XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Jackpot Power 6/55 hiện tại: 36,370,625,250 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 18/08 (Thứ Bảy)

Kết quả07 33 36 39 51 55
Số JP211
Thống kê người trúng giải ngày 18/08
Kỳ mở thưởng: #00164
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,370,625,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,156,157,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus428500,000
G.3ball plusball plusball plus9,44550,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 16/08 (Thứ Năm)

Kết quả06 10 34 46 48 51
Số JP247
Thống kê người trúng giải ngày 16/08
Kỳ mở thưởng: #00163
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,965,205,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,140,259,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus386500,000
G.3ball plusball plusball plus8,43750,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 14/08 (Thứ Ba)

Kết quả29 30 36 38 45 52
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 14/08
Kỳ mở thưởng: #00162
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,702,871,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,596,064,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus428500,000
G.3ball plusball plusball plus9,64250,000

4. XSPOWER ngày 11/08 (Thứ Bảy)

Kết quả16 17 31 33 42 44
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 11/08
Kỳ mở thưởng: #00161
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,194,626,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,428,481,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus393500,000
G.3ball plusball plusball plus8,28350,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 09/08 (Thứ Năm)

Kết quả24 29 32 33 49 55
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 09/08
Kỳ mở thưởng: #00160
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,059,648,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,302,372,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus357500,000
G.3ball plusball plusball plus7,70850,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 07/08 (Thứ Ba)

Kết quả03 09 15 20 39 49
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 07/08
Kỳ mở thưởng: #00159
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus147,175,342,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,184,634,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus776500,000
G.3ball plusball plusball plus14,20850,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 04/08 (Thứ Bảy)

Kết quả11 12 24 32 41 48
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 04/08
Kỳ mở thưởng: #00158
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,513,635,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,631,662,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus559500,000
G.3ball plusball plusball plus11,50550,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 02/08 (Thứ Năm)

Kết quả06 11 16 17 41 55
Số JP207
Thống kê người trúng giải ngày 02/08
Kỳ mở thưởng: #00157
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,671,479,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,426,978,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus484500,000
G.3ball plusball plusball plus10,48450,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 31/07 (Thứ Ba)

Kết quả01 05 27 31 47 50
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 31/07
Kỳ mở thưởng: #00155
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,892,910,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,229,359,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus11,06750,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 28/07 (Thứ Bảy)

Kết quả11 16 22 25 30 40
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 28/07
Kỳ mở thưởng: #00155
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,828,676,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,683,462,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus476500,000
G.3ball plusball plusball plus9,92550,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 26/07 (Thứ Năm)

Kết quả21 24 33 37 40 46
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 26/07
Kỳ mở thưởng: #00154
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,113,527,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,492,889,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus431500,000
G.3ball plusball plusball plus9,18150,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 24/07 (Thứ Ba)

Kết quả11 18 34 37 50 53
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 24/07
Kỳ mở thưởng: #00151
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,779,450,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,344,659,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus497500,000
G.3ball plusball plusball plus10,46650,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 21/07 (Thứ Bảy)

Kết quả07 31 33 37 46 52
Số JP228
Thống kê người trúng giải ngày 21/07
Kỳ mở thưởng: #00151
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,751,723,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,119,356,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus513500,000
G.3ball plusball plusball plus9,66950,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 19/07 (Thứ Năm)

Kết quả11 13 28 34 44 47
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 19/07
Kỳ mở thưởng: #00150
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,072,762,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,932,804,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus417500,000
G.3ball plusball plusball plus8,69250,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 17/07 (Thứ Ba)

Kết quả05 14 22 27 31 40
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 17/07
Kỳ mở thưởng: #00149
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,660,230,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,775,856,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus473500,000
G.3ball plusball plusball plus10,05650,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 14/07 (Thứ Bảy)

Kết quả04 19 23 34 38 50
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 14/07
Kỳ mở thưởng: #00148
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus147,012,873,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,591,386,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus545500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27750,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 12/07 (Thứ Năm)

Kết quả08 15 18 21 24 49
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 12/07
Kỳ mở thưởng: #00148
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,034,013,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,371,513,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus532500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27450,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 10/07 (Thứ Ba)

Kết quả06 10 16 20 27 29
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 10/07
Kỳ mở thưởng: #00147
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,270,472,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,175,564,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus825500,000
G.3ball plusball plusball plus14,75550,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 07/07 (Thứ Bảy)

Kết quả02 30 45 48 49 53
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 07/07
Kỳ mở thưởng: #00146
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,690,392,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,939,988,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus440500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22450,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 05/07 (Thứ Năm)

Kết quả04 15 22 24 43 51
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 05/07
Kỳ mở thưởng: #00145
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,908,934,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,742,049,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus9,99950,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 03/07 (Thứ Ba)

Kết quả30 32 34 47 48 49
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 03/07
Kỳ mở thưởng: #00144
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,162,758,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,548,029,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus451500,000
G.3ball plusball plusball plus9,66450,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 30/06 (Thứ Bảy)

Kết quả03 12 23 24 30 33
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 30/06
Kỳ mở thưởng: #00143
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,351,516,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,346,780,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus490500,000
G.3ball plusball plusball plus10,72550,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 28/06 (Thứ Năm)

Kết quả11 31 33 43 48 51
Số JP223
Thống kê người trúng giải ngày 28/06
Kỳ mở thưởng: #00142
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,769,813,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,171,035,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus345500,000
G.3ball plusball plusball plus8,34750,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 26/06 (Thứ Ba)

Kết quả17 18 21 39 40 43
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 26/06
Kỳ mở thưởng: #00141
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,230,491,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,984,416,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus470500,000
G.3ball plusball plusball plus9,94750,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 23/06 (Thứ Bảy)

Kết quả06 08 13 23 46 55
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 23/06
Kỳ mở thưởng: #00140
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,562,051,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,783,449,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus397500,000
G.3ball plusball plusball plus9,09750,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 21/06 (Thứ Năm)

Kết quả02 08 19 23 25 33
Số JP232
Thống kê người trúng giải ngày 21/06
Kỳ mở thưởng: #00139
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus144,151,049,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,609,888,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus655500,000
G.3ball plusball plusball plus12,56450,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 19/06 (Thứ Ba)

Kết quả16 17 31 37 41 52
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 19/06
Kỳ mở thưởng: #00138
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,685,218,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,447,018,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus522500,000
G.3ball plusball plusball plus11,31950,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 16/06 (Thứ Bảy)

Kết quả14 15 21 30 44 47
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
Kỳ mở thưởng: #00137
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,558,167,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,210,679,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus531500,000
G.3ball plusball plusball plus10,29950,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 14/06 (Thứ Năm)

Kết quả03 15 32 45 48 54
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 14/06
Kỳ mở thưởng: #00136
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,662,053,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,150,397,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus497500,000
G.3ball plusball plusball plus10,99650,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 12/06 (Thứ Ba)

Kết quả04 13 23 27 29 35
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 12/06
Kỳ mở thưởng: #00135
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,793,704,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,942,802,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus722500,000
G.3ball plusball plusball plus14,21350,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Sáu, 17/08)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...