XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 01/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00617A8023
G16821B6821
G2

1151 8277

C3729
G3

8023 3729 0556

D8277
KK1

821

E1151
KK2

21

G0556
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK227110 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 28/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00616A4603
G10080B0080
G2

5981 8174

C4041
G3

4603 4041 5124

D8174
KK1

080

E5981
KK2

80

G5124
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK225510 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 26/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00615A0329
G10207B0207
G2

0329 4284

C8133
G3

8133 6613 8039

D6613
KK1

207

E8039
KK2

07

G4284
Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK228810 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 24/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00614A5132
G10023B9176
G2

3024 9176

C0023
G3

5132 9421 4524

D9421
KK1

023

E4524
KK2

23

G3024
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK261210 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 21/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00613A2396
G12396B6812
G2

4152 8840

C8840
G3

6812 3460 7208

D3460
KK1

396

E4152
KK2

96

G7208
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 19/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00612A5740
G12487B3155
G2

3155 7112

C3676
G3

5740 3676 8479

D8479
KK1

487

E2487
KK2

87

G7112
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 17/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00611A9380
G19380B1393
G2

0477 8415

C8415
G3

1393 1329 8918

D1329
KK1

380

E8918
KK2

80

G0477
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 14/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00610A3159
G16203B6203
G2

8961 0880

C9228
G3

3159 9228 3842

D3842
KK1

203

E0880
KK2

03

G8961
Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK226410 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 12/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00609A2745
G15883B0054
G2

2745 0054

C3619
G3

3619 8831 6243

D8831
KK1

883

E6243
KK2

83

G5883
Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 10/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00608A1718
G18593B8171
G2

0417 2547

C2547
G3

1718 8171 5055

D8593
KK1

593

E0417
KK2

93

G5055
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK228110 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 07/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00607A4957
G14957B3124
G2

3124 6782

C6349
G3

6349 6446 7813

D6446
KK1

957

E7813
KK2

57

G6782
Thống kê người trúng giải ngày 07/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK234810 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 05/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00606A7024
G13046B9906
G2

7024 2166

C2166
G3

9906 6218 3784

D6218
KK1

046

E3784
KK2

46

G3046
Thống kê người trúng giải ngày 05/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK226210 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 03/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00605A2674
G10596B2686
G2

2674 4802

C1835
G3

2686 1835 2133

D4802
KK1

596

E2133
KK2

96

G0596
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 31/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 31/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00604A2269
G15766B2716
G2

9231 2716

C5766
G3

2269 0806 6894

D0806
KK1

766

E6894
KK2

66

G9231
Thống kê người trúng giải ngày 31/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 29/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00603A1701
G16648B1211
G2

1211 4417

C6648
G3

1701 9319 8468

D9319
KK1

648

E4417
KK2

48

G8468
Thống kê người trúng giải ngày 29/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231910 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 27/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00602A9642
G10304B0304
G2

9642 6546

C4354
G3

4354 5687 0864

D5687
KK1

304

E0864
KK2

04

G6546
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK231710 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 24/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00601A4987
G14987B2499
G2

4508 2499

C3090
G3

3090 0333 7102

D0333
KK1

987

E7102
KK2

87

G4508
Thống kê người trúng giải ngày 24/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 22/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00600A8945
G10501B0501
G2

1762 8945

C2849
G3

2849 7227 8242

D1762
KK1

501

E7227
KK2

01

G8242
Thống kê người trúng giải ngày 22/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK1106100 lần1,000,000đ
KK220010 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 20/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00599A9518
G17002B6959
G2

9518 6959

C7002
G3

4449 8589 9603

D4449
KK1

002

E8589
KK2

02

G9603
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231410 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 17/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00598A6240
G16240B8814
G2

4191 7957

C7957
G3

8814 2620 9920

D2620
KK1

240

E4191
KK2

40

G9920
Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK222510 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 15/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00597A4120
G14120B2023
G2

2023 9776

C8348
G3

8348 3122 0587

D3122
KK1

120

E9776
KK2

20

G0587
Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 13/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00596A7017
G14603B0906
G2

0906 4247

C9641
G3

7017 9641 9808

D4247
KK1

603

E4603
KK2

03

G9808
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK229210 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 10/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00595A4897
G12542B0503
G2

4897 8182

C2542
G3

0503 3913 1469

D8182
KK1

542

E3913
KK2

42

G1469
Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK234710 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 08/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00594A4154
G11095B8065
G2

8065 7261

C5052
G3

4154 5052 8584

D7261
KK1

095

E1095
KK2

95

G8584
Thống kê người trúng giải ngày 08/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 06/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00593A9797
G11530B8481
G2

3056 8481

C9712
G3

9797 9712 7931

D3056
KK1

530

E7931
KK2

30

G1530
Thống kê người trúng giải ngày 06/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 03/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00592A8916
G13397B4207
G2

0709 8916

C0105
G3

4207 0105 4619

D0709
KK1

397

E4619
KK2

97

G3397
Thống kê người trúng giải ngày 03/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.219650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK228410 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 01/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00591A2205
G17314B5722
G2

0314 5710

C0314
G3

2205 5722 7901

D7901
KK1

314

E5710
KK2

14

G7314
Thống kê người trúng giải ngày 01/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 29/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00590A4236
G13753B7935
G2

0897 9370

C2184
G3

4236 7935 2184

D3753
KK1

753

E0897
KK2

53

G9370
Thống kê người trúng giải ngày 29/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK231010 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 26/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00589A5818
G15818B9723
G2

7012 4682

C7012
G3

9723 6299 3671

D6299
KK1

818

E3671
KK2

18

G4682

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 01/12)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910