XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 2/4

1. Xổ số Miền Bắc ngày 2-4-2018

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 19012 0 4
G1

66979

1 0, 0, 2, 3, 9
G2

66283 59645

2
G3

80549 79685 85104
14261 20182 12310

3 7
4 0,1,2,3,5,5,9
G4

2145 4555 5076 8695

5 5, 6
G5

9468 8874 2843
1640 7513 2174

6 1, 8
7 4, 4, 6, 9
G6

241 219 499

8 2, 3, 5
G7

37 10 56 42

9 5, 9
Mã ĐB: 5PQ 8PQ 11PQ
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-2-4.jpg

2. XSMB ngày 2-4-2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 31270 0 5, 8, 9
G1

32376

1 4, 9
G2

92554 68227

2 1, 1, 7, 8
G3

99428 96690 98162
29174 50686 25605

3
4 3, 6
G4

4655 9646 6619 9177

5 4, 5
G5

5421 6672 6343
1321 4879 2708

6 2, 2, 5
7 0,2,4,6,7,8,8,9
G6

878 578 465

8 0, 6
G7

09 14 62 80

9 0
XSMB 2-4 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 2-4-2016

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79373 0 0, 1
G1

62591

1 9, 9, 9
G2

86644 97901

2 0,1,2,4,4,8
G3

77819 32894 46554
37519 72995 01119

3
4 0, 4
G4

5721 2978 8958 5924

5 2, 4, 8
G5

0524 4069 7796
6867 3620 0440

6 7, 9
7 1, 3, 8
G6

200 571 922

8
G7

28 90 52 92

9 0,1,2,4,5,6
XSMB 2-4 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 2-4-2015

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51565 0 1, 6, 6
G1

74030

1
G2

83778 72334

2 4, 7, 7, 9
G3

85379 47484 07906
61237 11245 59991

3 0, 3, 4, 7
4 5, 7, 8
G4

8747 6629 6692 5827

5 3, 8, 9
G5

7524 0259 5880
0701 5153 3885

6 5
7 8, 9
G6

158 048 627

8 0, 2, 4, 5
G7

33 06 91 82

9 1, 1, 2
XSMB 2-4 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 2-4-2014

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 00767 0
G1

68495

1 0, 3
G2

80989 59968

2 6, 6, 8
G3

56873 22473 96492
52110 67958 08187

3 2, 4, 9
4 3, 3, 4
G4

0443 0013 0244 0134

5 5, 6, 8, 8
G5

1479 6856 8943
7882 0783 9932

6 7, 8
7 3, 3, 9
G6

299 926 739

8 2, 3, 7, 9
G7

58 55 28 26

9 2, 5, 9
XSMB 2-4 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 2-4-2013

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 33619 0 0, 3, 7
G1

89007

1 0, 2, 8, 9
G2

59546 49798

2 3, 4, 6
G3

52041 18273 78531
48571 82710 56203

3 1, 1, 4
4 1, 6
G4

9177 9034 1023 9868

5
G5

6012 2084 5675
3331 7224 6297

6 8
7 0, 1, 3, 5, 7
G6

018 092 381

8 1, 1, 4
G7

26 81 70 00

9 2, 7, 8
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 2-4-2012

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62760 0 2, 6, 8
G1

57396

1 0, 0, 3, 4
G2

34576 27340

2 0, 4, 6, 6, 9
G3

40820 21877 85802
02513 69097 47526

3
4 0
G4

9114 3784 5824 1069

5
G5

5126 1880 9096
8679 6278 4610

6 0, 2, 3, 9
7 0, 6, 7, 8, 9
G6

829 070 463

8 0, 4
G7

10 62 06 08

9 6, 6, 7
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 2-4-2011

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29995 0 8
G1

16973

1 0, 9
G2

68285 86052

2 1, 2, 4, 9
G3

30980 47463 01345
73049 09419 97022

3 0, 4
4 0, 1, 5, 9
G4

0592 4434 2621 3841

5 2
G5

8808 3240 6182
1974 0775 8729

6 3, 6
7 3,3,4,5,5,7
G6

975 073 210

8 0, 2, 5
G7

77 66 30 24

9 2, 5
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 2-4-2010

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96948 0 1, 3, 5, 9
G1

91001

1 4, 6, 7
G2

73478 01232

2 2, 2, 5, 6
G3

61917 68216 20730
47905 14709 99403

3 0, 2, 3
4 7, 8
G4

0047 4233 4475 5787

5 2
G5

1167 6125 4875
1577 1126 7122

6 7, 8
7 5, 5, 7, 8
G6

614 194 798

8 6, 7
G7

22 68 52 86

9 4, 8
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 2-4-2009

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 02305 0 2, 5, 7
G1

14386

1
G2

69346 06207

2 7
G3

32634 20653 55480
04030 40951 48542

3 0, 2, 4, 6, 8
4 2, 6
G4

9002 8796 4380 4656

5 1, 1, 3, 6
G5

1638 3236 7287
5785 6251 4771

6 3
7 1, 9
G6

398 196 886

8 0,0,5,6,6,7
G7

79 32 27 63

9 6, 6, 8
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 2-4-2008

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34202 0 2, 4, 5
G1

26304

1 1, 2
G2

36058 13787

2 1, 5
G3

80033 32189 70411
73340 46412 63787

3 2, 3, 7
4 0, 0, 2, 3
G4

4605 7240 1493 2253

5 0, 3, 8
G5

7966 5588 5166
2921 5142 5437

6 6, 6, 9
7 3, 4
G6

173 969 043

8 7, 7, 8, 9
G7

50 25 74 32

9 3
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 2-4-2007

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71700 0 0, 5, 8, 9
G1

26654

1 5, 7
G2

26972 90384

2 5
G3

19339 48615 09060
76697 79852 83657

3 2, 9
4 2, 2
G4

7996 1786 0470 3079

5 0, 2, 2, 4, 7
G5

4732 6678 5525
0742 6752 7909

6 0, 1
7 0, 2, 8, 9
G6

261 117 808

8 1, 4, 6
G7

05 81 42 50

9 6, 7
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 2-4 hay KQXSMB ngày 2/4 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 02-04 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 2-4 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 15/07)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...