XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

Xổ số Khánh Hòa XSKH 30 ngày

1. Xổ số Khánh Hòa ngày 09/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0
G7

429

1 1, 8, 9
G6

7470 1271 1431

2 4, 7, 9
G5

1650

3 1, 4, 5
G4

30724 71761 77279
31934 75011 90419 17655

4
5 0, 5
G3

46818 84527

6 1
G2

83486

7 0, 1, 9
G1

70687

8 6, 7
ĐB 804898 9 8
KQ Niêm yết: KH-9-12.jpgXSKH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSKH ngày 05/12 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 05/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 3, 5
G7

410

1 0, 3, 5, 9, 9
G6

6741 9113 3739

2
G5

9849

3 4, 9
G4

05619 65977 91286
51467 88115 77103 45997

4 1, 4, 6, 9
5
G3

99219 35944

6 7
G2

78446

7 7
G1

30534

8 6
ĐB 659790 9 0, 7
KQ Niêm yết: KH-5-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Khánh Hòa ngày 28/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 28/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 9
G7

321

1 2
G6

9375 3532 9588

2 1, 4, 9
G5

6973

3 1, 2, 8
G4

62338 77724 58312
22241 04185 29483 22229

4 1
5 6
G3

73176 04781

6
G2

66482

7 3, 5, 6
G1

19156

8 1, 2, 3, 5, 8
ĐB 405331 9
KQ Niêm yết: KH-28-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Khánh Hòa ngày 25/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 5, 7
G7

652

1 1, 2, 2, 7
G6

6612 9762 4938

2 1, 4, 4
G5

0496

3 8
G4

46111 74221 50812
97707 84844 80854 73243

4 3, 4, 5
5 2, 4
G3

60317 19505

6 2
G2

04879

7 9
G1

98424

8
ĐB 085124 9 6
KQ Niêm yết: KH-25-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Khánh Hòa ngày 21/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 21/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 1, 7, 8
G7

374

1 1, 1
G6

2548 1892 6080

2 4, 7
G5

2911

3 2, 3
G4

38432 89327 85524
74949 19881 48981 89308

4 8, 9
5 4, 6
G3

50854 34001

6
G2

31033

7 4
G1

00807

8 0, 1, 1
ĐB 185011 9 2
KQ Niêm yết: KH-21-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Khánh Hòa ngày 18/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 4, 6, 8
G7

171

1 5, 7
G6

6308 6856 8206

2 6, 8
G5

8504

3 3, 9
G4

22686 56897 07984
11426 05178 75215 61784

4
5 6
G3

86528 60117

6 4
G2

06685

7 1, 8
G1

08339

8 4, 4, 5, 6
ĐB 454464 9 7
KQ Niêm yết: KH-18-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Khánh Hòa ngày 14/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 14/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 6, 7, 9
G7

506

1 2
G6

4728 7235 1260

2 8
G5

4473

3 4, 5
G4

88344 14234 96257
15048 18909 56647 03160

4 4, 4, 7, 8
5 6, 7
G3

37407 12556

6 0, 0
G2

81212

7 3
G1

53944

8
ĐB 249192 9 2
KQ Niêm yết: KH-14-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Khánh Hòa ngày 11/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 0
G7

351

1 0, 6
G6

0897 3144 4610

2 9
G5

1416

3 5
G4

92029 51235 49495
66784 22440 04600 54976

4 0, 4, 5
5 1
G3

74099 56445

6
G2

02898

7 2, 3, 6
G1

40873

8 4, 7
ĐB 399872 9 5, 7, 8, 9
KQ Niêm yết: KH-11-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Khánh Hòa ngày 07/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 07/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 9
G7

409

1 1, 4, 5
G6

6255 6689 6554

2 5
G5

5215

3 2
G4

08011 71814 24897
40825 40497 38792 77998

4
5 0, 4, 5
G3

85850 56060

6 0
G2

96082

7
G1

31696

8 2, 4, 9
ĐB 615884 9 2, 6, 7, 7, 8
KQ Niêm yết: KH-7-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Khánh Hòa ngày 04/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0 9
G7

782

1 6
G6

8909 8370 4151

2 4
G5

4669

3
G4

92192 06344 84150
50824 66616 03545 72175

4 2, 4, 5, 8
5 0, 1, 8
G3

01342 14448

6 5, 9
G2

45665

7 0, 3, 5, 6
G1

84173

8 2
ĐB 883476 9 2
KQ Niêm yết: KH-4-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Khánh Hòa ngày 31/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 31/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 2, 7, 8
G7

815

1 5, 8, 8
G6

1207 6045 3486

2 4
G5

1118

3
G4

20444 10402 70918
01344 26658 29684 74865

4 4, 4, 5
5 3, 8
G3

28753 73324

6 5, 5
G2

95408

7 5, 9
G1

13179

8 4, 6
ĐB 642675 9
KQ Niêm yết: KH-31-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Khánh Hòa ngày 28/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0 2
G7

437

1 8, 9
G6

9378 1461 1443

2
G5

3278

3 3, 4, 7
G4

77902 37180 10034
82782 95781 07461 61133

4 3
5 7
G3

50218 06057

6 1, 1
G2

21393

7 8, 8
G1

74380

8 0, 0, 1, 2, 6
ĐB 113919 9 3
KQ Niêm yết: KH-28-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Khánh Hòa ngày 24/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 24/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 1, 6
G7

796

1 1, 2
G6

3630 1231 0562

2
G5

7030

3 0, 0, 1
G4

04856 53801 46444
84706 78378 01787 55211

4 4, 6
5 3, 6
G3

37446 48612

6 2
G2

34889

7 7, 8
G1

58677

8 5, 7, 9
ĐB 704085 9 6
KQ Niêm yết: KH-24-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Khánh Hòa ngày 21/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0
G7

671

1 0, 9
G6

0310 4750 3334

2 2
G5

6259

3 4
G4

71762 45188 90756
35819 18074 86299 78275

4
5 0, 3, 6, 9
G3

30367 91622

6 2, 6, 7
G2

49853

7 0, 1, 4, 5
G1

16687

8 7, 8
ĐB 281266 9 9
KQ Niêm yết: KH-21-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Khánh Hòa ngày 17/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 17/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 2, 3, 3
G7

503

1 0, 3, 5
G6

4755 2713 0164

2 6
G5

9126

3 0, 6
G4

98802 99510 08736
05045 46265 48530 75003

4 5, 9
5 5, 7
G3

68657 92500

6 4, 5
G2

15849

7
G1

93388

8 8, 8
ĐB 121388 9
KQ Niêm yết: KH-17-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Khánh Hòa ngày 14/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 1, 7
G7

836

1 4, 5
G6

7226 8801 3476

2 0, 6
G5

8807

3 6
G4

97590 25520 59915
85370 55992 92694 71356

4 8
5 6
G3

65984 61365

6 3, 5
G2

90663

7 0, 6
G1

44985

8 4, 5
ĐB 848248 9 0, 2, 4
KQ Niêm yết: KH-14-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Khánh Hòa ngày 10/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 10/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 20 0 2, 5, 6
G7

749

1
G6

5227 5041 8306

2 0, 7
G5

1948

3
G4

80584 18546 47965
49402 02680 68592 12705

4 1, 6, 8, 9
5
G3

96481 38197

6 5
G2

34394

7 9
G1

80079

8 0, 1, 4, 9
ĐB 913289 9 2, 4, 7
KQ Niêm yết: KH-10-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Khánh Hòa ngày 07/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 07/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 5, 9
G7

282

1 4, 9
G6

7128 8475 3809

2 4, 5, 8, 8
G5

9862

3 5, 7
G4

21186 71905 93537
94544 82124 30625 51928

4 1, 4
5
G3

23372 79235

6 2, 6
G2

33714

7 2, 5
G1

99019

8 2, 6
ĐB 513166 9
KQ Niêm yết: KH-7-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Khánh Hòa ngày 03/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 03/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 4, 7
G7

967

1
G6

1429 1507 7195

2 0, 1, 2, 9
G5

7787

3 7
G4

33397 42592 43421
33520 51180 45504 87649

4 9
5 2, 7
G3

67937 87860

6 0, 1, 7
G2

20461

7
G1

76857

8 0, 7
ĐB 968722 9 2, 5, 7
KQ Niêm yết: KH-3-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Khánh Hòa ngày 30/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 6, 7
G7

206

1
G6

7772 7273 7834

2 2, 5
G5

5344

3 2, 4
G4

67225 61651 19062
22422 90207 19769 86780

4 4, 6, 7, 7
5 1, 8
G3

67632 57686

6 2, 9
G2

81847

7 2, 3
G1

51958

8 0, 6
ĐB 687546 9
KQ Niêm yết: KH-30-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Khánh Hòa ngày 26/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 26/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 4
G7

690

1
G6

3196 2135 8755

2 7
G5

1843

3 5, 6
G4

70066 41136 37473
59570 95849 02104 65247

4 3, 7, 9, 9
5 5
G3

79849 00465

6 5, 6
G2

52088

7 0, 3, 4
G1

95189

8 8, 9
ĐB 345927 9 0, 6
KQ Niêm yết: KH-26-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Khánh Hòa ngày 23/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 1, 3
G7

842

1 0, 5, 6
G6

4935 7068 5043

2 1, 2
G5

4503

3 2, 4, 5
G4

60046 53232 26563
83810 31322 22099 75701

4 2, 3, 6, 7
5
G3

22016 60821

6 3, 8
G2

78815

7 5
G1

84275

8
ĐB 111447 9 9
KQ Niêm yết: KH-23-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Khánh Hòa ngày 19/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 19/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 7, 9
G7

614

1 4
G6

9154 2461 0896

2 1
G5

4270

3
G4

47207 57897 18709
83644 05272 53972 14821

4 3, 4
5 4
G3

71590 10643

6 1, 7, 8
G2

38599

7 0, 2, 2
G1

62081

8 1
ĐB 595568 9 0, 6, 7, 9
KQ Niêm yết: KH-19-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Khánh Hòa ngày 16/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 2
G7

337

1 1, 1
G6

9246 9602 5138

2
G5

4766

3 6, 6, 7, 8
G4

54347 57736 04660
65189 60983 78511 97475

4 3, 6, 7
5 4, 4
G3

19511 72536

6 0, 6
G2

88354

7 5
G1

30554

8 0, 3, 9
ĐB 763043 9
KQ Niêm yết: KH-16-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Khánh Hòa ngày 12/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 12/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 2
G7

537

1 3, 6
G6

8550 9913 8016

2 3
G5

7353

3 7, 8
G4

89302 35773 62549
38860 68923 33281 73238

4 9
5 0, 3, 4
G3

40070 40760

6 0, 0, 5
G2

90171

7 0, 1, 3
G1

69765

8 1
ĐB 893896 9 6
KQ Niêm yết: KH-12-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Khánh Hòa ngày 09/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 8
G7

497

1 1, 1
G6

3511 7459 9531

2 1, 7
G5

6853

3 1, 1, 8
G4

08411 29621 97341
98393 20608 21255 13341

4 1, 1, 4
5 3, 4, 5, 9
G3

67631 64544

6
G2

04854

7
G1

48427

8
ĐB 717491 9 1, 3, 7
KQ Niêm yết: KH-9-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Khánh Hòa ngày 05/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 05/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 97 0 4, 4, 9
G7

994

1 0, 1
G6

2188 3947 7504

2 1, 5
G5

4232

3 2, 4, 6
G4

99111 97094 07736
10121 76909 49210 07150

4 1, 7
5 0, 5
G3

01034 68604

6
G2

76341

7
G1

63025

8 8
ĐB 511555 9 4, 4, 7
KQ Niêm yết: KH-5-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Khánh Hòa ngày 02/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 3, 8
G7

808

1 0, 6
G6

6710 8421 4003

2 1, 1, 8
G5

6083

3
G4

63447 25816 91256
22482 51693 00828 81959

4 7
5 6, 9, 9
G3

89159 35121

6 9
G2

14369

7
G1

87892

8 2, 2, 3
ĐB 846482 9 2, 2, 3
KQ Niêm yết: KH-2-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Khánh Hòa ngày 29/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 29/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 9
G7

612

1 2, 5, 6, 7
G6

1617 6016 8876

2
G5

7654

3 1
G4

11395 48369 39246
47141 08642 68586 87659

4 1, 1, 2, 6
5 4, 9
G3

69015 54131

6 9
G2

37897

7 6, 6
G1

91876

8 6
ĐB 647409 9 5, 7
KQ Niêm yết: KH-29-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSKH 30 ngày liên tiếp

XSKH 30 ngày hay KQXSKH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Khánh Hòa của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Khánh Hòa

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Hai, 10/12)

KQXS KHÁNH HÒA THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...