XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 36,663,441,600 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 16/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00529
Kết quả13 15 28 29 32 44
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,663,441,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,900,662,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus505500,000
G.3ball plusball plusball plus11,04350,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 14/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00528
Kết quả01 04 42 44 46 50
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,114,389,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,728,545,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus328500,000
G.3ball plusball plusball plus8,16450,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 12/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00527
Kết quả19 23 29 34 44 53
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,350,143,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,532,518,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus552500,000
G.3ball plusball plusball plus11,51050,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 09/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00526
Kết quả10 19 24 29 46 48
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,590,120,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,336,959,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus390500,000
G.3ball plusball plusball plus9,00450,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 07/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00525
Kết quả07 11 22 38 48 51
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus134,330,228,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,160,279,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus477500,000
G.3ball plusball plusball plus9,39450,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 05/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00524
Kết quả05 07 09 22 42 54
Số JP247
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,887,708,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,911,224,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus566500,000
G.3ball plusball plusball plus11,57950,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 02/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00523
Kết quả07 19 23 26 35 45
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,214,532,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,725,315,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus507500,000
G.3ball plusball plusball plus10,45850,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 31/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00522
Kết quả02 15 25 27 37 51
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus181,778,372,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,590,367,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus931500,000
G.3ball plusball plusball plus16,96350,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 29/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00521
Kết quả04 08 11 15 17 41
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,249,782,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,309,413,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus865500,000
G.3ball plusball plusball plus18,76650,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 26/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00520
Kết quả01 24 33 41 43 51
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus076,465,061,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,570,655,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus596500,000
G.3ball plusball plusball plus14,05250,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 24/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00519
Kết quả11 19 34 41 44 48
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,684,926,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,261,751,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus640500,000
G.3ball plusball plusball plus14,09550,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 22/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00518
Kết quả10 11 16 29 35 38
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus071,329,160,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,265,037,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus902500,000
G.3ball plusball plusball plus17,65750,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 19/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00517
Kết quả14 20 32 34 37 49
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,054,094,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,012,252,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus665500,000
G.3ball plusball plusball plus13,11350,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 17/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00516
Kết quả15 25 27 35 40 48
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,665,164,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,746,815,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus618500,000
G.3ball plusball plusball plus13,94350,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 15/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00515
Kết quả10 11 13 35 38 49
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,462,833,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,502,112,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus599500,000
G.3ball plusball plusball plus14,81750,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 12/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00514
Kết quả03 14 32 36 41 46
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,117,400,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,241,508,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus503500,000
G.3ball plusball plusball plus12,09450,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 10/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00513
Kết quả03 31 34 36 44 54
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,943,824,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,613,626,825
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus618500,000
G.3ball plusball plusball plus12,17050,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 08/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00512
Kết quả02 17 32 33 38 45
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus057,898,541,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5691,674,190
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus640500,000
G.3ball plusball plusball plus13,74650,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 05/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00511
Kết quả10 28 29 30 37 38
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,474,428,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,189,025,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus577500,000
G.3ball plusball plusball plus11,98250,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 03/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00510
Kết quả05 19 32 41 42 45
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,773,203,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,203,276,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus561500,000
G.3ball plusball plusball plus12,17050,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 01/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00509
Kết quả06 10 12 24 34 43
Số JP215
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,943,715,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,559,367,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus821500,000
G.3ball plusball plusball plus15,48150,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 28/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00508
Kết quả01 20 36 44 45 49
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,218,452,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,367,671,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus489500,000
G.3ball plusball plusball plus10,04550,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 26/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00507
Kết quả18 19 29 31 36 52
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,189,077,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,142,185,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus568500,000
G.3ball plusball plusball plus11,46550,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 24/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00506
Kết quả04 07 19 20 22 53
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,305,971,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,932,951,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus705500,000
G.3ball plusball plusball plus14,05550,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 21/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00505
Kết quả08 14 19 20 49 51
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,600,432,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,743,446,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus563500,000
G.3ball plusball plusball plus11,38950,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 19/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00504
Kết quả12 15 23 28 45 48
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,989,314,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,564,433,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus533500,000
G.3ball plusball plusball plus11,51150,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 17/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00503
Kết quả06 17 27 34 36 51
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,486,427,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,397,446,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus520500,000
G.3ball plusball plusball plus11,11050,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 14/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00502
Kết quả05 11 15 34 44 48
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,485,472,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,175,118,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus526500,000
G.3ball plusball plusball plus10,57350,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 12/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00501
Kết quả04 20 22 25 43 47
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,909,410,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,166,004,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus429500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22050,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 10/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00500
Kết quả02 05 19 39 48 53
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,119,658,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,967,142,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus500500,000
G.3ball plusball plusball plus10,39550,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 17/01)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567