2

40

G 3122
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK278310 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 14/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00244 A 1095
G1 7155 B 0434
G2

5783 1095

C 5290
G3

0434 5290 8727

D 7155
KK1

155

E 8727
KK2

55

G 5783
Thống kê người trúng giải ngày 14/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK1128100 lần1,000,000đ
KK21,00510 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 12/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00242 A 7968
G1 8400 B 5790
G2

6110 6337

C 6110
G3

7968 5790 4143

D 6337
KK1

400

E 4143
KK2

00

G 8400

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Sáu, 17/08)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...