XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 13/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00686A2480
G19149B9149
G2

4944 7259

C1264
G3

2480 1264 7076

D7076
KK1

149

E7259
KK2

49

G4944
Thống kê người trúng giải ngày 13/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 11/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00685A0036
G16212B6627
G2

9324 0036

C9324
G3

6627 7197 4357

D7197
KK1

212

E4357
KK2

12

G6212
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK1161100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 08/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00684A6437
G16437B3691
G2

1379 9725

C1379
G3

3691 9790 8906

D9790
KK1

437

E8906
KK2

37

G9725
Thống kê người trúng giải ngày 08/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 06/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00683A7975
G13760B5253
G2

6024 5253

C3760
G3

7975 3012 8732

D6024
KK1

760

E3012
KK2

60

G8732
Thống kê người trúng giải ngày 06/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK226810 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 04/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00682A0312
G10913B0913
G2

0312 7609

C9360
G3

9360 4215 9441

D4215
KK1

913

E7609
KK2

13

G9441
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK249010 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 01/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00681A3380
G18485B6756
G2

9709 3380

C4173
G3

6756 4173 0184

D0184
KK1

485

E9709
KK2

85

G8485
Thống kê người trúng giải ngày 01/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK218610 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 29/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00680A0372
G12092B2092
G2

0469 4411

C2718
G3

0372 2718 9697

D9697
KK1

092

E4411
KK2

92

G0469
Thống kê người trúng giải ngày 29/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 27/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00679A6183
G16183B7225
G2

8250 5067

C8250
G3

7225 5239 1876

D5067
KK1

183

E5239
KK2

83

G1876
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK167100 lần1,000,000đ
KK253710 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 24/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00678A6920
G14537B8545
G2

1688 6920

C6757
G3

8545 6757 8974

D4537
KK1

537

E1688
KK2

37

G8974
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK228910 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 22/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00677A0747
G10753B0753
G2

7026 0747

C7026
G3

6023 4423 9877

D6023
KK1

753

E4423
KK2

53

G9877
Thống kê người trúng giải ngày 22/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK175100 lần1,000,000đ
KK233510 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 20/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00676A4767
G14767B1857
G2

2869 1857

C5424
G3

5424 9049 4752

D9049
KK1

767

E4752
KK2

67

G2869
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK194100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 17/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00675A0839
G15863B0016
G2

0839 0075

C8132
G3

0016 8132 3758

D5863
KK1

863

E3758
KK2

63

G0075
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 15/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00674A5368
G17682B8020
G2

6443 5368

C9436
G3

8020 9436 0797

D0797
KK1

682

E7682
KK2

82

G6443
Thống kê người trúng giải ngày 15/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK243610 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 13/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00673A1576
G13281B7715
G2

7715 1576

C8634
G3

8634 5180 3846

D3281
KK1

281

E5180
KK2

81

G3846
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 10/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00672A2430
G19567B6826
G2

3671 5295

C3671
G3

2430 6826 7918

D7918
KK1

567

E5295
KK2

67

G9567
Thống kê người trúng giải ngày 10/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 08/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00671A9348
G15780B3779
G2

6624 9348

C6624
G3

3779 6307 9388

D6307
KK1

780

E5780
KK2

80

G9388
Thống kê người trúng giải ngày 08/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK15100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 06/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00670A3805
G10537B6658
G2

2935 8998

C8998
G3

3805 6658 5838

D5838
KK1

537

E2935
KK2

37

G0537
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 03/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00669A9822
G16668B4430
G2

9822 4430

C8964
G3

8964 2782 3086

D6668
KK1

668

E2782
KK2

68

G3086
Thống kê người trúng giải ngày 03/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK268110 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 01/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00668A9849
G19353B7695
G2

9849 3532

C2453
G3

7695 2453 7123

D7123
KK1

353

E9353
KK2

53

G3532
Thống kê người trúng giải ngày 01/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 30/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00667A3052
G17926B8198
G2

3052 4101

C7926
G3

8198 4215 8603

D4101
KK1

926

E4215
KK2

26

G8603
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK198100 lần1,000,000đ
KK254810 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 27/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00666A2664
G16993B6993
G2

9084 3738

C5815
G3

2664 5815 7770

D9084
KK1

993

E7770
KK2

93

G3738
Thống kê người trúng giải ngày 27/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 25/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00665A3628
G14536B0361
G2

0361 9607

C8399
G3

3628 8399 5638

D9607
KK1

536

E4536
KK2

36

G5638
Thống kê người trúng giải ngày 25/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK232510 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 23/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00664A2103
G13287B8031
G2

2103 8447

C2105
G3

8031 2105 7033

D7033
KK1

287

E8447
KK2

87

G3287
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK238710 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 20/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00663A4620
G14620B9210
G2

9210 9838

C6494
G3

6494 7667 9241

D9838
KK1

620

E7667
KK2

20

G9241
Thống kê người trúng giải ngày 20/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK111100 lần1,000,000đ
KK249910 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 18/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00662A5544
G19898B6112
G2

5544 6869

C8237
G3

6112 8237 0253

D9898
KK1

898

E6869
KK2

98

G0253
Thống kê người trúng giải ngày 18/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK224610 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 16/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00661A1481
G19509B8543
G2

5658 1481

C6767
G3

8543 6767 2069

D2069
KK1

509

E5658
KK2

09

G9509
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK234310 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 13/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00660A3245
G16088B6088
G2

3464 7334

C7334
G3

3245 4729 3641

D3464
KK1

088

E4729
KK2

88

G3641
Thống kê người trúng giải ngày 13/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK245310 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 11/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00659A8520
G17591B7721
G2

7721 8520

C2643
G3

2643 4953 3516

D4953
KK1

591

E7591
KK2

91

G3516
Thống kê người trúng giải ngày 11/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 09/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00658A4639
G12137B4840
G2

7372 4840

C5786
G3

4639 5786 6858

D2137
KK1

137

E7372
KK2

37

G6858

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 12/05)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456