XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

Xổ số Miền Bắc XSMB 30 ngày

Xem thêm:
XSMB 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Miền Bắc ngày 06/03 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦUĐUÔI
ĐB6191801, 8
G1

27134

11, 3, 8, 8
G2

95645 62513

25, 7
G3

32460 87555 92061
61625 14908 00998

30, 4, 7
40, 2, 5, 6, 7
G4

9946 7782 0527 8668

55, 7
G5

9560 0411 8642
3718 9371 1501

60, 0, 1, 4, 8
71
G6

264 940 890

82
G7

57 47 37 30

90, 8
Mã ĐB: 2 4 8 10 11 14 (YC)
XSMB 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSMB ngày 05/03 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
ĐB6699204, 9
G1

16935

11, 1, 4, 8
G2

68659 92257

22, 5
G3

86409 19336 52232
57170 72166 57740

32, 5, 6
40, 0, 0
G4

9386 5211 1352 1440

52, 7, 9
G5

3504 9774 7369
1318 2325 0278

66, 9
70, 0, 1, 4, 8
G6

071 914 922

84, 6
G7

70 84 40 11

92
Mã ĐB: 1 4 5 9 10 14 (YD)
XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức XSMB

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 04/03 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB9610000, 9
G1

19162

10, 3, 4
G2

39809 24663

27
G3

55433 52194 27114
74980 33385 33113

33, 5, 7
40
G4

2860 5190 3378 5910

51, 2, 8
G5

0963 7658 5351
0135 2576 4252

60,0,2,3,3,9
76, 8
G6

527 640 880

80, 0, 5, 8
G7

88 60 37 69

90, 4
Mã ĐB: 2 3 6 8 12 13 (YE)
LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 03/03 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB6341002, 5
G1

84221

10, 0
G2

24769 36622

21, 2, 3, 6
G3

68174 58379 03677
41070 65097 32670

3
42, 4, 6, 6
G4

6699 7395 0095 0326

5
G5

8823 6842 7275
7496 3805 6910

69
70,0,3,4,5,7,9
G6

746 846 202

8
G7

98 97 44 73

95,5,6,7,7,8,9
Mã ĐB: 2 3 9 10 12 13 (YF)
XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 02/03 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB8746206
G1

45915

11, 5
G2

16169 64606

20
G3

90882 13897 53971
16595 90530 47644

30, 3
44, 4
G4

7091 0350 6653 8444

50,2,3,3,4,4
G5

5454 6352 0665
3277 8876 6220

62, 5, 8, 8, 9
71, 6, 7
G6

988 868 811

82, 8
G7

68 54 33 53

91, 5, 7
Mã ĐB: 2 5 6 8 9 13 (YG)
XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 01/03 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB9157706, 8
G1

25687

11, 2, 8
G2

04579 10568

29
G3

52956 85641 10983
54311 60968 37476

3
41, 6, 9
G4

0908 0118 8066 7712

56
G5

6306 0487 3629
7788 5369 0349

66, 8, 8, 9
76, 7, 9, 9
G6

293 346 179

83,6,7,7,8,8
G7

91 86 88 99

91, 3, 9
Mã ĐB: 1 2 8 9 13 14 (YH)
XSMB 200 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 28/02 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦUĐUÔI
ĐB3039804, 9
G1

04743

10, 0, 8
G2

50110 27282

2
G3

28577 60852 29047
52445 01560 80255

32, 5, 7
40,2,3,3,3,4,5,7
G4

8543 9909 5376 4337

52, 5
G5

6777 5032 3718
5740 9094 3035

60
75, 5, 6, 7, 7
G6

875 242 975

82
G7

44 10 04 43

94, 8
Mã ĐB: 1 2 4 8 10 13 (YK)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 27/02 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦUĐUÔI
ĐB2631304, 6
G1

85377

13, 8, 8
G2

05722 96218

21, 2, 7
G3

33973 06118 42871
20486 40204 15775

38
42
G4

9706 2583 3438 4088

54
G5

5982 9727 6391
2386 8266 3383

66, 7
71,3,5,7,8,9
G6

078 988 279

82,3,3,6,6,8,8
G7

67 54 42 21

91
Mã ĐB: 1 2 8 10 11 12 (YL)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 26/02 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
ĐB5560000, 2, 3, 4
G1

59302

10, 1, 1, 4
G2

78836 71711

21, 2, 5, 6
G3

57669 79931 24351
86322 54511 71826

30, 1, 3, 6, 7
40, 2, 3, 5
G4

6225 6043 3742 0666

51
G5

0314 6945 0521
6066 8579 0910

66, 6, 9
70, 9
G6

203 330 633

8
G7

04 70 40 37

9
Mã ĐB: 1 2 3 10 11 13 (YM)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 25/02 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB3585505, 6
G1

42177

11, 1, 3, 7
G2

20074 32589

29
G3

86484 98975 32529
41999 83797 88245

31, 3
41, 5, 6
G4

2972 1141 5546 9411

55, 5
G5

7013 8211 8017
1160 4564 7055

60, 4, 9
72, 3, 4, 5, 7
G6

631 833 406

84, 9
G7

69 98 05 73

97, 8, 9
Mã ĐB: 2 4 7 10 11 14 (YN)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 24/02 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB9331502, 9
G1

73168

15, 7, 9
G2

22638 92974

22
G3

52693 70286 16719
69491 29122 08843

32, 8, 9
40, 3, 7
G4

4639 3060 0385 5877

50, 4
G5

3640 8917 8654
4150 4993 6847

60, 4, 8, 8
74, 7, 8
G6

185 609 564

85, 5, 6
G7

32 78 02 68

91, 3, 3
Mã ĐB: 1 2 6 11 14 15 (YP)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 23/02 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB1711001, 1, 6, 8
G1

80128

10, 3, 7
G2

97658 76413

21, 6, 8
G3

85597 80481 92887
00464 54369 92065

32
43
G4

6321 6491 5875 2498

58, 8, 9
G5

7374 4158 9701
1117 6132 1301

64, 5, 9
74, 5
G6

983 606 343

81, 3, 6, 7
G7

26 08 59 86

91, 7, 8
Mã ĐB: 4 5 6 8 11 14 (YQ)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

13. XSMB ngày 22/02 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB7770805, 8
G1

39543

16, 6, 8, 8
G2

90233 40768

24, 5, 5, 6, 9
G3

85526 36698 75087
25643 46163 77825

32, 2, 3
42, 3, 3
G4

6424 1416 0405 9483

5
G5

3242 5032 8071
7329 7493 0875

62, 3, 7, 8
71, 5
G6

718 462 025

83, 7
G7

67 18 32 16

93, 8
Mã ĐB: 3 4 9 11 14 15 (YR)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

14. XSMB ngày 21/02 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦUĐUÔI
ĐB5760705, 7, 8, 8
G1

09740

10, 3, 6, 9
G2

59920 25777

20, 0, 4, 7
G3

77624 09513 00688
14994 48769 07498

3
40, 0, 9, 9
G4

5872 6569 5395 5305

50
G5

8808 4120 7478
4849 9516 4310

69, 9
72, 7, 8
G6

527 740 449

82, 8
G7

50 19 82 08

94, 5, 8
Mã ĐB: 1 5 8 12 14 15 (YS)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

15. XSMB ngày 20/02 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦUĐUÔI
ĐB7003006, 9, 9
G1

44389

14, 5
G2

90433 47790

2
G3

16815 76167 85737
26969 17371 21586

30, 3, 7, 7, 9
43, 4, 7, 7, 9
G4

8614 3339 7682 4643

58
G5

0758 4488 0206
5484 2382 0709

67, 9
71, 8
G6

047 209 578

82,2,4,6,8,9
G7

49 47 37 44

90
Mã ĐB: 3 7 8 10 12 15 (YT)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

16. XSMB ngày 19/02 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
ĐB1110303,3,3,6,6,8,8
G1

91506

16, 8
G2

14103 96867

20,0,2,3,4,6
G3

43908 30333 05682
89923 46822 95324

33, 3, 5
43
G4

6906 6085 5159 5226

54, 9, 9
G5

0259 6908 8178
6533 9420 4716

64, 7
78
G6

464 135 554

82, 5
G7

03 43 20 18

9
Mã ĐB: 3 6 7 9 13 14 15 17 (YU)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

17. XSMB ngày 18/02 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB8191006, 8, 8, 9
G1

69529

10
G2

30363 09808

23, 4, 5, 6, 9
G3

75281 20408 41646
90334 29677 63460

33, 4, 4
46, 7, 7
G4

4424 0347 6323 6026

5
G5

3225 3782 2009
7834 9270 2433

60, 3, 9
70, 5, 7
G6

899 380 869

80, 1, 2, 9
G7

75 47 06 89

99
Mã ĐB: 1 2 3 9 11 15 (YV)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

18. XSMB ngày 17/02 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB0517708, 8
G1

48772

16
G2

45665 66608

27, 9
G3

63790 46832 73087
70582 20932 77527

32, 2, 3, 8
4
G4

9354 7816 7190 4799

54, 7, 8
G5

4529 0268 0690
9457 9633 7264

64,4,5,5,8,9
72, 7
G6

838 264 069

82, 5, 7
G7

08 85 65 58

90, 0, 0, 9
Mã ĐB: 3 4 5 8 13 14 (YX)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

19. XSMB ngày 16/02 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB1150300, 3, 9, 9
G1

24958

16, 7, 9
G2

42653 30557

20, 2, 3
G3

24766 26094 92609
67516 91720 75444

32
41, 4, 6, 8
G4

7372 4889 3748 0586

51, 3, 7, 8
G5

8770 2923 1332
5875 0746 3009

66
70, 2, 5
G6

385 619 251

85, 6, 9
G7

00 22 41 17

94
Mã ĐB: 2 7 9 10 11 13 (YZ)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

20. XSMB ngày 15/02 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB562860
G1

33164

14, 5
G2

94890 93914

2
G3

09089 28684 83380
75841 16786 77493

35
41, 1, 1, 6
G4

7346 5935 9991 8558

52, 5, 8
G5

5252 1682 7065
2061 4855 1915

61, 3, 4, 5
7
G6

363 541 782

80,2,2,4,6,6,8,9
G7

88 41 96 94

90, 1, 3, 4, 6
Mã ĐB: 1 3 5 10 11 16 18 20 22 23 (XA)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

21. XSMB ngày 10/02 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB0462900, 4, 7, 8
G1

65961

10, 2
G2

20300 66822

21, 2, 9
G3

31408 92936 91307
19268 99140 09912

32, 3, 4, 6, 9
40, 4
G4

9163 7289 5975 0162

5
G5

6421 9478 1087
9581 9975 1939

61, 2, 3, 4, 8
75, 5, 8
G6

344 833 564

81, 7, 9
G7

34 04 32 10

9
Mã ĐB: 2 5 8 10 11 15 (XF)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

22. XSMB ngày 09/02 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB387920
G1

02990

12, 8
G2

56382 59467

28
G3

16494 15952 87566
98018 61687 49689

32, 6, 6, 8
47
G4

3236 0158 0289 5532

50, 2, 5, 8
G5

8266 5050 3338
8384 1355 8984

62, 3, 6, 6, 7
71
G6

328 663 971

82,4,4,7,9,9
G7

12 62 47 36

90, 2, 4
Mã ĐB: 2 7 8 9 10 15 16 17 (XG)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

23. XSMB ngày 08/02 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB4299105
G1

58433

12, 4, 4, 5, 8
G2

63925 29882

25, 5, 8
G3

41725 98391 04989
74828 74456 74215

33, 8
46
G4

3446 8914 4198 7999

56, 8
G5

4988 9858 9393
0705 7975 0412

6
75, 6, 9
G6

979 976 314

80, 2, 8, 9
G7

18 80 38 92

91,1,2,3,8,9
Mã ĐB: 1 5 6 7 10 11 (XH)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

24. XSMB ngày 07/02 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦUĐUÔI
ĐB2511907
G1

49164

10, 3, 4, 9
G2

03470 86957

25, 9
G3

49953 37171 16771
14352 20535 68525

34, 5
42, 4
G4

1154 6529 1334 7407

52, 3, 4, 5, 7
G5

5778 8055 2644
6342 4213 2274

64, 5
70,1,1,4,7,7,8
G6

065 977 877

80
G7

10 80 14 93

93
Mã ĐB: 1 4 6 11 13 14 (XK)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

25. XSMB ngày 06/02 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦUĐUÔI
ĐB3742703,6,7,7,9,9
G1

81178

11, 1, 3, 9
G2

95907 38690

21, 4, 7, 9
G3

18621 12168 88803
67809 18130 22678

30, 9
46
G4

9919 1306 9509 9899

5
G5

1263 0129 5507
9846 3264 7385

63, 4, 8
70, 8, 8
G6

111 924 870

85, 7
G7

11 39 87 13

90, 9
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 14 (XL)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

26. XSMB ngày 05/02 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
ĐB4852007
G1

61417

14, 5, 7, 7, 8
G2

61323 88532

20,0,1,3,5,7,8
G3

05920 84407 66568
10425 96873 84798

32, 2, 9
44
G4

7128 9292 4278 5915

5
G5

2327 0821 0064
7717 4532 1681

64, 8, 8
70, 3, 8
G6

444 718 268

81, 8
G7

70 88 39 14

92, 8
Mã ĐB: 2 4 7 8 12 15 (XM)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

27. XSMB ngày 04/02 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB4821807
G1

12833

11, 5, 8, 8
G2

42952 42457

20, 5
G3

35345 43691 68718
86132 52225 19869

32, 2, 3, 3
40, 3, 4, 5, 5
G4

5362 0911 3515 4807

52, 7
G5

9772 7833 5995
1267 4720 8940

62, 7, 9, 9
71, 2
G6

496 169 543

8
G7

32 71 44 45

91, 5, 6
Mã ĐB: 1 7 9 10 12 13 14 17 (XN)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

28. XSMB ngày 03/02 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB7634900, 5, 5, 6
G1

68400

12
G2

16475 50706

23, 6
G3

33912 66566 22883
51676 45105 32182

31, 3
42, 3, 9
G4

0869 0360 0179 8405

50
G5

2850 6272 4043
5386 6423 4231

60, 5, 6, 9
72, 5, 6, 9
G6

287 865 292

82, 3, 6, 7
G7

97 26 42 33

92, 7
Mã ĐB: 2 3 4 5 6 7 (XP)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

29. XSMB ngày 02/02 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
ĐB1575906, 7, 8
G1

94632

1
G2

87665 00106

27
G3

93054 14050 89707
04762 30708 66993

30, 2, 4
41, 5, 7, 8
G4

3765 5489 8034 1676

50, 0, 4, 9
G5

5961 7441 2050
7148 3647 1867

61,2,5,5,6,7
70, 6
G6

570 945 490

89, 9
G7

30 27 89 66

90, 3
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 12 (XQ)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

30. XSMB ngày 01/02 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
ĐB5478207, 8
G1

33824

16, 7
G2

75934 75198

24
G3

07807 30817 30552
69643 25076 59338

32,3,3,3,4,6,8,8
41, 1, 3
G4

2191 7292 9141 1441

52, 4
G5

8932 3954 3633
3436 2633 6364

64
76, 7
G6

016 077 438

81, 2, 4
G7

81 08 84 33

91, 2, 8
Mã ĐB: 1 3 7 8 11 14 (XR)
In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 05/03)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011