XSKT Bạch thủ T.kê CẦU
Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 31,616,504,400 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 23/04 (Thứ Ba)

Kết quả20 21 22 31 43 45
Số JP230
Thống kê người trúng giải ngày 23/04
Kỳ mở thưởng: #00269
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,616,504,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,179,611,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus383500,000
G.3ball plusball plusball plus8,29150,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 20/04 (Thứ Bảy)

Kết quả08 10 12 24 40 44
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
Kỳ mở thưởng: #00268
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1119,957,842,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,699,731,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,193500,000
G.3ball plusball plusball plus22,31450,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 18/04 (Thứ Năm)

Kết quả07 08 15 24 26 48
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 18/04
Kỳ mở thưởng: #00267
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0117,272,637,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,401,375,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,079500,000
G.3ball plusball plusball plus22,60450,000

4. XSPOWER ngày 16/04 (Thứ Ba)

Kết quả16 29 32 33 52 53
Số JP205

5. XS Mega power 6/55 ngày 13/04 (Thứ Bảy)

Kết quả09 13 20 21 36 43
Số JP232
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
Kỳ mở thưởng: #00265
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0110,883,292,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,691,448,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus937500,000
G.3ball plusball plusball plus19,10350,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 11/04 (Thứ Năm)

Kết quả01 08 31 32 37 55
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 11/04
Kỳ mở thưởng: #00263
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0107,805,747,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,349,498,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus875500,000
G.3ball plusball plusball plus18,13650,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 09/04 (Thứ Ba)

Kết quả10 14 19 36 48 49
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 09/04
Kỳ mở thưởng: #00262
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0104,660,257,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,705,261,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,024500,000
G.3ball plusball plusball plus21,53950,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 06/04 (Thứ Bảy)

Kết quả01 20 30 41 46 50
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
Kỳ mở thưởng: #00261
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0101,454,269,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,349,040,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus702500,000
G.3ball plusball plusball plus15,48450,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 04/04 (Thứ Năm)

Kết quả16 26 29 38 47 51
Số JP213
Thống kê người trúng giải ngày 04/04
Kỳ mở thưởng: #00261
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,312,907,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,597,381,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus908500,000
G.3ball plusball plusball plus17,03150,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 02/04 (Thứ Ba)

Kết quả01 04 09 20 22 26
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 02/04
Kỳ mở thưởng: #00260
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus095,702,711,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,307,359,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,023500,000
G.3ball plusball plusball plus20,46150,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 30/03 (Thứ Bảy)

Kết quả03 15 18 35 50 54
Số JP232
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
Kỳ mở thưởng: #00259
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus092,936,478,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,564,575,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus773500,000
G.3ball plusball plusball plus17,82850,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 28/03 (Thứ Năm)

Kết quả03 23 37 43 44 49
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
Kỳ mở thưởng: #00258
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus090,282,744,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,269,715,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus868500,000
G.3ball plusball plusball plus17,59550,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 26/03 (Thứ Ba)

Kết quả15 19 28 40 44 48
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
Kỳ mở thưởng: #00257
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus087,855,300,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,377,501,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus970500,000
G.3ball plusball plusball plus18,58350,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 23/03 (Thứ Bảy)

Kết quả03 09 30 41 46 52
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
Kỳ mở thưởng: #00256
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus085,400,833,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,104,783,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus696500,000
G.3ball plusball plusball plus16,39750,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 21/03 (Thứ Năm)

Kết quả07 18 32 42 46 53
Số JP228
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
Kỳ mở thưởng: #00255
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,774,946,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,813,018,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus772500,000
G.3ball plusball plusball plus16,07750,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 19/03 (Thứ Ba)

Kết quả08 28 32 35 40 45
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
Kỳ mở thưởng: #00254
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus080,316,793,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,539,889,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus846500,000
G.3ball plusball plusball plus17,29750,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 16/03 (Thứ Bảy)

Kết quả10 18 22 24 35 40
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
Kỳ mở thưởng: #00253
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,924,209,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,274,047,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus637500,000
G.3ball plusball plusball plus14,89950,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 14/03 (Thứ Năm)

Kết quả18 21 25 35 44 53
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
Kỳ mở thưởng: #00251
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,457,784,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,267,720,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus699500,000
G.3ball plusball plusball plus14,22150,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 12/03 (Thứ Ba)

Kết quả09 16 26 34 44 49
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
Kỳ mở thưởng: #00250
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,048,303,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,293,307,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus704500,000
G.3ball plusball plusball plus15,78950,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 09/03 (Thứ Bảy)

Kết quả18 24 31 34 35 44
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
Kỳ mở thưởng: #00249
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,408,534,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,917,427,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus690500,000
G.3ball plusball plusball plus14,34550,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 07/03 (Thứ Năm)

Kết quả02 14 20 33 41 47
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
Kỳ mở thưởng: #00249
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,424,485,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,696,977,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus533500,000
G.3ball plusball plusball plus12,62150,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 05/03 (Thứ Ba)

Kết quả01 15 23 51 53 55
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
Kỳ mở thưởng: #00248
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,291,315,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,459,958,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus759500,000
G.3ball plusball plusball plus15,16450,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 02/03 (Thứ Bảy)

Kết quả01 02 03 20 46 48
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
Kỳ mở thưởng: #00247
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,196,433,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,227,194,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus693500,000
G.3ball plusball plusball plus13,52850,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 28/02 (Thứ Năm)

Kết quả04 15 19 34 40 42
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 28/02
Kỳ mở thưởng: #00246
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,151,686,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,659,927,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus12,38850,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 26/02 (Thứ Ba)

Kết quả08 09 16 34 42 43
Số JP245
Thống kê người trúng giải ngày 26/02
Kỳ mở thưởng: #00245
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,260,695,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,449,817,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus746500,000
G.3ball plusball plusball plus15,07350,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 23/02 (Thứ Bảy)

Kết quả16 19 30 39 43 52
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
Kỳ mở thưởng: #00244
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,168,007,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,217,296,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus554500,000
G.3ball plusball plusball plus13,12250,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 21/02 (Thứ Năm)

Kết quả03 10 11 15 29 34
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 21/02
Kỳ mở thưởng: #00243
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,212,337,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue16,360,507,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus685500,000
G.3ball plusball plusball plus14,10250,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 19/02 (Thứ Ba)

Kết quả12 18 22 29 32 52
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 19/02
Kỳ mở thưởng: #00242
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,466,250,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,166,497,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus834500,000
G.3ball plusball plusball plus15,11250,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 16/02 (Thứ Bảy)

Kết quả05 08 14 28 37 40
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
Kỳ mở thưởng: #00241
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,474,074,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,945,144,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus588500,000
G.3ball plusball plusball plus12,63650,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 14/02 (Thứ Năm)

Kết quả08 15 26 41 43 53
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 14/02
Kỳ mở thưởng: #00240
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,622,710,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,739,437,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus623500,000
G.3ball plusball plusball plus13,51450,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 23/04)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Đang tải dữ liệu...