XSKT Bạch thủ T.kê CẦU
Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 44,100,944,850 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 23/01 (Thứ Năm)

Kết quả09 15 18 25 31 49
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
Kỳ mở thưởng: #00387
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,100,944,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,184,354,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus12,26250,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 21/01 (Thứ Ba)

Kết quả14 31 45 47 52 54
Số JP213
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
Kỳ mở thưởng: #00386
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,441,754,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue16,030,452,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus616500,000
G.3ball plusball plusball plus12,81450,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 18/01 (Thứ Bảy)

Kết quả13 18 19 23 32 43
Số JP211
Thống kê người trúng giải ngày 18/01
Kỳ mở thưởng: #00385
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,085,895,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,768,690,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus591500,000
G.3ball plusball plusball plus12,65050,000

4. XSPOWER ngày 16/01 (Thứ Năm)

Kết quả10 11 26 33 44 46
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
Kỳ mở thưởng: #00384
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,298,729,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,570,116,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus520500,000
G.3ball plusball plusball plus11,81550,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 14/01 (Thứ Ba)

Kết quả03 04 17 39 50 51
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
Kỳ mở thưởng: #00383
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,634,873,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,385,243,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus480500,000
G.3ball plusball plusball plus11,18350,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 11/01 (Thứ Bảy)

Kết quả08 11 17 19 25 47
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 11/01
Kỳ mở thưởng: #00382
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,734,762,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,174,120,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus694500,000
G.3ball plusball plusball plus12,36050,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 09/01 (Thứ Năm)

Kết quả17 20 21 29 52 54
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
Kỳ mở thưởng: #00381
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,409,526,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,026,871,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus374500,000
G.3ball plusball plusball plus8,22250,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 07/01 (Thứ Ba)

Kết quả08 11 16 22 42 54
Số JP213
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
Kỳ mở thưởng: #00380
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,673,873,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,834,021,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus11,04750,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 04/01 (Thứ Bảy)

Kết quả04 14 26 42 44 55
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 04/01
Kỳ mở thưởng: #00379
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1111,099,202,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,648,035,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,097500,000
G.3ball plusball plusball plus21,43550,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 02/01 (Thứ Năm)

Kết quả12 14 26 29 33 40
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
Kỳ mở thưởng: #00378
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0108,639,141,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,374,695,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus920500,000
G.3ball plusball plusball plus19,39250,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 31/12 (Thứ Ba)

Kết quả02 22 26 28 44 55
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
Kỳ mở thưởng: #00377
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0105,104,974,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,982,010,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus936500,000
G.3ball plusball plusball plus21,60850,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 28/12 (Thứ Bảy)

Kết quả10 17 26 28 29 32
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 28/12
Kỳ mở thưởng: #00376
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0101,245,855,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,553,219,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus862500,000
G.3ball plusball plusball plus19,97050,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 26/12 (Thứ Năm)

Kết quả05 06 12 18 23 54
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
Kỳ mở thưởng: #00375
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,509,997,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,249,234,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,127500,000
G.3ball plusball plusball plus21,39350,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 24/12 (Thứ Ba)

Kết quả03 16 30 34 50 55
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 24/12
Kỳ mở thưởng: #00374
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus096,266,883,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,050,285,925
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus793500,000
G.3ball plusball plusball plus17,23750,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 21/12 (Thứ Bảy)

Kết quả05 08 20 34 37 42
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 21/12
Kỳ mở thưởng: #00373
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus093,381,149,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,779,934,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus742500,000
G.3ball plusball plusball plus16,52650,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 19/12 (Thứ Năm)

Kết quả18 22 25 28 29 34
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
Kỳ mở thưởng: #00372
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus091,007,696,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,516,217,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus751500,000
G.3ball plusball plusball plus15,65750,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 17/12 (Thứ Ba)

Kết quả04 05 14 19 22 37
Số JP243
Thống kê người trúng giải ngày 17/12
Kỳ mở thưởng: #00371
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus088,681,195,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,257,717,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus886500,000
G.3ball plusball plusball plus18,24250,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 14/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 30 33 34 40 47
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 14/12
Kỳ mở thưởng: #00370
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,361,737,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,724,065,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus663500,000
G.3ball plusball plusball plus13,08150,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 12/12 (Thứ Năm)

Kết quả01 09 15 42 49 50
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 12/12
Kỳ mở thưởng: #00369
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus083,862,112,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,446,329,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus591500,000
G.3ball plusball plusball plus14,27950,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 10/12 (Thứ Ba)

Kết quả05 20 33 42 43 49
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 10/12
Kỳ mở thưởng: #00368
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus081,294,373,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,161,025,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus773500,000
G.3ball plusball plusball plus16,32650,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 07/12 (Thứ Bảy)

Kết quả07 18 38 42 47 51
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 07/12
Kỳ mở thưởng: #00367
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus078,697,118,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,872,441,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus861500,000
G.3ball plusball plusball plus14,87250,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 05/12 (Thứ Năm)

Kết quả09 11 16 27 35 40
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
Kỳ mở thưởng: #00366
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus076,939,767,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,677,180,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus662500,000
G.3ball plusball plusball plus14,49350,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 03/12 (Thứ Ba)

Kết quả21 29 36 41 50 52
Số JP242
Thống kê người trúng giải ngày 03/12
Kỳ mở thưởng: #00365
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,051,358,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,467,357,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus634500,000
G.3ball plusball plusball plus13,39450,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 30/11 (Thứ Bảy)

Kết quả08 09 10 32 44 50
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 30/11
Kỳ mở thưởng: #00364
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,655,918,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,201,196,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus666500,000
G.3ball plusball plusball plus13,88350,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 28/11 (Thứ Năm)

Kết quả01 18 26 28 53 55
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
Kỳ mở thưởng: #00363
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,845,145,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,209,152,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus567500,000
G.3ball plusball plusball plus12,27050,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 26/11 (Thứ Ba)

Kết quả07 19 38 41 42 47
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 26/11
Kỳ mở thưởng: #00362
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,962,775,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue31,645,004,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus690500,000
G.3ball plusball plusball plus13,56250,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 23/11 (Thứ Bảy)

Kết quả07 29 30 45 50 55
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 23/11
Kỳ mở thưởng: #00361
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,837,919,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,698,918,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus589500,000
G.3ball plusball plusball plus12,15850,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 21/11 (Thứ Năm)

Kết quả21 24 35 38 42 47
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
Kỳ mở thưởng: #00360
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,726,581,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,464,324,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus480500,000
G.3ball plusball plusball plus11,41450,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 19/11 (Thứ Ba)

Kết quả19 21 33 35 38 40
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
Kỳ mở thưởng: #00359
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,562,161,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,223,833,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus656500,000
G.3ball plusball plusball plus13,53250,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 16/11 (Thứ Bảy)

Kết quả06 08 18 22 49 52
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 16/11
Kỳ mở thưởng: #00358
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,416,984,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,985,480,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus612500,000
G.3ball plusball plusball plus12,30150,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 22/01)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...