XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 13/3

1. Xổ số Miền Bắc ngày 13-3-2018

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 58507 0 4, 7, 8, 9
G1

78398

1
G2

47369 15246

2 5, 6, 7, 8
G3

51446 01180 62560
55375 37263 30151

3
4 1, 4, 6, 6
G4

0004 9608 5898 0727

5 1, 7, 9
G5

0209 7641 8392
0926 1259 1744

6 0, 2, 3, 9
7 3, 5
G6

092 095 262

8 0
G7

57 73 25 28

9 2, 2, 5, 8, 8
Mã ĐB: 6NQ
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-13-3.jpg

2. XSMB ngày 13-3-2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51674 0 2, 9
G1

43886

1 9
G2

53370 48061

2 0, 1, 8
G3

93320 20068 91339
84243 14021 54419

3 2, 9, 9
4 0,0,1,3,7,7
G4

9340 6093 2247 8478

5 8
G5

7572 2999 3539
2741 9158 8040

6 1, 5, 6, 8
7 0, 2, 4, 8
G6

728 265 147

8 6
G7

09 66 02 32

9 3, 9
XSMB 13-3 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 13-3-2016

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78400 0 0, 6, 6
G1

84169

1 6, 9, 9
G2

89885 42906

2
G3

19555 38987 35174
50466 23671 61374

3 6, 7
4 6, 9
G4

0793 5946 9537 0219

5 5, 9
G5

1849 8936 3398
1479 8295 3519

6 6, 6, 9
7 1, 4, 4, 6, 9
G6

066 885 259

8 4, 5, 5, 7
G7

16 06 76 84

9 3, 5, 8
XSMB 13-3 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 13-3-2015

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 72429 0 4, 9
G1

21665

1 1, 4, 9
G2

63275 51882

2 4, 9, 9
G3

45563 92545 90390
77047 81991 72224

3 2, 4, 9
4 2, 5, 7
G4

5832 8194 3111 7176

5
G5

4904 9129 0882
3309 7479 0671

6 3, 5, 5
7 1, 5, 6, 9
G6

334 819 639

8 2, 2, 8
G7

65 42 88 14

9 0, 1, 4
XSMB 13-3 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 13-3-2014

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47934 0 0, 8, 9, 9
G1

98384

1 5, 5, 7
G2

89766 00445

2
G3

16899 11568 51252
32646 17369 70015

3 0, 2, 4
4 5, 6, 7
G4

4247 6557 8993 7972

5 1, 2, 2, 7, 8
G5

7290 0958 9015
5100 9608 6530

6 6, 8, 9
7 2, 8
G6

051 717 109

8 4
G7

52 09 78 32

9 0, 3, 9
XSMB 13-3 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 13-3-2013

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48660 0 7
G1

77155

1 3
G2

01183 02907

2 2, 7, 7
G3

87258 14065 86027
02930 44677 71479

3 0
4 1, 7
G4

8158 6222 3174 0853

5 1,3,5,8,8,9
G5

7851 2983 6077
8182 5827 3041

6 0, 5
7 2, 4, 7, 7, 9
G6

698 581 972

8 1, 1, 2, 3, 3
G7

47 59 81 13

9 8
XSMB 13-3 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 13-3-2012

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 12912 0 0, 1
G1

04353

1 0, 2, 7
G2

70221 61733

2 1, 3, 6
G3

43063 24796 42779
01772 32199 79472

3 3, 5, 6
4 2
G4

1170 8069 0201 1826

5 3, 3
G5

2053 8842 0584
8785 0623 1600

6 1, 3, 9
7 0, 2, 2, 9
G6

836 210 795

8 4, 5
G7

92 35 61 17

9 2, 5, 6, 9
XSMB 13-3 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 13-3-2011

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 67827 0 6, 7
G1

07349

1 0, 1, 5
G2

05115 84231

2 0, 4, 4, 5, 7
G3

34025 46824 58284
29924 04807 62110

3 1, 5, 8
4 4, 4, 9
G4

3311 5887 7367 1056

5 2, 4, 5, 6
G5

8806 4054 3038
0420 9165 3087

6 5, 7
7
G6

044 952 183

8 3, 4, 7, 7
G7

35 55 44 91

9 1
XSMB 13-3 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 13-3-2010

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71826 0 0
G1

67528

1
G2

52571 75122

2 2, 6, 6, 8
G3

79059 55245 81447
21049 94457 19997

3 4
4 5, 6, 7, 9
G4

7474 5150 4359 3334

5 0,1,2,7,7,9,9
G5

8874 8500 1651
7780 5176 5262

6 2
7 0,1,1,4,4,6
G6

257 771 652

8 0
G7

70 46 26 99

9 7, 9
XSMB 13-3 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 13-3-2009

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88615 0 2, 9
G1

37678

1 1, 5
G2

76086 05231

2 6, 8, 9
G3

73129 32869 46456
26402 06736 17942

3 0, 1, 6
4 2, 7, 9, 9
G4

3757 2649 6230 3111

5 0, 6, 7
G5

4628 0093 8588
5673 9049 3098

6 9
7 3, 8
G6

599 594 350

8 6, 6, 8
G7

26 09 47 86

9 3, 4, 8, 9
XSMB 13-3 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 13-3-2008

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86246 0 6
G1

99280

1 1, 2
G2

92768 26990

2 3, 3
G3

10755 76168 61488
36123 09149 82639

3 7, 9
4 6, 9
G4

5711 0290 8012 0458

5 1, 4, 4, 5, 8
G5

5884 3106 3654
7572 1554 8185

6 2, 8, 8
7 2
G6

862 396 751

8 0, 4, 5, 6, 8
G7

23 97 37 86

9 0, 0, 6, 7
XSMB 13-3 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 13-3-2007

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 42891 0 5, 5, 5, 7, 9
G1

30705

1 0
G2

39135 21739

2 7, 8
G3

16105 17405 48342
08528 90409 22996

3 1,3,4,5,7,9
4 2, 8
G4

9696 7637 5066 7668

5
G5

5927 2984 6834
4107 3199 6533

6 1, 6, 8
7 5, 9
G6

775 379 799

8 4
G7

31 61 10 48

9 1, 6, 6, 9, 9
XSMB 13-3 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 13-3 hay KQXSMB ngày 13/3 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 13-03 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 13-3 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Hai, 24/09)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Đang tải dữ liệu...