XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 24/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00588A7626
G17626B4626
G2

5481 1920

C3185
G3

4626 3185 7077

D5481
KK1

626

E7077
KK2

26

G1920
Thống kê người trúng giải ngày 24/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK233510 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 22/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00587A7696
G14296B4296
G2

7696 1171

C9118
G3

9118 9924 5596

D9924
KK1

296

E5596
KK2

96

G1171
Thống kê người trúng giải ngày 22/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 19/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00586A1119
G12716B6686
G2

2554 1828

C2716
G3

1119 6686 3567

D3567
KK1

716

E2554
KK2

16

G1828
Thống kê người trúng giải ngày 19/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.346300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK221110 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 17/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00585A8946
G18946B4013
G2

0082 5085

C3800
G3

4013 3800 5449

D0082
KK1

946

E5449
KK2

46

G5085
Thống kê người trúng giải ngày 17/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 15/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00584A2254
G19660B9660
G2

4824 0257

C4824
G3

2254 9261 9105

D0257
KK1

660

E9261
KK2

60

G9105
Thống kê người trúng giải ngày 15/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK228510 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 12/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00583A8206
G10456B0456
G2

6855 3164

C3164
G3

8206 0276 0101

D0276
KK1

456

E6855
KK2

56

G0101
Thống kê người trúng giải ngày 12/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 10/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00582A5652
G17702B7702
G2

2141 4447

C4358
G3

5652 4358 3445

D4447
KK1

702

E3445
KK2

02

G2141
Thống kê người trúng giải ngày 10/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK181100 lần1,000,000đ
KK226210 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 08/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00581A3643
G19242B6417
G2

6943 3506

C3983
G3

3643 6417 3983

D6943
KK1

242

E9242
KK2

42

G3506
Thống kê người trúng giải ngày 08/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK240910 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 05/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00580A6496
G16398B4390
G2

3887 6496

C5957
G3

4390 5957 1692

D6398
KK1

398

E3887
KK2

98

G1692
Thống kê người trúng giải ngày 05/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK240910 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 03/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00579A3854
G13854B7723
G2

7723 5165

C8945
G3

8945 5849 2160

D5849
KK1

854

E5165
KK2

54

G2160
Thống kê người trúng giải ngày 03/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 01/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00578A1259
G11259B6095
G2

2400 5157

C5157
G3

6095 0817 9406

D2400
KK1

259

E0817
KK2

59

G9406
Thống kê người trúng giải ngày 01/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK247310 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 29/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00577A9913
G12643B2643
G2

9913 9723

C2249
G3

2249 3386 3810

D9723
KK1

643

E3386
KK2

43

G3810
Thống kê người trúng giải ngày 29/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 25/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00576A4329
G19811B2398
G2

2491 2398

C2491
G3

4329 1622 1473

D1622
KK1

811

E1473
KK2

11

G9811
Thống kê người trúng giải ngày 25/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK252810 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 22/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00575A7421
G14210B9138
G2

3159 9640

C4210
G3

7421 9138 7092

D3159
KK1

210

E7092
KK2

10

G9640
Thống kê người trúng giải ngày 22/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK239810 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 20/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00574A9366
G19366B4227
G2

4252 9360

C4252
G3

4227 9774 4231

D9774
KK1

366

E4231
KK2

66

G9360
Thống kê người trúng giải ngày 20/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK195100 lần1,000,000đ
KK249210 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 18/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00573A2091
G15619B7349
G2

1727 2091

C1727
G3

7349 6215 3318

D6215
KK1

619

E5619
KK2

19

G3318
Thống kê người trúng giải ngày 18/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK259810 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 15/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00572A9776
G11512B1512
G2

8023 0742

C2981
G3

9776 2981 4685

D4685
KK1

512

E0742
KK2

12

G8023
Thống kê người trúng giải ngày 15/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 13/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00571A1860
G11860B4051
G2

6017 0715

C5156
G3

4051 5156 8480

D0715
KK1

860

E6017
KK2

60

G8480
Thống kê người trúng giải ngày 13/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 11/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00570A0325
G10325B7391
G2

2462 7391

C5917
G3

5917 4903 5181

D2462
KK1

325

E4903
KK2

25

G5181
Thống kê người trúng giải ngày 11/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK114100 lần1,000,000đ
KK243910 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 08/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00569A4222
G10424B3804
G2

6719 5139

C0470
G3

4222 3804 0470

D5139
KK1

424

E6719
KK2

24

G0424
Thống kê người trúng giải ngày 08/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK228710 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 06/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00568A0718
G12225B0310
G2

5040 0718

C2225
G3

0310 5725 3574

D5725
KK1

225

E5040
KK2

25

G3574
Thống kê người trúng giải ngày 06/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK232210 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 04/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00567A8463
G12658B2658
G2

3712 4382

C0419
G3

8463 0419 7327

D3712
KK1

658

E4382
KK2

58

G7327
Thống kê người trúng giải ngày 04/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK194100 lần1,000,000đ
KK236710 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 01/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00566A6105
G14058B7791
G2

7545 7791

C4058
G3

6105 4744 9272

D4744
KK1

058

E7545
KK2

58

G9272
Thống kê người trúng giải ngày 01/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK249010 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 30/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00565A5189
G14324B6142
G2

3022 6142

C4913
G3

5189 4913 6390

D3022
KK1

324

E6390
KK2

24

G4324
Thống kê người trúng giải ngày 30/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK227710 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 28/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00564A4941
G14941B9921
G2

4088 6035

C5436
G3

9921 5436 4205

D6035
KK1

941

E4205
KK2

41

G4088
Thống kê người trúng giải ngày 28/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 25/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00563A6799
G10899B4791
G2

6799 4791

C6156
G3

6156 1567 3734

D0899
KK1

899

E1567
KK2

99

G3734
Thống kê người trúng giải ngày 25/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK251010 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 23/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00562A1168
G18135B0324
G2

6241 5575

C8135
G3

1168 0324 7438

D6241
KK1

135

E7438
KK2

35

G5575
Thống kê người trúng giải ngày 23/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK255210 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 21/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00561A5179
G15179B9353
G2

5935 8923

C3513
G3

9353 3513 5837

D5935
KK1

179

E5837
KK2

79

G8923
Thống kê người trúng giải ngày 21/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK184100 lần1,000,000đ
KK290310 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 18/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00560A3923
G12462B7734
G2

3923 7967

C7967
G3

7734 1425 2736

D2462
KK1

462

E1425
KK2

62

G2736

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 22/09)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011