XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 39,750,460,500 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 22/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00608
Kết quả02 20 24 39 46 53
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,750,460,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,663,492,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus313500,000
G.3ball plusball plusball plus7,02850,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 20/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00607
Kết quả02 08 11 13 17 26
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,324,690,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,505,073,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus594500,000
G.3ball plusball plusball plus10,60550,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 17/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00606
Kết quả02 07 11 21 31 42
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,267,416,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,387,598,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus10,53050,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 15/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00605
Kết quả03 04 12 16 30 50
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,217,440,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,270,934,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus404500,000
G.3ball plusball plusball plus9,05850,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 13/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00604
Kết quả05 11 18 27 34 43
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,794,244,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,112,801,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus11,36250,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 10/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00603
Kết quả07 08 17 37 47 48
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,779,028,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5865,912,430
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus494500,000
G.3ball plusball plusball plus8,57450,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 08/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00602
Kết quả03 32 34 42 44 54
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,676,566,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,207,066,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus527500,000
G.3ball plusball plusball plus9,40050,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 06/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00601
Kết quả17 20 22 24 30 54
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,599,710,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,087,415,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus483500,000
G.3ball plusball plusball plus9,12150,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 03/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00600
Kết quả04 25 30 38 50 55
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus153,571,168,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,909,670,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus527500,000
G.3ball plusball plusball plus11,74450,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 01/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00599
Kết quả04 15 28 30 49 52
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,386,104,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,666,885,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus547500,000
G.3ball plusball plusball plus11,72550,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 29/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00598
Kết quả05 14 24 36 44 55
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,383,994,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,444,428,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus910500,000
G.3ball plusball plusball plus15,13050,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 26/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00597
Kết quả06 16 17 20 49 52
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,471,485,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,231,927,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus541500,000
G.3ball plusball plusball plus12,11350,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 24/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00596
Kết quả03 16 17 24 41 44
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,384,137,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,789,686,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus687500,000
G.3ball plusball plusball plus12,38250,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 22/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00595
Kết quả03 09 32 33 41 43
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,626,698,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,384,102,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus608500,000
G.3ball plusball plusball plus14,19950,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 19/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00594
Kết quả01 03 07 13 28 45
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,652,287,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,164,723,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus676500,000
G.3ball plusball plusball plus13,70350,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 17/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00593
Kết quả18 23 38 41 44 55
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,169,779,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,404,733,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus566500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78450,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 15/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00592
Kết quả11 18 21 22 30 55
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,329,212,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,200,226,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus532500,000
G.3ball plusball plusball plus12,26350,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 12/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00591
Kết quả04 16 17 20 27 44
Số JP230
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,527,178,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,370,405,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus551500,000
G.3ball plusball plusball plus10,90550,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 10/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00590
Kết quả11 22 24 27 43 54
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,760,092,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,174,062,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus10,72850,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 08/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00589
Kết quả16 28 33 41 42 54
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,193,526,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,195,783,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus459500,000
G.3ball plusball plusball plus9,40050,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 05/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00588
Kết quả14 22 25 39 41 52
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,431,471,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,159,052,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus411500,000
G.3ball plusball plusball plus8,95850,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 03/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00587
Kết quả04 08 21 24 26 47
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus158,284,817,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,217,550,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus719500,000
G.3ball plusball plusball plus15,60950,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 01/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00586
Kết quả06 12 14 27 43 45
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,326,866,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,452,320,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus723500,000
G.3ball plusball plusball plus15,38850,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 29/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00585
Kết quả02 11 31 37 43 55
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,265,804,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,223,313,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus588500,000
G.3ball plusball plusball plus13,34850,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 27/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00584
Kết quả03 07 18 22 40 46
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,898,872,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,960,321,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus561500,000
G.3ball plusball plusball plus12,36850,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 25/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00583
Kết quả06 10 33 35 36 43
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,559,884,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,700,433,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus588500,000
G.3ball plusball plusball plus13,42550,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 22/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00582
Kết quả15 27 37 45 46 52
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,353,422,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,455,271,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus559500,000
G.3ball plusball plusball plus12,42050,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 20/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00581
Kết quả07 10 12 19 42 54
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,292,426,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,226,271,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus643500,000
G.3ball plusball plusball plus13,59150,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 18/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00580
Kết quả06 07 22 32 38 47
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,255,980,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,412,635,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus590500,000
G.3ball plusball plusball plus13,42250,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 15/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00579
Kết quả01 05 06 13 23 27
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,211,747,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,185,498,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus575500,000
G.3ball plusball plusball plus12,39750,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 25/07)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678