XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 3/7

1. Xổ số Miền Bắc ngày 3-7-2018

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09530 0 4
G1

32834

1 3, 4, 9
G2

96513 27795

2 0, 6, 9
G3

80280 66092 66619
72429 88243 06863

3 0, 4, 4, 5
4 3, 4, 4, 8
G4

8420 8283 7114 7851

5 1, 8, 9, 9
G5

4444 4704 1159
0361 1658 8926

6 1, 3, 8
7
G6

095 668 559

8 0, 3
G7

34 48 35 44

9 2, 5, 5
Mã ĐB: 5TA
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-3-7.jpg

2. XSMB ngày 3-7-2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 98586 0 2
G1

78768

1 5
G2

79258 98515

2 2, 7
G3

81937 79158 07499
76454 68559 34239

3 1, 6, 7, 9
4 6
G4

5951 3682 9175 7579

5 1, 4, 8, 8, 9
G5

0797 6761 4672
2331 2427 6602

6 1, 4, 8
7 2, 5, 9
G6

136 182 197

8 2, 2, 6
G7

64 22 92 46

9 2, 7, 7, 9
XSMB 3-7 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 3-7-2016

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89691 0 3, 5, 8, 9
G1

49228

1 4, 8, 9
G2

10496 60540

2 3, 4, 8
G3

42031 27458 90430
63367 08945 94380

3 0, 1, 1, 3, 8
4 0, 5
G4

9205 7057 7367 9433

5 7, 8, 9
G5

5261 3331 0108
8879 0319 4323

6 1, 7, 7
7 9
G6

014 518 103

8 0
G7

59 38 09 24

9 1, 6
XSMB 3-7 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 3-7-2015

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 74762 0 2, 6, 7
G1

79251

1
G2

55844 79524

2 1, 3, 4, 4, 5
G3

21523 01653 39383
22861 36833 39444

3 1,3,4,7,8,9
4 4, 4
G4

3207 3521 0150 3062

5 0, 1, 3
G5

1539 0261 4525
8638 7337 1231

6 1,1,2,2,2,2
7
G6

062 099 762

8 3
G7

24 06 02 34

9 9
XSMB 3-7 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 3-7-2014

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14696 0 1, 4, 7
G1

82465

1 1, 3, 9
G2

80525 70090

2 2, 5, 6, 8
G3

46204 81382 36330
90401 04473 42752

3 0, 1, 8
4 3, 4
G4

6699 4144 7726 9338

5 2
G5

2713 7222 0243
4631 4169 9511

6 5, 9
7 3, 6, 6
G6

176 207 328

8 2, 7
G7

76 19 90 87

9 0, 0, 6, 9
XSMB 3-7 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 3-7-2013

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 91840 0 2, 9
G1

33292

1 0, 2, 7, 7
G2

18855 44817

2 9
G3

65963 36748 42968
98788 62369 37381

3
4 0, 8
G4

5802 3217 5697 5812

5 4, 5
G5

2861 7896 1129
4790 2593 3809

6 1,3,3,6,8,9
7 4, 8
G6

186 578 274

8 1, 6, 8
G7

10 66 63 54

9 0, 2, 3, 6, 7
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 3-7-2012

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14165 0
G1

09125

1 2
G2

14039 40712

2 2, 5, 6, 6
G3

08065 97275 53864
24526 39085 22849

3 9, 9
4 0, 4, 9
G4

3875 2322 2656 4839

5 0,3,4,5,6,8
G5

1184 4050 6354
2167 4099 6955

6 4, 5, 5, 7
7 5, 5, 6, 9
G6

726 544 340

8 4, 5
G7

79 58 53 76

9 9
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 3-7-2011

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 24644 0 7, 9
G1

65344

1 2, 3, 9
G2

21119 79826

2 3, 5, 6
G3

77925 05173 21183
54571 93080 70089

3
4 4, 4, 8
G4

9457 1409 8051 9987

5 1, 7
G5

7266 2780 1213
9698 7595 2367

6 6, 7
7 0, 1, 3, 7
G6

212 207 977

8 0, 0, 3, 7, 9
G7

70 97 23 48

9 5, 7, 8
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 3-7-2010

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 20823 0 6, 9
G1

52718

1 0,1,2,4,8,8
G2

70788 59887

2 3, 5, 7, 8
G3

72927 63976 94028
92754 53518 66114

3
4 1, 4, 5
G4

5393 7186 8782 8725

5 4, 5
G5

5673 3210 0012
2955 9844 3845

6 6
7 3, 4, 6
G6

374 811 081

8 1, 2, 6, 7, 8
G7

66 06 41 09

9 3
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 3-7-2009

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 77016 0 8
G1

37880

1 5, 6, 6
G2

64731 11269

2 3, 3, 5
G3

06185 42231 52623
37349 64615 94464

3 1, 1, 1
4 1, 1, 8, 9, 9
G4

0462 9223 3470 7667

5 5
G5

2131 1841 6365
1225 9648 6141

6 1,2,4,5,7,7,9
7 0
G6

849 161 989

8 0, 5, 9
G7

16 55 08 67

9
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 3-7-2008

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61759 0 3, 9
G1

50450

1 9, 9
G2

54037 43436

2 8
G3

51703 20436 93349
99292 19138 77962

3 6,6,6,7,8,8
4 1, 3, 4, 5, 9
G4

7855 9344 6428 4041

5 0, 2, 3, 5, 9
G5

4338 5183 5853
2209 2067 3136

6 2, 6, 7
7
G6

819 419 343

8 3, 8
G7

45 52 88 66

9 2
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 3-7-2007

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95154 0 3, 8
G1

97078

1 0, 0, 7
G2

04703 37432

2 1,3,7,9,9,9
G3

32346 24779 20908
34366 76364 74250

3 2
4 6, 8
G4

4210 6023 3721 3948

5 0, 1, 4
G5

4572 5175 7610
8929 7129 5317

6 4, 6
7 2, 4, 5, 8, 9
G6

881 286 729

8 1, 6, 8
G7

74 27 51 88

9
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

13. XSMB ngày 3-7-2006

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47925 0 0, 0, 2
G1

00066

1
G2

15864 63626

2 5, 6, 7, 9
G3

08139 94445 60340
57458 50937 42574

3 1, 7, 9, 9
4 0, 5
G4

7775 0984 1231 9281

5 3, 5, 7, 8
G5

2502 8455 6100
3200 2253 2327

6 2, 4, 6, 8
7 3, 4, 5, 9
G6

779 139 457

8 1, 4
G7

73 62 29 68

9
XSMB 3-7 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 3-7 hay KQXSMB ngày 3/7 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 03-07 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 3-7 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 18/12)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...