XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 42,364,771,950 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 30/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00431
Kết quả12 13 41 42 48 53
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,364,771,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,709,863,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus420500,000
G.3ball plusball plusball plus9,37850,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 28/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00430
Kết quả01 04 08 21 44 49
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,722,802,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,527,422,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus434500,000
G.3ball plusball plusball plus10,04650,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 26/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00429
Kết quả11 12 23 24 34 47
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,110,032,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,348,225,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus11,71550,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00428
Kết quả04 13 27 47 50 55
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,457,550,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,164,616,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus462500,000
G.3ball plusball plusball plus9,49250,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 21/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00427
Kết quả02 15 22 25 30 46
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,786,056,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,978,894,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus408500,000
G.3ball plusball plusball plus8,89950,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 19/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00426
Kết quả05 15 16 19 49 55
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,151,397,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,797,266,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus705500,000
G.3ball plusball plusball plus12,96350,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00425
Kết quả19 35 38 49 52 55
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,685,784,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,634,420,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus369500,000
G.3ball plusball plusball plus8,70250,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 14/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00424
Kết quả07 23 29 47 51 55
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,171,245,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,466,138,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22550,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 12/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00423
Kết quả01 08 25 34 38 44
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1192,141,839,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,335,999,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,295500,000
G.3ball plusball plusball plus27,58850,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00422
Kết quả18 19 30 39 45 46
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0183,593,994,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,386,239,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,057500,000
G.3ball plusball plusball plus23,95850,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 07/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00421
Kết quả09 19 28 30 32 54
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0175,919,619,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,533,530,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,193500,000
G.3ball plusball plusball plus25,53450,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 05/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00420
Kết quả01 04 13 15 18 20
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0171,117,842,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,915,251,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,191500,000
G.3ball plusball plusball plus25,29450,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 02/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00419
Kết quả02 06 09 16 43 53
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0163,627,248,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,082,963,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,079500,000
G.3ball plusball plusball plus20,89950,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 30/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00418
Kết quả12 31 32 33 39 41
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0157,535,203,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,406,069,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus912500,000
G.3ball plusball plusball plus19,28750,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 28/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00417
Kết quả04 06 10 16 30 46
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0153,880,578,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue31,389,282,666
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,390500,000
G.3ball plusball plusball plus26,94450,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 25/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00416
Kết quả04 18 24 30 53 55
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0147,103,949,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,414,889,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus920500,000
G.3ball plusball plusball plus21,15250,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 31/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00415
Kết quả12 19 40 41 43 53
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0143,369,946,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,821,769,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,413500,000
G.3ball plusball plusball plus28,07950,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00414
Kết quả01 10 11 13 27 55
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0137,578,088,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue18,574,074,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,425500,000
G.3ball plusball plusball plus25,96750,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 26/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00413
Kết quả07 08 11 31 35 36
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0130,391,512,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,775,566,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,124500,000
G.3ball plusball plusball plus24,39550,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 24/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00412
Kết quả03 09 20 21 33 52
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0123,683,187,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,030,196,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,396500,000
G.3ball plusball plusball plus26,70850,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 21/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00411
Kết quả10 12 14 17 29 53
Số JP225
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0116,918,632,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,278,579,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,001500,000
G.3ball plusball plusball plus22,17050,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 19/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00410
Kết quả03 35 41 42 43 49
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0110,372,538,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,551,235,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus756500,000
G.3ball plusball plusball plus16,25150,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 17/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00409
Kết quả01 14 18 43 49 50
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0104,401,521,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,887,789,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus816500,000
G.3ball plusball plusball plus17,70350,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 14/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00408
Kết quả12 20 25 38 39 40
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,660,027,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,249,845,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus821500,000
G.3ball plusball plusball plus16,25650,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 12/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00407
Kết quả02 14 19 24 27 34
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus093,827,290,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,712,874,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus786500,000
G.3ball plusball plusball plus16,34450,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 10/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00406
Kết quả23 25 30 36 45 52
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus089,968,227,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,284,089,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus742500,000
G.3ball plusball plusball plus15,52550,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 07/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00405
Kết quả05 11 21 30 40 48
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus087,411,418,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,761,291,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus636500,000
G.3ball plusball plusball plus13,39250,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 05/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00404
Kết quả08 09 34 40 41 54
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus083,145,846,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,287,339,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus560500,000
G.3ball plusball plusball plus13,39650,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 03/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00403
Kết quả14 15 31 40 43 49
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus080,559,793,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,964,207,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus838500,000
G.3ball plusball plusball plus15,29350,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 29/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00402
Kết quả09 17 23 26 51 54
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,711,825,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,425,544,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus15,32550,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 29/05)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567