XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 21/1

1. Xổ số Miền Bắc ngày 21-1-2018

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 87139 0 1, 2, 8
G1

63885

1 1, 5
G2

58043 68562

2 2, 5
G3

08290 48249 90725
61815 73354 79862

3 6, 9
4 3, 3, 8, 9
G4

5708 2001 7276 7111

5 2, 4, 4
G5

4202 5585 4054
6736 7770 7922

6 2, 2
7 0, 1, 6
G6

896 943 594

8 0, 5, 5
G7

52 80 48 71

9 0, 4, 6
Mã ĐB: 10LZ 11LZ 15LZ
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-21-1.jpg

2. XSMB ngày 21-1-2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 64105 0 0, 1, 5
G1

31919

1 6, 9
G2

32653 25801

2 0, 2, 3, 7
G3

46853 07320 70927
54689 88143 42823

3 5, 5
4 0, 3, 6
G4

6670 6681 0778 8967

5 1, 3, 3, 8
G5

8122 2200 3835
6251 0090 0216

6 7
7 0, 2, 8
G6

380 072 658

8 0, 1, 4, 9
G7

46 40 35 84

9 0
XSMB 21-1 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 21-1-2016

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 38001 0 1
G1

19254

1 0, 1, 4
G2

61928 11755

2 0, 7, 8, 9
G3

33882 50531 37152
31878 70486 51570

3 1, 1, 4, 4
4
G4

1962 8234 0552 5614

5 1,2,2,4,5,9
G5

8859 4131 5510
3827 8751 2011

6 2, 2
7 0, 8
G6

220 685 334

8 2, 5, 6, 6
G7

94 86 29 62

9 4
XSMB 21-1 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 21-1-2015

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 54831 0 0,0,1,4,8,9
G1

15132

1 1, 4
G2

41347 13743

2
G3

54672 72914 30531
90411 54476 58291

3 1, 1, 2, 4, 7
4 0, 0, 3, 7
G4

0709 8308 4178 0704

5
G5

0185 7840 0001
9775 1064 1788

6 4
7 2, 5, 6, 8
G6

797 181 800

8 1, 5, 8
G7

37 34 00 40

9 1, 7
XSMB 21-1 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 21-1-2014

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 18772 0 6, 8
G1

34747

1 1, 2, 2, 3, 8
G2

23481 00051

2
G3

30013 26908 79591
20289 24606 70541

3 8, 9
4 1, 7, 7, 9
G4

3051 4711 7399 0147

5 1, 1
G5

0471 9878 8318
8512 2380 6686

6
7 1, 2, 8, 9
G6

949 791 279

8 0, 1, 6, 8, 9
G7

12 38 88 39

9 1, 1, 9
XSMB 21-1 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 21-1-2013

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 36311 0
G1

68842

1 1, 1, 5, 8
G2

22357 77115

2 2, 3
G3

62083 21531 54851
93787 73530 42356

3 0, 1, 2, 3
4 2, 2
G4

0088 8659 0352 9442

5 1,2,4,5,6,7,9
G5

2264 8973 9772
9732 6923 7295

6 2, 4
7 2, 3
G6

218 754 762

8 3, 7, 8
G7

33 22 55 11

9 5
XSMB 21-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 21-1-2012

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 25750 0 4, 7
G1

20753

1 0, 6, 7, 8
G2

53096 99387

2 4
G3

64131 09377 96437
94980 18667 82164

3 1, 7
4 3, 4, 5, 7
G4

4917 4852 0874 6485

5 0, 0, 2, 3
G5

8444 8650 1047
7104 9466 1624

6 4, 6, 7
7 4, 7, 7
G6

616 445 207

8 0, 5, 7
G7

43 77 10 18

9 6
XSMB 21-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 21-1-2011

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 59090 0 2
G1

04613

1 1, 3, 5, 6
G2

01344 07929

2 2,3,5,7,9,9
G3

48316 78435 29429
10853 47136 54955

3 1, 5, 6
4 0, 4, 6
G4

6511 6950 5223 8502

5 0, 3, 5, 8
G5

3425 9531 6080
7346 0060 9470

6 0
7 0
G6

227 658 494

8 0, 9
G7

22 15 89 40

9 0, 4
XSMB 21-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 21-1-2010

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 95748 0 1, 1, 4, 6
G1

15132

1 4, 6, 8
G2

32177 18197

2
G3

05853 71901 32242
67683 75618 54961

3 2, 2
4 2,5,7,8,8,8
G4

2645 4556 1847 6132

5 0, 3, 6, 7
G5

5248 6965 9850
6257 0394 0216

6 1, 5
7 7
G6

485 914 048

8 3, 5
G7

06 01 98 04

9 4, 7, 8
XSMB 21-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 21-1-2009

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 36184 0 0, 1, 6
G1

69416

1 3, 4, 4, 6
G2

17295 46531

2 1
G3

32214 14090 23644
75380 17661 57636

3 1, 5, 6
4 4
G4

5900 0150 4306 7621

5 0, 1, 6
G5

1576 2214 4962
3685 5001 8890

6 1, 2, 2
7 6, 7
G6

751 577 135

8 0, 3, 4, 5
G7

62 83 13 56

9 0, 0, 5
XSMB 21-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 21-1-2008

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 69922 0 1, 3, 8
G1

02897

1 1, 7
G2

53744 26443

2 2, 8, 8
G3

11563 16403 68370
61498 35728 36628

3 0, 4, 8
4 1, 2, 3, 3, 4
G4

6741 3342 1243 0581

5 4, 7
G5

1563 7417 8186
4108 7785 3954

6 3, 3, 5
7 0
G6

157 911 034

8 1, 5, 6
G7

65 01 38 30

9 7, 8
XSMB 21-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 21-1-2007

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 14478 0 0, 4, 6
G1

38706

1 3, 6, 9
G2

98759 17329

2 0, 3, 4, 9
G3

31144 15553 18361
07753 07916 21888

3 3, 8
4 4
G4

9758 3896 4513 2357

5 3,3,6,7,8,9
G5

7470 6524 2204
9119 2798 8756

6 1
7 0, 8
G6

387 838 600

8 7, 8
G7

96 33 23 20

9 6, 6, 8
XSMB 21-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 21-1 hay KQXSMB ngày 21/1 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 21-01 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 21-1 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 19/08)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...