XSKT Bạch thủ T.kê CẦU
Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 23/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00377 A 4716
G1 7897 B 0301
G2

9499 4716

C 2006
G3

0301 2006 1657

D 7897
KK1

897

E 1657
KK2

97

G 9499
Thống kê người trúng giải ngày 23/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK250210 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 20/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00376 A 0087
G1 0087 B 2780
G2

0935 3447

C 3447
G3

2780 9847 9709

D 9847
KK1

087

E 9709
KK2

87

G 0935
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1137100 lần1,000,000đ
KK243110 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 18/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00375 A 1972
G1 5338 B 6072
G2

3754 1972

C 5088
G3

6072 5088 4729

D 3754
KK1

338

E 5338
KK2

38

G 4729
Thống kê người trúng giải ngày 18/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.237650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK273510 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 16/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00374 A 5079
G1 3290 B 1159
G2

3131 3813

C 3131
G3

5079 1159 5020

D 5020
KK1

290

E 3290
KK2

90

G 3813
Thống kê người trúng giải ngày 16/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 13/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00373 A 8688
G1 0315 B 8891
G2

8891 5969

C 9886
G3

8688 9886 0131

D 0131
KK1

315

E 0315
KK2

15

G 5969
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK249110 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 11/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00372 A 1764
G1 9042 B 6669
G2

2580 1764

C 4700
G3

6669 4700 9072

D 9042
KK1

042

E 9072
KK2

42

G 2580
Thống kê người trúng giải ngày 11/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK251210 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 09/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00370 A 8575
G1 3602 B 4974
G2

4974 5983

C 4270
G3

8575 4270 9913

D 9913
KK1

602

E 3602
KK2

02

G 5983
Thống kê người trúng giải ngày 09/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.223650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 06/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00370 A 6960
G1 2919 B 9233
G2

6960 3308

C 6938
G3

9233 6938 3033

D 3033
KK1

919

E 2919
KK2

19

G 3308
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK199100 lần1,000,000đ
KK284810 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 04/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00369 A 9896
G1 6176 B 5748
G2

5748 6514

C 6852
G3

9896 6852 5734

D 6514
KK1

176

E 5734
KK2

76

G 6176
Thống kê người trúng giải ngày 04/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1221,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK179100 lần1,000,000đ
KK250810 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 02/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00368 A 0092
G1 6399 B 6975
G2

4374 6975

C 7620
G3

0092 7620 2418

D 4374
KK1

399

E 6399
KK2

99

G 2418
Thống kê người trúng giải ngày 02/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK262010 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 30/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00367 A 7651
G1 7651 B 5973
G2

5973 7383

C 9537
G3

9537 0189 0942

D 7383
KK1

651

E 0189
KK2

51

G 0942
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK196100 lần1,000,000đ
KK285910 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00366 A 5524
G1 3865 B 3865
G2

5524 8297

C 1695
G3

1695 1609 9104

D 1609
KK1

865

E 8297
KK2

65

G 9104
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK260410 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00365 A 3554
G1 3554 B 4259
G2

4259 6052

C 3679
G3

3679 0880 9970

D 6052
KK1

554

E 0880
KK2

54

G 9970
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.346300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK249710 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 23/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00364 A 6616
G1 9713 B 4052
G2

3001 9821

C 4487
G3

6616 4052 4487

D 3001
KK1

713

E 9713
KK2

13

G 9821
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK255610 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 21/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00363 A 6587
G1 5011 B 5821
G2

5468 6356

C 5468
G3

6587 5821 9558

D 5011
KK1

011

E 6356
KK2

11

G 9558
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK269610 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00362 A 8443
G1 3611 B 3611
G2

2719 3993

C 2564
G3

8443 2564 8256

D 3993
KK1

611

E 2719
KK2

11

G 8256
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK21,13410 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 16/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00361 A 3098
G1 6022 B 6022
G2

3182 3197

C 3182
G3

3098 1747 5327

D 3197
KK1

022

E 1747
KK2

22

G 5327
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.349300 lần3,000,000đ
KK159100 lần1,000,000đ
KK264210 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00360 A 8621
G1 8621 B 4344
G2

4344 6928

C 6928
G3

1619 3394 8332

D 1619
KK1

621

E 3394
KK2

21

G 8332
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK254610 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00358 A 0899
G1 2012 B 1300
G2

2249 8386

C 0387
G3

0899 1300 0387

D 8386
KK1

012

E 2012
KK2

12

G 2249
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK21,06910 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 09/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00358 A 1304
G1 2248 B 6110
G2

1304 6110

C 4145
G3

4145 1088 7625

D 2248
KK1

248

E 1088
KK2

48

G 7625
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.223650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00357 A 6355
G1 6355 B 6806
G2

4580 9573

C 9573
G3

6806 1216 6135

D 1216
KK1

355

E 6135
KK2

55

G 4580
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK256010 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 05/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00356 A 9553
G1 6245 B 6490
G2

9553 9913

C 8552
G3

6490 8552 3146

D 6245
KK1

245

E 3146
KK2

45

G 9913
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 02/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00355 A 0285
G1 5673 B 8732
G2

0285 7394

C 7394
G3

8732 5716 4079

D 5716
KK1

673

E 4079
KK2

73

G 5673
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK261410 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 28/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00353 A 6061
G1 6061 B 2822
G2

5647 0309

C 5647
G3

2822 8107 1428

D 8107
KK1

061

E 1428
KK2

61

G 0309
Thống kê người trúng giải ngày 28/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK269010 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 26/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00353 A 0991
G1 2827 B 7568
G2

6457 7568

C 7532
G3

0991 7532 1478

D 1478
KK1

827

E 2827
KK2

27

G 6457
Thống kê người trúng giải ngày 26/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK187100 lần1,000,000đ
KK276010 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 23/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00352 A 2481
G1 9940 B 9940
G2

1338 6616

C 3675
G3

2481 3675 7140

D 1338
KK1

940

E 6616
KK2

40

G 7140
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.231650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 21/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00351 A 8138
G1 6095 B 3921
G2

3921 8138

C 1988
G3

1988 0159 1684

D 0159
KK1

095

E 1684
KK2

95

G 6095
Thống kê người trúng giải ngày 21/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK287910 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 19/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00350 A 7802
G1 8632 B 1130
G2

1130 7802

C 8632
G3

3155 2032 4493

D 3155
KK1

632

E 2032
KK2

32

G 4493
Thống kê người trúng giải ngày 19/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK168100 lần1,000,000đ
KK279610 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 16/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00349 A 9677
G1 5402 B 3925
G2

5479 3925

C 5479
G3

9677 0328 8699

D 0328
KK1

402

E 5402
KK2

02

G 8699

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 23/04)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Đang tải dữ liệu...