XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 45,421,905,900 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 22/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00492
Kết quả02 03 12 21 24 38
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,421,905,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,171,547,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus11,74050,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 20/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00491
Kết quả08 33 38 47 49 54
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,877,979,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,736,653,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus468500,000
G.3ball plusball plusball plus11,50250,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 17/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00490
Kết quả03 14 25 37 49 54
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,911,723,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,518,180,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus591500,000
G.3ball plusball plusball plus10,84850,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 15/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00489
Kết quả08 38 41 47 50 52
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,405,919,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,350,869,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus369500,000
G.3ball plusball plusball plus8,63550,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 13/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00488
Kết quả12 19 28 29 52 53
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,731,559,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,164,829,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus599500,000
G.3ball plusball plusball plus11,51150,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 10/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00487
Kết quả05 10 47 50 53 54
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,248,098,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,971,449,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus383500,000
G.3ball plusball plusball plus8,95750,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 08/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00486
Kết quả10 18 20 21 26 51
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,567,089,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,784,670,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus393500,000
G.3ball plusball plusball plus9,44550,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 06/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00485
Kết quả11 14 29 32 33 40
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,116,310,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,623,473,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus448500,000
G.3ball plusball plusball plus9,41450,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 03/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00484
Kết quả12 14 22 23 39 44
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,504,337,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,444,365,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus432500,000
G.3ball plusball plusball plus9,06250,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 01/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00483
Kết quả03 06 07 19 38 54
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,064,969,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,284,435,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus472500,000
G.3ball plusball plusball plus9,10550,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 29/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00482
Kết quả01 06 07 13 30 55
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus159,665,659,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,166,105,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus713500,000
G.3ball plusball plusball plus13,96750,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 26/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00481
Kết quả07 10 13 15 40 48
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,170,711,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,561,709,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus11,61250,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 24/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00480
Kết quả12 28 41 42 52 53
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,419,684,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,367,150,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus519500,000
G.3ball plusball plusball plus10,95950,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 22/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00479
Kết quả05 08 15 18 36 45
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,648,797,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,170,385,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus764500,000
G.3ball plusball plusball plus14,85950,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 19/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00478
Kết quả04 07 08 29 31 41
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,115,328,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,600,520,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus11,25150,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 17/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00477
Kết quả01 05 28 43 44 53
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,498,833,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,420,910,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus437500,000
G.3ball plusball plusball plus10,65650,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 15/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00476
Kết quả13 14 15 17 26 53
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,600,925,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,210,031,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus577500,000
G.3ball plusball plusball plus12,73150,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 12/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00475
Kết quả20 21 24 30 31 44
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,710,641,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,356,073,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus442500,000
G.3ball plusball plusball plus9,92650,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 10/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00474
Kết quả18 25 27 37 45 50
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,002,032,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,166,228,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus517500,000
G.3ball plusball plusball plus11,29050,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 08/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00473
Kết quả22 47 48 52 53 55
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,505,977,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,738,333,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus9,99750,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 05/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00472
Kết quả09 12 19 22 31 46
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,646,878,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,531,767,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus11,39150,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 03/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00471
Kết quả07 09 18 22 35 54
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,084,669,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,358,188,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus559500,000
G.3ball plusball plusball plus11,12650,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 01/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00470
Kết quả11 22 24 47 49 53
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,735,698,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,208,302,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus433500,000
G.3ball plusball plusball plus10,01250,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 29/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00469
Kết quả01 04 14 28 35 53
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,860,972,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,346,520,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus543500,000
G.3ball plusball plusball plus12,50950,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 25/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00468
Kết quả21 35 36 38 44 47
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,268,263,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,169,552,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus426500,000
G.3ball plusball plusball plus9,57550,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 22/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00467
Kết quả01 20 24 26 35 51
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,552,193,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,978,878,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus304500,000
G.3ball plusball plusball plus7,98250,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 20/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00466
Kết quả14 18 28 32 33 36
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,007,974,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,807,298,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus390500,000
G.3ball plusball plusball plus8,52050,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 18/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00465
Kết quả22 41 44 46 51 52
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,594,148,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,650,206,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus347500,000
G.3ball plusball plusball plus7,40450,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 15/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00464
Kết quả01 11 29 30 41 51
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus140,602,347,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,473,078,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus533500,000
G.3ball plusball plusball plus9,46650,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 13/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00463
Kết quả03 25 28 44 49 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,086,174,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,304,615,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus372500,000
G.3ball plusball plusball plus8,83750,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 22/10)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678