XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 4D 200 ngày

Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 15/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00687A9407
G18511B0432
G2

2656 0432

C1913
G3

9407 1913 9206

D8511
KK1

511

E2656
KK2

11

G9206
Thống kê người trúng giải ngày 15/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK277810 lần100,000đ
XS Max 4D 30 ngày

2. XS Max 4D ngày 13/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00686A2480
G19149B9149
G2

4944 7259

C1264
G3

2480 1264 7076

D7076
KK1

149

E7259
KK2

49

G4944
Thống kê người trúng giải ngày 13/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ
XS Max 4D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 4D ngày 11/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00685A0036
G16212B6627
G2

9324 0036

C9324
G3

6627 7197 4357

D7197
KK1

212

E4357
KK2

12

G6212
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK1161100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ
XS Max 4D 100 ngày

4. XS 4D ngày 08/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00684A6437
G16437B3691
G2

1379 9725

C1379
G3

3691 9790 8906

D9790
KK1

437

E8906
KK2

37

G9725
Thống kê người trúng giải ngày 08/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ
XS Max 4D 10 ngày

5. XS Max 4D ngày 06/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00683A7975
G13760B5253
G2

6024 5253

C3760
G3

7975 3012 8732

D6024
KK1

760

E3012
KK2

60

G8732
Thống kê người trúng giải ngày 06/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK226810 lần100,000đ
XS Max 4D 200 ngày

6. XS Max 4D ngày 04/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00682A0312
G10913B0913
G2

0312 7609

C9360
G3

9360 4215 9441

D4215
KK1

913

E7609
KK2

13

G9441
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.31300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK249010 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 01/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00681A3380
G18485B6756
G2

9709 3380

C4173
G3

6756 4173 0184

D0184
KK1

485

E9709
KK2

85

G8485
Thống kê người trúng giải ngày 01/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK218610 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 29/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00680A0372
G12092B2092
G2

0469 4411

C2718
G3

0372 2718 9697

D9697
KK1

092

E4411
KK2

92

G0469
Thống kê người trúng giải ngày 29/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 27/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00679A6183
G16183B7225
G2

8250 5067

C8250
G3

7225 5239 1876

D5067
KK1

183

E5239
KK2

83

G1876
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK167100 lần1,000,000đ
KK253710 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 24/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00678A6920
G14537B8545
G2

1688 6920

C6757
G3

8545 6757 8974

D4537
KK1

537

E1688
KK2

37

G8974
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK228910 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 22/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00677A0747
G10753B0753
G2

7026 0747

C7026
G3

6023 4423 9877

D6023
KK1

753

E4423
KK2

53

G9877
Thống kê người trúng giải ngày 22/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK175100 lần1,000,000đ
KK233510 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 20/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00676A4767
G14767B1857
G2

2869 1857

C5424
G3

5424 9049 4752

D9049
KK1

767

E4752
KK2

67

G2869
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK194100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 17/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00675A0839
G15863B0016
G2

0839 0075

C8132
G3

0016 8132 3758

D5863
KK1

863

E3758
KK2

63

G0075
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 15/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00674A5368
G17682B8020
G2

6443 5368

C9436
G3

8020 9436 0797

D0797
KK1

682

E7682
KK2

82

G6443
Thống kê người trúng giải ngày 15/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK243610 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 13/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00673A1576
G13281B7715
G2

7715 1576

C8634
G3

8634 5180 3846

D3281
KK1

281

E5180
KK2

81

G3846
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 10/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00672A2430
G19567B6826
G2

3671 5295

C3671
G3

2430 6826 7918

D7918
KK1

567

E5295
KK2

67

G9567
Thống kê người trúng giải ngày 10/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 08/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00671A9348
G15780B3779
G2

6624 9348

C6624
G3

3779 6307 9388

D6307
KK1

780

E5780
KK2

80

G9388
Thống kê người trúng giải ngày 08/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK15100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 06/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00670A3805
G10537B6658
G2

2935 8998

C8998
G3

3805 6658 5838

D5838
KK1

537

E2935
KK2

37

G0537
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 03/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00669A9822
G16668B4430
G2

9822 4430

C8964
G3

8964 2782 3086

D6668
KK1

668

E2782
KK2

68

G3086
Thống kê người trúng giải ngày 03/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK268110 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 01/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00668A9849
G19353B7695
G2

9849 3532

C2453
G3

7695 2453 7123

D7123
KK1

353

E9353
KK2

53

G3532
Thống kê người trúng giải ngày 01/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 30/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00667A3052
G17926B8198
G2

3052 4101

C7926
G3

8198 4215 8603

D4101
KK1

926

E4215
KK2

26

G8603
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK198100 lần1,000,000đ
KK254810 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 27/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00666A2664
G16993B6993
G2

9084 3738

C5815
G3

2664 5815 7770

D9084
KK1

993

E7770
KK2

93

G3738
Thống kê người trúng giải ngày 27/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 25/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00665A3628
G14536B0361
G2

0361 9607

C8399
G3

3628 8399 5638

D9607
KK1

536

E4536
KK2

36

G5638
Thống kê người trúng giải ngày 25/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK232510 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 23/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00664A2103
G13287B8031
G2

2103 8447

C2105
G3

8031 2105 7033

D7033
KK1

287

E8447
KK2

87

G3287
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK238710 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 20/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00663A4620
G14620B9210
G2

9210 9838

C6494
G3

6494 7667 9241

D9838
KK1

620

E7667
KK2

20

G9241
Thống kê người trúng giải ngày 20/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK111100 lần1,000,000đ
KK249910 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 18/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00662A5544
G19898B6112
G2

5544 6869

C8237
G3

6112 8237 0253

D9898
KK1

898

E6869
KK2

98

G0253
Thống kê người trúng giải ngày 18/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK224610 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 16/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00661A1481
G19509B8543
G2

5658 1481

C6767
G3

8543 6767 2069

D2069
KK1

509

E5658
KK2

09

G9509
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK234310 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 13/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00660A3245
G16088B6088
G2

3464 7334

C7334
G3

3245 4729 3641

D3464
KK1

088

E4729
KK2

88

G3641
Thống kê người trúng giải ngày 13/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK245310 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 11/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00659A8520
G17591B7721
G2

7721 8520

C2643
G3

2643 4953 3516

D4953
KK1

591

E7591
KK2

91

G3516
Thống kê người trúng giải ngày 11/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231210 lần100,000đ

30. XS Max 4D ngày 09/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00658A4639
G12137B4840
G2

7372 4840

C5786
G3

4639 5786 6858

D2137
KK1

137

E7372
KK2

37

G6858
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

31. XS Max 4D ngày 06/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00657A6132
G18651B8651
G2

8585 0490

C4602
G3

6132 4602 3126

D8585
KK1

651

E3126
KK2

51

G0490
Thống kê người trúng giải ngày 06/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

32. XS Max 4D ngày 04/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00656A6252
G17030B5825
G2

7988 1335

C1335
G3

6252 5825 8328

D7988
KK1

030

E7030
KK2

30

G8328
Thống kê người trúng giải ngày 04/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK226710 lần100,000đ

33. XS Max 4D ngày 02/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00655A5496
G15496B8797
G2

8953 5890

C6075
G3

8797 6075 1016

D1016
KK1

496

E8953
KK2

96

G5890
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK236510 lần100,000đ

34. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00654A7903
G10226B9653
G2

5437 7903

C0226
G3

9653 3200 6437

D3200
KK1

226

E5437
KK2

26

G6437
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK231610 lần100,000đ

35. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00653A7934
G10564B2886
G2

3052 7767

C3052
G3

7934 2886 6490

D7767
KK1

564

E6490
KK2

64

G0564
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

36. XS Max 4D ngày 23/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00652A9491
G19491B0053
G2

3496 0053

C8900
G3

8900 3090 5583

D3496
KK1

491

E3090
KK2

91

G5583
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK239010 lần100,000đ

37. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00651A3568
G13568B1107
G2

6357 5492

C3451
G3

1107 3451 2641

D6357
KK1

568

E5492
KK2

68

G2641
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK268710 lần100,000đ

38. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00650A2096
G11637B2177
G2

2389 2177

C7534
G3

2096 7534 2692

D1637
KK1

637

E2389
KK2

37

G2692
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

39. XS Max 4D ngày 16/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00649A0308
G10829B2908
G2

9739 1731

C5982
G3

0308 2908 5982

D9739
KK1

829

E0829
KK2

29

G1731
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

40. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00648A9161
G19161B7711
G2

8895 1377

C5662
G3

7711 5662 6241

D6241
KK1

161

E8895
KK2

61

G1377
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

41. XS Max 4D ngày 09/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00647A8743
G11841B1841
G2

7850 9304

C3317
G3

8743 3317 8828

D8828
KK1

841

E7850
KK2

41

G9304
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

42. XS Max 4D ngày 06/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00646A0673
G16741B6741
G2

6279 0673

C2757
G3

2757 6494 9773

D6279
KK1

741

E6494
KK2

41

G9773
Thống kê người trúng giải ngày 06/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

43. XS Max 4D ngày 04/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00645A0748
G14097B4097
G2

8094 1619

C1619
G3

0748 6641 7318

D6641
KK1

097

E8094
KK2

97

G7318
Thống kê người trúng giải ngày 04/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK238610 lần100,000đ

44. XS Max 4D ngày 02/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00644A6239
G13464B6385
G2

6239 6385

C8164
G3

8164 2368 2499

D2368
KK1

464

E2499
KK2

64

G3464
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.332300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK230810 lần100,000đ

45. XS Max 4D ngày 30/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00643A3633
G13633B6730
G2

6730 5650

C3983
G3

3983 8767 2365

D8767
KK1

633

E2365
KK2

33

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 30/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK258810 lần100,000đ

46. XS Max 4D ngày 28/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00642A3737
G12934B5920
G2

1639 3737

C2934
G3

5920 6283 0418

D6283
KK1

934

E1639
KK2

34

G0418
Thống kê người trúng giải ngày 28/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

47. XS Max 4D ngày 26/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00641A7934
G19329B9329
G2

7840 0290

C7840
G3

7934 2040 3285

D0290
KK1

329

E2040
KK2

29

G3285
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK237010 lần100,000đ

48. XS Max 4D ngày 23/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00640A0650
G10103B0103
G2

4675 6435

C3009
G3

0650 3009 6133

D6435
KK1

103

E4675
KK2

03

G6133
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

49. XS Max 4D ngày 21/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00639A0554
G17941B6287
G2

0554 0575

C0575
G3

6287 4967 9430

D4967
KK1

941

E9430
KK2

41

G7941
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK224310 lần100,000đ

50. XS Max 4D ngày 19/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00638A9650
G18302B7864
G2

1720 7864

C4983
G3

9650 4983 2287

D8302
KK1

302

E1720
KK2

02

G2287
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

51. XS Max 4D ngày 16/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00637A4850
G17935B2939
G2

7353 4928

C7353
G3

4850 2939 3975

D7935
KK1

935

E4928
KK2

35

G3975
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK238510 lần100,000đ

52. XS Max 4D ngày 14/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00636A6707
G14143B2164
G2

6707 1286

C4143
G3

2164 1456 3733

D1456
KK1

143

E3733
KK2

43

G1286
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK231110 lần100,000đ

53. XS Max 4D ngày 12/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00635A6899
G16899B4419
G2

3007 7147

C0622
G3

4419 0622 9967

D3007
KK1

899

E9967
KK2

99

G7147
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK246110 lần100,000đ

54. XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00634A6390
G17475B8177
G2

0025 6390

C7852
G3

8177 7852 1885

D0025
KK1

475

E7475
KK2

75

G1885
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK237110 lần100,000đ

55. XS Max 4D ngày 07/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00633A3225
G16767B1652
G2

1652 3772

C3772
G3

3225 2093 2017

D2093
KK1

767

E6767
KK2

67

G2017
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.276650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

56. XS Max 4D ngày 05/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00632A4581
G10367B0367
G2

3887 4581

C6747
G3

6747 4260 8938

D3887
KK1

367

E4260
KK2

67

G8938
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

57. XS Max 4D ngày 02/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00631A9963
G15318B7931
G2

1458 7931

C3479
G3

9963 3479 7979

D1458
KK1

318

E5318
KK2

18

G7979
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.354300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK242010 lần100,000đ

58. XS Max 4D ngày 31/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00630A2177
G12808B7638
G2

4041 2177

C4041
G3

7638 7454 5288

D7454
KK1

808

E2808
KK2

08

G5288
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK240110 lần100,000đ

59. XS Max 4D ngày 29/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00629A6011
G14477B9394
G2

6011 2023

C4477
G3

9394 1522 4350

D1522
KK1

477

E2023
KK2

77

G4350
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

60. XS Max 4D ngày 26/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00628A2008
G11088B1088
G2

9376 2008

C9376
G3

6132 9009 1190

D6132
KK1

088

E9009
KK2

88

G1190
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.352300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK265510 lần100,000đ

61. XS Max 4D ngày 24/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00627A5362
G15678B5678
G2

3933 2516

C2516
G3

5362 4647 4293

D3933
KK1

678

E4647
KK2

78

G4293
Thống kê người trúng giải ngày 24/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

62. XS Max 4D ngày 22/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00626A5693
G14170B0288
G2

0288 5693

C8870
G3

8870 0479 1755

D0479
KK1

170

E1755
KK2

70

G4170
Thống kê người trúng giải ngày 22/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

63. XS Max 4D ngày 19/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00625A7059
G15019B0946
G2

0762 7664

C9546
G3

7059 0946 9546

D0762
KK1

019

E7664
KK2

19

G5019
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK259910 lần100,000đ

64. XS Max 4D ngày 17/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00624A0410
G12718B7381
G2

2434 7381

C0659
G3

0410 0659 1856

D2434
KK1

718

E1856
KK2

18

G2718
Thống kê người trúng giải ngày 17/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK115100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

65. XS Max 4D ngày 15/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00623A7431
G12940B3276
G2

9356 7431

C2940
G3

3276 5970 2174

D5970
KK1

940

E9356
KK2

40

G2174
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK115100 lần1,000,000đ
KK227210 lần100,000đ

66. XS Max 4D ngày 12/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00622A7601
G12204B2204
G2

8110 2575

C4291
G3

7601 4291 0606

D2575
KK1

204

E8110
KK2

04

G0606
Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK19100 lần1,000,000đ
KK225810 lần100,000đ

67. XS Max 4D ngày 10/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00621A8947
G12184B7173
G2

8504 8947

C6412
G3

7173 6412 0842

D0842
KK1

184

E2184
KK2

84

G8504
Thống kê người trúng giải ngày 10/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK237510 lần100,000đ

68. XS Max 4D ngày 08/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00620A2984
G15837B4280
G2

3167 7604

C3167
G3

2984 4280 2053

D5837
KK1

837

E2053
KK2

37

G7604
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK238010 lần100,000đ

69. XS Max 4D ngày 05/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00619A4948
G14613B4887
G2

7518 4887

C5631
G3

4948 5631 7746

D7746
KK1

613

E4613
KK2

13

G7518
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK225210 lần100,000đ

70. XS Max 4D ngày 03/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00618A0645
G19691B4767
G2

9734 0645

C9734
G3

4767 6167 2738

D6167
KK1

691

E9691
KK2

91

G2738
Thống kê người trúng giải ngày 03/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK186100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

71. XS Max 4D ngày 01/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00617A8023
G16821B6821
G2

1151 8277

C3729
G3

8023 3729 0556

D8277
KK1

821

E1151
KK2

21

G0556
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK227110 lần100,000đ

72. XS Max 4D ngày 28/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00616A4603
G10080B0080
G2

5981 8174

C4041
G3

4603 4041 5124

D8174
KK1

080

E5981
KK2

80

G5124
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK225510 lần100,000đ

73. XS Max 4D ngày 26/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00615A0329
G10207B0207
G2

0329 4284

C8133
G3

8133 6613 8039

D6613
KK1

207

E8039
KK2

07

G4284
Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK228810 lần100,000đ

74. XS Max 4D ngày 24/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00614A5132
G10023B9176
G2

3024 9176

C0023
G3

5132 9421 4524

D9421
KK1

023

E4524
KK2

23

G3024
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK261210 lần100,000đ

75. XS Max 4D ngày 21/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00613A2396
G12396B6812
G2

4152 8840

C8840
G3

6812 3460 7208

D3460
KK1

396

E4152
KK2

96

G7208
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

76. XS Max 4D ngày 19/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00612A5740
G12487B3155
G2

3155 7112

C3676
G3

5740 3676 8479

D8479
KK1

487

E2487
KK2

87

G7112
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ

77. XS Max 4D ngày 17/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00611A9380
G19380B1393
G2

0477 8415

C8415
G3

1393 1329 8918

D1329
KK1

380

E8918
KK2

80

G0477
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

78. XS Max 4D ngày 14/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00610A3159
G16203B6203
G2

8961 0880

C9228
G3

3159 9228 3842

D3842
KK1

203

E0880
KK2

03

G8961
Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK226410 lần100,000đ

79. XS Max 4D ngày 12/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00609A2745
G15883B0054
G2

2745 0054

C3619
G3

3619 8831 6243

D8831
KK1

883

E6243
KK2

83

G5883
Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

80. XS Max 4D ngày 10/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00608A1718
G18593B8171
G2

0417 2547

C2547
G3

1718 8171 5055

D8593
KK1

593

E0417
KK2

93

G5055
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK228110 lần100,000đ

81. XS Max 4D ngày 07/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00607A4957
G14957B3124
G2

3124 6782

C6349
G3

6349 6446 7813

D6446
KK1

957

E7813
KK2

57

G6782
Thống kê người trúng giải ngày 07/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK234810 lần100,000đ

82. XS Max 4D ngày 05/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00606A7024
G13046B9906
G2

7024 2166

C2166
G3

9906 6218 3784

D6218
KK1

046

E3784
KK2

46

G3046
Thống kê người trúng giải ngày 05/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK226210 lần100,000đ

83. XS Max 4D ngày 03/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00605A2674
G10596B2686
G2

2674 4802

C1835
G3

2686 1835 2133

D4802
KK1

596

E2133
KK2

96

G0596
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ

84. XS Max 4D ngày 31/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 31/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00604A2269
G15766B2716
G2

9231 2716

C5766
G3

2269 0806 6894

D0806
KK1

766

E6894
KK2

66

G9231
Thống kê người trúng giải ngày 31/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

85. XS Max 4D ngày 29/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00603A1701
G16648B1211
G2

1211 4417

C6648
G3

1701 9319 8468

D9319
KK1

648

E4417
KK2

48

G8468
Thống kê người trúng giải ngày 29/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231910 lần100,000đ

86. XS Max 4D ngày 27/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00602A9642
G10304B0304
G2

9642 6546

C4354
G3

4354 5687 0864

D5687
KK1

304

E0864
KK2

04

G6546
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK231710 lần100,000đ

87. XS Max 4D ngày 24/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00601A4987
G14987B2499
G2

4508 2499

C3090
G3

3090 0333 7102

D0333
KK1

987

E7102
KK2

87

G4508
Thống kê người trúng giải ngày 24/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

88. XS Max 4D ngày 22/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00600A8945
G10501B0501
G2

1762 8945

C2849
G3

2849 7227 8242

D1762
KK1

501

E7227
KK2

01

G8242
Thống kê người trúng giải ngày 22/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK1106100 lần1,000,000đ
KK220010 lần100,000đ

89. XS Max 4D ngày 20/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00599A9518
G17002B6959
G2

9518 6959

C7002
G3

4449 8589 9603

D4449
KK1

002

E8589
KK2

02

G9603
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK231410 lần100,000đ

90. XS Max 4D ngày 17/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00598A6240
G16240B8814
G2

4191 7957

C7957
G3

8814 2620 9920

D2620
KK1

240

E4191
KK2

40

G9920
Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK222510 lần100,000đ

91. XS Max 4D ngày 15/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00597A4120
G14120B2023
G2

2023 9776

C8348
G3

8348 3122 0587

D3122
KK1

120

E9776
KK2

20

G0587
Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

92. XS Max 4D ngày 13/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00596A7017
G14603B0906
G2

0906 4247

C9641
G3

7017 9641 9808

D4247
KK1

603

E4603
KK2

03

G9808
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK229210 lần100,000đ

93. XS Max 4D ngày 10/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00595A4897
G12542B0503
G2

4897 8182

C2542
G3

0503 3913 1469

D8182
KK1

542

E3913
KK2

42

G1469
Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK234710 lần100,000đ

94. XS Max 4D ngày 08/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00594A4154
G11095B8065
G2

8065 7261

C5052
G3

4154 5052 8584

D7261
KK1

095

E1095
KK2

95

G8584
Thống kê người trúng giải ngày 08/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

95. XS Max 4D ngày 06/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00593A9797
G11530B8481
G2

3056 8481

C9712
G3

9797 9712 7931

D3056
KK1

530

E7931
KK2

30

G1530
Thống kê người trúng giải ngày 06/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

96. XS Max 4D ngày 03/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00592A8916
G13397B4207
G2

0709 8916

C0105
G3

4207 0105 4619

D0709
KK1

397

E4619
KK2

97

G3397
Thống kê người trúng giải ngày 03/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.219650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK228410 lần100,000đ

97. XS Max 4D ngày 01/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00591A2205
G17314B5722
G2

0314 5710

C0314
G3

2205 5722 7901

D7901
KK1

314

E5710
KK2

14

G7314
Thống kê người trúng giải ngày 01/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ

98. XS Max 4D ngày 29/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00590A4236
G13753B7935
G2

0897 9370

C2184
G3

4236 7935 2184

D3753
KK1

753

E0897
KK2

53

G9370
Thống kê người trúng giải ngày 29/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK231010 lần100,000đ

99. XS Max 4D ngày 26/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00589A5818
G15818B9723
G2

7012 4682

C7012
G3

9723 6299 3671

D6299
KK1

818

E3671
KK2

18

G4682
Thống kê người trúng giải ngày 26/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK245110 lần100,000đ

100. XS Max 4D ngày 24/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00588A7626
G17626B4626
G2

5481 1920

C3185
G3

4626 3185 7077

D5481
KK1

626

E7077
KK2

26

G1920
Thống kê người trúng giải ngày 24/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK233510 lần100,000đ

101. XS Max 4D ngày 22/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00587A7696
G14296B4296
G2

7696 1171

C9118
G3

9118 9924 5596

D9924
KK1

296

E5596
KK2

96

G1171
Thống kê người trúng giải ngày 22/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK255910 lần100,000đ

102. XS Max 4D ngày 19/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00586A1119
G12716B6686
G2

2554 1828

C2716
G3

1119 6686 3567

D3567
KK1

716

E2554
KK2

16

G1828
Thống kê người trúng giải ngày 19/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.346300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK221110 lần100,000đ

103. XS Max 4D ngày 17/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00585A8946
G18946B4013
G2

0082 5085

C3800
G3

4013 3800 5449

D0082
KK1

946

E5449
KK2

46

G5085
Thống kê người trúng giải ngày 17/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

104. XS Max 4D ngày 15/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00584A2254
G19660B9660
G2

4824 0257

C4824
G3

2254 9261 9105

D0257
KK1

660

E9261
KK2

60

G9105
Thống kê người trúng giải ngày 15/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK228510 lần100,000đ

105. XS Max 4D ngày 12/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00583A8206
G10456B0456
G2

6855 3164

C3164
G3

8206 0276 0101

D0276
KK1

456

E6855
KK2

56

G0101
Thống kê người trúng giải ngày 12/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

106. XS Max 4D ngày 10/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00582A5652
G17702B7702
G2

2141 4447

C4358
G3

5652 4358 3445

D4447
KK1

702

E3445
KK2

02

G2141
Thống kê người trúng giải ngày 10/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK181100 lần1,000,000đ
KK226210 lần100,000đ

107. XS Max 4D ngày 08/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00581A3643
G19242B6417
G2

6943 3506

C3983
G3

3643 6417 3983

D6943
KK1

242

E9242
KK2

42

G3506
Thống kê người trúng giải ngày 08/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK240910 lần100,000đ

108. XS Max 4D ngày 05/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00580A6496
G16398B4390
G2

3887 6496

C5957
G3

4390 5957 1692

D6398
KK1

398

E3887
KK2

98

G1692
Thống kê người trúng giải ngày 05/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK240910 lần100,000đ

109. XS Max 4D ngày 03/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00579A3854
G13854B7723
G2

7723 5165

C8945
G3

8945 5849 2160

D5849
KK1

854

E5165
KK2

54

G2160
Thống kê người trúng giải ngày 03/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

110. XS Max 4D ngày 01/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00578A1259
G11259B6095
G2

2400 5157

C5157
G3

6095 0817 9406

D2400
KK1

259

E0817
KK2

59

G9406
Thống kê người trúng giải ngày 01/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK247310 lần100,000đ

111. XS Max 4D ngày 29/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00577A9913
G12643B2643
G2

9913 9723

C2249
G3

2249 3386 3810

D9723
KK1

643

E3386
KK2

43

G3810
Thống kê người trúng giải ngày 29/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

112. XS Max 4D ngày 25/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00576A4329
G19811B2398
G2

2491 2398

C2491
G3

4329 1622 1473

D1622
KK1

811

E1473
KK2

11

G9811
Thống kê người trúng giải ngày 25/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK252810 lần100,000đ

113. XS Max 4D ngày 22/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00575A7421
G14210B9138
G2

3159 9640

C4210
G3

7421 9138 7092

D3159
KK1

210

E7092
KK2

10

G9640
Thống kê người trúng giải ngày 22/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK239810 lần100,000đ

114. XS Max 4D ngày 20/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00574A9366
G19366B4227
G2

4252 9360

C4252
G3

4227 9774 4231

D9774
KK1

366

E4231
KK2

66

G9360
Thống kê người trúng giải ngày 20/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK195100 lần1,000,000đ
KK249210 lần100,000đ

115. XS Max 4D ngày 18/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00573A2091
G15619B7349
G2

1727 2091

C1727
G3

7349 6215 3318

D6215
KK1

619

E5619
KK2

19

G3318
Thống kê người trúng giải ngày 18/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK259810 lần100,000đ

116. XS Max 4D ngày 15/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00572A9776
G11512B1512
G2

8023 0742

C2981
G3

9776 2981 4685

D4685
KK1

512

E0742
KK2

12

G8023
Thống kê người trúng giải ngày 15/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

117. XS Max 4D ngày 13/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00571A1860
G11860B4051
G2

6017 0715

C5156
G3

4051 5156 8480

D0715
KK1

860

E6017
KK2

60

G8480
Thống kê người trúng giải ngày 13/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK226510 lần100,000đ

118. XS Max 4D ngày 11/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00570A0325
G10325B7391
G2

2462 7391

C5917
G3

5917 4903 5181

D2462
KK1

325

E4903
KK2

25

G5181
Thống kê người trúng giải ngày 11/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK114100 lần1,000,000đ
KK243910 lần100,000đ

119. XS Max 4D ngày 08/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00569A4222
G10424B3804
G2

6719 5139

C0470
G3

4222 3804 0470

D5139
KK1

424

E6719
KK2

24

G0424
Thống kê người trúng giải ngày 08/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK228710 lần100,000đ

120. XS Max 4D ngày 06/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00568A0718
G12225B0310
G2

5040 0718

C2225
G3

0310 5725 3574

D5725
KK1

225

E5040
KK2

25

G3574
Thống kê người trúng giải ngày 06/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK232210 lần100,000đ

121. XS Max 4D ngày 04/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00567A8463
G12658B2658
G2

3712 4382

C0419
G3

8463 0419 7327

D3712
KK1

658

E4382
KK2

58

G7327
Thống kê người trúng giải ngày 04/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK194100 lần1,000,000đ
KK236710 lần100,000đ

122. XS Max 4D ngày 01/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00566A6105
G14058B7791
G2

7545 7791

C4058
G3

6105 4744 9272

D4744
KK1

058

E7545
KK2

58

G9272
Thống kê người trúng giải ngày 01/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK249010 lần100,000đ

123. XS Max 4D ngày 30/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00565A5189
G14324B6142
G2

3022 6142

C4913
G3

5189 4913 6390

D3022
KK1

324

E6390
KK2

24

G4324
Thống kê người trúng giải ngày 30/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK227710 lần100,000đ

124. XS Max 4D ngày 28/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00564A4941
G14941B9921
G2

4088 6035

C5436
G3

9921 5436 4205

D6035
KK1

941

E4205
KK2

41

G4088
Thống kê người trúng giải ngày 28/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

125. XS Max 4D ngày 25/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00563A6799
G10899B4791
G2

6799 4791

C6156
G3

6156 1567 3734

D0899
KK1

899

E1567
KK2

99

G3734
Thống kê người trúng giải ngày 25/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK251010 lần100,000đ

126. XS Max 4D ngày 23/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00562A1168
G18135B0324
G2

6241 5575

C8135
G3

1168 0324 7438

D6241
KK1

135

E7438
KK2

35

G5575
Thống kê người trúng giải ngày 23/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK163100 lần1,000,000đ
KK255210 lần100,000đ

127. XS Max 4D ngày 21/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00561A5179
G15179B9353
G2

5935 8923

C3513
G3

9353 3513 5837

D5935
KK1

179

E5837
KK2

79

G8923
Thống kê người trúng giải ngày 21/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1191,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK184100 lần1,000,000đ
KK290310 lần100,000đ

128. XS Max 4D ngày 18/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00560A3923
G12462B7734
G2

3923 7967

C7967
G3

7734 1425 2736

D2462
KK1

462

E1425
KK2

62

G2736
Thống kê người trúng giải ngày 18/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.20650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK116100 lần1,000,000đ
KK225410 lần100,000đ

129. XS Max 4D ngày 16/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00559A9812
G15739B5739
G2

5933 5496

C4523
G3

9812 4523 1645

D1645
KK1

739

E5933
KK2

39

G5496
Thống kê người trúng giải ngày 16/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK1113100 lần1,000,000đ
KK256510 lần100,000đ

130. XS Max 4D ngày 14/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00558A4013
G14013B8495
G2

2477 8495

C6070
G3

6070 8072 1258

D8072
KK1

013

E1258
KK2

13

G2477
Thống kê người trúng giải ngày 14/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK249110 lần100,000đ

131. XS Max 4D ngày 11/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00557A2952
G14319B4319
G2

2952 3412

C5141
G3

5141 5051 7968

D5051
KK1

319

E3412
KK2

19

G7968
Thống kê người trúng giải ngày 11/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK245510 lần100,000đ

132. XS Max 4D ngày 09/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00556A1337
G15757B2648
G2

2768 7939

C5757
G3

1337 2648 5884

D7939
KK1

757

E2768
KK2

57

G5884
Thống kê người trúng giải ngày 09/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK159100 lần1,000,000đ
KK239510 lần100,000đ

133. XS Max 4D ngày 07/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00555A5142
G14968B9281
G2

5588 5142

C4968
G3

9281 5407 6458

D5407
KK1

968

E6458
KK2

68

G5588
Thống kê người trúng giải ngày 07/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK266210 lần100,000đ

134. XS Max 4D ngày 04/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00554A0561
G10561B2101
G2

5697 1175

C1175
G3

2101 3007 3592

D5697
KK1

561

E3007
KK2

61

G3592
Thống kê người trúng giải ngày 04/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK235010 lần100,000đ

135. XS Max 4D ngày 02/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00553A5833
G10419B2554
G2

4102 2554

C4215
G3

5833 4215 4358

D4358
KK1

419

E0419
KK2

19

G4102
Thống kê người trúng giải ngày 02/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK251310 lần100,000đ

136. XS Max 4D ngày 30/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00552A4333
G16566B5091
G2

3746 5091

C3746
G3

4333 2059 7855

D2059
KK1

566

E7855
KK2

66

G6566
Thống kê người trúng giải ngày 30/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK253610 lần100,000đ

137. XS Max 4D ngày 27/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00551A1128
G12782B8986
G2

6393 5239

C2782
G3

1128 8986 6220

D6393
KK1

782

E6220
KK2

82

G5239
Thống kê người trúng giải ngày 27/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK116100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

138. XS Max 4D ngày 25/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00550A7252
G18997B7552
G2

3426 7252

C7518
G3

7552 7518 2803

D3426
KK1

997

E2803
KK2

97

G8997
Thống kê người trúng giải ngày 25/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK115100 lần1,000,000đ
KK229110 lần100,000đ

139. XS Max 4D ngày 23/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00549A5370
G19459B0389
G2

3750 6345

C0357
G3

5370 0389 0357

D6345
KK1

459

E9459
KK2

59

G3750
Thống kê người trúng giải ngày 23/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK246410 lần100,000đ

140. XS Max 4D ngày 20/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00548A8226
G10334B3598
G2

3842 3598

C0334
G3

8226 0454 7000

D3842
KK1

334

E0454
KK2

34

G7000
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK233710 lần100,000đ

141. XS Max 4D ngày 18/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00547A5527
G16127B3884
G2

4208 0244

C6127
G3

5527 3884 4784

D4784
KK1

127

E4208
KK2

27

G0244
Thống kê người trúng giải ngày 18/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ

142. XS Max 4D ngày 16/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00546A7611
G13333B3333
G2

7611 2148

C2148
G3

9980 6370 4827

D9980
KK1

333

E6370
KK2

33

G4827
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1231,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK240110 lần100,000đ

143. XS Max 4D ngày 13/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00545A8125
G17490B8981
G2

3887 5838

C3887
G3

8125 8981 5756

D7490
KK1

490

E5838
KK2

90

G5756
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK240610 lần100,000đ

144. XS Max 4D ngày 11/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00544A0135
G10135B1082
G2

0911 3093

C0911
G3

1082 7439 3042

D7439
KK1

135

E3042
KK2

35

G3093
Thống kê người trúng giải ngày 11/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.249650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

145. XS Max 4D ngày 09/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00543A1814
G15900B5900
G2

7475 1814

C0077
G3

0077 8927 6876

D8927
KK1

900

E7475
KK2

00

G6876
Thống kê người trúng giải ngày 09/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK244510 lần100,000đ

146. XS Max 4D ngày 06/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00542A0251
G10251B6228
G2

5998 4176

C0237
G3

6228 0237 2583

D2583
KK1

251

E5998
KK2

51

G4176
Thống kê người trúng giải ngày 06/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

147. XS Max 4D ngày 04/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00541A2103
G12103B5551
G2

5551 0603

C1406
G3

1406 7182 9576

D0603
KK1

103

E7182
KK2

03

G9576
Thống kê người trúng giải ngày 04/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK231810 lần100,000đ

148. XS Max 4D ngày 02/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00540A9254
G19145B2319
G2

5254 2319

C5254
G3

9254 2506 2756

D9145
KK1

145

E2506
KK2

45

G2756
Thống kê người trúng giải ngày 02/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK225710 lần100,000đ

149. XS Max 4D ngày 30/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00539A9376
G18917B0254
G2

8607 0254

C8607
G3

9376 2606 3911

D2606
KK1

917

E8917
KK2

17

G3911
Thống kê người trúng giải ngày 30/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK230610 lần100,000đ

150. XS Max 4D ngày 28/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00538A4394
G16321B7061
G2

1712 7061

C1712
G3

4394 8684 6300

D6321
KK1

321

E8684
KK2

21

G6300
Thống kê người trúng giải ngày 28/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK228610 lần100,000đ

151. XS Max 4D ngày 26/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00537A8758
G13814B3814
G2

5811 7284

C3850
G3

8758 3850 0914

D5811
KK1

814

E7284
KK2

14

G0914
Thống kê người trúng giải ngày 26/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK230510 lần100,000đ

152. XS Max 4D ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00536A5201
G18459B6306
G2

6306 5813

C9156
G3

5201 9156 0697

D8459
KK1

459

E0697
KK2

59

G5813
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK253310 lần100,000đ

153. XS Max 4D ngày 21/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00535A5725
G16241B5737
G2

5601 4382

C0085
G3

5725 5737 0085

D4382
KK1

241

E5601
KK2

41

G6241
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK220810 lần100,000đ

154. XS Max 4D ngày 19/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00534A2369
G12264B2264
G2

7283 7434

C7283
G3

2369 3274 1532

D7434
KK1

264

E3274
KK2

64

G1532
Thống kê người trúng giải ngày 19/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK228210 lần100,000đ

155. XS Max 4D ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00533A1231
G19529B7228
G2

1231 3193

C7133
G3

7228 7133 6740

D6740
KK1

529

E9529
KK2

29

G3193
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK225910 lần100,000đ

156. XS Max 4D ngày 14/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00532A6751
G14697B5320
G2

6751 1212

C1212
G3

5320 5402 0745

D5402
KK1

697

E0745
KK2

97

G4697
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK221210 lần100,000đ

157. XS Max 4D ngày 12/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00531A4095
G15549B5549
G2

4095 1679

C7047
G3

7047 8339 4091

D8339
KK1

549

E1679
KK2

49

G4091
Thống kê người trúng giải ngày 12/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK244910 lần100,000đ

158. XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00530A5926
G15261B0960
G2

5926 9550

C9550
G3

0960 2018 5650

D2018
KK1

261

E5261
KK2

61

G5650
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

159. XS Max 4D ngày 07/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00529A4356
G14785B4785
G2

7749 4356

C7749
G3

7977 3812 5988

D7977
KK1

785

E3812
KK2

85

G5988
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK223610 lần100,000đ

160. XS Max 4D ngày 05/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00528A8656
G18656B6424
G2

5507 0151

C0151
G3

6424 9707 7918

D5507
KK1

656

E9707
KK2

56

G7918
Thống kê người trúng giải ngày 05/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK233310 lần100,000đ

161. XS Max 4D ngày 02/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00527A5040
G13243B7113
G2

6088 5040

C3243
G3

7113 6499 4080

D6499
KK1

243

E4080
KK2

43

G6088
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.337300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK223710 lần100,000đ

162. XS Max 4D ngày 30/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00526A9841
G19841B9177
G2

7078 6599

C7586
G3

9177 7586 0717

D0717
KK1

841

E6599
KK2

41

G7078
Thống kê người trúng giải ngày 30/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK112100 lần1,000,000đ
KK218910 lần100,000đ

163. XS Max 4D ngày 28/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00525A1867
G18955B5625
G2

8379 1867

C7180
G3

5625 7180 1896

D1896
KK1

955

E8955
KK2

55

G8379
Thống kê người trúng giải ngày 28/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK247910 lần100,000đ

164. XS Max 4D ngày 25/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00524A0636
G17509B0286
G2

0636 2952

C7509
G3

0286 0404 3227

D2952
KK1

509

E0404
KK2

09

G3227
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK236110 lần100,000đ

165. XS Max 4D ngày 31/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00523A0410
G18034B5078
G2

5078 0410

C5691
G3

5691 5467 5783

D5467
KK1

034

E8034
KK2

34

G5783
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK225010 lần100,000đ

166. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00522A2362
G12095B0259
G2

8657 2362

C2095
G3

0259 9120 7291

D9120
KK1

095

E8657
KK2

95

G7291
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

167. XS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00521A7927
G10391B0391
G2

7927 0342

C0342
G3

6164 9216 9929

D6164
KK1

391

E9216
KK2

91

G9929
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK252110 lần100,000đ

168. XS Max 4D ngày 24/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00520A1257
G11257B7366
G2

7548 2635

C2635
G3

7366 4980 4906

D7548
KK1

257

E4980
KK2

57

G4906
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK227910 lần100,000đ

169. XS Max 4D ngày 21/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00519A5001
G14147B7155
G2

5001 2280

C4250
G3

7155 4250 8886

D4147
KK1

147

E2280
KK2

47

G8886
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK239210 lần100,000đ

170. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00518A2317
G10846B3168
G2

5145 5555

C1658
G3

2317 3168 1658

D5555
KK1

846

E5145
KK2

46

G0846
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK229510 lần100,000đ

171. XS Max 4D ngày 17/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00517A5115
G13737B8910
G2

9064 1900

C9064
G3

5115 8910 9725

D9725
KK1

737

E1900
KK2

37

G3737
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK226610 lần100,000đ

172. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00516A4959
G13225B9617
G2

9617 4959

C2028
G3

2028 3114 6167

D3114
KK1

225

E3225
KK2

25

G6167
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK232710 lần100,000đ

173. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00515A3001
G17194B7194
G2

3001 8157

C4166
G3

4166 3319 0923

D3319
KK1

194

E8157
KK2

94

G0923
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK220210 lần100,000đ

174. XS Max 4D ngày 10/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00514A8612
G19726B6323
G2

4685 4009

C4685
G3

8612 6323 3005

D4009
KK1

726

E3005
KK2

26

G9726
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK241310 lần100,000đ

175. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00513A7134
G14972B4972
G2

2271 7134

C9894
G3

9894 7900 7207

D2271
KK1

972

E7900
KK2

72

G7207
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK148100 lần1,000,000đ
KK242310 lần100,000đ

176. XS Max 4D ngày 05/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00512A5357
G15357B3238
G2

0258 0242

C1308
G3

3238 1308 8902

D8902
KK1

357

E0258
KK2

57

G0242
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK237610 lần100,000đ

177. XS Max 4D ngày 03/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00511A7980
G12136B0317
G2

2056 5314

C0938
G3

7980 0317 0938

D2136
KK1

136

E5314
KK2

36

G2056
Thống kê người trúng giải ngày 03/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK231510 lần100,000đ

178. XS Max 4D ngày 29/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00510A4602
G17130B5448
G2

9348 6573

C7130
G3

4602 5448 8413

D8413
KK1

130

E9348
KK2

30

G6573
Thống kê người trúng giải ngày 29/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK230010 lần100,000đ

179. XS Max 4D ngày 27/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00509A5039
G16801B5430
G2

9653 5039

C8876
G3

5430 8876 2662

D6801
KK1

801

E2662
KK2

01

G9653
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.233650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK234510 lần100,000đ

180. XS Max 4D ngày 25/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00508A1479
G10903B8926
G2

1688 7568

C0903
G3

1479 8926 2790

D7568
KK1

903

E2790
KK2

03

G1688
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

181. XS Max 4D ngày 22/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00507A7674
G13380B1968
G2

1240 9383

C0832
G3

7674 1968 0832

D9383
KK1

380

E3380
KK2

80

G1240
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK227410 lần100,000đ

182. XS Max 4D ngày 20/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00506A1612
G14765B4765
G2

5782 4369

C5782
G3

1612 1344 7456

D1344
KK1

765

E7456
KK2

65

G4369
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

183. XS Max 4D ngày 18/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00505A1603
G13341B3341
G2

2800 1603

C6333
G3

6333 5433 8972

D5433
KK1

341

E8972
KK2

41

G2800
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK232610 lần100,000đ

184. XS Max 4D ngày 15/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00504A5841
G15841B6301
G2

9254 6301

C6402
G3

6402 0641 6149

D0641
KK1

841

E9254
KK2

41

G6149
Thống kê người trúng giải ngày 15/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1116100 lần1,000,000đ
KK229910 lần100,000đ

185. XS Max 4D ngày 13/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00503A9734
G18413B5138
G2

4644 2711

C8318
G3

9734 5138 8318

D8413
KK1

413

E4644
KK2

13

G2711
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK18100 lần1,000,000đ
KK247310 lần100,000đ

Về XSMAX4D 200 ngày liên tiếp

XSMAX4D 200 ngày hay KQXSMAX4D 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Max 4D của 200 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 14/05)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456