XSKT Bạch thủ T.kê CẦU
Xem thêm:
XSMAX4D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 4D ngày 17/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00440 A 8751
G1 5432 B 5432
G2

4588 4073

C 6359
G3

8751 6359 4856

D 4588
KK1

432

E 4073
KK2

32

G 4856
Thống kê người trúng giải ngày 17/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.330300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK265310 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 14/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00439 A 0022
G1 9015 B 1908
G2

5470 1704

C 5470
G3

0022 1908 1324

D 9015
KK1

015

E 1324
KK2

15

G 1704
Thống kê người trúng giải ngày 14/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 12/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00438 A 6083
G1 8647 B 2037
G2

6967 1998

C 8647
G3

6083 2037 8347

D 6967
KK1

647

E 8347
KK2

47

G 1998
Thống kê người trúng giải ngày 12/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK233410 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 10/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00437 A 6354
G1 6354 B 3075
G2

4577 7019

C 0407
G3

3075 0407 9494

D 9494
KK1

354

E 7019
KK2

54

G 4577
Thống kê người trúng giải ngày 10/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.368300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK234010 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 07/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 07/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00436 A 0312
G1 4916 B 6234
G2

6266 1301

C 4916
G3

0312 6234 6619

D 6619
KK1

916

E 6266
KK2

16

G 1301
Thống kê người trúng giải ngày 07/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK224610 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 05/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 05/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00435 A 0511
G1 0250 B 6728
G2

0511 6755

C 0250
G3

6728 5843 0446

D 5843
KK1

250

E 0446
KK2

50

G 6755
Thống kê người trúng giải ngày 05/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 03/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 03/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00434 A 5725
G1 6853 B 8237
G2

5725 8742

C 4738
G3

8237 4738 8175

D 8175
KK1

853

E 8742
KK2

53

G 6853
Thống kê người trúng giải ngày 03/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 31/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 31/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00433 A 2869
G1 0252 B 6433
G2

1930 2869

C 0252
G3

6433 9537 7901

D 9537
KK1

252

E 7901
KK2

52

G 1930
Thống kê người trúng giải ngày 31/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK278910 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 29/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00432 A 6952
G1 2367 B 2367
G2

8951 2473

C 2473
G3

6952 1636 1077

D 1636
KK1

367

E 8951
KK2

67

G 1077
Thống kê người trúng giải ngày 29/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK144100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 27/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00431 A 4012
G1 8123 B 9328
G2

7962 1873

C 7962
G3

4012 9328 4545

D 1873
KK1

123

E 8123
KK2

23

G 4545
Thống kê người trúng giải ngày 27/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK246710 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 24/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00430 A 9731
G1 9731 B 1599
G2

3459 1599

C 4359
G3

4359 6342 1566

D 6342
KK1

731

E 1566
KK2

31

G 3459
Thống kê người trúng giải ngày 24/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 22/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00429 A 6522
G1 1991 B 9696
G2

6522 8490

C 1991
G3

9696 9608 2332

D 8490
KK1

991

E 9608
KK2

91

G 2332
Thống kê người trúng giải ngày 22/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1211,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.341300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK239410 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 20/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00428 A 9731
G1 9731 B 3077
G2

3077 7231

C 1525
G3

1525 7180 9583

D 7231
KK1

731

E 7180
KK2

31

G 9583
Thống kê người trúng giải ngày 20/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK244310 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 17/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00427 A 7179
G1 5220 B 4601
G2

7179 8976

C 3286
G3

4601 3286 2103

D 2103
KK1

220

E 8976
KK2

20

G 5220
Thống kê người trúng giải ngày 17/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK195100 lần1,000,000đ
KK246110 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 15/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00426 A 3784
G1 2282 B 4244
G2

3784 7257

C 2282
G3

4244 3060 2444

D 7257
KK1

282

E 3060
KK2

82

G 2444
Thống kê người trúng giải ngày 15/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK243710 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 13/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00425 A 8612
G1 8612 B 6295
G2

8226 8177

C 8177
G3

6295 7810 3447

D 7810
KK1

612

E 8226
KK2

12

G 3447
Thống kê người trúng giải ngày 13/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK263510 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 10/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00424 A 4547
G1 7389 B 1208
G2

1208 6186

C 7389
G3

4547 5783 5225

D 5783
KK1

389

E 5225
KK2

89

G 6186
Thống kê người trúng giải ngày 10/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.254650 lần6,500,000đ
G.383300 lần3,000,000đ
KK1150100 lần1,000,000đ
KK263610 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 08/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00423 A 8562
G1 7886 B 7886
G2

8562 2252

C 0705
G3

0705 8028 2508

D 2252
KK1

886

E 8028
KK2

86

G 2508
Thống kê người trúng giải ngày 08/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK261610 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 06/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00422 A 5126
G1 3188 B 9382
G2

9677 5553

C 9677
G3

5126 9382 6710

D 6710
KK1

188

E 3188
KK2

88

G 5553
Thống kê người trúng giải ngày 06/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK251110 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 03/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00421 A 8729
G1 8729 B 1204
G2

2374 4318

C 2374
G3

1204 3138 3933

D 3138
KK1

729

E 3933
KK2

29

G 4318
Thống kê người trúng giải ngày 03/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK249410 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 01/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00420 A 9627
G1 2540 B 8023
G2

9627 8023

C 2540
G3

0591 6332 8325

D 0591
KK1

540

E 6332
KK2

40

G 8325

22. XS Max 4D ngày 30/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00419 A 9265
G1 6891 B 1009
G2

4526 4737

C 4526
G3

9265 1009 2757

D 4737
KK1

891

E 2757
KK2

91

G 6891
Thống kê người trúng giải ngày 30/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.233650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK238810 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 27/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00418 A 0799
G1 6140 B 6140
G2

8921 0799

C 8754
G3

8754 3665 8354

D 8921
KK1

140

E 3665
KK2

40

G 8354
Thống kê người trúng giải ngày 27/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK229010 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 25/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00417 A 2568
G1 2304 B 5561
G2

2568 8288

C 8288
G3

5561 0355 8116

D 0355
KK1

304

E 2304
KK2

04

G 8116
Thống kê người trúng giải ngày 25/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK234210 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 23/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00416 A 9646
G1 2906 B 0238
G2

4448 8594

C 2906
G3

9646 0238 1284

D 4448
KK1

906

E 8594
KK2

06

G 1284
Thống kê người trúng giải ngày 23/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK240010 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 20/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00415 A 7891
G1 1489 B 1489
G2

6942 2479

C 2479
G3

7891 6963 4500

D 6963
KK1

489

E 6942
KK2

89

G 4500
Thống kê người trúng giải ngày 20/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK257710 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 18/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00414 A 8150
G1 5732 B 0091
G2

5755 0091

C 5732
G3

8150 0092 0080

D 5755
KK1

732

E 0092
KK2

32

G 0080
Thống kê người trúng giải ngày 18/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK256810 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 16/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00413 A 3745
G1 2226 B 2532
G2

7909 3745

C 5179
G3

2532 5179 5027

D 7909
KK1

226

E 5027
KK2

26

G 2226
Thống kê người trúng giải ngày 16/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK256610 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 13/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00412 A 6605
G1 0599 B 7299
G2

6605 6528

C 2186
G3

7299 2186 3920

D 0599
KK1

599

E 6528
KK2

99

G 3920
Thống kê người trúng giải ngày 13/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK257410 lần100,000đ

30. XS Max 4D ngày 11/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00411 A 0653
G1 6247 B 8383
G2

1877 3959

C 6247
G3

0653 8383 1983

D 1983
KK1

247

E 1877
KK2

47

G 3959
Thống kê người trúng giải ngày 11/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.332300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK240810 lần100,000đ

31. XS Max 4D ngày 09/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00410 A 7288
G1 9984 B 9871
G2

7288 8842

C 9984
G3

9871 9749 8898

D 9749
KK1

984

E 8842
KK2

84

G 8898
Thống kê người trúng giải ngày 09/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK256310 lần100,000đ

32. XS Max 4D ngày 06/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00409 A 5007
G1 2733 B 4434
G2

8501 4434

C 6538
G3

5007 6538 8143

D 8143
KK1

733

E 2733
KK2

33

G 8501
Thống kê người trúng giải ngày 06/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK165100 lần1,000,000đ
KK258010 lần100,000đ

33. XS Max 4D ngày 04/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00408 A 6585
G1 6585 B 7425
G2

7425 0554

C 6625
G3

6625 6123 1140

D 6123
KK1

585

E 0554
KK2

85

G 1140
Thống kê người trúng giải ngày 04/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK244310 lần100,000đ

34. XS Max 4D ngày 02/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00407 A 6946
G1 9396 B 1570
G2

6474 9636

C 9636
G3

6946 1570 6652

D 6474
KK1

396

E 6652
KK2

96

G 9396
Thống kê người trúng giải ngày 02/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.3150300 lần3,000,000đ
KK154100 lần1,000,000đ
KK244510 lần100,000đ

35. XS Max 4D ngày 29/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00406 A 0756
G1 7258 B 4436
G2

0756 4436

C 6168
G3

6168 0393 0716

D 7258
KK1

258

E 0393
KK2

58

G 0716
Thống kê người trúng giải ngày 29/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK239110 lần100,000đ

36. XS Max 4D ngày 27/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00405 A 8786
G1 4482 B 3855
G2

8786 1055

C 4482
G3

3855 1770 9747

D 1055
KK1

482

E 1770
KK2

82

G 9747
Thống kê người trúng giải ngày 27/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK238210 lần100,000đ

37. XS Max 4D ngày 25/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00404 A 3984
G1 8912 B 4361
G2

4361 6462

C 3192
G3

3984 3192 3175

D 3175
KK1

912

E 6462
KK2

12

G 8912
Thống kê người trúng giải ngày 25/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK252910 lần100,000đ

38. XS Max 4D ngày 22/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00403 A 8454
G1 3271 B 1074
G2

6173 6597

C 6597
G3

8454 1074 8541

D 3271
KK1

271

E 8541
KK2

71

G 6173
Thống kê người trúng giải ngày 22/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

39. XS Max 4D ngày 20/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00402 A 1984
G1 8609 B 0109
G2

1984 6121

C 7226
G3

0109 7226 0316

D 0316
KK1

609

E 6121
KK2

09

G 8609
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK245210 lần100,000đ

40. XS Max 4D ngày 18/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00401 A 6494
G1 6494 B 9745
G2

1412 9552

C 8136
G3

9745 8136 5234

D 9552
KK1

494

E 1412
KK2

94

G 5234
Thống kê người trúng giải ngày 18/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235310 lần100,000đ

41. XS Max 4D ngày 15/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00400 A 4797
G1 4797 B 7771
G2

7771 0247

C 5043
G3

5043 6945 5224

D 6945
KK1

797

E 0247
KK2

97

G 5224
Thống kê người trúng giải ngày 15/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK245910 lần100,000đ

42. XS Max 4D ngày 13/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00399 A 9885
G1 3604 B 8812
G2

9281 0352

C 9281
G3

9885 8812 3258

D 3258
KK1

604

E 0352
KK2

04

G 3604
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK232810 lần100,000đ

43. XS Max 4D ngày 11/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00398 A 7644
G1 8758 B 8758
G2

1669 2461

C 5386
G3

7644 5386 9405

D 9405
KK1

758

E 2461
KK2

58

G 1669
Thống kê người trúng giải ngày 11/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK254810 lần100,000đ

44. XS Max 4D ngày 08/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00397 A 3073
G1 0794 B 8138
G2

8310 8138

C 8310
G3

3073 7650 2162

D 7650
KK1

794

E 2162
KK2

94

G 0794
Thống kê người trúng giải ngày 08/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.387300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK232110 lần100,000đ

45. XS Max 4D ngày 06/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00396 A 1910
G1 1942 B 1942
G2

7407 3634

C 8680
G3

1910 8680 5325

D 5325
KK1

942

E 7407
KK2

42

G 3634
Thống kê người trúng giải ngày 06/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK252410 lần100,000đ

46. XS Max 4D ngày 04/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00395 A 3181
G1 3181 B 7325
G2

1468 0066

C 3031
G3

7325 3031 5618

D 5618
KK1

181

E 0066
KK2

81

G 1468
Thống kê người trúng giải ngày 04/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.228650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK1106100 lần1,000,000đ
KK257210 lần100,000đ

47. XS Max 4D ngày 01/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00394 A 1010
G1 9600 B 1171
G2

7841 1010

C 7841
G3

1171 2426 1290

D 2426
KK1

600

E 1290
KK2

00

G 9600
Thống kê người trúng giải ngày 01/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.236650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK242910 lần100,000đ

48. XS Max 4D ngày 30/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00393 A 2458
G1 2563 B 8716
G2

0605 2458

C 2563
G3

8716 8189 7786

D 0605
KK1

563

E 8189
KK2

63

G 7786
Thống kê người trúng giải ngày 30/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1881,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.32300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK263010 lần100,000đ

49. XS Max 4D ngày 28/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00392 A 1199
G1 3589 B 6921
G2

6921 5320

C 2875
G3

1199 2875 0432

D 0432
KK1

589

E 3589
KK2

89

G 5320
Thống kê người trúng giải ngày 28/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.219650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK266610 lần100,000đ

50. XS Max 4D ngày 25/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00391 A 4604
G1 2511 B 0162
G2

1936 0162

C 2511
G3

4604 4804 1006

D 4804
KK1

511

E 1006
KK2

11

G 1936
Thống kê người trúng giải ngày 25/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK168100 lần1,000,000đ
KK283610 lần100,000đ

51. XS Max 4D ngày 23/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00390 A 7604
G1 4100 B 4100
G2

7604 3554

C 3554
G3

6461 5888 0473

D 6461
KK1

100

E 5888
KK2

00

G 0473
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK167100 lần1,000,000đ
KK246510 lần100,000đ

52. XS Max 4D ngày 21/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00389 A 4630
G1 8647 B 3239
G2

3239 4630

C 8715
G3

8715 3682 1452

D 3682
KK1

647

E 8647
KK2

47

G 1452
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK193100 lần1,000,000đ
KK246210 lần100,000đ

53. XS Max 4D ngày 18/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00388 A 4072
G1 5430 B 3252
G2

3252 3159

C 5430
G3

4072 9252 7429

D 3159
KK1

430

E 9252
KK2

30

G 7429
Thống kê người trúng giải ngày 18/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK259910 lần100,000đ

54. XS Max 4D ngày 16/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00387 A 2847
G1 4993 B 3936
G2

3936 1592

C 1592
G3

2847 2781 4296

D 2781
KK1

993

E 4296
KK2

93

G 4993
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK196100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

55. XS Max 4D ngày 14/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00386 A 8642
G1 8654 B 1511
G2

1575 6912

C 1575
G3

8642 1511 8060

D 8654
KK1

654

E 8060
KK2

54

G 6912
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK242110 lần100,000đ

56. XS Max 4D ngày 11/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00385 A 7877
G1 3385 B 5164
G2

6146 8489

C 6146
G3

7877 5164 2495

D 3385
KK1

385

E 2495
KK2

85

G 8489
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK154100 lần1,000,000đ
KK238910 lần100,000đ

57. XS Max 4D ngày 09/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00384 A 1568
G1 9505 B 3209
G2

8785 3209

C 2121
G3

1568 2121 5999

D 8785
KK1

505

E 9505
KK2

05

G 5999
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK190100 lần1,000,000đ
KK250210 lần100,000đ

58. XS Max 4D ngày 07/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00383 A 6649
G1 3269 B 6167
G2

9205 2856

C 3269
G3

6649 6167 4409

D 9205
KK1

269

E 2856
KK2

69

G 4409
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK279210 lần100,000đ

59. XS Max 4D ngày 04/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00382 A 1660
G1 6251 B 6251
G2

1012 2254

C 2254
G3

1660 8802 4318

D 8802
KK1

251

E 1012
KK2

51

G 4318
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK281210 lần100,000đ

60. XS Max 4D ngày 02/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00381 A 9872
G1 2478 B 4019
G2

9872 4019

C 8562
G3

8562 0646 4500

D 0646
KK1

478

E 4500
KK2

78

G 2478
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK251410 lần100,000đ

61. XS Max 4D ngày 30/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00380 A 0210
G1 8004 B 1709
G2

9066 8386

C 8004
G3

0210 1709 5560

D 8386
KK1

004

E 5560
KK2

04

G 9066
Thống kê người trúng giải ngày 30/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK1524100 lần1,000,000đ
KK273310 lần100,000đ

62. XS Max 4D ngày 27/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00379 A 2087
G1 2087 B 0317
G2

9144 7067

C 7067
G3

0317 5501 7738

D 9144
KK1

087

E 5501
KK2

87

G 7738
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK1163100 lần1,000,000đ
KK239010 lần100,000đ

63. XS Max 4D ngày 25/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00378 A 5968
G1 6148 B 4264
G2

2924 4264

C 6148
G3

5968 2085 8131

D 2085
KK1

148

E 8131
KK2

48

G 2924
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.359300 lần3,000,000đ
KK117100 lần1,000,000đ
KK236610 lần100,000đ

64. XS Max 4D ngày 23/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00377 A 4716
G1 7897 B 0301
G2

9499 4716

C 2006
G3

0301 2006 1657

D 7897
KK1

897

E 1657
KK2

97

G 9499
Thống kê người trúng giải ngày 23/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK250210 lần100,000đ

65. XS Max 4D ngày 20/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00376 A 0087
G1 0087 B 2780
G2

0935 3447

C 3447
G3

2780 9847 9709

D 9847
KK1

087

E 9709
KK2

87

G 0935
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1137100 lần1,000,000đ
KK243110 lần100,000đ

66. XS Max 4D ngày 18/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00375 A 1972
G1 5338 B 6072
G2

3754 1972

C 5088
G3

6072 5088 4729

D 3754
KK1

338

E 5338
KK2

38

G 4729
Thống kê người trúng giải ngày 18/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.237650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK273510 lần100,000đ

67. XS Max 4D ngày 16/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00374 A 5079
G1 3290 B 1159
G2

3131 3813

C 3131
G3

5079 1159 5020

D 5020
KK1

290

E 3290
KK2

90

G 3813
Thống kê người trúng giải ngày 16/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

68. XS Max 4D ngày 13/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00373 A 8688
G1 0315 B 8891
G2

8891 5969

C 9886
G3

8688 9886 0131

D 0131
KK1

315

E 0315
KK2

15

G 5969
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK249110 lần100,000đ

69. XS Max 4D ngày 11/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00372 A 1764
G1 9042 B 6669
G2

2580 1764

C 4700
G3

6669 4700 9072

D 9042
KK1

042

E 9072
KK2

42

G 2580
Thống kê người trúng giải ngày 11/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK251210 lần100,000đ

70. XS Max 4D ngày 09/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00371 A 8575
G1 3602 B 4974
G2

4974 5983

C 4270
G3

8575 4270 9913

D 9913
KK1

602

E 3602
KK2

02

G 5983
Thống kê người trúng giải ngày 09/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.223650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK240410 lần100,000đ

71. XS Max 4D ngày 06/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00370 A 6960
G1 2919 B 9233
G2

6960 3308

C 6938
G3

9233 6938 3033

D 3033
KK1

919

E 2919
KK2

19

G 3308
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK199100 lần1,000,000đ
KK284810 lần100,000đ

72. XS Max 4D ngày 04/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00369 A 9896
G1 6176 B 5748
G2

5748 6514

C 6852
G3

9896 6852 5734

D 6514
KK1

176

E 5734
KK2

76

G 6176
Thống kê người trúng giải ngày 04/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1221,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK179100 lần1,000,000đ
KK250810 lần100,000đ

73. XS Max 4D ngày 02/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00368 A 0092
G1 6399 B 6975
G2

4374 6975

C 7620
G3

0092 7620 2418

D 4374
KK1

399

E 6399
KK2

99

G 2418
Thống kê người trúng giải ngày 02/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK262010 lần100,000đ

74. XS Max 4D ngày 30/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00367 A 7651
G1 7651 B 5973
G2

5973 7383

C 9537
G3

9537 0189 0942

D 7383
KK1

651

E 0189
KK2

51

G 0942
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK196100 lần1,000,000đ
KK285910 lần100,000đ

75. XS Max 4D ngày 28/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00366 A 5524
G1 3865 B 3865
G2

5524 8297

C 1695
G3

1695 1609 9104

D 1609
KK1

865

E 8297
KK2

65

G 9104
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK125100 lần1,000,000đ
KK260410 lần100,000đ

76. XS Max 4D ngày 26/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00365 A 3554
G1 3554 B 4259
G2

4259 6052

C 3679
G3

3679 0880 9970

D 6052
KK1

554

E 0880
KK2

54

G 9970
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.346300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK249710 lần100,000đ

77. XS Max 4D ngày 23/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00364 A 6616
G1 9713 B 4052
G2

3001 9821

C 4487
G3

6616 4052 4487

D 3001
KK1

713

E 9713
KK2

13

G 9821
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK255610 lần100,000đ

78. XS Max 4D ngày 21/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00363 A 6587
G1 5011 B 5821
G2

5468 6356

C 5468
G3

6587 5821 9558

D 5011
KK1

011

E 6356
KK2

11

G 9558
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK269610 lần100,000đ

79. XS Max 4D ngày 19/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00362 A 8443
G1 3611 B 3611
G2

2719 3993

C 2564
G3

8443 2564 8256

D 3993
KK1

611

E 2719
KK2

11

G 8256
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK21,13410 lần100,000đ

80. XS Max 4D ngày 16/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00361 A 3098
G1 6022 B 6022
G2

3182 3197

C 3182
G3

3098 1747 5327

D 3197
KK1

022

E 1747
KK2

22

G 5327
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.349300 lần3,000,000đ
KK159100 lần1,000,000đ
KK264210 lần100,000đ

81. XS Max 4D ngày 14/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00360 A 8621
G1 8621 B 4344
G2

4344 6928

C 6928
G3

1619 3394 8332

D 1619
KK1

621

E 3394
KK2

21

G 8332
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK254610 lần100,000đ

82. XS Max 4D ngày 12/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00359 A 0899
G1 2012 B 1300
G2

2249 8386

C 0387
G3

0899 1300 0387

D 8386
KK1

012

E 2012
KK2

12

G 2249
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1161,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK21,06910 lần100,000đ

83. XS Max 4D ngày 09/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00358 A 1304
G1 2248 B 6110
G2

1304 6110

C 4145
G3

4145 1088 7625

D 2248
KK1

248

E 1088
KK2

48

G 7625
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.223650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

84. XS Max 4D ngày 07/03 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00357 A 6355
G1 6355 B 6806
G2

4580 9573

C 9573
G3

6806 1216 6135

D 1216
KK1

355

E 6135
KK2

55

G 4580
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK256010 lần100,000đ

85. XS Max 4D ngày 05/03 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00356 A 9553
G1 6245 B 6490
G2

9553 9913

C 8552
G3

6490 8552 3146

D 6245
KK1

245

E 3146
KK2

45

G 9913
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK240310 lần100,000đ

86. XS Max 4D ngày 02/03 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/03

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00355 A 0285
G1 5673 B 8732
G2

0285 7394

C 7394
G3

8732 5716 4079

D 5716
KK1

673

E 4079
KK2

73

G 5673
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK261410 lần100,000đ

87. XS Max 4D ngày 28/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00354 A 6061
G1 6061 B 2822
G2

5647 0309

C 5647
G3

2822 8107 1428

D 8107
KK1

061

E 1428
KK2

61

G 0309
Thống kê người trúng giải ngày 28/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK269010 lần100,000đ

88. XS Max 4D ngày 26/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00353 A 0991
G1 2827 B 7568
G2

6457 7568

C 7532
G3

0991 7532 1478

D 1478
KK1

827

E 2827
KK2

27

G 6457
Thống kê người trúng giải ngày 26/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK187100 lần1,000,000đ
KK276010 lần100,000đ

89. XS Max 4D ngày 23/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00352 A 2481
G1 9940 B 9940
G2

1338 6616

C 3675
G3

2481 3675 7140

D 1338
KK1

940

E 6616
KK2

40

G 7140
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.231650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK230910 lần100,000đ

90. XS Max 4D ngày 21/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00351 A 8138
G1 6095 B 3921
G2

3921 8138

C 1988
G3

1988 0159 1684

D 0159
KK1

095

E 1684
KK2

95

G 6095
Thống kê người trúng giải ngày 21/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK287910 lần100,000đ

91. XS Max 4D ngày 19/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00350 A 7802
G1 8632 B 1130
G2

1130 7802

C 8632
G3

3155 2032 4493

D 3155
KK1

632

E 2032
KK2

32

G 4493
Thống kê người trúng giải ngày 19/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK168100 lần1,000,000đ
KK279610 lần100,000đ

92. XS Max 4D ngày 16/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00349 A 9677
G1 5402 B 3925
G2

5479 3925

C 5479
G3

9677 0328 8699

D 0328
KK1

402

E 5402
KK2

02

G 8699
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK164100 lần1,000,000đ
KK244610 lần100,000đ

93. XS Max 4D ngày 14/02 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00348 A 8949
G1 9652 B 6493
G2

4598 8949

C 2395
G3

6493 2395 4342

D 4342
KK1

652

E 9652
KK2

52

G 4598
Thống kê người trúng giải ngày 14/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK297410 lần100,000đ

94. XS Max 4D ngày 12/02 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00347 A 1232
G1 7077 B 7077
G2

8024 1956

C 6822
G3

1232 6822 6760

D 8024
KK1

077

E 1956
KK2

77

G 6760
Thống kê người trúng giải ngày 12/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.242650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK269810 lần100,000đ

95. XS Max 4D ngày 09/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00346 A 3018
G1 0299 B 0983
G2

9317 3018

C 2015
G3

0983 2015 2657

D 9317
KK1

299

E 0299
KK2

99

G 2657
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK273610 lần100,000đ

96. XS Max 4D ngày 02/02 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/02

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00344 A 7855
G1 7379 B 9660
G2

2323 3695

C 7683
G3

7855 9660 7683

D 2323
KK1

379

E 3695
KK2

79

G 7379
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1151,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1175100 lần1,000,000đ
KK21,26110 lần100,000đ

97. XS Max 4D ngày 31/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00343 A 4549
G1 0077 B 3878
G2

8569 8408

C 0077
G3

4549 3878 2534

D 8569
KK1

077

E 2534
KK2

77

G 8408
Thống kê người trúng giải ngày 31/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK275210 lần100,000đ

98. XS Max 4D ngày 29/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00342 A 1814
G1 7908 B 6190
G2

6190 0523

C 0523
G3

1814 5087 3485

D 7908
KK1

908

E 5087
KK2

08

G 3485
Thống kê người trúng giải ngày 29/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK155100 lần1,000,000đ
KK257610 lần100,000đ

99. XS Max 4D ngày 26/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00341 A 9662
G1 9191 B 9191
G2

9662 9095

C 7559
G3

7559 3576 5416

D 9095
KK1

191

E 3576
KK2

91

G 5416
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK237010 lần100,000đ

100. XS Max 4D ngày 24/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00340 A 6741
G1 5895 B 6252
G2

6741 9394

C 8427
G3

6252 8427 4282

D 9394
KK1

895

E 4282
KK2

95

G 5895
Thống kê người trúng giải ngày 24/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK237510 lần100,000đ

101. XS Max 4D ngày 22/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00339 A 3174
G1 2773 B 4632
G2

7330 3174

C 7330
G3

4632 4149 3436

D 2773
KK1

773

E 4149
KK2

73

G 3436
Thống kê người trúng giải ngày 22/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK254210 lần100,000đ

102. XS Max 4D ngày 19/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00338 A 4862
G1 3960 B 3902
G2

8546 7001

C 3960
G3

4862 3902 3925

D 7001
KK1

960

E 8546
KK2

60

G 3925
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK232210 lần100,000đ

103. XS Max 4D ngày 17/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00337 A 7862
G1 7862 B 4572
G2

4228 0598

C 5350
G3

4572 5350 7147

D 4228
KK1

862

E 0598
KK2

62

G 7147
Thống kê người trúng giải ngày 17/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK120100 lần1,000,000đ
KK260310 lần100,000đ

104. XS Max 4D ngày 15/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00336 A 0591
G1 3415 B 4173
G2

0591 1301

C 3909
G3

4173 3909 6803

D 1301
KK1

415

E 3415
KK2

15

G 6803
Thống kê người trúng giải ngày 15/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK296310 lần100,000đ

105. XS Max 4D ngày 12/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00335 A 3727
G1 1297 B 7390
G2

3727 8107

C 1297
G3

7390 6661 0420

D 6661
KK1

297

E 0420
KK2

97

G 8107
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

106. XS Max 4D ngày 10/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00334 A 0393
G1 0393 B 7813
G2

1373 6370

C 4523
G3

7813 4523 8503

D 1373
KK1

393

E 8503
KK2

93

G 6370
Thống kê người trúng giải ngày 10/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.221650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK242710 lần100,000đ

107. XS Max 4D ngày 08/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00333 A 4457
G1 8580 B 0639
G2

5008 4457

C 4311
G3

0639 4311 2127

D 5008
KK1

580

E 8580
KK2

80

G 2127
Thống kê người trúng giải ngày 08/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK255110 lần100,000đ

108. XS Max 4D ngày 05/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00332 A 6333
G1 1503 B 7215
G2

5042 2828

C 5042
G3

6333 7215 2095

D 2095
KK1

503

E 2828
KK2

03

G 1503
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK257510 lần100,000đ

109. XS Max 4D ngày 03/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00331 A 7918
G1 5829 B 1521
G2

7918 1521

C 4872
G3

4872 7376 1640

D 5829
KK1

829

E 7376
KK2

29

G 1640
Thống kê người trúng giải ngày 03/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK123100 lần1,000,000đ
KK244310 lần100,000đ

110. XS Max 4D ngày 01/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00330 A 3798
G1 3798 B 5423
G2

1460 4276

C 0221
G3

5423 0221 6160

D 1460
KK1

798

E 4276
KK2

98

G 6160
Thống kê người trúng giải ngày 01/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.249650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK233210 lần100,000đ

111. XS Max 4D ngày 29/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00329 A 2945
G1 5398 B 5398
G2

0349 8896

C 8896
G3

2945 6195 8870

D 6195
KK1

398

E 0349
KK2

98

G 8870
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK235410 lần100,000đ

112. XS Max 4D ngày 27/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00328 A 9680
G1 9222 B 0959
G2

1890 7464

C 1890
G3

9680 0959 7022

D 7464
KK1

222

E 9222
KK2

22

G 7022
Thống kê người trúng giải ngày 27/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.211650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK1100100 lần1,000,000đ
KK278210 lần100,000đ

113. XS Max 4D ngày 25/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00327 A 5402
G1 3742 B 3742
G2

6286 8866

C 8866
G3

5402 6140 6291

D 6286
KK1

742

E 6140
KK2

42

G 6291
Thống kê người trúng giải ngày 25/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1131,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK1148100 lần1,000,000đ
KK249610 lần100,000đ

114. XS Max 4D ngày 22/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00326 A 0148
G1 3967 B 6418
G2

0148 7517

C 9235
G3

6418 9235 7765

D 7517
KK1

967

E 7765
KK2

67

G 3967
Thống kê người trúng giải ngày 22/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1111,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK250310 lần100,000đ

115. XS Max 4D ngày 20/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00325 A 5957
G1 4445 B 4445
G2

8083 2953

C 2953
G3

5957 3615 4900

D 3615
KK1

445

E 4900
KK2

45

G 8083
Thống kê người trúng giải ngày 20/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.272650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK241710 lần100,000đ

116. XS Max 4D ngày 18/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00324 A 9208
G1 5608 B 0227
G2

0131 0227

C 3214
G3

9208 3214 6493

D 6493
KK1

608

E 0131
KK2

08

G 5608
Thống kê người trúng giải ngày 18/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK254510 lần100,000đ

117. XS Max 4D ngày 15/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00323 A 3972
G1 2073 B 9356
G2

9626 7359

C 2073
G3

3972 9356 2937

D 7359
KK1

073

E 9626
KK2

73

G 2937
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK282410 lần100,000đ

118. XS Max 4D ngày 13/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00322 A 7744
G1 4468 B 3084
G2

7135 5122

C 7135
G3

7744 3084 9948

D 4468
KK1

468

E 9948
KK2

68

G 5122
Thống kê người trúng giải ngày 13/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK183100 lần1,000,000đ
KK295210 lần100,000đ

119. XS Max 4D ngày 11/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00321 A 4140
G1 1003 B 3960
G2

1618 4284

C 4284
G3

4140 3960 4364

D 1618
KK1

003

E 1003
KK2

03

G 4364
Thống kê người trúng giải ngày 11/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.226650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK247610 lần100,000đ

120. XS Max 4D ngày 08/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00320 A 1836
G1 6382 B 1137
G2

1137 2784

C 2784
G3

1836 5873 1482

D 6382
KK1

382

E 5873
KK2

82

G 1482
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK245610 lần100,000đ

121. XS Max 4D ngày 06/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00319 A 7119
G1 7119 B 5390
G2

5390 7747

C 7862
G3

7862 1325 6365

D 7747
KK1

119

E 1325
KK2

19

G 6365
Thống kê người trúng giải ngày 06/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK287410 lần100,000đ

122. XS Max 4D ngày 04/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00318 A 2988
G1 2988 B 3448
G2

6244 6429

C 8973
G3

3448 8973 0875

D 6244
KK1

988

E 6429
KK2

88

G 0875
Thống kê người trúng giải ngày 04/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK268110 lần100,000đ

123. XS Max 4D ngày 01/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00317 A 6025
G1 3693 B 1689
G2

7578 4799

C 7578
G3

6025 1689 4631

D 4799
KK1

693

E 4631
KK2

93

G 3693
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK193100 lần1,000,000đ
KK238610 lần100,000đ

124. XS Max 4D ngày 29/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 29/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00316 A 4879
G1 2666 B 2476
G2

0073 9923

C 0415
G3

4879 2476 0415

D 9923
KK1

666

E 0073
KK2

66

G 2666
Thống kê người trúng giải ngày 29/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1181,500 lần15,000,000đ
G.253650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK1164100 lần1,000,000đ
KK263110 lần100,000đ

125. XS Max 4D ngày 27/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 27/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00315 A 7294
G1 3387 B 7749
G2

5899 3159

C 6198
G3

7294 7749 6198

D 3159
KK1

387

E 5899
KK2

87

G 3387
Thống kê người trúng giải ngày 27/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.267650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK252510 lần100,000đ

126. XS Max 4D ngày 24/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 24/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00314 A 2482
G1 4095 B 0515
G2

0515 7676

C 4095
G3

2482 8448 9303

D 8448
KK1

095

E 7676
KK2

95

G 9303
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.267650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK252510 lần100,000đ

127. XS Max 4D ngày 22/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 22/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00313 A 4864
G1 6644 B 1594
G2

4864 6808

C 3807
G3

1594 3807 9896

D 6808
KK1

644

E 6644
KK2

44

G 9896
Thống kê người trúng giải ngày 22/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK247010 lần100,000đ

128. XS Max 4D ngày 20/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 20/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00312 A 1944
G1 3322 B 7107
G2

7871 4258

C 4258
G3

1944 7107 5179

D 5179
KK1

322

E 7871
KK2

22

G 3322
Thống kê người trúng giải ngày 20/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.339300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK253810 lần100,000đ

129. XS Max 4D ngày 17/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 17/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00311 A 8020
G1 8253 B 8253
G2

8020 6711

C 6711
G3

5843 4408 6559

D 5843
KK1

253

E 4408
KK2

53

G 6559
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK255110 lần100,000đ

130. XS Max 4D ngày 15/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 15/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00310 A 9926
G1 0439 B 1449
G2

1015 1449

C 0439
G3

9926 2990 9304

D 2990
KK1

439

E 1015
KK2

39

G 9304
Thống kê người trúng giải ngày 15/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.2119650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK295110 lần100,000đ

131. XS Max 4D ngày 13/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 13/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00309 A 7077
G1 0681 B 1222
G2

2944 1222

C 5789
G3

7077 5789 2459

D 0681
KK1

681

E 2459
KK2

81

G 2944
Thống kê người trúng giải ngày 13/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.235650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK272010 lần100,000đ

132. XS Max 4D ngày 10/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 10/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00308 A 4315
G1 8702 B 5738
G2

5738 4315

C 8702
G3

1046 2963 9723

D 1046
KK1

702

E 2963
KK2

02

G 9723
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.229650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK175100 lần1,000,000đ
KK247110 lần100,000đ

133. XS Max 4D ngày 08/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 08/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00307 A 4473
G1 3431 B 5565
G2

5565 5469

C 1917
G3

4473 1917 4053

D 4053
KK1

431

E 3431
KK2

31

G 5469
Thống kê người trúng giải ngày 08/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK135100 lần1,000,000đ
KK249410 lần100,000đ

134. XS Max 4D ngày 06/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 06/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00306 A 6214
G1 8461 B 8461
G2

7418 0700

C 8231
G3

6214 8231 2914

D 7418
KK1

461

E 0700
KK2

61

G 2914
Thống kê người trúng giải ngày 06/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK242610 lần100,000đ

135. XS Max 4D ngày 03/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 03/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00305 A 4718
G1 1406 B 6548
G2

6548 6132

C 5010
G3

4718 5010 5424

D 5424
KK1

406

E 6132
KK2

06

G 1406
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.354300 lần3,000,000đ
KK124100 lần1,000,000đ
KK238110 lần100,000đ

136. XS Max 4D ngày 01/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 01/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00304 A 0662
G1 4014 B 4014
G2

2683 0418

C 2683
G3

0662 6238 8904

D 0418
KK1

014

E 6238
KK2

14

G 8904
Thống kê người trúng giải ngày 01/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK244810 lần100,000đ

137. XS Max 4D ngày 30/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 30/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00303 A 7055
G1 4394 B 4394
G2

0632 0706

C 6000
G3

7055 6000 9869

D 9869
KK1

394

E 0706
KK2

94

G 0632
Thống kê người trúng giải ngày 30/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK229710 lần100,000đ

138. XS Max 4D ngày 27/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 27/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00301 A 2379
G1 2379 B 5087
G2

8602 4008

C 4482
G3

5087 4482 3151

D 8602
KK1

379

E 4008
KK2

79

G 3151
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1261,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.360300 lần3,000,000đ
KK179100 lần1,000,000đ
KK285810 lần100,000đ

139. XS Max 4D ngày 25/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 25/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00301 A 9732
G1 3308 B 7358
G2

7358 0541

C 4919
G3

9732 4919 0242

D 0242
KK1

308

E 3308
KK2

08

G 0541
Thống kê người trúng giải ngày 25/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK128100 lần1,000,000đ
KK235510 lần100,000đ

140. XS Max 4D ngày 23/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00300 A 1773
G1 6283 B 6428
G2

3049 6428

C 3049
G3

1773 8740 4850

D 6283
KK1

283

E 8740
KK2

83

G 4850
Thống kê người trúng giải ngày 23/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.355300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

141. XS Max 4D ngày 20/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00299 A 9582
G1 3305 B 2861
G2

9010 9582

C 7714
G3

2861 7714 5720

D 9010
KK1

305

E 3305
KK2

05

G 5720
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK140100 lần1,000,000đ
KK234410 lần100,000đ

142. XS Max 4D ngày 18/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00298 A 4783
G1 4783 B 8042
G2

6568 4165

C 2117
G3

8042 2117 7986

D 4165
KK1

783

E 7986
KK2

83

G 6568
Thống kê người trúng giải ngày 18/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.329300 lần3,000,000đ
KK184100 lần1,000,000đ
KK264410 lần100,000đ

143. XS Max 4D ngày 16/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00297 A 2193
G1 2161 B 3414
G2

8232 9296

C 9296
G3

2193 3414 1458

D 2161
KK1

161

E 8232
KK2

61

G 1458
Thống kê người trúng giải ngày 16/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1291,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK171100 lần1,000,000đ
KK251810 lần100,000đ

144. XS Max 4D ngày 13/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00296 A 2126
G1 5732 B 2478
G2

2126 2478

C 5732
G3

5710 7798 1153

D 5710
KK1

732

E 7798
KK2

32

G 1153
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1221,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK198100 lần1,000,000đ
KK252410 lần100,000đ

145. XS Max 4D ngày 11/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00295 A 7684
G1 4976 B 4976
G2

6926 5056

C 5695
G3

7684 5695 3212

D 6926
KK1

976

E 5056
KK2

76

G 3212
Thống kê người trúng giải ngày 11/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK245310 lần100,000đ

146. XS Max 4D ngày 09/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00294 A 8330
G1 7933 B 7233
G2

8330 4699

C 6446
G3

7233 6446 2249

D 7933
KK1

933

E 4699
KK2

33

G 2249
Thống kê người trúng giải ngày 09/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.255650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK1156100 lần1,000,000đ
KK258710 lần100,000đ

147. XS Max 4D ngày 06/10 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00293 A 4540
G1 4540 B 5016
G2

0875 0557

C 3029
G3

5016 3029 0693

D 0693
KK1

540

E 0557
KK2

40

G 0875
Thống kê người trúng giải ngày 06/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK230710 lần100,000đ

148. XS Max 4D ngày 04/10 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00292 A 7048
G1 9085 B 3438
G2

7133 4114

C 4114
G3

7048 3438 0383

D 9085
KK1

085

E 7133
KK2

85

G 0383
Thống kê người trúng giải ngày 04/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK232310 lần100,000đ

149. XS Max 4D ngày 02/10 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/10

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00291 A 2910
G1 5411 B 5411
G2

8159 5828

C 1141
G3

2910 1141 1835

D 8159
KK1

411

E 1835
KK2

11

G 5828
Thống kê người trúng giải ngày 02/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK166100 lần1,000,000đ
KK21,07310 lần100,000đ

150. XS Max 4D ngày 29/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 29/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00290 A 0173
G1 9786 B 9786
G2

0141 4270

C 5715
G3

0173 5715 4046

D 0141
KK1

786

E 4046
KK2

86

G 4270
Thống kê người trúng giải ngày 29/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.339300 lần3,000,000đ
KK174100 lần1,000,000đ
KK258510 lần100,000đ

151. XS Max 4D ngày 27/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 27/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00289 A 4639
G1 7982 B 4735
G2

3306 4735

C 3932
G3

4639 3932 8321

D 8321
KK1

982

E 7982
KK2

82

G 3306
Thống kê người trúng giải ngày 27/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.230650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

152. XS Max 4D ngày 25/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 25/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00288 A 2141
G1 6558 B 9009
G2

6978 0227

C 6558
G3

2141 9009 6328

D 6328
KK1

558

E 6978
KK2

58

G 0227
Thống kê người trúng giải ngày 25/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK262510 lần100,000đ

153. XS Max 4D ngày 22/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 22/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00287 A 4501
G1 8098 B 0253
G2

1619 0253

C 1619
G3

4501 9048 7918

D 8098
KK1

098

E 9048
KK2

98

G 7918
Thống kê người trúng giải ngày 22/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK114100 lần1,000,000đ
KK233410 lần100,000đ

154. XS Max 4D ngày 20/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 20/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00286 A 4323
G1 9586 B 6527
G2

8598 4323

C 8992
G3

6527 8992 8958

D 9586
KK1

586

E 8958
KK2

86

G 8598
Thống kê người trúng giải ngày 20/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK153100 lần1,000,000đ
KK241510 lần100,000đ

155. XS Max 4D ngày 18/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 18/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00285 A 1112
G1 1526 B 2417
G2

9543 5692

C 1526
G3

1112 2417 7266

D 7266
KK1

526

E 5692
KK2

26

G 9543
Thống kê người trúng giải ngày 18/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.21650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK250710 lần100,000đ

156. XS Max 4D ngày 15/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 15/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00284 A 0188
G1 0465 B 8162
G2

4247 0188

C 0465
G3

8162 3470 9876

D 3470
KK1

465

E 4247
KK2

65

G 9876
Thống kê người trúng giải ngày 15/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.30300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

157. XS Max 4D ngày 13/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 13/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00283 A 3319
G1 0242 B 0242
G2

3319 9745

C 1833
G3

1833 7054 0918

D 9745
KK1

242

E 7054
KK2

42

G 0918
Thống kê người trúng giải ngày 13/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.266650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK139100 lần1,000,000đ
KK243010 lần100,000đ

158. XS Max 4D ngày 11/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 11/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00282 A 7420
G1 3203 B 7725
G2

8156 2136

C 8909
G3

7420 7725 8909

D 3203
KK1

203

E 2136
KK2

03

G 8156
Thống kê người trúng giải ngày 11/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK130100 lần1,000,000đ
KK232610 lần100,000đ

159. XS Max 4D ngày 08/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 08/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00281 A 8077
G1 8031 B 2422
G2

5337 8077

C 5337
G3

2422 0465 7083

D 0465
KK1

031

E 7083
KK2

31

G 8031
Thống kê người trúng giải ngày 08/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK247810 lần100,000đ

160. XS Max 4D ngày 06/09 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 06/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00280 A 4626
G1 4626 B 1701
G2

3128 1701

C 5493
G3

5493 4616 4614

D 4616
KK1

626

E 4614
KK2

26

G 3128
Thống kê người trúng giải ngày 06/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK250210 lần100,000đ

161. XS Max 4D ngày 04/09 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 04/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00279 A 3662
G1 5125 B 5125
G2

8093 0769

C 0769
G3

3662 3309 1013

D 3309
KK1

125

E 8093
KK2

25

G 1013
Thống kê người trúng giải ngày 04/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.3119300 lần3,000,000đ
KK190100 lần1,000,000đ
KK279710 lần100,000đ

162. XS Max 4D ngày 01/09 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 01/09

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00278 A 4081
G1 5452 B 5094
G2

1409 5094

C 6436
G3

4081 6436 5440

D 5440
KK1

452

E 1409
KK2

52

G 5452
Thống kê người trúng giải ngày 01/09
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK280810 lần100,000đ

163. XS Max 4D ngày 30/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00277 A 9205
G1 6265 B 9266
G2

9205 1852

C 4419
G3

9266 4419 8208

D 6265
KK1

265

E 8208
KK2

65

G 1852
Thống kê người trúng giải ngày 30/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.37300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK246810 lần100,000đ

164. XS Max 4D ngày 28/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00276 A 6093
G1 6093 B 0804
G2

7077 5779

C 5779
G3

0804 2664 5803

D 2664
KK1

093

E 7077
KK2

93

G 5803
Thống kê người trúng giải ngày 28/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1171,500 lần15,000,000đ
G.240650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK235910 lần100,000đ

165. XS Max 4D ngày 25/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00275 A 6715
G1 3370 B 6722
G2

8376 2002

C 8376
G3

6715 6722 9217

D 2002
KK1

370

E 9217
KK2

70

G 3370
Thống kê người trúng giải ngày 25/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.2143650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK154100 lần1,000,000đ
KK242110 lần100,000đ

166. XS Max 4D ngày 23/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00274 A 2873
G1 4668 B 2693
G2

4629 6394

C 4463
G3

2873 2693 4463

D 4668
KK1

668

E 4629
KK2

68

G 6394
Thống kê người trúng giải ngày 23/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK177100 lần1,000,000đ
KK258510 lần100,000đ

167. XS Max 4D ngày 21/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00273 A 9036
G1 8763 B 3710
G2

1551 7671

C 2203
G3

9036 3710 2203

D 8763
KK1

763

E 1551
KK2

63

G 7671
Thống kê người trúng giải ngày 21/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.33300 lần3,000,000đ
KK177100 lần1,000,000đ
KK258510 lần100,000đ

168. XS Max 4D ngày 18/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00272 A 1367
G1 2521 B 4406
G2

9451 4231

C 9451
G3

1367 4406 7613

D 4231
KK1

521

E 2521
KK2

21

G 7613
Thống kê người trúng giải ngày 18/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK156100 lần1,000,000đ
KK242110 lần100,000đ

169. XS Max 4D ngày 16/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 16/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00271 A 4426
G1 2969 B 7239
G2

4426 3050

C 2969
G3

7239 3333 9390

D 3050
KK1

969

E 3333
KK2

69

G 9390
Thống kê người trúng giải ngày 16/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK1160100 lần1,000,000đ
KK242410 lần100,000đ

170. XS Max 4D ngày 14/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 14/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00270 A 4007
G1 4007 B 6409
G2

5150 7993

C 5363
G3

6409 5363 1595

D 7993
KK1

007

E 1595
KK2

07

G 5150
Thống kê người trúng giải ngày 14/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK137100 lần1,000,000đ
KK252810 lần100,000đ

171. XS Max 4D ngày 11/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 11/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00269 A 1769
G1 1521 B 1521
G2

7998 5682

C 5682
G3

1769 8782 9930

D 7998
KK1

521

E 8782
KK2

21

G 9930
Thống kê người trúng giải ngày 11/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1151,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK131100 lần1,000,000đ
KK264010 lần100,000đ

172. XS Max 4D ngày 09/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 09/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00268 A 7886
G1 5504 B 3819
G2

3819 5549

C 6610
G3

7886 6610 8689

D 5504
KK1

504

E 8689
KK2

04

G 5549
Thống kê người trúng giải ngày 09/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK235810 lần100,000đ

173. XS Max 4D ngày 07/08 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 07/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00267 A 1674
G1 2541 B 8741
G2

1674 8741

C 7484
G3

7484 9817 4328

D 9817
KK1

541

E 4328
KK2

41

G 2541
Thống kê người trúng giải ngày 07/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.350300 lần3,000,000đ
KK121100 lần1,000,000đ
KK244010 lần100,000đ

174. XS Max 4D ngày 04/08 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 04/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00266 A 5976
G1 9368 B 9368
G2

5691 5976

C 2665
G3

2665 5377 7553

D 5377
KK1

368

E 7553
KK2

68

G 5691
Thống kê người trúng giải ngày 04/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK1159100 lần1,000,000đ
KK272110 lần100,000đ

175. XS Max 4D ngày 02/08 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 02/08

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00265 A 4117
G1 9795 B 4357
G2

0116 4357

C 5547
G3

4117 5547 2293

D 0116
KK1

795

E 9795
KK2

95

G 2293
Thống kê người trúng giải ngày 02/08
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK235210 lần100,000đ

176. XS Max 4D ngày 31/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 31/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00264 A 1670
G1 9265 B 9265
G2

0497 0632

C 3422
G3

1670 3422 8744

D 8744
KK1

265

E 0497
KK2

65

G 0632
Thống kê người trúng giải ngày 31/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.219650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK252210 lần100,000đ

177. XS Max 4D ngày 28/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00263 A 5658
G1 5658 B 1192
G2

2248 2188

C 2248
G3

1192 5884 6422

D 5884
KK1

658

E 6422
KK2

58

G 2188
Thống kê người trúng giải ngày 28/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.317300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK266310 lần100,000đ

178. XS Max 4D ngày 26/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00262 A 0749
G1 3777 B 6802
G2

4186 0749

C 3777
G3

6802 8471 5023

D 4186
KK1

777

E 8471
KK2

77

G 5023
Thống kê người trúng giải ngày 26/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK252810 lần100,000đ

179. XS Max 4D ngày 24/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00261 A 4272
G1 5332 B 7891
G2

0619 4454

C 0619
G3

4272 7891 3781

D 5332
KK1

332

E 3781
KK2

32

G 4454
Thống kê người trúng giải ngày 24/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK180100 lần1,000,000đ
KK266510 lần100,000đ

180. XS Max 4D ngày 21/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00260 A 9721
G1 5123 B 3529
G2

0157 5701

C 5123
G3

9721 3529 0687

D 0157
KK1

123

E 5701
KK2

23

G 0687
Thống kê người trúng giải ngày 21/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.330300 lần3,000,000đ
KK133100 lần1,000,000đ
KK252510 lần100,000đ

181. XS Max 4D ngày 19/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00259 A 7883
G1 2377 B 4694
G2

4694 5976

C 3498
G3

7883 3498 2109

D 5976
KK1

377

E 2109
KK2

77

G 2377
Thống kê người trúng giải ngày 19/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK272110 lần100,000đ

182. XS Max 4D ngày 17/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00258 A 5958
G1 9349 B 0210
G2

4766 5958

C 4766
G3

0210 1274 0842

D 1274
KK1

349

E 0842
KK2

49

G 9349
Thống kê người trúng giải ngày 17/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.320300 lần3,000,000đ
KK1109100 lần1,000,000đ
KK270410 lần100,000đ

183. XS Max 4D ngày 14/07 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 14/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00257 A 6147
G1 4822 B 3442
G2

9255 6938

C 6938
G3

6147 3442 6875

D 9255
KK1

822

E 4822
KK2

22

G 6875
Thống kê người trúng giải ngày 14/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK283010 lần100,000đ

184. XS Max 4D ngày 12/07 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 12/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00256 A 4737
G1 4342 B 7708
G2

8588 4737

C 3769
G3

7708 3769 9997

D 8588
KK1

342

E 4342
KK2

42

G 9997
Thống kê người trúng giải ngày 12/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1151,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK173100 lần1,000,000đ
KK260710 lần100,000đ

185. XS Max 4D ngày 10/07 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 10/07

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00255 A 2407
G1 2407 B 7882
G2

1283 6059

C 1283
G3

7882 4784 7138

D 6059
KK1

407

E 4784
KK2

07

G 7138
Thống kê người trúng giải ngày 10/07
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.221650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK146100 lần1,000,000đ
KK281410 lần100,000đ

Về XSMAX4D 200 ngày liên tiếp

XSMAX4D 200 ngày hay KQXSMAX4D 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Max 4D của 200 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 15/09)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...