XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

1. Xổ số Max 4D ngày 15/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00324 A 3972
G1 2073 B 9356
G2

9626 7359

C 2073
G3

3972 9356 2937

D 7359
KK1

073

E 9626
KK2

73

G 2937
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK282410 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 13/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00322 A 7744
G1 4468 B 3084
G2

7135 5122

C 7135
G3

7744 3084 9948

D 4468
KK1

468

E 9948
KK2

68

G 5122
Thống kê người trúng giải ngày 13/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK183100 lần1,000,000đ
KK295210 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 11/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00321 A 4140
G1 1003 B 3960
G2

1618 4284

C 4284
G3

4140 3960 4364

D 1618
KK1

003

E 1003
KK2

03

G 4364
Thống kê người trúng giải ngày 11/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK247610 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 08/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00320 A 1836
G1 6382 B 1137
G2

1137 2784

C 2784
G3

1836 5873 1482

D 6382
KK1

382

E 5873
KK2

82

G 1482
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK245610 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 06/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00319 A 7119
G1 7119 B 5390
G2

5390 7747

C 7862
G3

7862 1325 6365

D 7747
KK1

119

E 1325
KK2

19

G 6365
Thống kê người trúng giải ngày 06/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK287410 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 04/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00318 A 2988
G1 2988 B 3448
G2

6244 6429

C 8973
G3

3448 8973 0875

D 6244
KK1

988

E 6429
KK2

88

G 0875
Thống kê người trúng giải ngày 04/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK268110 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 01/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00317 A 6025
G1 3693 B 1689
G2

7578 4799

C 7578
G3

6025 1689 4631

D 4799
KK1

693

E 4631
KK2

93

G 3693
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK193100 lần1,000,000đ
KK238610 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 29/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00316 A 4879
G1 2666 B 2476
G2

0073 9923

C 0415
G3

4879 2476 0415

D 9923
KK1

666

E 0073
KK2

66

G 2666
Thống kê người trúng giải ngày 29/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1181,500 lần15,000,000đ
G.253650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK1164100 lần1,000,000đ
KK263110 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 27/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00315 A 7294
G1 3387 B 7749
G2

5899 3159

C 6198
G3

7294 7749 6198

D 3159
KK1

387

E 5899
KK2

87

G 3387
Thống kê người trúng giải ngày 27/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.267650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK252510 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 24/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00314 A 2482
G1 4095 B 0515
G2

0515 7676

C 4095
G3

2482 8448 9303

D 8448
KK1

095

E 7676
KK2

95

G 9303
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.267650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK252510 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 22/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00313 A 4864
G1 6644 B 1594
G2

4864 6808

C 3807
G3

1594 3807 9896

D 6808
KK1

644

E 6644
KK2

44

G 9896
Thống kê người trúng giải ngày 22/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK247010 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 20/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00312 A 1944
G1 3322 B 7107
G2

7871 4258

C 4258
G3

1944 7107 5179

D 5179
KK1

322

E 7871
KK2

22

G 3322
Thống kê người trúng giải ngày 20/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.339300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK253810 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 17/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00311 A 8020
G1 8253 B 8253
G2

8020 6711

C 6711
G3

5843 4408 6559

D 5843
KK1

253

E 4408
KK2

53

G 6559
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK255110 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 15/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00310 A 9926
G1 0439 B 1449
G2

1015 1449

C 0439
G3

9926 2990 9304

D 2990
KK1

439

E 1015
KK2

39

G 9304
Thống kê người trúng giải ngày 15/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.2119650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK295110 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 13/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00309 A 7077
G1 0681 B 1222
G2

2944 1222

C 5789
G3

7077 5789 2459

D 0681
KK1

681

E 2459
KK2

81

G 2944
Thống kê người trúng giải ngày 13/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.235650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK272010 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 10/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00308 A 4315
G1 8702 B 5738
G2

5738 4315

C 8702
G3

1046 2963 9723

D 1046
KK1

702

E 2963
KK2

02

G 9723
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.229650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK175100 lần1,000,000đ
KK247110 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 08/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00307 A 4473
G1 3431 B 5565
G2

5565 5469

C 1917
G3

4473 1917 4053

D 4053
KK1

431

E 3431
KK2

31

G 5469
Thống kê người trúng giải ngày 08/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK249410 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 06/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00306 A 6214
G1 8461 B 8461
G2

7418 0700

C 8231
G3

6214 8231 2914

D 7418
KK1

461

E 0700
KK2

61

G 2914
Thống kê người trúng giải ngày 06/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 03/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00305 A 4718
G1 1406 B 6548
G2

6548 6132

C 5010
G3

4718 5010 5424

D 5424
KK1

406

E 6132
KK2

06

G 1406
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.354300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK238110 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 01/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00304 A 0662
G1 4014 B 4014
G2

2683 0418

C 2683
G3

0662 6238 8904

D 0418
KK1

014

E 6238
KK2

14

G 8904
Thống kê người trúng giải ngày 01/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK244810 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 30/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #0303 A 7055
G1 4394 B 4394
G2

0632 0706

C 6000
G3

7055 6000 9869

D 9869
KK1

394

E 0706
KK2

94

G 0632
Thống kê người trúng giải ngày 30/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK229710 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 27/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00301 A 2379
G1 2379 B 5087
G2

8602 4008

C 4482
G3

5087 4482 3151

D 8602
KK1

379

E 4008
KK2

79

G 3151
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1261,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.360300 lần3,000,000đ
KK179100 lần1,000,000đ
KK285810 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 25/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00301 A 9732
G1 3308 B 7358
G2

7358 0541

C 4919
G3

9732 4919 0242

D 0242
KK1

308

E 3308
KK2

08

G 0541
Thống kê người trúng giải ngày 25/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 23/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00300 A 1773
G1 6283 B 6428
G2

3049 6428

C 3049
G3

1773 8740 4850

D 6283
KK1

283

E 8740
KK2

83

G 4850
Thống kê người trúng giải ngày 23/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.355300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 20/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00299 A 9582
G1 3305 B 2861
G2

9010 9582

C 7714
G3

2861 7714 5720

D 9010
KK1

305

E 3305
KK2

05

G 5720
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK234410 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 18/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00298 A 4783
G1 4783 B 8042
G2

6568 4165

C 2117
G3

8042 2117 7986

D 4165
KK1

783

E 7986
KK2

83

G 6568
Thống kê người trúng giải ngày 18/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK184100 lần1,000,000đ
KK264410 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 16/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00297 A 2193
G1 2161 B 3414
G2

8232 9296

C 9296
G3

2193 3414 1458

D 2161
KK1

161

E 8232
KK2

61

G 1458
Thống kê người trúng giải ngày 16/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1291,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 13/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00296 A 2126
G1 5732 B 2478
G2

2126 2478

C 5732
G3

5710 7798 1153

D 5710
KK1

732

E 7798
KK2

32

G 1153
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1221,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK198100 lần1,000,000đ
KK252410 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 11/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00295 A 7684
G1 4976 B 4976
G2

6926 5056

C 5695
G3

7684 5695 3212

D 6926
KK1

976

E 5056
KK2

76

G 3212

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 15/12)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...