XSKT Bạch thủ QB Cầu XSQB

Xổ số Quảng Bình XSQB 30 ngày

1. Xổ số Quảng Bình ngày 18/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 18/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 1, 5, 9
G7

773

1 0, 4, 5
G6

5583 1141 7346

2 0, 9
G5

0705

3
G4

79020 10401 38029
25515 90964 46972 60193

4 1, 6
5 3, 9
G3

68210 62414

6 4
G2

49694

7 2, 3
G1

05853

8 3
ĐB 178459 9 3, 4
KQ Niêm yết: QB-18-10.jpgXSQB 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSQB ngày 11/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 11/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 0, 3, 5
G7

254

1
G6

4703 6666 0920

2 0, 3
G5

6399

3 2, 4
G4

65500 13734 59023
57560 85862 97405 75499

4 4, 9
5 4
G3

88344 34049

6 0, 2, 6
G2

52494

7
G1

42332

8 7
ĐB 250098 9 4, 8, 9, 9
KQ Niêm yết: QB-11-10.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Quảng Bình

 

3. KQXSQB ngày 04/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 04/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 2, 9, 9
G7

665

1 3, 6, 9
G6

4809 2350 4222

2 2
G5

5342

3 1
G4

44781 34319 83648
85674 33867 68413 50256

4 2, 8
5 0, 6
G3

39709 46994

6 5, 7
G2

45316

7 1, 4
G1

87171

8 1
ĐB 369902 9 4
KQ Niêm yết: QB-4-10.jpgLô-tô XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Quảng Bình ngày 27/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 27/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 7
G7

716

1 3, 6, 7
G6

2677 2691 9824

2 2, 4
G5

4560

3 1, 4
G4

55398 77351 80931
27713 69434 64487 32743

4 3
5 1
G3

62479 48522

6 0, 0
G2

24507

7 7, 9
G1

78684

8 4, 7
ĐB 082960 9 1, 8
KQ Niêm yết: QB-27-9.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Quảng Bình ngày 20/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 20/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2
G7

866

1 2, 3, 6
G6

1181 5532 1613

2 9
G5

1973

3 2
G4

66568 76184 21388
81940 08660 04263 22146

4 0, 5, 6
5 0
G3

07429 50150

6 0, 3, 6, 8
G2

05616

7 3
G1

44845

8 1, 4, 8
ĐB 495312 9
KQ Niêm yết: QB-20-9.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Quảng Bình ngày 13/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 13/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 4, 6
G7

151

1 0, 1, 2, 4, 5
G6

8812 3288 8878

2 1
G5

1837

3 7
G4

21451 94910 24164
03315 45387 96995 29006

4
5 1, 1
G3

08621 32604

6 4
G2

78711

7 2, 8
G1

76472

8 7, 8
ĐB 345695 9 5, 5
KQ Niêm yết: QB-13-9.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Quảng Bình ngày 06/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 06/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 3, 4
G7

567

1 1,2,4,6,7,9
G6

0214 4873 1204

2 0, 1, 1
G5

7984

3 1
G4

84391 98692 14003
38093 79320 85031 30011

4
5
G3

60317 78812

6 7
G2

87321

7 3
G1

88516

8 4
ĐB 463521 9 1, 2, 3
KQ Niêm yết: QB-6-9.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Quảng Bình ngày 30/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 30/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0 1, 4
G7

404

1 5, 6, 8
G6

6055 7046 7167

2 5
G5

5601

3
G4

79157 23844 12025
73553 10091 53155 26692

4 4, 6, 6
5 1, 3, 5, 5, 7
G3

47816 07151

6 7
G2

58091

7
G1

84518

8
ĐB 447315 9 1, 1, 2
KQ Niêm yết: QB-30-8.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Quảng Bình ngày 23/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 23/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 3, 9
G7

133

1 3
G6

9755 5459 1431

2
G5

5194

3 1, 1, 3, 8, 9
G4

10009 65854 13513
41739 77772 01343 80578

4 3, 4
5 4, 4, 5, 9
G3

10938 36154

6 8
G2

06103

7 2, 8
G1

29168

8
ĐB 063444 9 4
KQ Niêm yết: QB-23-8.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Quảng Bình ngày 16/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 16/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 1
G7

724

1 1, 3
G6

4211 7680 2577

2 2, 4
G5

8860

3 6, 7
G4

91799 25557 77601
89837 67291 26459 84022

4
5 1, 3, 7, 7, 9
G3

99051 00457

6 0
G2

65473

7 3, 7
G1

05553

8 0
ĐB 246236 9 1, 9
KQ Niêm yết: QB-16-8.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Quảng Bình ngày 09/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 09/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 0, 6
G7

167

1 0
G6

6822 4960 7957

2 2, 5, 7
G5

8227

3 1, 4, 9
G4

20431 86674 55581
15210 88406 04181 34934

4
5 7
G3

07600 09965

6 0, 3, 5, 7
G2

98439

7 4
G1

44798

8 1, 1
ĐB 523863 9 8
KQ Niêm yết: QB-9-8.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Quảng Bình ngày 02/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 02/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0
G7

688

1 4
G6

1739 9050 1961

2 4
G5

2951

3 6, 9
G4

73480 68388 55243
06836 93054 03858 60964

4 3, 7
5 0, 1, 4, 8
G3

70914 10390

6 1, 4
G2

42584

7
G1

20898

8 0, 4, 8, 8
ĐB 771547 9 0, 8
KQ Niêm yết: QB-2-8.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Quảng Bình ngày 26/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 26/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 5, 6, 8
G7

553

1 0
G6

4752 9898 9606

2 7, 8
G5

6083

3
G4

32586 21646 06110
90693 16827 31782 80905

4 6
5 2, 3
G3

07186 87608

6 6
G2

32028

7
G1

16590

8 1, 2, 3, 6, 6
ĐB 945181 9 0, 3, 8
KQ Niêm yết: QB-26-7.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Quảng Bình ngày 19/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 19/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 7, 8, 8
G7

829

1 1, 1, 5, 5, 9
G6

0755 3286 7811

2 9
G5

3496

3 1, 5
G4

06215 63208 13775
70619 63671 27311 66131

4
5 5
G3

87566 09407

6 6
G2

39735

7 1, 4, 5
G1

37674

8 6
ĐB 299508 9 6
KQ Niêm yết: QB-19-7.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Quảng Bình ngày 12/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 1, 7
G7

017

1 0, 0, 3, 7
G6

2221 4931 0480

2 1, 9, 9
G5

1707

3 1, 3
G4

56010 01113 13459
25760 58029 96301 82333

4
5 4, 9
G3

61772 52985

6 0
G2

72310

7 2
G1

02996

8 0, 5
ĐB 550229 9 6
KQ Niêm yết: QB-12-7.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Quảng Bình ngày 05/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 77 0 0, 3, 4, 5
G7

452

1
G6

0070 8960 8385

2
G5

4267

3 6
G4

81549 03736 16503
37278 72789 41705 55052

4 9
5 2, 2, 9
G3

54972 29404

6 0, 7
G2

13459

7 0, 2, 7, 7, 8
G1

36277

8 5, 9
ĐB 259700 9
KQ Niêm yết: QB-5-7.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Quảng Bình ngày 28/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0
G7

351

1
G6

3088 6878 8361

2 2, 6, 9
G5

1973

3 5
G4

19196 46129 44035
63991 89150 71696 02979

4
5 0, 1
G3

09997 47894

6 1
G2

74322

7 3, 7, 8, 9
G1

46595

8 8
ĐB 011877 9 1,4,5,6,6,7
KQ Niêm yết: QB-28-6.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Quảng Bình ngày 21/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 0, 2, 4
G7

967

1 8
G6

6800 1395 1343

2 1
G5

4238

3 6, 6, 8
G4

90802 99991 45543
07647 83171 00436 01495

4 3, 3, 7, 9
5
G3

72121 57249

6 7
G2

06472

7 1, 2
G1

99604

8
ĐB 465818 9 1, 5, 5
KQ Niêm yết: QB-21-6.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Quảng Bình ngày 14/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 3, 3
G7

223

1 5, 8
G6

8256 3853 0745

2 2, 3
G5

0118

3
G4

06115 96281 11094
25822 88051 00394 54354

4 2, 5
5 1, 3, 4, 6
G3

32042 12968

6 8
G2

80703

7
G1

16203

8 1, 4
ĐB 051495 9 4, 4, 5
KQ Niêm yết: QB-14-6.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Quảng Bình ngày 07/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 1
G7

044

1 4, 7, 7, 9
G6

3367 8729 0561

2 9, 9
G5

4014

3
G4

61129 58480 94356
96101 42858 24571 24954

4 1, 4, 9
5 4, 6, 8
G3

55917 62817

6 1, 7
G2

10919

7 1, 4
G1

37174

8 0
ĐB 942549 9
KQ Niêm yết: QB-7-6.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Quảng Bình ngày 31/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 31/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 4, 6, 9
G7

012

1 2, 6, 9
G6

3540 2590 8064

2 3
G5

4006

3 0
G4

81204 55656 85071
53223 68743 48687 63816

4 0, 3
5 6
G3

36176 86319

6 4
G2

36630

7 1, 6, 8
G1

42892

8 7
ĐB 574709 9 0, 2
KQ Niêm yết: QB-31-5.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Quảng Bình ngày 24/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 24/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0
G7

935

1 9
G6

9719 5533 8982

2 1, 2
G5

1136

3 3, 4, 5, 5, 6
G4

52668 50895 28546
98872 27267 80934 39122

4 5, 6, 6
5
G3

73145 58035

6 7, 8
G2

75688

7 2
G1

60121

8 2, 8
ĐB 672394 9 4, 5
KQ Niêm yết: QB-24-5.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Quảng Bình ngày 17/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 17/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 7
G7

715

1 2, 5, 6
G6

5552 7599 7561

2 5
G5

9986

3 2
G4

42682 71825 90676
41816 92907 04064 92746

4 6
5 1, 2
G3

68072 76968

6 1, 4, 7, 8
G2

09251

7 2, 6
G1

11332

8 2, 6
ĐB 095667 9 9
KQ Niêm yết: QB-17-5.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Quảng Bình ngày 10/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 10/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 85 0 6, 8
G7

306

1 7
G6

2162 3353 5741

2 1, 5
G5

7208

3 0, 5
G4

47217 08773 53235
84021 29698 14190 20447

4 1, 7
5 3, 9
G3

50570 52390

6 2
G2

82125

7 0, 3
G1

30530

8 5
ĐB 513859 9 0, 0, 8
KQ Niêm yết: QB-10-5.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Quảng Bình ngày 03/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 03/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0
G7

940

1
G6

4941 6347 9737

2
G5

0381

3 2, 2, 3, 7, 7
G4

48046 88633 43637
71868 88261 07032 71532

4 0, 1, 6, 6, 7
5 7
G3

35261 98861

6 1, 1, 1, 8
G2

46557

7 5
G1

22375

8 1, 4
ĐB 613146 9
KQ Niêm yết: QB-3-5.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Quảng Bình ngày 26/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 26/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0 5
G7

094

1 7
G6

4585 3777 3974

2 2, 3, 7
G5

0155

3 3, 9
G4

38339 37498 72796
14205 87417 35422 31127

4 5, 6
5 2, 5
G3

71046 74323

6
G2

08733

7 4, 7
G1

80952

8 5
ĐB 353445 9 4, 6, 8, 8
KQ Niêm yết: QB-26-4.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Quảng Bình ngày 19/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0 6
G7

389

1 7
G6

9756 9258 1836

2 7
G5

1406

3 4, 6
G4

04927 47785 93278
92392 46546 24734 69185

4 6
5 6, 8
G3

86267 25517

6 2, 3, 7
G2

03562

7 6, 8
G1

85163

8 5, 5, 9
ĐB 625693 9 2, 3
KQ Niêm yết: QB-19-4.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Quảng Bình ngày 12/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 7
G7

507

1 0, 4, 6, 6
G6

4238 9986 8871

2 4
G5

5516

3 4, 5, 6, 8
G4

93616 38134 41753
95136 99346 80058 54624

4 6, 6
5 3, 8
G3

07864 23614

6 4
G2

98710

7 1, 3
G1

39646

8 6
ĐB 002073 9
KQ Niêm yết: QB-12-4.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Quảng Bình ngày 05/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 4
G7

192

1 9
G6

1143 2992 9130

2 1, 7, 9
G5

0827

3 0
G4

04552 98787 14571
11942 46421 10068 36189

4 2, 3
5 2
G3

72029 64219

6 8
G2

65074

7 1, 4, 7
G1

65077

8 7, 9
ĐB 965704 9 2, 2, 2
KQ Niêm yết: QB-5-4.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Quảng Bình ngày 29/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQB 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 1, 8
G7

950

1 2, 3
G6

2398 5887 3020

2 0, 0
G5

7437

3 2, 7
G4

80560 27913 95476
88964 92212 66956 99301

4
5 0, 6
G3

90993 65720

6 0, 4, 7
G2

32532

7 6
G1

68993

8 7
ĐB 895708 9 3, 3, 8
KQ Niêm yết: QB-29-3.jpgIn vé dò XSQB
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSQB 30 ngày liên tiếp

XSQB 30 ngày hay KQXSQB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Quảng Bình của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Quảng Bình

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 20/10)

KQXS QUẢNG BÌNH THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...