XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 153,712,284,600 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 02/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00744
Kết quả06 26 39 40 46 47
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0153,712,284,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue08,174,005,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,491500,000
G.3ball plusball plusball plus29,36550,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 30/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00743
Kết quả05 11 15 19 29 31
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0145,146,456,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,222,247,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,428500,000
G.3ball plusball plusball plus29,39750,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 28/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00742
Kết quả05 22 30 32 38 55
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0137,360,420,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,357,132,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,321500,000
G.3ball plusball plusball plus30,09650,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 25/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00741
Kết quả14 17 31 35 37 40
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0128,468,041,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,369,089,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,100500,000
G.3ball plusball plusball plus24,71850,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 23/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00740
Kết quả10 22 23 34 46 54
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0120,359,597,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,468,151,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,251500,000
G.3ball plusball plusball plus26,67150,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 21/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00739
Kết quả09 13 19 21 34 51
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0112,724,914,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,619,853,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,387500,000
G.3ball plusball plusball plus28,06750,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 18/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00738
Kết quả06 27 43 44 45 47
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0107,146,231,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,616,155,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,100500,000
G.3ball plusball plusball plus25,13950,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 16/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00737
Kết quả09 13 21 40 51 54
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus099,398,788,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,755,328,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus936500,000
G.3ball plusball plusball plus21,33650,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 14/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00736
Kết quả02 15 26 32 35 36
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus092,299,663,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,966,536,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,044500,000
G.3ball plusball plusball plus23,23050,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 11/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00735
Kết quả10 18 23 25 45 47
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus085,597,658,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,221,869,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,035500,000
G.3ball plusball plusball plus21,86650,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 09/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00734
Kết quả30 31 35 43 48 50
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,919,472,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,590,960,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus699500,000
G.3ball plusball plusball plus16,20250,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 07/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00733
Kết quả16 17 21 28 39 50
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus074,335,915,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,970,564,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus930500,000
G.3ball plusball plusball plus18,29850,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 04/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00732
Kết quả03 17 27 30 34 49
Số JP225
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,506,838,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,545,111,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus800500,000
G.3ball plusball plusball plus17,00150,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 02/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00731
Kết quả07 11 28 30 33 50
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,823,715,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,246,986,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus787500,000
G.3ball plusball plusball plus15,50050,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 31/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00730
Kết quả04 10 15 16 47 51
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,600,832,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,929,246,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus791500,000
G.3ball plusball plusball plus17,15150,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 28/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00729
Kết quả33 36 38 42 43 46
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,757,436,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,613,313,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus756500,000
G.3ball plusball plusball plus14,86550,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 26/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00728
Kết quả04 30 32 39 41 53
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,427,002,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,354,376,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus599500,000
G.3ball plusball plusball plus13,78950,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 24/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00727
Kết quả18 31 32 46 50 52
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus057,772,834,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,059,468,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus622500,000
G.3ball plusball plusball plus14,71450,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 21/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00726
Kết quả19 32 38 40 45 48
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,087,218,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,761,067,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus732500,000
G.3ball plusball plusball plus13,75150,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 19/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00725
Kết quả03 06 31 40 47 54
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,849,603,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,512,443,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus623500,000
G.3ball plusball plusball plus12,90950,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 17/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00724
Kết quả11 17 25 29 45 48
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,454,523,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,246,323,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus805500,000
G.3ball plusball plusball plus16,64150,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 14/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00723
Kết quả02 28 30 43 44 55
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,237,615,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,323,615,375
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus524500,000
G.3ball plusball plusball plus12,18050,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 12/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00722
Kết quả09 18 24 43 44 50
Số JP215
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,524,219,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,345,742,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus600500,000
G.3ball plusball plusball plus13,43350,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 10/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00721
Kết quả12 18 41 43 47 51
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,368,051,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,106,168,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus518500,000
G.3ball plusball plusball plus12,73050,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 07/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00720
Kết quả15 32 33 36 43 46
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,960,429,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,838,654,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus450500,000
G.3ball plusball plusball plus11,18650,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 05/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00719
Kết quả27 29 33 39 47 53
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,990,566,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,619,780,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus488500,000
G.3ball plusball plusball plus11,19150,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 03/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00718
Kết quả01 22 38 48 49 53
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,087,734,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,408,355,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus492500,000
G.3ball plusball plusball plus10,48250,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 30/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00717
Kết quả11 23 51 52 53 54
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,131,524,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,190,998,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus482500,000
G.3ball plusball plusball plus8,63250,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 28/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00716
Kết quả08 24 25 32 37 44
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,412,538,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,162,155,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus10,13850,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 26/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00715
Kết quả14 22 24 25 43 49
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,953,142,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,726,646,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus409500,000
G.3ball plusball plusball plus10,23250,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Bảy, 02/07)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567