XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

Xổ số Khánh Hòa XSKH 30 ngày

1. Xổ số Khánh Hòa ngày 12/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0 1, 9
G7

731

1 3, 7
G6

5271 0809 7599

2 4
G5

4355

3 1
G4

16695 85498 65124
62984 06587 45066 04373

4
5 5
G3

23313 53301

6 4, 6, 7
G2

07667

7 1, 3, 7
G1

43077

8 4, 7
ĐB 366417 9 5, 8, 9
KQ Niêm yết: KH-12-8.jpgXSKH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSKH ngày 08/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 08/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 0,3,3,4,5,6
G7

124

1 4, 5
G6

7604 4989 6205

2 4
G5

4987

3
G4

16800 36003 66050
09206 75351 68072 40451

4 4
5 0, 1, 1
G3

53781 44914

6
G2

73603

7 2
G1

03144

8 1, 7, 7, 9
ĐB 312615 9
KQ Niêm yết: KH-8-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Khánh Hòa ngày 01/08 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 01/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

378

1 2, 3, 6
G6

6397 7855 0827

2 0, 7
G5

4352

3
G4

46075 54852 46662
22716 68789 25112 83020

4
5 2, 2, 5
G3

87672 53698

6 2
G2

46513

7 2, 2, 2, 5, 8
G1

44372

8 9
ĐB 878472 9 1, 7, 8
KQ Niêm yết: KH-1-8.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Khánh Hòa ngày 29/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 3
G7

123

1 2, 5
G6

0759 3583 0437

2 3, 6
G5

3115

3 3, 7
G4

20784 86299 11641
99052 56061 21403 00885

4 1
5 2, 2, 9
G3

39812 78426

6 1
G2

58933

7 7
G1

88291

8 3, 4, 5
ĐB 533377 9 1, 9
KQ Niêm yết: KH-29-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Khánh Hòa ngày 25/07 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 25/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 4
G7

637

1 3, 4, 7
G6

8762 2617 2514

2
G5

1833

3 3, 5, 7, 8
G4

35038 26713 72162
25404 46570 19560 47664

4
5
G3

69275 11895

6 0, 2, 2, 4
G2

29185

7 0, 5
G1

34235

8 5, 7
ĐB 110894 9 4, 5
KQ Niêm yết: KH-25-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Khánh Hòa ngày 22/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 3
G7

772

1 3, 6
G6

3141 1982 9258

2
G5

7634

3 2, 4
G4

93392 83051 16432
46163 04884 94070 94516

4 0, 1
5 1, 8
G3

27113 93303

6 3
G2

48288

7 0, 2
G1

44740

8 2, 4, 8
ĐB 476399 9 2, 5, 9
KQ Niêm yết: KH-22-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Khánh Hòa ngày 18/07 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 18/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 0, 4
G7

100

1 5, 6
G6

7415 5175 9180

2 6, 8, 9
G5

6564

3 0, 0, 1, 3
G4

45530 03104 46630
17356 28952 61848 92233

4 4, 8
5 2, 6
G3

93229 33416

6 4
G2

92728

7 5
G1

51026

8 0
ĐB 112044 9
KQ Niêm yết: KH-18-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Khánh Hòa ngày 15/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 2
G7

410

1 0, 0
G6

3410 5663 8776

2
G5

0549

3 8
G4

29058 11282 73065
70562 42765 86247 93438

4 1, 7, 7, 9
5 1, 8
G3

75251 73402

6 2, 2, 3, 5, 5
G2

56747

7 6
G1

84787

8 2, 7
ĐB 322141 9
KQ Niêm yết: KH-15-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Khánh Hòa ngày 11/07 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 11/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 9
G7

353

1 2
G6

8835 7443 3338

2 2
G5

6979

3 5, 8
G4

83368 95122 63261
04491 73654 54496 99670

4 3, 3
5 3, 4, 5
G3

88543 74579

6 1, 8
G2

72455

7 0, 9, 9
G1

90109

8
ĐB 786612 9 1, 1, 6
KQ Niêm yết: KH-11-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Khánh Hòa ngày 08/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 0, 2, 5, 9
G7

287

1
G6

3483 0425 3257

2 5
G5

0102

3 1
G4

47847 16031 36681
19565 35505 31743 80279

4 3, 5, 7
5 7, 9
G3

66800 47892

6 5
G2

30172

7 2, 9
G1

22009

8 1, 3, 7
ĐB 528045 9 2
KQ Niêm yết: KH-8-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Khánh Hòa ngày 04/07 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 04/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0
G7

515

1 4, 5, 6, 8
G6

0576 5476 6124

2 4, 9
G5

5983

3 0, 7
G4

76062 50130 80729
10042 23216 15937 90749

4 2, 9
5 1
G3

73375 94418

6 2
G2

82194

7 4, 5, 6, 6
G1

99274

8 3
ĐB 355814 9 4
KQ Niêm yết: KH-4-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Khánh Hòa ngày 01/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0 6, 8
G7

528

1
G6

5042 2842 5357

2 8, 8
G5

1048

3 2, 6
G4

34736 95676 97408
13148 37328 02968 90880

4 2, 2, 8, 8, 9
5 7
G3

11406 14598

6 7, 8
G2

35367

7 6
G1

26449

8 0, 9
ĐB 545732 9 8
KQ Niêm yết: KH-1-7.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Khánh Hòa ngày 27/06 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 27/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 1
G7

754

1 3, 8
G6

6665 9383 9898

2
G5

6580

3
G4

54193 95140 58218
06777 17181 17183 87013

4 0
5 4, 4
G3

38167 84790

6 5, 7
G2

69698

7 7
G1

13601

8 0, 1, 3, 3, 7
ĐB 528354 9 0, 3, 8, 8
KQ Niêm yết: KH-27-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Khánh Hòa ngày 24/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7, 7
G7

119

1 6, 9
G6

2237 4291 6550

2 1, 1, 2, 7, 8
G5

1828

3 7, 7, 8
G4

87927 24860 54007
08222 46638 18085 50237

4
5 0, 4
G3

09975 36121

6 0
G2

69116

7 5
G1

07121

8 5
ĐB 470554 9 1
KQ Niêm yết: KH-24-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Khánh Hòa ngày 20/06 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 20/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 03 0 3
G7

489

1 1, 2, 5
G6

9091 9569 9958

2 7, 9
G5

9512

3 6
G4

37349 25759 14011
64427 76566 18599 16879

4 9
5 8, 9
G3

63215 87976

6 5, 6, 9
G2

65836

7 6, 9
G1

99065

8 9
ĐB 505229 9 1, 9
KQ Niêm yết: KH-20-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Khánh Hòa ngày 17/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 0, 3
G7

703

1
G6

0953 8956 6277

2 4
G5

8140

3 4, 4, 5, 6
G4

62036 57749 29141
70924 18168 14565 32234

4 0, 1, 9
5 1, 3, 6
G3

33335 89360

6 0, 5, 8
G2

48034

7 7
G1

59088

8 8
ĐB 934400 9
KQ Niêm yết: KH-17-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Khánh Hòa ngày 13/06 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 13/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 3, 4, 7, 9
G7

304

1 3, 3, 9
G6

0903 2813 0668

2 5
G5

0407

3 3
G4

79825 61233 83213
34474 52687 77509 10689

4
5 9
G3

68519 98865

6 5, 7, 8
G2

44789

7 4
G1

72397

8 7, 9, 9
ĐB 316267 9 7
KQ Niêm yết: KH-13-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Khánh Hòa ngày 10/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0
G7

666

1
G6

5749 3943 6891

2 1, 6, 7
G5

0264

3 5, 6, 7
G4

26248 98789 38084
16036 65898 28826 71449

4 3, 8, 9, 9
5
G3

06037 94183

6 4, 6
G2

08383

7
G1

69227

8 3, 3, 4, 9
ĐB 773421 9 1, 8
KQ Niêm yết: KH-10-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Khánh Hòa ngày 06/06 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 06/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 8
G7

708

1 1, 1, 3, 5
G6

6948 7222 7532

2 0,2,3,3,4,9
G5

4629

3 1, 2, 7
G4

03737 46113 61324
52195 79515 96723 05911

4 8
5
G3

49920 79931

6 7
G2

69623

7
G1

88711

8
ĐB 874191 9 1, 5
KQ Niêm yết: KH-6-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Khánh Hòa ngày 03/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 6, 7
G7

207

1 5, 9
G6

3539 8885 5122

2 2, 6
G5

7693

3 5, 5, 9
G4

92199 39866 37819
37135 83906 06548 15655

4 8
5 5
G3

83364 85382

6 4, 6
G2

51735

7
G1

41885

8 2, 5, 5
ĐB 982615 9 3, 9
KQ Niêm yết: KH-3-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Khánh Hòa ngày 30/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 30/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0 0, 4, 5
G7

397

1 0, 1, 8
G6

3395 5604 2700

2 5
G5

6611

3
G4

14677 86361 21118
65525 92884 19305 09110

4
5
G3

36095 95877

6 0, 1, 7
G2

76082

7 7, 7
G1

80767

8 2, 4
ĐB 569760 9 5, 5, 7, 8
KQ Niêm yết: KH-30-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Khánh Hòa ngày 27/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 1, 8
G7

189

1 8
G6

0508 0168 4301

2 2, 4, 9
G5

0918

3
G4

31922 36246 71574
74324 08270 36661 14529

4 1, 6
5 9
G3

35486 73641

6 1, 8
G2

94390

7 0, 4
G1

56187

8 4, 6, 7, 9
ĐB 858159 9 0
KQ Niêm yết: KH-27-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Khánh Hòa ngày 23/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 23/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 9
G7

775

1 4, 9
G6

3033 2020 8559

2 0, 1, 1, 6, 7
G5

9027

3 3, 7
G4

16775 78774 64621
73057 41837 45921 08009

4
5 7, 9
G3

58526 19019

6 2
G2

99714

7 4, 5, 5
G1

47985

8 5, 5
ĐB 840585 9
KQ Niêm yết: KH-23-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Khánh Hòa ngày 20/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 39 0 3
G7

021

1 3
G6

7346 9877 0652

2 1, 9
G5

2736

3 6, 7, 9, 9
G4

60037 37243 38213
32260 88829 06394 66249

4 2, 3, 6, 9
5 2
G3

02742 87572

6 0, 7
G2

09139

7 2, 7
G1

08303

8
ĐB 093967 9 4
KQ Niêm yết: KH-20-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Khánh Hòa ngày 16/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 16/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 4, 4, 8
G7

704

1 2
G6

3877 2908 0367

2 0, 1
G5

6404

3 1, 9
G4

16868 96070 07248
68943 70246 01621 57794

4 3, 6, 8
5
G3

58531 12039

6 7, 8
G2

35120

7 0, 5, 7
G1

95996

8
ĐB 001475 9 4, 6
KQ Niêm yết: KH-16-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Khánh Hòa ngày 13/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 21 0 0, 2, 5
G7

715

1 4, 5, 8
G6

2918 0188 2267

2 0, 1, 7
G5

5649

3
G4

20305 44814 99941
06220 29202 04776 02877

4 0, 1, 9, 9
5
G3

04049 06800

6 7
G2

50627

7 6, 7, 8
G1

87240

8 8
ĐB 912878 9
KQ Niêm yết: KH-13-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Khánh Hòa ngày 09/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 09/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 4
G7

059

1 8
G6

0640 5580 6429

2 9
G5

2990

3 0, 2, 3
G4

96533 47018 87532
46852 62347 44991 01904

4 0, 1, 2, 6, 7
5 2, 9
G3

26841 97594

6
G2

90587

7
G1

30146

8 0, 7
ĐB 833942 9 0, 1, 4
KQ Niêm yết: KH-9-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Khánh Hòa ngày 06/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 5, 6
G7

614

1 2, 4, 8
G6

6147 4705 3628

2 8, 8
G5

0999

3 6
G4

49218 21848 31149
48147 27336 38180 81728

4 7, 7, 7, 8, 9
5 3, 5
G3

55006 68712

6
G2

46279

7 9
G1

69247

8 0
ĐB 179255 9 9
KQ Niêm yết: KH-6-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Khánh Hòa ngày 02/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 02/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 4, 8, 8
G7

141

1 2, 8
G6

4423 8837 9640

2 3
G5

2808

3 2, 6, 7
G4

10580 23408 15762
71936 37112 28904 30118

4 0, 1
5 6
G3

41376 16869

6 2, 9
G2

59597

7 2, 6
G1

59632

8 0
ĐB 933772 9 7
KQ Niêm yết: KH-2-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSKH 30 ngày liên tiếp

XSKH 30 ngày hay KQXSKH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Khánh Hòa của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Khánh Hòa

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Hai, 13/08)

KQXS KHÁNH HÒA THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...