XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 72,457,474,800 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 23/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00935
Kết quả20 27 36 43 45 47
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,457,474,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,226,019,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus635500,000
G.3ball plusball plusball plus14,72550,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 21/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00934
Kết quả16 26 33 34 41 43
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,899,735,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,719,604,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus676500,000
G.3ball plusball plusball plus13,87750,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 19/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00933
Kết quả17 29 35 40 51 52
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,650,236,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,358,548,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus555500,000
G.3ball plusball plusball plus13,75150,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 16/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00932
Kết quả25 27 42 51 54 55
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus061,815,809,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,043,612,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus584500,000
G.3ball plusball plusball plus12,17850,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 14/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00931
Kết quả06 10 20 22 50 52
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,333,976,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,767,853,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus642500,000
G.3ball plusball plusball plus13,03750,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 12/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00930
Kết quả26 31 32 39 45 55
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,990,967,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,507,518,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus563500,000
G.3ball plusball plusball plus13,78950,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 09/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00929
Kết quả13 20 32 37 43 49
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,554,601,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,236,811,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus584500,000
G.3ball plusball plusball plus12,41450,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 07/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00928
Kết quả01 04 36 42 45 54
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,423,299,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,296,715,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus550500,000
G.3ball plusball plusball plus12,41050,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 05/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00927
Kết quả02 06 19 29 34 48
Số JP239
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,166,294,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,045,937,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus606500,000
G.3ball plusball plusball plus13,33450,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 02/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00926
Kết quả12 15 32 44 46 51
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,434,457,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,853,510,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus494500,000
G.3ball plusball plusball plus10,53450,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 31/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00925
Kết quả23 33 37 43 45 46
Số JP229
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,578,147,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,647,254,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus564500,000
G.3ball plusball plusball plus13,02150,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 29/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00924
Kết quả01 08 20 25 35 53
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,834,259,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,453,489,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus552500,000
G.3ball plusball plusball plus13,07650,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 26/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00923
Kết quả05 08 24 38 50 51
Số JP247
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,714,713,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,217,983,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus610500,000
G.3ball plusball plusball plus12,92650,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 24/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00922
Kết quả01 10 20 41 42 50
Số JP239
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,752,858,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue113,336,465,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus629500,000
G.3ball plusball plusball plus13,87850,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 22/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00921
Kết quả02 03 06 34 35 36
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,459,304,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue013,081,626,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus700500,000
G.3ball plusball plusball plus15,80050,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 19/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00920
Kết quả07 09 13 22 27 42
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,774,937,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue012,783,363,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus979500,000
G.3ball plusball plusball plus17,07250,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 17/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00919
Kết quả01 05 25 32 51 52
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,033,462,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue012,589,866,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus510500,000
G.3ball plusball plusball plus12,37550,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 15/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00918
Kết quả05 12 25 39 40 53
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,860,737,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue012,348,452,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus772500,000
G.3ball plusball plusball plus15,81650,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 12/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00917
Kết quả13 24 39 43 45 52
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1256,972,522,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue012,141,703,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus2,491500,000
G.3ball plusball plusball plus53,73950,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 10/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00916
Kết quả04 14 31 42 47 49
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0242,211,415,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue010,501,580,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,828500,000
G.3ball plusball plusball plus41,74050,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 08/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00915
Kết quả05 06 19 20 40 45
Số JP247
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0226,138,479,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue08,715,698,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus2,512500,000
G.3ball plusball plusball plus52,66450,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 05/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00914
Kết quả22 34 40 47 49 51
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0210,802,558,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,011,707,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,739500,000
G.3ball plusball plusball plus37,81250,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 03/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00913
Kết quả03 12 22 25 37 39
Số JP207
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0196,667,264,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,441,119,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus2,232500,000
G.3ball plusball plusball plus43,32550,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 01/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00912
Kết quả04 18 22 25 33 48
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0184,720,792,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,113,733,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,754500,000
G.3ball plusball plusball plus39,75650,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 29/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00911
Kết quả16 23 25 26 29 40
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0174,697,190,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,864,584,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,811500,000
G.3ball plusball plusball plus35,14850,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 27/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00910
Kết quả03 11 13 31 33 45
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0166,915,926,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,826,551,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus2,037500,000
G.3ball plusball plusball plus39,39850,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 25/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00909
Kết quả12 23 42 44 51 52
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0159,476,961,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue19,238,211,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,666500,000
G.3ball plusball plusball plus38,37350,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 22/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00908
Kết quả09 15 23 25 27 34
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0147,710,573,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,930,835,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,852500,000
G.3ball plusball plusball plus38,07850,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 20/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00907
Kết quả05 34 36 38 47 50
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0138,815,469,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,942,490,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,449500,000
G.3ball plusball plusball plus30,44550,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 18/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00906
Kết quả10 11 19 28 42 47
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0129,014,374,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,853,479,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,756500,000
G.3ball plusball plusball plus38,08050,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/09)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678