XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày 10 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 64,999,817,400 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 13/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01047
Kết quả08 39 45 47 49 51
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,999,817,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,634,822,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus789500,000
G.3ball plusball plusball plus16,40250,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 11/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01046
Kết quả13 16 21 30 32 39
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,127,460,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,315,671,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus887500,000
G.3ball plusball plusball plus18,29550,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 08/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01045
Kết quả13 16 32 33 35 43
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,286,413,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,583,225,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus914500,000
G.3ball plusball plusball plus17,87250,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 06/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01044
Kết quả18 26 38 39 47 51
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,657,129,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,291,082,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus772500,000
G.3ball plusball plusball plus17,17150,000
XS Power 6/55 200 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 04/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01043
Kết quả01 02 07 10 13 19
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,037,387,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,553,778,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,221500,000
G.3ball plusball plusball plus21,81350,000
XS Power 6/55 10 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 01/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01042
Kết quả06 24 30 31 47 49
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,723,546,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,296,685,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus706500,000
G.3ball plusball plusball plus14,44550,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 30/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01041
Kết quả04 07 08 12 23 31
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,053,378,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,674,090,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,092500,000
G.3ball plusball plusball plus19,61750,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 28/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01040
Kết quả01 25 29 37 40 54
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,522,322,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,503,972,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus628500,000
G.3ball plusball plusball plus15,06750,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 25/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01039
Kết quả15 22 38 39 43 53
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,500,277,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,168,189,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus547500,000
G.3ball plusball plusball plus12,60750,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 23/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01038
Kết quả08 12 42 47 51 52
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,733,638,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,971,896,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus627500,000
G.3ball plusball plusball plus14,27350,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 21/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01037
Kết quả01 02 14 32 33 41
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,422,908,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,715,148,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus640500,000
G.3ball plusball plusball plus14,58550,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 18/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01036
Kết quả12 18 20 25 27 52
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,855,412,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,429,871,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus740500,000
G.3ball plusball plusball plus14,70350,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 16/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01035
Kết quả20 25 27 39 45 55
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,985,134,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,222,062,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus538500,000
G.3ball plusball plusball plus12,43950,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 14/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01034
Kết quả05 17 36 40 46 50
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,986,568,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,442,952,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus554500,000
G.3ball plusball plusball plus12,44850,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 11/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01033
Kết quả19 23 25 43 46 54
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,730,182,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,192,242,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus546500,000
G.3ball plusball plusball plus11,77050,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 09/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01032
Kết quả03 16 21 36 37 40
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus162,575,096,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,660,148,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus6640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus888500,000
G.3ball plusball plusball plus17,70950,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 07/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01031
Kết quả21 26 35 41 44 52
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus061,542,131,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,545,374,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus912500,000
G.3ball plusball plusball plus19,58550,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 04/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01030
Kết quả05 27 35 45 49 55
Số JP218
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,191,976,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,173,135,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,120500,000
G.3ball plusball plusball plus17,82350,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 02/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01029
Kết quả30 32 33 36 42 48
Số JP218
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,439,469,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,867,301,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus597500,000
G.3ball plusball plusball plus14,27050,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 30/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01028
Kết quả13 16 26 46 49 54
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,411,684,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,530,880,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus774500,000
G.3ball plusball plusball plus15,86250,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 27/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01027
Kết quả07 12 38 43 48 55
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,665,978,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,225,802,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus896500,000
G.3ball plusball plusball plus18,18150,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 25/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01026
Kết quả13 19 27 38 41 54
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,354,753,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,968,999,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,049500,000
G.3ball plusball plusball plus20,23650,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 23/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01025
Kết quả01 34 39 40 49 53
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,053,287,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,713,281,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus758500,000
G.3ball plusball plusball plus17,48250,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 20/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01024
Kết quả02 06 35 43 45 47
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,561,844,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,325,342,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus670500,000
G.3ball plusball plusball plus15,90050,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 18/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01023
Kết quả01 21 23 33 43 54
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,633,758,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,625,181,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus729500,000
G.3ball plusball plusball plus14,63450,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 16/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01022
Kết quả03 05 32 40 46 50
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,274,024,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,362,988,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus741500,000
G.3ball plusball plusball plus16,46450,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 13/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01021
Kết quả29 36 37 38 40 42
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,007,128,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,334,125,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus787500,000
G.3ball plusball plusball plus16,66550,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 11/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #01020
Kết quả03 06 15 25 33 43
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus2157,093,357,425
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,288,150,825
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus10340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus4,108500,000
G.3ball plusball plusball plus72,53450,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 09/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #01019
Kết quả04 12 27 44 46 51
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue125,409,725,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus3,112500,000
G.3ball plusball plusball plus69,13650,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 06/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #01018
Kết quả09 13 20 30 39 54
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue167,784,892,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus3,272500,000
G.3ball plusball plusball plus73,55550,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 13/06)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567