XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 200 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 26/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00537A8758
G13814B3814
G2

5811 7284

C3850
G3

8758 3850 0914

D5811
KK1

814

E7284
KK2

14

G0914
Thống kê người trúng giải ngày 26/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00536A5201
G18459B6306
G2

6306 5813

C9156
G3

5201 9156 0697

D8459
KK1

459

E0697
KK2

59

G5813
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 21/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00535A5725
G16241B5737
G2

5601 4382

C0085
G3

5725 5737 0085

D4382
KK1

241

E5601
KK2

41

G6241
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK220810 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 19/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00534A2369
G12264B2264
G2

7283 7434

C7283
G3

2369 3274 1532

D7434
KK1

264

E3274
KK2

64

G1532
Thống kê người trúng giải ngày 19/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00533A1231
G19529B7228
G2

1231 3193

C7133
G3

7228 7133 6740

D6740
KK1

529

E9529
KK2

29

G3193
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 14/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00532A6751
G14697B5320
G2

6751 1212

C1212
G3

5320 5402 0745

D5402
KK1

697

E0745
KK2

97

G4697
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK221210 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 12/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00531A4095
G15549B5549
G2

4095 1679

C7047
G3

7047 8339 4091

D8339
KK1

549

E1679
KK2

49

G4091
Thống kê người trúng giải ngày 12/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00530A5926
G15261B0960
G2

5926 9550

C9550
G3

0960 2018 5650

D2018
KK1

261

E5261
KK2

61

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 07/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00529A4356
G14785B4785
G2

7749 4356

C7749
G3

7977 3812 5988

D7977
KK1

785

E3812
KK2

85

G5988
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK223610 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 05/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00528A8656
G18656B6424
G2

5507 0151

C0151
G3

6424 9707 7918

D5507
KK1

656

E9707
KK2

56

G7918
Thống kê người trúng giải ngày 05/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK233310 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 02/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00527A5040
G13243B7113
G2

6088 5040

C3243
G3

7113 6499 4080

D6499
KK1

243

E4080
KK2

43

G6088
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.337300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 30/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00526A9841
G19841B9177
G2

7078 6599

C7586
G3

9177 7586 0717

D0717
KK1

841

E6599
KK2

41

G7078
Thống kê người trúng giải ngày 30/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK218910 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 28/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00525A1867
G18955B5625
G2

8379 1867

C7180
G3

5625 7180 1896

D1896
KK1

955

E8955
KK2

55

G8379
Thống kê người trúng giải ngày 28/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK247910 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 25/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00524A0636
G17509B0286
G2

0636 2952

C7509
G3

0286 0404 3227

D2952
KK1

509

E0404
KK2

09

G3227
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK236110 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 31/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00523A0410
G18034B5078
G2

5078 0410

C5691
G3

5691 5467 5783

D5467
KK1

034

E8034
KK2

34

G5783
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00522A2362
G12095B0259
G2

8657 2362

C2095
G3

0259 9120 7291

D9120
KK1

095

E8657
KK2

95

G7291
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00521A7927
G10391B0391
G2

7927 0342

C0342
G3

6164 9216 9929

D6164
KK1

391

E9216
KK2

91

G9929
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK252110 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 24/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00520A1257
G11257B7366
G2

7548 2635

C2635
G3

7366 4980 4906

D7548
KK1

257

E4980
KK2

57

G4906
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK227910 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 21/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00519A5001
G14147B7155
G2

5001 2280

C4250
G3

7155 4250 8886

D4147
KK1

147

E2280
KK2

47

G8886
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00518A2317
G10846B3168
G2

5145 5555

C1658
G3

2317 3168 1658

D5555
KK1

846

E5145
KK2

46

G0846
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK229510 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 17/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00517A5115
G13737B8910
G2

9064 1900

C9064
G3

5115 8910 9725

D9725
KK1

737

E1900
KK2

37

G3737
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK226610 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00516A4959
G13225B9617
G2

9617 4959

C2028
G3

2028 3114 6167

D3114
KK1

225

E3225
KK2

25

G6167
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK232710 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00515A3001
G17194B7194
G2

3001 8157

C4166
G3

4166 3319 0923

D3319
KK1

194

E8157
KK2

94

G0923
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK220210 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 10/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00514A8612
G19726B6323
G2

4685 4009

C4685
G3

8612 6323 3005

D4009
KK1

726

E3005
KK2

26

G9726
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00513A7134
G14972B4972
G2

2271 7134

C9894
G3

9894 7900 7207

D2271
KK1

972

E7900
KK2

72

G7207
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 05/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00512A5357
G15357B3238
G2

0258 0242

C1308
G3

3238 1308 8902

D8902
KK1

357

E0258
KK2

57

G0242
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 03/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00511A7980
G12136B0317
G2

2056 5314

C0938
G3

7980 0317 0938

D2136
KK1

136

E5314
KK2

36

G2056
Thống kê người trúng giải ngày 03/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK231510 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 29/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00510A4602
G17130B5448
G2

9348 6573

C7130
G3

4602 5448 8413

D8413
KK1

130

E9348
KK2

30

G6573
Thống kê người trúng giải ngày 29/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00509A5039
G16801B5430
G2

9653 5039

C8876
G3

5430 8876 2662

D6801
KK1

801

E2662
KK2

01

G9653
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.233650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK234510 lần100,000đ

30. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00508A1479
G10903B8926
G2

1688 7568

C0903
G3

1479 8926 2790

D7568
KK1

903

E2790
KK2

03

G1688
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

31. XS Max 4D ngày 22/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00507A7674
G13380B1968
G2

1240 9383

C0832
G3

7674 1968 0832

D9383
KK1

380

E3380
KK2

80

G1240
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

32. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00506A1612
G14765B4765
G2

5782 4369

C5782
G3

1612 1344 7456

D1344
KK1

765

E7456
KK2

65

G4369
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

33. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00505A1603
G13341B3341
G2

2800 1603

C6333
G3

6333 5433 8972

D5433
KK1

341

E8972
KK2

41

G2800
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK232610 lần100,000đ

34. XS Max 4D ngày 15/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00504A5841
G15841B6301
G2

9254 6301

C6402
G3

6402 0641 6149

D0641
KK1

841

E9254
KK2

41

G6149
Thống kê người trúng giải ngày 15/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1116100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

35. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00503A9734
G18413B5138
G2

4644 2711

C8318
G3

9734 5138 8318

D8413
KK1

413

E4644
KK2

13

G2711
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK18100 lần1,000,000đ
KK247310 lần100,000đ

36. XS Max 4D ngày 11/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00502A1675
G17847B7847
G2

6353 2961

C7479
G3

1675 7479 4562

D2961
KK1

847

E4562
KK2

47

G6353
Thống kê người trúng giải ngày 11/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK247010 lần100,000đ

37. XS Max 4D ngày 08/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00501A1197
G17693B7693
G2

8756 2230

C9882
G3

1197 9882 2520

D2520
KK1

693

E8756
KK2

93

G2230
Thống kê người trúng giải ngày 08/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK236510 lần100,000đ

38. XS Max 4D ngày 06/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00500A4445
G14445B6516
G2

2233 6516

C3097
G3

3097 3013 0014

D3013
KK1

445

E0014
KK2

45

G2233
Thống kê người trúng giải ngày 06/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

39. XS Max 4D ngày 04/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00499A8952
G13306B8692
G2

8692 8952

C2828
G3

2828 0437 0516

D3306
KK1

306

E0437
KK2

06

G0516
Thống kê người trúng giải ngày 04/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK1115100 lần1,000,000đ
KK230410 lần100,000đ

40. XS Max 4D ngày 01/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00498A3437
G13372B4670
G2

3437 5219

C3372
G3

4670 9093 5379

D9093
KK1

372

E5219
KK2

72

G5379
Thống kê người trúng giải ngày 01/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK250810 lần100,000đ

41. XS Max 4D ngày 30/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00497A7906
G12918B1732
G2

7906 0033

C3582
G3

1732 3582 9981

D0033
KK1

918

E2918
KK2

18

G9981
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK236210 lần100,000đ

42. XS Max 4D ngày 28/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00496A0079
G18943B4473
G2

0198 0079

C8943
G3

4473 0451 6797

D0451
KK1

943

E6797
KK2

43

G0198
Thống kê người trúng giải ngày 28/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

43. XS Max 4D ngày 23/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00495A1849
G18459B4239
G2

8360 8656

C8656
G3

1849 4239 4366

D4366
KK1

459

E8360
KK2

59

G8459
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK253410 lần100,000đ

44. XS Max 4D ngày 21/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00494A5125
G10024B3051
G2

1618 5125

C0024
G3

3051 8074 6176

D8074
KK1

024

E1618
KK2

24

G6176
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK245510 lần100,000đ

45. XS Max 4D ngày 18/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00493A0896
G12008B0468
G2

0896 9074

C2008
G3

0468 5777 5352

D9074
KK1

008

E5777
KK2

08

G5352
Thống kê người trúng giải ngày 18/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1401,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK267110 lần100,000đ

46. XS Max 4D ngày 16/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00492A5176
G15450B8569
G2

6666 2202

C2202
G3

5176 8569 2739

D2739
KK1

450

E6666
KK2

50

G5450
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

47. XS Max 4D ngày 14/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00491A1188
G16116B6116
G2

5227 0376

C9803
G3

1188 9803 4930

D4930
KK1

116

E0376
KK2

16

G5227
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1391,500 lần15,000,000đ
G.224650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

48. XS Max 4D ngày 11/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00490A2515
G17042B7042
G2

2515 3164

C3164
G3

8363 2588 4494

D8363
KK1

042

E2588
KK2

42

G4494
Thống kê người trúng giải ngày 11/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK234810 lần100,000đ

49. XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00489A2198
G11435B1435
G2

5458 2198

C7588
G3

7588 6599 2239

D6599
KK1

435

E2239
KK2

35

G5458
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK232910 lần100,000đ

50. XS Max 4D ngày 07/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00488A4111
G14111B6355
G2

6355 2153

C2153
G3

2469 2508 1276

D2469
KK1

111

E2508
KK2

11

G1276
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.330300 lần3,000,000đ
KK185100 lần1,000,000đ
KK257710 lần100,000đ

51. XS Max 4D ngày 04/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00487A7142
G10756B8711
G2

4345 7142

C4345
G3

8711 4335 7159

D4335
KK1

756

E0756
KK2

56

G7159
Thống kê người trúng giải ngày 04/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK236310 lần100,000đ

52. XS Max 4D ngày 02/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00486A8040
G12896B5416
G2

1690 5416

C6995
G3

8040 6995 8795

D1690
KK1

896

E2896
KK2

96

G8795
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK231010 lần100,000đ

53. XS Max 4D ngày 31/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00485A8525
G10339B0427
G2

2840 3117

C2840
G3

8525 0427 6900

D3117
KK1

339

E6900
KK2

39

G0339
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1371,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK177100 lần1,000,000đ
KK262010 lần100,000đ

54. XS Max 4D ngày 28/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00484A6895
G12808B2783
G2

2087 6895

C2808
G3

2783 1229 8184

D1229
KK1

808

E8184
KK2

08

G2087
Thống kê người trúng giải ngày 28/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK238110 lần100,000đ

55. XS Max 4D ngày 26/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00483A2912
G19666B4047
G2

3950 4047

C9666
G3

2912 2554 0531

D3950
KK1

666

E2554
KK2

66

G0531
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.360300 lần3,000,000đ
KK190100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

56. XS Max 4D ngày 24/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00482A9527
G15956B3179
G2

2984 3179

C2984
G3

9527 1680 3688

D1680
KK1

956

E5956
KK2

56

G3688
Thống kê người trúng giải ngày 24/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

57. XS Max 4D ngày 21/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00481A4297
G16006B2935
G2

2935 8026

C8026
G3

4297 8483 3504

D8483
KK1

006

E3504
KK2

06

G6006
Thống kê người trúng giải ngày 21/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK234610 lần100,000đ

58. XS Max 4D ngày 19/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00480A2450
G10643B2102
G2

9550 2450

C8129
G3

2102 8129 2146

D9550
KK1

643

E2146
KK2

43

G0643
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

59. XS Max 4D ngày 17/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00479A7508
G13413B8307
G2

0625 7508

C8054
G3

8307 8054 6481

D0625
KK1

413

E3413
KK2

13

G6481
Thống kê người trúng giải ngày 17/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK114100 lần1,000,000đ
KK230810 lần100,000đ

60. XS Max 4D ngày 14/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00478A5406
G12802B6066
G2

5406 6066

C9194
G3

9194 8582 5808

D2802
KK1

802

E8582
KK2

02

G5808
Thống kê người trúng giải ngày 14/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

61. XS Max 4D ngày 12/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00477A6019
G16019B6150
G2

8217 7794

C6241
G3

6150 6241 2082

D8217
KK1

019

E7794
KK2

19

G2082
Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK1117100 lần1,000,000đ
KK258310 lần100,000đ

62. XS Max 4D ngày 10/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00476A9545
G10022B5407
G2

1192 5255

C3189
G3

9545 5407 3189

D1192
KK1

022

E0022
KK2

22

G5255
Thống kê người trúng giải ngày 10/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK237310 lần100,000đ

63. XS Max 4D ngày 07/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00475A4935
G12009B2009
G2

4935 9249

C9954
G3

9954 5131 4504

D5131
KK1

009

E4504
KK2

09

G9249
Thống kê người trúng giải ngày 07/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK248910 lần100,000đ

64. XS Max 4D ngày 05/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00474A4190
G12838B8356
G2

4190 8356

C1601
G3

1601 0832 2572

D0832
KK1

838

E2838
KK2

38

G2572
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK256010 lần100,000đ

65. XS Max 4D ngày 03/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00473A4780
G15226B5226
G2

4780 1089

C1089
G3

3098 0360 3757

D3098
KK1

226

E0360
KK2

26

G3757
Thống kê người trúng giải ngày 03/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK228610 lần100,000đ

66. XS Max 4D ngày 30/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00472A4416
G10454B3400
G2

0910 3400

C7035
G3

4416 7035 3524

D3524
KK1

454

E0454
KK2

54

G0910
Thống kê người trúng giải ngày 30/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK232010 lần100,000đ

67. XS Max 4D ngày 28/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00471A6890
G14407B4407
G2

6121 1464

C4855
G3

6890 4855 3080

D6121
KK1

407

E3080
KK2

07

G1464
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK236310 lần100,000đ

68. XS Max 4D ngày 26/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00470A5089
G18361B8361
G2

3376 0647

C3376
G3

5089 4590 8866

D4590
KK1

361

E8866
KK2

61

G0647
Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

69. XS Max 4D ngày 23/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00469A6067
G18290B2117
G2

8701 1977

C5564
G3

6067 2117 5564

D8701
KK1

290

E1977
KK2

90

G8290
Thống kê người trúng giải ngày 23/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK225210 lần100,000đ

70. XS Max 4D ngày 21/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00468A9330
G19330B2607
G2

3379 0698

C3155
G3

2607 3155 7003

D0698
KK1

330

E7003
KK2

30

G3379
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

71. XS Max 4D ngày 19/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00467A8285
G10124B5123
G2

8689 8300

C8300
G3

8285 5123 9058

D9058
KK1

124

E0124
KK2

24

G8689
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK245010 lần100,000đ

72. XS Max 4D ngày 16/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00466A7730
G11705B8010
G2

9507 6047

C1705
G3

7730 8010 7863

D7863
KK1

705

E9507
KK2

05

G6047
Thống kê người trúng giải ngày 16/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK219710 lần100,000đ

73. XS Max 4D ngày 14/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00465A4015
G16096B7402
G2

2127 8059

C6096
G3

4015 7402 7177

D7177
KK1

096

E8059
KK2

96

G2127
Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK239810 lần100,000đ

74. XS Max 4D ngày 12/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00464A7709
G17709B5301
G2

6228 2406

C2406
G3

5301 7188 4016

D7188
KK1

709

E6228
KK2

09

G4016
Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK197100 lần1,000,000đ
KK251610 lần100,000đ

75. XS Max 4D ngày 09/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00463A3475
G13475B8977
G2

9627 8977

C0144
G3

0144 7488 4886

D7488
KK1

475

E4886
KK2

75

G9627
Thống kê người trúng giải ngày 09/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK183100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

76. XS Max 4D ngày 07/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00462A1474
G15287B0887
G2

8296 1896

C1896
G3

1474 0887 2582

D2582
KK1

287

E5287
KK2

87

G8296
Thống kê người trúng giải ngày 07/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

77. XS Max 4D ngày 05/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00461A5396
G15396B8224
G2

9631 8803

C9631
G3

8224 9101 4317

D9101
KK1

396

E4317
KK2

96

G8803
Thống kê người trúng giải ngày 05/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK226910 lần100,000đ

78. XS Max 4D ngày 02/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00460A8866
G15645B7159
G2

8866 8792

C8792
G3

7159 2141 9134

D5645
KK1

645

E2141
KK2

45

G9134
Thống kê người trúng giải ngày 02/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK235110 lần100,000đ

79. XS Max 4D ngày 31/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00459A8574
G13019B7329
G2

2340 8574

C6399
G3

7329 6399 0764

D3019
KK1

019

E0764
KK2

19

G2340
Thống kê người trúng giải ngày 31/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1112100 lần1,000,000đ
KK256310 lần100,000đ

80. XS Max 4D ngày 29/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00458A0959
G16295B1095
G2

1095 9071

C9071
G3

0959 0017 0059

D0017
KK1

295

E0059
KK2

95

G6295
Thống kê người trúng giải ngày 29/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK234510 lần100,000đ

81. XS Max 4D ngày 26/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00457A4261
G19696B0823
G2

9359 1362

C1362
G3

4261 0823 7451

D9696
KK1

696

E9359
KK2

96

G7451
Thống kê người trúng giải ngày 26/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK218310 lần100,000đ

82. XS Max 4D ngày 24/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00456A7248
G18665B3735
G2

7399 3735

C9021
G3

7248 9021 9393

D9393
KK1

665

E8665
KK2

65

G7399
Thống kê người trúng giải ngày 24/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.326300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

83. XS Max 4D ngày 22/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00455A5439
G15439B4320
G2

4286 4320

C5771
G3

5771 6536 0246

D6536
KK1

439

E0246
KK2

39

G4286
Thống kê người trúng giải ngày 22/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK252710 lần100,000đ

84. XS Max 4D ngày 19/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00454A2220
G14366B2028
G2

3657 2028

C4366
G3

2220 5247 1225

D3657
KK1

366

E5247
KK2

66

G1225
Thống kê người trúng giải ngày 19/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK230410 lần100,000đ

85. XS Max 4D ngày 17/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00453A6463
G15920B5920
G2

2350 8398

C8398
G3

6463 0341 1054

D2350
KK1

920

E0341
KK2

20

G1054
Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ

86. XS Max 4D ngày 15/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00452A0579
G12318B3385
G2

3385 7280

C7280
G3

0579 2386 8702

D2386
KK1

318

E2318
KK2

18

G8702
Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK246010 lần100,000đ

87. XS Max 4D ngày 12/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00451A8619
G18070B5495
G2

4300 8619

C8070
G3

5495 7439 3655

D7439
KK1

070

E4300
KK2

70

G3655
Thống kê người trúng giải ngày 12/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK229710 lần100,000đ

88. XS Max 4D ngày 10/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00450A7416
G12974B2974
G2

7416 8649

C7587
G3

7587 9930 3772

D9930
KK1

974

E8649
KK2

74

G3772
Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK250510 lần100,000đ

89. XS Max 4D ngày 08/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00449A9974
G14760B0515
G2

9974 1384

C0146
G3

0515 0146 8462

D1384
KK1

760

E8462
KK2

60

G4760
Thống kê người trúng giải ngày 08/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK113100 lần1,000,000đ
KK221210 lần100,000đ

90. XS Max 4D ngày 05/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00448A5249
G16269B5352
G2

5352 2887

C2887
G3

5249 1007 4214

D1007
KK1

269

E6269
KK2

69

G4214
Thống kê người trúng giải ngày 05/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.247650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK262110 lần100,000đ

91. XS Max 4D ngày 03/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00447A5546
G18936B0883
G2

5092 0883

C7719
G3

5546 7719 1466

D8936
KK1

936

E1466
KK2

36

G5092
Thống kê người trúng giải ngày 03/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK231710 lần100,000đ

92. XS Max 4D ngày 01/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00446A7620
G13025B5408
G2

5408 8938

C6761
G3

7620 6761 8022

D3025
KK1

025

E8022
KK2

25

G8938
Thống kê người trúng giải ngày 01/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK266010 lần100,000đ

93. XS Max 4D ngày 28/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00445A4825
G17352B7352
G2

3106 4825

C5484
G3

5484 5804 2497

D5804
KK1

352

E3106
KK2

52

G2497
Thống kê người trúng giải ngày 28/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK258610 lần100,000đ

94. XS Max 4D ngày 26/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00444A0673
G19258B3126
G2

1866 3126

C9258
G3

0673 6500 0113

D6500
KK1

258

E0113
KK2

58

G1866
Thống kê người trúng giải ngày 26/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK236610 lần100,000đ

95. XS Max 4D ngày 24/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00443A7138
G10395B0306
G2

7138 4171

C4171
G3

0306 6099 0950

D6099
KK1

395

E0395
KK2

95

G0950
Thống kê người trúng giải ngày 24/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK228310 lần100,000đ

96. XS Max 4D ngày 21/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00442A7458
G19888B7755
G2

8931 7755

C5356
G3

7458 5356 4408

D9888
KK1

888

E4408
KK2

88

G8931
Thống kê người trúng giải ngày 21/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK241510 lần100,000đ

97. XS Max 4D ngày 19/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00441A9273
G18395B9912
G2

9912 9273

C4127
G3

4127 4378 6180

D8395
KK1

395

E4378
KK2

95

G6180
Thống kê người trúng giải ngày 19/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.335300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK232510 lần100,000đ

98. XS Max 4D ngày 17/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00440A8751
G15432B5432
G2

4588 4073

C6359
G3

8751 6359 4856

D4588
KK1

432

E4073
KK2

32

G4856
Thống kê người trúng giải ngày 17/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.330300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK265310 lần100,000đ

99. XS Max 4D ngày 14/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00439A0022
G19015B1908
G2

5470 1704

C5470
G3

0022 1908 1324

D9015
KK1

015

E1324
KK2

15

G1704
Thống kê người trúng giải ngày 14/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

100. XS Max 4D ngày 12/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00438A6083
G18647B2037
G2

6967 1998

C8647
G3

6083 2037 8347

D6967
KK1

647

E8347
KK2

47

G1998
Thống kê người trúng giải ngày 12/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK233410 lần100,000đ

101. XS Max 4D ngày 10/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00437A6354
G16354B3075
G2

4577 7019

C0407
G3

3075 0407 9494

D9494
KK1

354

E7019
KK2

54

G4577
Thống kê người trúng giải ngày 10/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.368300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK234010 lần100,000đ

102. XS Max 4D ngày 07/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00436A0312
G14916B6234
G2

6266 1301

C4916
G3

0312 6234 6619

D6619
KK1

916

E6266
KK2

16

G1301
Thống kê người trúng giải ngày 07/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK224610 lần100,000đ

103. XS Max 4D ngày 05/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00435A0511
G10250B6728
G2

0511 6755

C0250
G3

6728 5843 0446

D5843
KK1

250

E0446
KK2

50

G6755
Thống kê người trúng giải ngày 05/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

104. XS Max 4D ngày 03/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00434A5725
G16853B8237
G2

5725 8742

C4738
G3

8237 4738 8175

D8175
KK1

853

E8742
KK2

53

G6853
Thống kê người trúng giải ngày 03/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

105. XS Max 4D ngày 31/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 31/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00433A2869
G10252B6433
G2

1930 2869

C0252
G3

6433 9537 7901

D9537
KK1

252

E7901
KK2

52

G1930
Thống kê người trúng giải ngày 31/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK278910 lần100,000đ

106. XS Max 4D ngày 29/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00432A6952
G12367B2367
G2

8951 2473

C2473
G3

6952 1636 1077

D1636
KK1

367

E8951
KK2

67

G1077
Thống kê người trúng giải ngày 29/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

107. XS Max 4D ngày 27/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00431A4012
G18123B9328
G2

7962 1873

C7962
G3

4012 9328 4545

D1873
KK1

123

E8123
KK2

23

G4545
Thống kê người trúng giải ngày 27/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK246710 lần100,000đ

108. XS Max 4D ngày 24/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00430A9731
G19731B1599
G2

3459 1599

C4359
G3

4359 6342 1566

D6342
KK1

731

E1566
KK2

31

G3459
Thống kê người trúng giải ngày 24/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

109. XS Max 4D ngày 22/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00429A6522
G11991B9696
G2

6522 8490

C1991
G3

9696 9608 2332

D8490
KK1

991

E9608
KK2

91

G2332
Thống kê người trúng giải ngày 22/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1211,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.341300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK239410 lần100,000đ

110. XS Max 4D ngày 20/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00428A9731
G19731B3077
G2

3077 7231

C1525
G3

1525 7180 9583

D7231
KK1

731

E7180
KK2

31

G9583
Thống kê người trúng giải ngày 20/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK244310 lần100,000đ

111. XS Max 4D ngày 17/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00427A7179
G15220B4601
G2

7179 8976

C3286
G3

4601 3286 2103

D2103
KK1

220

E8976
KK2

20

G5220
Thống kê người trúng giải ngày 17/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK195100 lần1,000,000đ
KK246110 lần100,000đ

112. XS Max 4D ngày 15/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00426A3784
G12282B4244
G2

3784 7257

C2282
G3

4244 3060 2444

D7257
KK1

282

E3060
KK2

82

G2444
Thống kê người trúng giải ngày 15/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK243710 lần100,000đ

113. XS Max 4D ngày 13/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00425A8612
G18612B6295
G2

8226 8177

C8177
G3

6295 7810 3447

D7810
KK1

612

E8226
KK2

12

G3447
Thống kê người trúng giải ngày 13/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK263510 lần100,000đ

114. XS Max 4D ngày 10/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00424A4547
G17389B1208
G2

1208 6186

C7389
G3

4547 5783 5225

D5783
KK1

389

E5225
KK2

89

G6186
Thống kê người trúng giải ngày 10/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.254650 lần6,500,000đ
G.383300 lần3,000,000đ
KK1150100 lần1,000,000đ
KK263610 lần100,000đ

115. XS Max 4D ngày 08/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00423A8562
G17886B7886
G2

8562 2252

C0705
G3

0705 8028 2508

D2252
KK1

886

E8028
KK2

86

G2508
Thống kê người trúng giải ngày 08/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK261610 lần100,000đ

116. XS Max 4D ngày 06/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00422A5126
G13188B9382
G2

9677 5553

C9677
G3

5126 9382 6710

D6710
KK1

188

E3188
KK2

88

G5553
Thống kê người trúng giải ngày 06/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK251110 lần100,000đ

117. XS Max 4D ngày 03/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00421A8729
G18729B1204
G2

2374 4318

C2374
G3

1204 3138 3933

D3138
KK1

729

E3933
KK2

29

G4318
Thống kê người trúng giải ngày 03/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK249410 lần100,000đ

118. XS Max 4D ngày 01/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00420A9627
G12540B8023
G2

9627 8023

C2540
G3

0591 6332 8325

D0591
KK1

540

E6332
KK2

40

G8325

119. XS Max 4D ngày 30/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00419A9265
G16891B1009
G2

4526 4737

C4526
G3

9265 1009 2757

D4737
KK1

891

E2757
KK2

91

G6891
Thống kê người trúng giải ngày 30/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.233650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK238810 lần100,000đ

120. XS Max 4D ngày 27/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00418A0799
G16140B6140
G2

8921 0799

C8754
G3

8754 3665 8354

D8921
KK1

140

E3665
KK2

40

G8354
Thống kê người trúng giải ngày 27/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK229010 lần100,000đ

121. XS Max 4D ngày 25/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00417A2568
G12304B5561
G2

2568 8288

C8288
G3

5561 0355 8116

D0355
KK1

304

E2304
KK2

04

G8116
Thống kê người trúng giải ngày 25/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK234210 lần100,000đ

122. XS Max 4D ngày 23/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00416A9646
G12906B0238
G2

4448 8594

C2906
G3

9646 0238 1284

D4448
KK1

906

E8594
KK2

06

G1284
Thống kê người trúng giải ngày 23/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK240010 lần100,000đ

123. XS Max 4D ngày 20/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00415A7891
G11489B1489
G2

6942 2479

C2479
G3

7891 6963 4500

D6963
KK1

489

E6942
KK2

89

G4500
Thống kê người trúng giải ngày 20/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK257710 lần100,000đ

124. XS Max 4D ngày 18/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00414A8150
G15732B0091
G2

5755 0091

C5732
G3

8150 0092 0080

D5755
KK1

732

E0092
KK2

32

G0080
Thống kê người trúng giải ngày 18/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK256810 lần100,000đ

125. XS Max 4D ngày 16/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00413A3745
G12226B2532
G2

7909 3745

C5179
G3

2532 5179 5027

D7909
KK1

226

E5027
KK2

26

G2226
Thống kê người trúng giải ngày 16/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK256610 lần100,000đ

126. XS Max 4D ngày 13/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00412A6605
G10599B7299
G2

6605 6528

C2186
G3

7299 2186 3920

D0599
KK1

599

E6528
KK2

99

G3920
Thống kê người trúng giải ngày 13/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK257410 lần100,000đ

127. XS Max 4D ngày 11/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00411A0653
G16247B8383
G2

1877 3959

C6247
G3

0653 8383 1983

D1983
KK1

247

E1877
KK2

47

G3959
Thống kê người trúng giải ngày 11/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.332300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK240810 lần100,000đ

128. XS Max 4D ngày 09/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00410A7288
G19984B9871
G2

7288 8842

C9984
G3

9871 9749 8898

D9749
KK1

984

E8842
KK2

84

G8898
Thống kê người trúng giải ngày 09/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK256310 lần100,000đ

129. XS Max 4D ngày 06/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00409A5007
G12733B4434
G2

8501 4434

C6538
G3

5007 6538 8143

D8143
KK1

733

E2733
KK2

33

G8501
Thống kê người trúng giải ngày 06/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK165100 lần1,000,000đ
KK258010 lần100,000đ

130. XS Max 4D ngày 04/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00408A6585
G16585B7425
G2

7425 0554

C6625
G3

6625 6123 1140

D6123
KK1

585

E0554
KK2

85

G1140
Thống kê người trúng giải ngày 04/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK244310 lần100,000đ

131. XS Max 4D ngày 02/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00407A6946
G19396B1570
G2

6474 9636

C9636
G3

6946 1570 6652

D6474
KK1

396

E6652
KK2

96

G9396
Thống kê người trúng giải ngày 02/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.3150300 lần3,000,000đ
KK154100 lần1,000,000đ
KK244510 lần100,000đ

132. XS Max 4D ngày 29/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00406A0756
G17258B4436
G2

0756 4436

C6168
G3

6168 0393 0716

D7258
KK1

258

E0393
KK2

58

G0716
Thống kê người trúng giải ngày 29/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

133. XS Max 4D ngày 27/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00405A8786
G14482B3855
G2

8786 1055

C4482
G3

3855 1770 9747

D1055
KK1

482

E1770
KK2

82

G9747
Thống kê người trúng giải ngày 27/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK238210 lần100,000đ

134. XS Max 4D ngày 25/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00404A3984
G18912B4361
G2

4361 6462

C3192
G3

3984 3192 3175

D3175
KK1

912

E6462
KK2

12

G8912
Thống kê người trúng giải ngày 25/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK252910 lần100,000đ

135. XS Max 4D ngày 22/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00403A8454
G13271B1074
G2

6173 6597

C6597
G3

8454 1074 8541

D3271
KK1

271

E8541
KK2

71

G6173
Thống kê người trúng giải ngày 22/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

136. XS Max 4D ngày 20/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00402A1984
G18609B0109
G2

1984 6121

C7226
G3

0109 7226 0316

D0316
KK1

609

E6121
KK2

09

G8609
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK245210 lần100,000đ

137. XS Max 4D ngày 18/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00401A6494
G16494B9745
G2

1412 9552

C8136
G3

9745 8136 5234

D9552
KK1

494

E1412
KK2

94

G5234
Thống kê người trúng giải ngày 18/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

138. XS Max 4D ngày 15/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00400A4797
G14797B7771
G2

7771 0247

C5043
G3

5043 6945 5224

D6945
KK1

797

E0247
KK2

97

G5224
Thống kê người trúng giải ngày 15/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK245910 lần100,000đ

139. XS Max 4D ngày 13/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00399A9885
G13604B8812
G2

9281 0352

C9281
G3

9885 8812 3258

D3258
KK1

604

E0352
KK2

04

G3604
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

140. XS Max 4D ngày 11/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00398A7644
G18758B8758
G2

1669 2461

C5386
G3

7644 5386 9405

D9405
KK1

758

E2461
KK2

58

G1669
Thống kê người trúng giải ngày 11/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK254810 lần100,000đ

141. XS Max 4D ngày 08/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00397A3073
G10794B8138
G2

8310 8138

C8310
G3

3073 7650 2162

D7650
KK1

794

E2162
KK2

94

G0794
Thống kê người trúng giải ngày 08/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.387300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

142. XS Max 4D ngày 06/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00396A1910
G11942B1942
G2

7407 3634

C8680
G3

1910 8680 5325

D5325
KK1

942

E7407
KK2

42

G3634
Thống kê người trúng giải ngày 06/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK252410 lần100,000đ

143. XS Max 4D ngày 04/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00395A3181
G13181B7325
G2

1468 0066

C3031
G3

7325 3031 5618

D5618
KK1

181

E0066
KK2

81

G1468
Thống kê người trúng giải ngày 04/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.228650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK1106100 lần1,000,000đ
KK257210 lần100,000đ

144. XS Max 4D ngày 01/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00394A1010
G19600B1171
G2

7841 1010

C7841
G3

1171 2426 1290

D2426
KK1

600

E1290
KK2

00

G9600
Thống kê người trúng giải ngày 01/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.236650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK242910 lần100,000đ

145. XS Max 4D ngày 30/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00393A2458
G12563B8716
G2

0605 2458

C2563
G3

8716 8189 7786

D0605
KK1

563

E8189
KK2

63

G7786
Thống kê người trúng giải ngày 30/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1881,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK263010 lần100,000đ

146. XS Max 4D ngày 28/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00392A1199
G13589B6921
G2

6921 5320

C2875
G3

1199 2875 0432

D0432
KK1

589

E3589
KK2

89

G5320
Thống kê người trúng giải ngày 28/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.219650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK266610 lần100,000đ

147. XS Max 4D ngày 25/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00391A4604
G12511B0162
G2

1936 0162

C2511
G3

4604 4804 1006

D4804
KK1

511

E1006
KK2

11

G1936
Thống kê người trúng giải ngày 25/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK168100 lần1,000,000đ
KK283610 lần100,000đ

148. XS Max 4D ngày 23/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00390A7604
G14100B4100
G2

7604 3554

C3554
G3

6461 5888 0473

D6461
KK1

100

E5888
KK2

00

G0473
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK167100 lần1,000,000đ
KK246510 lần100,000đ

149. XS Max 4D ngày 21/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00389A4630
G18647B3239
G2

3239 4630

C8715
G3

8715 3682 1452

D3682
KK1

647

E8647
KK2

47

G1452
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK193100 lần1,000,000đ
KK246210 lần100,000đ

150. XS Max 4D ngày 18/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00388A4072
G15430B3252
G2

3252 3159

C5430
G3

4072 9252 7429

D3159
KK1

430

E9252
KK2

30

G7429
Thống kê người trúng giải ngày 18/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK259910 lần100,000đ

151. XS Max 4D ngày 16/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00387A2847
G14993B3936
G2

3936 1592

C1592
G3

2847 2781 4296

D2781
KK1

993

E4296
KK2

93

G4993
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK196100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

152. XS Max 4D ngày 14/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00386A8642
G18654B1511
G2

1575 6912

C1575
G3

8642 1511 8060

D8654
KK1

654

E8060
KK2

54

G6912
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK242110 lần100,000đ

153. XS Max 4D ngày 11/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00385A7877
G13385B5164
G2

6146 8489

C6146
G3

7877 5164 2495

D3385
KK1

385

E2495
KK2

85

G8489
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK154100 lần1,000,000đ
KK238910 lần100,000đ

154. XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00384A1568
G19505B3209
G2

8785 3209

C2121
G3

1568 2121 5999

D8785
KK1

505

E9505
KK2

05

G5999
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK190100 lần1,000,000đ
KK250210 lần100,000đ

155. XS Max 4D ngày 07/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00383A6649
G13269B6167
G2

9205 2856

C3269
G3

6649 6167 4409

D9205
KK1

269

E2856
KK2

69

G4409
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK279210 lần100,000đ

156. XS Max 4D ngày 04/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00382A1660
G16251B6251
G2

1012 2254

C2254
G3

1660 8802 4318

D8802
KK1

251

E1012
KK2

51

G4318
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK281210 lần100,000đ

157. XS Max 4D ngày 02/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00381A9872
G12478B4019
G2

9872 4019

C8562
G3

8562 0646 4500

D0646
KK1

478

E4500
KK2

78

G2478
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK251410 lần100,000đ

158. XS Max 4D ngày 30/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00380A0210
G18004B1709
G2

9066 8386

C8004
G3

0210 1709 5560

D8386
KK1

004

E5560
KK2

04

G9066
Thống kê người trúng giải ngày 30/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK1524100 lần1,000,000đ
KK273310 lần100,000đ

159. XS Max 4D ngày 27/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00379A2087
G12087B0317
G2

9144 7067

C7067
G3

0317 5501 7738

D9144
KK1

087

E5501
KK2

87

G7738
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK1163100 lần1,000,000đ
KK239010 lần100,000đ

160. XS Max 4D ngày 25/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00378A5968
G16148B4264
G2

2924 4264

C6148
G3

5968 2085 8131

D2085
KK1

148

E8131
KK2

48

G2924
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.359300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK236610 lần100,000đ

161. XS Max 4D ngày 23/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00377A4716
G17897B0301
G2

9499 4716

C2006
G3

0301 2006 1657

D7897
KK1

897

E1657
KK2

97

G9499
Thống kê người trúng giải ngày 23/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK250210 lần100,000đ

162. XS Max 4D ngày 20/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00376A0087
G10087B2780
G2

0935 3447

C3447
G3

2780 9847 9709

D9847
KK1

087

E9709
KK2

87

G0935
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1137100 lần1,000,000đ
KK243110 lần100,000đ

163. XS Max 4D ngày 18/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00375A1972
G15338B6072
G2

3754 1972

C5088
G3

6072 5088 4729

D3754
KK1

338

E5338
KK2

38

G4729
Thống kê người trúng giải ngày 18/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.237650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK273510 lần100,000đ

164. XS Max 4D ngày 16/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00374A5079
G13290B1159
G2

3131 3813

C3131
G3

5079 1159 5020

D5020
KK1

290

E3290
KK2

90

G3813
Thống kê người trúng giải ngày 16/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

165. XS Max 4D ngày 13/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00373A8688
G10315B8891
G2

8891 5969

C9886
G3

8688 9886 0131

D0131
KK1

315

E0315
KK2

15

G5969
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK249110 lần100,000đ

166. XS Max 4D ngày 11/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00372A1764
G19042B6669
G2

2580 1764

C4700
G3

6669 4700 9072

D9042
KK1

042

E9072
KK2

42

G2580
Thống kê người trúng giải ngày 11/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK251210 lần100,000đ

167. XS Max 4D ngày 09/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00371A8575
G13602B4974
G2

4974 5983

C4270
G3

8575 4270 9913

D9913
KK1

602

E3602
KK2

02

G5983
Thống kê người trúng giải ngày 09/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.223650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

168. XS Max 4D ngày 06/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00370A6960
G12919B9233
G2

6960 3308

C6938
G3

9233 6938 3033

D3033
KK1

919

E2919
KK2

19

G3308
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK199100 lần1,000,000đ
KK284810 lần100,000đ

169. XS Max 4D ngày 04/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00369A9896
G16176B5748
G2

5748 6514

C6852
G3

9896 6852 5734

D6514
KK1

176

E5734
KK2

76

G6176
Thống kê người trúng giải ngày 04/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1221,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK179100 lần1,000,000đ
KK250810 lần100,000đ

170. XS Max 4D ngày 02/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00368A0092
G16399B6975
G2

4374 6975

C7620
G3

0092 7620 2418

D4374
KK1

399

E6399
KK2

99

G2418
Thống kê người trúng giải ngày 02/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK262010 lần100,000đ

171. XS Max 4D ngày 30/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00367A7651
G17651B5973
G2

5973 7383

C9537
G3

9537 0189 0942

D7383
KK1

651

E0189
KK2

51

G0942
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK196100 lần1,000,000đ
KK285910 lần100,000đ

172. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00366A5524
G13865B3865
G2

5524 8297

C1695
G3

1695 1609 9104

D1609
KK1

865

E8297
KK2

65

G9104
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK260410 lần100,000đ

173. XS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00365A3554
G13554B4259
G2

4259 6052

C3679
G3

3679 0880 9970

D6052
KK1

554

E0880
KK2

54

G9970
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.346300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK249710 lần100,000đ

174. XS Max 4D ngày 23/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00364A6616
G19713B4052
G2

3001 9821

C4487
G3

6616 4052 4487

D3001
KK1

713

E9713
KK2

13

G9821
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK255610 lần100,000đ

175. XS Max 4D ngày 21/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00363A6587
G15011B5821
G2

5468 6356

C5468
G3

6587 5821 9558

D5011
KK1

011

E6356
KK2

11

G9558
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK269610 lần100,000đ

176. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00362A8443
G13611B3611
G2

2719 3993

C2564
G3

8443 2564 8256

D3993
KK1

611

E2719
KK2

11

G8256
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK21,13410 lần100,000đ

177. XS Max 4D ngày 16/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00361A3098
G16022B6022
G2

3182 3197

C3182
G3

3098 1747 5327

D3197
KK1

022

E1747
KK2

22

G5327
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.349300 lần3,000,000đ
KK159100 lần1,000,000đ
KK264210 lần100,000đ

178. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00360A8621
G18621B4344
G2

4344 6928

C6928
G3

1619 3394 8332

D1619
KK1

621

E3394
KK2

21

G8332
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK254610 lần100,000đ

179. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00359A0899
G12012B1300
G2

2249 8386

C0387
G3

0899 1300 0387

D8386
KK1

012

E2012
KK2

12

G2249
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK21,06910 lần100,000đ

180. XS Max 4D ngày 09/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00358A1304
G12248B6110
G2

1304 6110

C4145
G3

4145 1088 7625

D2248
KK1

248

E1088
KK2

48

G7625
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.223650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

181. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00357A6355
G16355B6806
G2

4580 9573

C9573
G3

6806 1216 6135

D1216
KK1

355

E6135
KK2

55

G4580
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK256010 lần100,000đ

182. XS Max 4D ngày 05/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00356A9553
G16245B6490
G2

9553 9913

C8552
G3

6490 8552 3146

D6245
KK1

245

E3146
KK2

45

G9913
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

183. XS Max 4D ngày 02/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00355A0285
G15673B8732
G2

0285 7394

C7394
G3

8732 5716 4079

D5716
KK1

673

E4079
KK2

73

G5673
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK261410 lần100,000đ

184. XS Max 4D ngày 28/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00354A6061
G16061B2822
G2

5647 0309

C5647
G3

2822 8107 1428

D8107
KK1

061

E1428
KK2

61

G0309
Thống kê người trúng giải ngày 28/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK269010 lần100,000đ

185. XS Max 4D ngày 26/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00353A0991
G12827B7568
G2

6457 7568

C7532
G3

0991 7532 1478

D1478
KK1

827

E2827
KK2

27

G6457
Thống kê người trúng giải ngày 26/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK187100 lần1,000,000đ
KK276010 lần100,000đ

Về XSMAX4D 200 ngày liên tiếp

XSMAX4D 200 ngày hay KQXSMAX4D 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Max 4D của 200 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Hai, 25/05)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567