XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Jackpot Power 6/55 hiện tại: 89,122,986,750 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 20/10 (Thứ Bảy)

Kết quả02 05 10 17 35 41
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
Kỳ mở thưởng: #00191
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus089,122,986,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,496,895,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus743500,000
G.3ball plusball plusball plus15,90550,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 18/10 (Thứ Năm)

Kết quả01 11 22 34 42 47
Số JP230
Thống kê người trúng giải ngày 18/10
Kỳ mở thưởng: #00189
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,856,031,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,245,011,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus601500,000
G.3ball plusball plusball plus13,10750,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 16/10 (Thứ Ba)

Kết quả05 28 29 34 42 46
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 16/10
Kỳ mở thưởng: #00189
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus084,650,926,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,466,750,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus816500,000
G.3ball plusball plusball plus16,50950,000

4. XSPOWER ngày 13/10 (Thứ Bảy)

Kết quả12 21 23 44 47 48
Số JP243
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
Kỳ mở thưởng: #00188
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,070,152,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,646,748,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus607500,000
G.3ball plusball plusball plus13,40550,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 11/10 (Thứ Năm)

Kết quả05 16 17 37 46 49
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 11/10
Kỳ mở thưởng: #00187
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,704,990,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,383,953,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus661500,000
G.3ball plusball plusball plus13,45250,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 09/10 (Thứ Ba)

Kết quả10 27 46 50 51 55
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 09/10
Kỳ mở thưởng: #00186
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,724,187,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,163,863,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus707500,000
G.3ball plusball plusball plus14,34150,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 06/10 (Thứ Bảy)

Kết quả05 06 16 42 48 51
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 06/10
Kỳ mở thưởng: #00185
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,218,555,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,885,460,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus518500,000
G.3ball plusball plusball plus12,33750,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 04/10 (Thứ Năm)

Kết quả03 09 12 17 34 42
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 04/10
Kỳ mở thưởng: #00184
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,901,033,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,627,957,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus677500,000
G.3ball plusball plusball plus14,37050,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 02/10 (Thứ Ba)

Kết quả03 07 28 32 33 37
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 02/10
Kỳ mở thưởng: #00183
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus071,233,011,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,442,622,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus744500,000
G.3ball plusball plusball plus15,52650,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 29/09 (Thứ Bảy)

Kết quả03 07 12 32 34 55
Số JP238
Thống kê người trúng giải ngày 29/09
Kỳ mở thưởng: #00182
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,155,020,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,211,734,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus630500,000
G.3ball plusball plusball plus13,02550,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 27/09 (Thứ Năm)

Kết quả08 12 29 35 51 54
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 27/09
Kỳ mở thưởng: #00180
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,249,412,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,213,103,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus572500,000
G.3ball plusball plusball plus12,07850,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 25/09 (Thứ Ba)

Kết quả02 03 06 13 14 17
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 25/09
Kỳ mở thưởng: #00180
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,331,482,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,884,290,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus683500,000
G.3ball plusball plusball plus14,03850,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 22/09 (Thứ Bảy)

Kết quả01 08 17 28 40 50
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 22/09
Kỳ mở thưởng: #00179
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus063,494,160,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,680,143,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus513500,000
G.3ball plusball plusball plus12,01550,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 20/09 (Thứ Năm)

Kết quả03 32 35 46 47 49
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 20/09
Kỳ mở thưởng: #00178
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus061,507,022,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,459,350,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus529500,000
G.3ball plusball plusball plus10,95850,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 18/09 (Thứ Ba)

Kết quả08 21 32 43 48 53
Số JP238
Thống kê người trúng giải ngày 18/09
Kỳ mở thưởng: #00177
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,535,024,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,240,239,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus614500,000
G.3ball plusball plusball plus13,13250,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 15/09 (Thứ Bảy)

Kết quả02 05 28 30 46 50
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 15/09
Kỳ mở thưởng: #00176
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus057,372,868,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,333,582,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus456500,000
G.3ball plusball plusball plus11,16850,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 13/09 (Thứ Năm)

Kết quả04 06 07 26 40 44
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 13/09
Kỳ mở thưởng: #00175
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,368,863,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,110,915,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus677500,000
G.3ball plusball plusball plus12,00050,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 11/09 (Thứ Ba)

Kết quả13 17 28 42 45 49
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 11/09
Kỳ mở thưởng: #00174
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,696,842,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,925,135,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus595500,000
G.3ball plusball plusball plus13,50250,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 08/09 (Thứ Bảy)

Kết quả09 11 12 24 35 43
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 08/09
Kỳ mở thưởng: #00173
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,566,176,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,688,394,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus755500,000
G.3ball plusball plusball plus14,20850,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 06/09 (Thứ Năm)

Kết quả04 11 15 21 24 27
Số JP207
Thống kê người trúng giải ngày 06/09
Kỳ mở thưởng: #00172
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,962,814,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,510,243,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus587500,000
G.3ball plusball plusball plus11,88150,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 04/09 (Thứ Ba)

Kết quả08 18 20 29 34 37
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 04/09
Kỳ mở thưởng: #00171
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,210,550,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,315,547,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus687500,000
G.3ball plusball plusball plus13,74750,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 01/09 (Thứ Bảy)

Kết quả02 08 20 21 28 36
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 01/09
Kỳ mở thưởng: #00170
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,296,717,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,102,899,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus657500,000
G.3ball plusball plusball plus12,02650,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 30/08 (Thứ Năm)

Kết quả05 22 28 42 49 54
Số JP236
Thống kê người trúng giải ngày 30/08
Kỳ mở thưởng: #00169
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,848,312,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,941,965,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus498500,000
G.3ball plusball plusball plus10,72050,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 28/08 (Thứ Ba)

Kết quả02 10 15 31 39 48
Số JP223
Thống kê người trúng giải ngày 28/08
Kỳ mở thưởng: #00168
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,233,200,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,762,508,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus510500,000
G.3ball plusball plusball plus10,94050,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 25/08 (Thứ Bảy)

Kết quả10 11 15 32 40 48
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 25/08
Kỳ mở thưởng: #00167
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,260,462,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,543,315,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus515500,000
G.3ball plusball plusball plus10,50850,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 23/08 (Thứ Năm)

Kết quả14 18 27 38 39 53
Số JP202
Thống kê người trúng giải ngày 23/08
Kỳ mở thưởng: #00166
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,404,614,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,337,109,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus522500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78450,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 21/08 (Thứ Ba)

Kết quả09 12 14 23 32 46
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 21/08
Kỳ mở thưởng: #00165
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,068,041,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,188,601,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus693500,000
G.3ball plusball plusball plus13,37550,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 18/08 (Thứ Bảy)

Kết quả07 33 36 39 51 55
Số JP211
Thống kê người trúng giải ngày 18/08
Kỳ mở thưởng: #00164
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,370,625,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,156,157,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus428500,000
G.3ball plusball plusball plus9,44550,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 16/08 (Thứ Năm)

Kết quả06 10 34 46 48 51
Số JP247
Thống kê người trúng giải ngày 16/08
Kỳ mở thưởng: #00163
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,965,205,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,140,259,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus386500,000
G.3ball plusball plusball plus8,43750,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 14/08 (Thứ Ba)

Kết quả29 30 36 38 45 52
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 14/08
Kỳ mở thưởng: #00162
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,702,871,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,596,064,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus428500,000
G.3ball plusball plusball plus9,64250,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Hai, 22/10)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...