XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 30,000,000,000 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 23/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00856
Kết quả04 07 22 33 40 49
Số JP239
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus171,024,943,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,626,815,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus660500,000
G.3ball plusball plusball plus14,85950,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 21/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00855
Kết quả07 17 31 43 45 49
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,288,184,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,322,731,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus834500,000
G.3ball plusball plusball plus17,79650,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 18/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00854
Kết quả18 24 32 33 51 53
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,383,604,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,348,904,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus668500,000
G.3ball plusball plusball plus15,24350,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 16/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00853
Kết quả06 23 34 48 50 55
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,243,461,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,823,636,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus616500,000
G.3ball plusball plusball plus14,14050,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 14/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00852
Kết quả14 15 18 20 27 35
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,309,461,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,497,636,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus850500,000
G.3ball plusball plusball plus18,68150,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 11/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00851
Kết quả13 23 25 30 35 44
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,487,021,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,184,032,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus841500,000
G.3ball plusball plusball plus16,49550,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 09/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00850
Kết quả12 22 28 34 53 54
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,468,180,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,959,716,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus14,22750,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 07/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00849
Kết quả08 22 25 27 39 50
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,053,289,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,691,395,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus846500,000
G.3ball plusball plusball plus16,36150,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 04/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00848
Kết quả09 13 23 36 38 54
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,872,652,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,449,102,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus657500,000
G.3ball plusball plusball plus14,91250,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 02/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00847
Kết quả01 03 23 24 43 48
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,768,959,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,215,358,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus590500,000
G.3ball plusball plusball plus13,36350,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 28/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00846
Kết quả02 13 14 30 43 55
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,830,729,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,144,011,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus569500,000
G.3ball plusball plusball plus12,43750,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 25/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00845
Kết quả01 02 14 21 38 51
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,516,873,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,886,916,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus501500,000
G.3ball plusball plusball plus10,92150,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 23/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00844
Kết quả12 16 29 31 39 48
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,760,073,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,691,716,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus528500,000
G.3ball plusball plusball plus11,26950,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 21/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00843
Kết quả04 12 15 21 30 44
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,163,155,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,514,281,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus758500,000
G.3ball plusball plusball plus14,17050,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 18/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00842
Kết quả11 23 26 29 43 50
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,396,133,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,317,945,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus515500,000
G.3ball plusball plusball plus11,65950,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 16/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00841
Kết quả01 05 07 08 20 22
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,591,358,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,117,414,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus942500,000
G.3ball plusball plusball plus15,19750,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 14/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00840
Kết quả01 09 33 37 43 45
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,534,625,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,614,958,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus531500,000
G.3ball plusball plusball plus11,85950,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 11/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00839
Kết quả04 13 45 48 52 54
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,529,908,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,392,212,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus422500,000
G.3ball plusball plusball plus9,36950,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 09/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00838
Kết quả01 10 29 30 49 50
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,790,453,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,198,939,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus439500,000
G.3ball plusball plusball plus9,08150,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 07/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00837
Kết quả06 27 29 32 39 52
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus192,507,434,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,518,164,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,105500,000
G.3ball plusball plusball plus25,04750,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 04/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00836
Kết quả02 06 08 27 41 46
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus085,835,025,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,776,786,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus794500,000
G.3ball plusball plusball plus20,37250,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 02/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00835
Kết quả03 10 23 29 34 53
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,652,814,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,089,873,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus899500,000
G.3ball plusball plusball plus19,78850,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 31/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00834
Kết quả10 11 31 32 38 52
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,618,027,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,419,341,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,571500,000
G.3ball plusball plusball plus28,70350,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 28/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00833
Kết quả09 22 23 29 38 47
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,843,950,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,450,051,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,021500,000
G.3ball plusball plusball plus19,92750,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 26/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00832
Kết quả08 15 18 20 33 41
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,293,412,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,166,658,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus727500,000
G.3ball plusball plusball plus16,31550,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 24/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00831
Kết quả03 05 10 12 29 30
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,877,769,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,898,253,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,342500,000
G.3ball plusball plusball plus24,71450,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 19/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00830
Kết quả03 21 32 33 38 52
Số JP230
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,304,180,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,612,299,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus791500,000
G.3ball plusball plusball plus16,98050,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 17/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00829
Kết quả01 09 20 36 44 50
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,818,408,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,336,102,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus866500,000
G.3ball plusball plusball plus18,66950,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 14/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00828
Kết quả05 17 24 30 43 53
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,793,486,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,023,574,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus807500,000
G.3ball plusball plusball plus16,27550,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 12/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00827
Kết quả05 14 37 45 47 55
Số JP225
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,479,037,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,766,413,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus640500,000
G.3ball plusball plusball plus14,44950,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 22/03)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789