XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

Xổ số Khánh Hòa XSKH 30 ngày

1. Xổ số Khánh Hòa ngày 17/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 17/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 2, 3, 3
G7

503

1 0, 3, 5
G6

4755 2713 0164

2 6
G5

9126

3 0, 6
G4

98802 99510 08736
05045 46265 48530 75003

4 5, 9
5 5, 7
G3

68657 92500

6 4, 5
G2

15849

7
G1

93388

8 8, 8
ĐB 121388 9
KQ Niêm yết: KH-17-10.jpgXSKH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSKH ngày 14/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 1, 7
G7

836

1 4, 5
G6

7226 8801 3476

2 0, 6
G5

8807

3 6
G4

97590 25520 59915
85370 55992 92694 71356

4 8
5 6
G3

65984 61365

6 3, 5
G2

90663

7 0, 6
G1

44985

8 4, 5
ĐB 848248 9 0, 2, 4
KQ Niêm yết: KH-14-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Khánh Hòa ngày 07/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 07/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 5, 9
G7

282

1 4, 9
G6

7128 8475 3809

2 4, 5, 8, 8
G5

9862

3 5, 7
G4

21186 71905 93537
94544 82124 30625 51928

4 1, 4
5
G3

23372 79235

6 2, 6
G2

33714

7 2, 5
G1

99019

8 2, 6
ĐB 513166 9
KQ Niêm yết: KH-7-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Khánh Hòa ngày 03/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 03/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 4, 7
G7

967

1
G6

1429 1507 7195

2 0, 1, 2, 9
G5

7787

3 7
G4

33397 42592 43421
33520 51180 45504 87649

4 9
5 2, 7
G3

67937 87860

6 0, 1, 7
G2

20461

7
G1

76857

8 0, 7
ĐB 968722 9 2, 5, 7
KQ Niêm yết: KH-3-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Khánh Hòa ngày 30/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 6, 7
G7

206

1
G6

7772 7273 7834

2 2, 5
G5

5344

3 2, 4
G4

67225 61651 19062
22422 90207 19769 86780

4 4, 6, 7, 7
5 1, 8
G3

67632 57686

6 2, 9
G2

81847

7 2, 3
G1

51958

8 0, 6
ĐB 687546 9
KQ Niêm yết: KH-30-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Khánh Hòa ngày 26/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 26/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 4
G7

690

1
G6

3196 2135 8755

2 7
G5

1843

3 5, 6
G4

70066 41136 37473
59570 95849 02104 65247

4 3, 7, 9, 9
5 5
G3

79849 00465

6 5, 6
G2

52088

7 0, 3, 4
G1

95189

8 8, 9
ĐB 345927 9 0, 6
KQ Niêm yết: KH-26-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Khánh Hòa ngày 23/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 1, 3
G7

842

1 0, 5, 6
G6

4935 7068 5043

2 1, 2
G5

4503

3 2, 4, 5
G4

60046 53232 26563
83810 31322 22099 75701

4 2, 3, 6, 7
5
G3

22016 60821

6 3, 8
G2

78815

7 5
G1

84275

8
ĐB 111447 9 9
KQ Niêm yết: KH-23-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Khánh Hòa ngày 19/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 19/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 7, 9
G7

614

1 4
G6

9154 2461 0896

2 1
G5

4270

3
G4

47207 57897 18709
83644 05272 53972 14821

4 3, 4
5 4
G3

71590 10643

6 1, 7, 8
G2

38599

7 0, 2, 2
G1

62081

8 1
ĐB 595568 9 0, 6, 7, 9
KQ Niêm yết: KH-19-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Khánh Hòa ngày 16/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 2
G7

337

1 1, 1
G6

9246 9602 5138

2
G5

4766

3 6, 6, 7, 8
G4

54347 57736 04660
65189 60983 78511 97475

4 3, 6, 7
5 4, 4
G3

19511 72536

6 0, 6
G2

88354

7 5
G1

30554

8 0, 3, 9
ĐB 763043 9
KQ Niêm yết: KH-16-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Khánh Hòa ngày 12/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 12/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 2
G7

537

1 3, 6
G6

8550 9913 8016

2 3
G5

7353

3 7, 8
G4

89302 35773 62549
38860 68923 33281 73238

4 9
5 0, 3, 4
G3

40070 40760

6 0, 0, 5
G2

90171

7 0, 1, 3
G1

69765

8 1
ĐB 893896 9 6
KQ Niêm yết: KH-12-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Khánh Hòa ngày 09/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 8
G7

497

1 1, 1
G6

3511 7459 9531

2 1, 7
G5

6853

3 1, 1, 8
G4

08411 29621 97341
98393 20608 21255 13341

4 1, 1, 4
5 3, 4, 5, 9
G3

67631 64544

6
G2

04854

7
G1

48427

8
ĐB 717491 9 1, 3, 7
KQ Niêm yết: KH-9-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Khánh Hòa ngày 05/09 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 05/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 97 0 4, 4, 9
G7

994

1 0, 1
G6

2188 3947 7504

2 1, 5
G5

4232

3 2, 4, 6
G4

99111 97094 07736
10121 76909 49210 07150

4 1, 7
5 0, 5
G3

01034 68604

6
G2

76341

7
G1

63025

8 8
ĐB 511555 9 4, 4, 7
KQ Niêm yết: KH-5-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Khánh Hòa ngày 02/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 3, 8
G7

808

1 0, 6
G6

6710 8421 4003

2 1, 1, 8
G5

6083

3
G4

63447 25816 91256
22482 51693 00828 81959

4 7
5 6, 9, 9
G3

89159 35121

6 9
G2

14369

7
G1

87892

8 2, 2, 3
ĐB 846482 9 2, 2, 3
KQ Niêm yết: KH-2-9.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Khánh Hòa ngày 29/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 29/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 9
G7

612

1 2, 5, 6, 7
G6

1617 6016 8876

2
G5

7654

3 1
G4

11395 48369 39246
47141 08642 68586 87659

4 1, 1, 2, 6
5 4, 9
G3

69015 54131

6 9
G2

37897

7 6, 6
G1

91876

8 6
ĐB 647409 9 5, 7
KQ Niêm yết: KH-29-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Khánh Hòa ngày 26/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0
G7

023

1 5, 7
G6

2629 8677 1461

2 3, 7, 9
G5

7038

3 8, 9
G4

03590 86598 80582
39027 38315 40369 68217

4
5
G3

95574 82894

6 1, 9
G2

51739

7 2, 4, 4, 7
G1

18774

8 2
ĐB 500272 9 0, 2, 4, 8
KQ Niêm yết: KH-26-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Khánh Hòa ngày 22/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 22/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 5
G7

589

1 4, 7, 8, 9
G6

1088 5419 1045

2 4, 7
G5

0863

3 1
G4

16780 22191 58414
48087 14847 65268 95517

4 1, 5, 7
5
G3

62718 77841

6 3, 8
G2

34631

7
G1

05205

8 0, 7, 8, 9
ĐB 064524 9 1
KQ Niêm yết: KH-22-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Khánh Hòa ngày 19/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 2, 2
G7

898

1 5
G6

7483 4252 1933

2 8
G5

4982

3 3, 8
G4

48981 94582 34197
71502 69138 49315 68602

4
5 2
G3

91428 15283

6 5, 9
G2

32665

7 0
G1

26370

8 1,2,2,3,3,7
ĐB 940187 9 7, 8
KQ Niêm yết: KH-19-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Khánh Hòa ngày 15/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 15/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 0, 9
G7

009

1 4, 5, 5
G6

8971 3249 6215

2 7, 8
G5

6566

3 1, 9
G4

76356 91714 26543
10715 16100 57731 71171

4 1, 3, 9
5 2, 6
G3

76028 17739

6 2, 6
G2

03362

7 1, 1
G1

80127

8
ĐB 922452 9
KQ Niêm yết: KH-15-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Khánh Hòa ngày 12/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0 1, 9
G7

731

1 3, 7
G6

5271 0809 7599

2 4
G5

4355

3 1
G4

16695 85498 65124
62984 06587 45066 04373

4
5 5
G3

23313 53301

6 4, 6, 7
G2

07667

7 1, 3, 7
G1

43077

8 4, 7
ĐB 366417 9 5, 8, 9
KQ Niêm yết: KH-12-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Khánh Hòa ngày 08/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 08/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 0,3,3,4,5,6
G7

124

1 4, 5
G6

7604 4989 6205

2 4
G5

4987

3
G4

16800 36003 66050
09206 75351 68072 40451

4 4
5 0, 1, 1
G3

53781 44914

6
G2

73603

7 2
G1

03144

8 1, 7, 7, 9
ĐB 312615 9
KQ Niêm yết: KH-8-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Khánh Hòa ngày 05/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 0
G7

315

1 5
G6

9065 0720 1724

2 0, 2, 4
G5

5472

3 2, 9
G4

26022 93868 63385
09594 33732 54460 95594

4
5 9
G3

19739 89599

6 0, 5, 8, 9
G2

01500

7 2
G1

07369

8 5
ĐB 615259 9 0, 4, 4, 9
KQ Niêm yết: KH-5-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Khánh Hòa ngày 01/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 01/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

378

1 2, 3, 6
G6

6397 7855 0827

2 0, 7
G5

4352

3
G4

46075 54852 46662
22716 68789 25112 83020

4
5 2, 2, 5
G3

87672 53698

6 2
G2

46513

7 2, 2, 2, 5, 8
G1

44372

8 9
ĐB 878472 9 1, 7, 8
KQ Niêm yết: KH-1-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Khánh Hòa ngày 29/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 3
G7

123

1 2, 5
G6

0759 3583 0437

2 3, 6
G5

3115

3 3, 7
G4

20784 86299 11641
99052 56061 21403 00885

4 1
5 2, 2, 9
G3

39812 78426

6 1
G2

58933

7 7
G1

88291

8 3, 4, 5
ĐB 533377 9 1, 9
KQ Niêm yết: KH-29-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Khánh Hòa ngày 25/07 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 25/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 4
G7

637

1 3, 4, 7
G6

8762 2617 2514

2
G5

1833

3 3, 5, 7, 8
G4

35038 26713 72162
25404 46570 19560 47664

4
5
G3

69275 11895

6 0, 2, 2, 4
G2

29185

7 0, 5
G1

34235

8 5, 7
ĐB 110894 9 4, 5
KQ Niêm yết: KH-25-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Khánh Hòa ngày 22/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 3
G7

772

1 3, 6
G6

3141 1982 9258

2
G5

7634

3 2, 4
G4

93392 83051 16432
46163 04884 94070 94516

4 0, 1
5 1, 8
G3

27113 93303

6 3
G2

48288

7 0, 2
G1

44740

8 2, 4, 8
ĐB 476399 9 2, 5, 9
KQ Niêm yết: KH-22-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Khánh Hòa ngày 18/07 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 18/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 0, 4
G7

100

1 5, 6
G6

7415 5175 9180

2 6, 8, 9
G5

6564

3 0, 0, 1, 3
G4

45530 03104 46630
17356 28952 61848 92233

4 4, 8
5 2, 6
G3

93229 33416

6 4
G2

92728

7 5
G1

51026

8 0
ĐB 112044 9
KQ Niêm yết: KH-18-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Khánh Hòa ngày 15/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 2
G7

410

1 0, 0
G6

3410 5663 8776

2
G5

0549

3 8
G4

29058 11282 73065
70562 42765 86247 93438

4 1, 7, 7, 9
5 1, 8
G3

75251 73402

6 2, 2, 3, 5, 5
G2

56747

7 6
G1

84787

8 2, 7
ĐB 322141 9
KQ Niêm yết: KH-15-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Khánh Hòa ngày 11/07 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 11/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 9
G7

353

1 2
G6

8835 7443 3338

2 2
G5

6979

3 5, 8
G4

83368 95122 63261
04491 73654 54496 99670

4 3, 3
5 3, 4, 5
G3

88543 74579

6 1, 8
G2

72455

7 0, 9, 9
G1

90109

8
ĐB 786612 9 1, 1, 6
KQ Niêm yết: KH-11-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Khánh Hòa ngày 08/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 0, 2, 5, 9
G7

287

1
G6

3483 0425 3257

2 5
G5

0102

3 1
G4

47847 16031 36681
19565 35505 31743 80279

4 3, 5, 7
5 7, 9
G3

66800 47892

6 5
G2

30172

7 2, 9
G1

22009

8 1, 3, 7
ĐB 528045 9 2
KQ Niêm yết: KH-8-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSKH 30 ngày liên tiếp

XSKH 30 ngày hay KQXSKH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Khánh Hòa của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Khánh Hòa

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 20/10)

KQXS KHÁNH HÒA THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...