XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 15/4

1. Xổ số Miền Bắc ngày 15-4-2018

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 25452 0 2
G1

93274

1 0, 3
G2

01197 74113

2 9
G3

71884 01983 01788
20531 13610 85984

3 1, 2
4 7, 8
G4

7102 1848 0852 0291

5 1,2,2,6,7,8
G5

3277 8951 7847
8029 6257 6856

6 5
7 4, 7
G6

485 132 558

8 3,4,4,5,8,8,9
G7

88 89 65 96

9 1, 6, 7
Mã ĐB: 2QZ 7QZ 12QZ
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-15-4.jpg

2. XSMB ngày 15-4-2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88945 0 0, 2, 6, 8, 8
G1

18100

1
G2

19633 03626

2 0, 2, 6
G3

93208 24356 99422
01060 22287 71669

3 3, 4, 6, 9
4 4, 4, 5
G4

5274 9739 9789 3334

5 6
G5

7867 9181 0784
8106 1744 4178

6 0, 2, 7, 9
7 4, 8, 8
G6

478 308 244

8 1, 4, 7, 9
G7

02 36 20 62

9
XSMB 15-4 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 15-4-2016

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 50653 0 9, 9
G1

95334

1 0, 2
G2

09947 89653

2 0, 8
G3

82883 48984 20746
13412 38573 37309

3 4, 5, 7
4 5, 6, 7
G4

4352 5864 8573 6720

5 0,2,3,3,5,6,8
G5

6058 8809 7010
6850 7345 3255

6 0, 4, 5
7 3, 3
G6

260 165 335

8 3, 4, 4
G7

37 84 28 56

9
XSMB 15-4 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 15-4-2015

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 85815 0 4, 5
G1

88359

1 5
G2

46633 40404

2 1, 3, 4, 6
G3

59881 96033 81742
94345 74537 29764

3 3, 3, 7, 8
4 1, 2, 3, 5
G4

8186 5526 1223 7573

5 5, 9
G5

1841 0955 1465
1981 5485 7786

6 0, 4, 5, 6
7 3
G6

966 321 805

8 1, 1, 5, 6, 6
G7

24 43 38 60

9
XSMB 15-4 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 15-4-2014

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 86743 0
G1

88745

1 1, 9
G2

84511 45739

2 0, 1, 1, 4, 8
G3

31874 60188 10840
90241 17621 29219

3 0, 6, 9
4 0,1,3,5,5,6
G4

2270 9528 7485 0054

5 3, 4
G5

5264 6221 3669
0365 4245 7624

6 4, 5, 9
7 0, 2, 4
G6

630 572 553

8 5, 5, 8
G7

85 46 20 36

9
XSMB 15-4 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 15-4-2013

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 53517 0 1, 6, 7
G1

25226

1 2, 3, 6, 7
G2

15193 43840

2 6, 7, 9
G3

14781 42787 14301
67946 69454 45612

3 1, 3, 8
4 0, 6
G4

4138 3216 5633 8907

5 4, 5
G5

1074 6227 4581
2755 7274 4571

6 9
7 1, 4, 4
G6

986 869 531

8 1, 1, 6, 7
G7

06 13 95 29

9 3, 5
XSMB 15-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 15-4-2012

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 54473 0 2, 3, 4
G1

28349

1 1, 6, 8
G2

59602 91176

2
G3

90961 54836 49361
44349 01452 01595

3 2, 4, 6, 6
4 9, 9
G4

8316 3296 8662 7654

5 1, 2, 3, 4, 7
G5

4853 8593 8811
9418 1364 7703

6 1, 1, 2, 4
7 3, 6, 6
G6

857 232 836

8
G7

51 76 34 04

9 3, 5, 6
XSMB 15-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 15-4-2011

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 29442 0 8
G1

53291

1 0, 7, 9
G2

43979 28210

2 0, 3, 5
G3

55763 01390 86961
81420 92480 08749

3 0, 2
4 1, 1, 2, 5, 9
G4

5298 2723 2366 4286

5 2, 6
G5

8430 6152 2417
4508 1041 4819

6 1, 3, 6
7 9, 9
G6

045 325 756

8 0, 6, 8
G7

32 41 88 79

9 0, 1, 8
XSMB 15-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 15-4-2010

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 60656 0 0,0,1,2,5,6,9
G1

12925

1 0,2,2,6,6,6
G2

72998 58016

2 0, 2, 5, 7
G3

03275 21574 60416
31106 38309 72037

3 7
4 2
G4

8610 4205 4120 6912

5 0, 6, 6, 9
G5

2300 7502 1059
9756 9850 9222

6
7 4, 5
G6

689 612 601

8 9
G7

27 42 16 00

9 8
XSMB 15-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 15-4-2009

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 05358 0 0, 6, 7
G1

35607

1 0
G2

28822 21500

2 2, 3, 3, 5, 5
G3

29956 59060 38248
18542 11923 66589

3 7
4 2, 5, 8
G4

4681 7097 9625 8260

5 3, 6, 8
G5

9196 4474 9867
8253 4364 6384

6 0, 0, 4, 7
7 4
G6

723 906 210

8 1, 4, 5, 9
G7

25 37 45 85

9 6, 7
XSMB 15-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 15-4-2008

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 87616 0 7
G1

30136

1 5, 6, 9
G2

36062 66995

2 2, 5
G3

50478 00719 11935
07690 57415 81198

3 5, 6, 6
4 1, 3
G4

5707 2353 5136 0625

5 0, 2, 3, 9
G5

9650 1293 1678
7543 0941 5887

6 1, 2
7 8, 8
G6

387 059 622

8 7, 7, 9
G7

95 52 61 89

9 0, 3, 5, 5, 8
XSMB 15-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 15-4-2007

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 32336 0 1, 5, 6, 8, 8
G1

32605

1 0, 5
G2

30363 65559

2 1, 4, 6, 8
G3

97924 21574 24962
77476 23915 64008

3 2, 6
4 1, 6
G4

9932 1841 8408 6554

5 4, 8, 9, 9
G5

7678 5610 4759
6646 3628 3291

6 2, 3
7 3, 4, 6, 8
G6

901 121 891

8
G7

26 73 58 06

9 1, 1
XSMB 15-4 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 15-4 hay KQXSMB ngày 15/4 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 15-04 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 15-4 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 19/07)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...