XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 11/1

1. Xổ số Miền Bắc ngày 11-1-2018

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88149 0 3, 6, 7, 8
G1

20508

1 1, 4, 6
G2

61872 45785

2 0, 0, 6
G3

71055 20120 24052
34290 85185 24538

3 8, 9
4 7, 9
G4

0120 1273 4303 6274

5 2, 5
G5

7176 9839 5585
9311 3314 1977

6
7 2, 3, 4, 6, 7
G6

306 647 616

8 5, 5, 5, 6
G7

26 07 93 86

9 0, 3
Mã ĐB: 13KM
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-11-1.jpg

2. XSMB ngày 11-1-2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07790 0 1, 1, 3, 6, 8
G1

38501

1
G2

32876 09066

2 9
G3

18601 65439 44466
42978 13129 74589

3 1, 6, 9
4 8
G4

2498 2503 8499 0858

5 8
G5

1473 9195 9569
6836 7982 1708

6 0, 6, 6, 9
7 3, 6, 8
G6

887 788 831

8 2, 7, 8, 9
G7

48 06 60 91

9 0, 1, 5, 8, 9
XSMB 11-1 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 11-1-2016

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 12617 0 4
G1

99247

1 4, 4, 7, 8
G2

70539 91944

2 0, 4, 4, 6
G3

48846 33732 99476
62633 57036 52084

3 2, 3, 3, 6, 9
4 4, 6, 7
G4

2798 0233 8187 1620

5
G5

4190 2769 1326
0414 2068 0924

6 8, 9
7 2, 6, 7
G6

291 318 804

8 4, 7
G7

72 77 24 14

9 0, 1, 8
XSMB 11-1 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 11-1-2015

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 89443 0 3, 4, 7
G1

67458

1 0, 8
G2

98292 71818

2 0,1,5,5,8,8
G3

18372 62804 62977
40086 51825 61239

3 9
4 3
G4

6728 7510 0220 4490

5 4, 4, 8
G5

4007 3125 7321
3454 2185 4261

6 0, 1
7 2, 7
G6

560 603 354

8 5, 6, 6
G7

92 93 86 28

9 0, 2, 2, 3
XSMB 11-1 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 11-1-2014

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14523 0
G1

91168

1 6
G2

58144 24048

2 3,3,4,5,7,7
G3

21616 66425 18927
31490 04455 28850

3 7, 8, 9
4 2,3,4,4,5,5,6,8,9
G4

5945 9244 1343 0845

5 0, 5
G5

6649 3746 2823
3338 8139 4342

6 8, 9
7 5
G6

369 690 894

8
G7

75 24 37 27

9 0, 0, 4
XSMB 11-1 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 11-1-2013

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 94789 0 0, 1, 2
G1

98513

1 3, 4, 8
G2

93369 86861

2 8
G3

15800 61802 83168
62718 27492 38541

3 0, 9
4 1, 3, 4, 5, 8
G4

2487 8328 8443 5579

5
G5

9444 4130 0778
2648 0899 4382

6 1, 1, 8, 9
7 3, 8, 9
G6

961 373 101

8 2, 7, 9
G7

39 14 91 45

9 1, 2, 9
XSMB 11-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 11-1-2012

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32980 0 2, 4, 4
G1

06719

1 6, 9, 9
G2

70604 45368

2 0, 2, 2, 3
G3

28139 09965 13922
68304 38139 48967

3 7, 9, 9
4 0, 3
G4

5423 7202 1686 6776

5 0
G5

2420 7394 5337
4016 4588 3919

6 0, 5, 7, 8
7 3, 6, 6
G6

776 550 922

8 0, 6, 8
G7

73 43 40 60

9 4
XSMB 11-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 11-1-2011

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34785 0 3, 6, 7
G1

71481

1 0, 6, 7, 8
G2

33927 74033

2 7, 8, 8
G3

98759 00417 65303
27428 37984 38718

3 1, 3
4 0, 1, 2, 9
G4

8042 6990 7041 6164

5 2, 9
G5

0116 8549 6968
4440 4780 5628

6 2, 4, 8
7
G6

506 592 407

8 0, 1, 4, 5
G7

52 31 62 10

9 0, 2
XSMB 11-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 11-1-2010

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 65443 0 3, 4, 6, 6
G1

83114

1 3, 3, 4, 8
G2

96518 93086

2 3
G3

66770 07506 48413
26638 06957 95252

3 4, 8
4 3, 3
G4

1834 3673 6293 5913

5 2, 2, 2, 7, 7
G5

5280 1823 3775
5606 0098 3743

6 2
7 0, 3, 5
G6

604 552 157

8 0, 3, 6
G7

52 62 03 83

9 3, 8
XSMB 11-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 11-1-2009

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 61082 0 1,1,6,6,9,9
G1

91997

1 5, 8
G2

29844 59627

2 2, 3, 7, 9
G3

77463 76598 66709
24557 36753 93106

3 9, 9
4 4, 8, 9
G4

5809 6418 6162 4801

5 3, 7
G5

2901 4415 0629
6080 2849 7884

6 2, 3
7 6
G6

748 839 523

8 0, 2, 4
G7

22 39 06 76

9 7, 8
XSMB 11-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 11-1-2008

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 41827 0 0
G1

51940

1 2, 2, 9
G2

19356 01059

2 4, 7
G3

10712 14390 93375
65857 68840 77663

3
4 0, 0, 0, 4, 4
G4

5344 9944 5071 2300

5 1,2,6,7,8,9
G5

4412 3540 6684
9187 7977 8298

6 3
7 1, 5, 7
G6

324 419 981

8 1, 4, 7
G7

58 95 52 51

9 0, 5, 8
XSMB 11-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 11-1-2007

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18955 0 4, 6, 9
G1

48230

1 3, 9
G2

18721 68172

2 1
G3

26755 57497 34795
00806 26357 73040

3 0, 2, 9
4 0, 5, 5, 8, 8
G4

3771 7209 4467 5848

5 5, 5, 7
G5

0177 0045 0513
8219 9648 2232

6 2, 7
7 1, 2, 7
G6

904 594 289

8 9
G7

39 96 62 45

9 4, 5, 6, 7
XSMB 11-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 11-1 hay KQXSMB ngày 11/1 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 11-01 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 11-1 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Hai, 20/08)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...