XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày  
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 52,474,074,150 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 16/02 (Thứ Bảy)

Kết quả05 08 14 28 37 40
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
Kỳ mở thưởng: #00241
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,474,074,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,945,144,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus588500,000
G.3ball plusball plusball plus12,63650,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 14/02 (Thứ Năm)

Kết quả08 15 26 41 43 53
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 14/02
Kỳ mở thưởng: #00240
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,622,710,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,739,437,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus623500,000
G.3ball plusball plusball plus13,51450,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 12/02 (Thứ Ba)

Kết quả01 12 17 34 48 49
Số JP247
Thống kê người trúng giải ngày 12/02
Kỳ mở thưởng: #00239
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,334,463,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,485,187,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus836500,000
G.3ball plusball plusball plus15,78050,000

4. XSPOWER ngày 09/02 (Thứ Bảy)

Kết quả02 14 15 44 46 50
Số JP218
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
Kỳ mở thưởng: #00238
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,036,778,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,229,889,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus307500,000
G.3ball plusball plusball plus7,73450,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 02/02 (Thứ Bảy)

Kết quả11 23 27 35 36 46
Số JP237
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
Kỳ mở thưởng: #00236
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,935,678,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,885,322,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus10,83650,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 31/01 (Thứ Năm)

Kết quả10 19 20 28 34 44
Số JP229
Thống kê người trúng giải ngày 31/01
Kỳ mở thưởng: #00235
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,293,427,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,702,850,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus486500,000
G.3ball plusball plusball plus10,75250,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 29/01 (Thứ Ba)

Kết quả15 20 26 41 45 55
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 29/01
Kỳ mở thưởng: #00234
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,668,776,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,522,333,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus461500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78450,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 26/01 (Thứ Bảy)

Kết quả20 27 33 43 53 54
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
Kỳ mở thưởng: #00233
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,689,645,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,302,430,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus398500,000
G.3ball plusball plusball plus8,30650,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 24/01 (Thứ Năm)

Kết quả31 35 38 44 49 55
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 24/01
Kỳ mở thưởng: #00232
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,240,081,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,141,367,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus325500,000
G.3ball plusball plusball plus8,63050,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 22/01 (Thứ Ba)

Kết quả01 14 22 40 52 55
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 22/01
Kỳ mở thưởng: #00231
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,615,289,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,960,835,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus385500,000
G.3ball plusball plusball plus9,47050,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 19/01 (Thứ Bảy)

Kết quả13 29 42 46 51 53
Số JP236
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
Kỳ mở thưởng: #00230
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,903,474,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,770,633,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus314500,000
G.3ball plusball plusball plus7,44450,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 17/01 (Thứ Năm)

Kết quả13 14 22 34 35 55
Số JP254
Thống kê người trúng giải ngày 17/01
Kỳ mở thưởng: #00229
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,343,414,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,597,293,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus368500,000
G.3ball plusball plusball plus7,78750,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 15/01 (Thứ Ba)

Kết quả04 06 13 22 29 30
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 15/01
Kỳ mở thưởng: #00228
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus177,234,333,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,448,025,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus721500,000
G.3ball plusball plusball plus15,79150,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 12/01 (Thứ Bảy)

Kết quả07 13 14 26 42 54
Số JP211
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
Kỳ mở thưởng: #00227
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus074,780,896,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,175,421,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus941500,000
G.3ball plusball plusball plus15,48850,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 10/01 (Thứ Năm)

Kết quả12 22 31 35 40 47
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 10/01
Kỳ mở thưởng: #00226
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,202,106,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,519,027,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus598500,000
G.3ball plusball plusball plus12,73250,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 08/01 (Thứ Ba)

Kết quả03 05 09 11 45 48
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 08/01
Kỳ mở thưởng: #00225
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,875,624,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,260,529,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus805500,000
G.3ball plusball plusball plus17,22750,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 05/01 (Thứ Bảy)

Kết quả10 11 38 47 53 55
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
Kỳ mở thưởng: #00224
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,530,859,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,451,848,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus571500,000
G.3ball plusball plusball plus12,99050,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 03/01 (Thứ Năm)

Kết quả23 31 37 45 49 54
Số JP218
Thống kê người trúng giải ngày 03/01
Kỳ mở thưởng: #00223
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,387,325,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,213,678,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus564500,000
G.3ball plusball plusball plus12,64450,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 01/01 (Thứ Ba)

Kết quả02 19 21 27 37 46
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 01/01
Kỳ mở thưởng: #00222
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,464,220,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,655,801,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus13,79150,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 29/12 (Thứ Bảy)

Kết quả08 36 42 43 50 52
Số JP230
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
Kỳ mở thưởng: #00221
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,343,118,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,420,123,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus482500,000
G.3ball plusball plusball plus10,68050,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 27/12 (Thứ Năm)

Kết quả05 20 33 42 43 50
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 27/12
Kỳ mở thưởng: #00220
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,350,101,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,198,677,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27350,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 25/12 (Thứ Ba)

Kết quả03 09 17 21 23 51
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 25/12
Kỳ mở thưởng: #00219
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,562,007,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,763,148,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus808500,000
G.3ball plusball plusball plus15,68850,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 22/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 08 16 35 39 52
Số JP229
Thống kê người trúng giải ngày 22/12
Kỳ mở thưởng: #00218
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,763,061,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,563,265,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus693500,000
G.3ball plusball plusball plus13,28750,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 20/12 (Thứ Năm)

Kết quả08 17 24 33 34 44
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 20/12
Kỳ mở thưởng: #00217
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,116,976,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,380,367,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus618500,000
G.3ball plusball plusball plus12,34950,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 18/12 (Thứ Ba)

Kết quả01 09 15 17 25 26
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 18/12
Kỳ mở thưởng: #00216
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,457,332,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,195,962,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus762500,000
G.3ball plusball plusball plus15,12950,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 15/12 (Thứ Bảy)

Kết quả14 17 49 52 53 55
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
Kỳ mở thưởng: #00215
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,693,670,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,500,296,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus517500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27750,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 13/12 (Thứ Năm)

Kết quả02 11 14 36 49 55
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 13/12
Kỳ mở thưởng: #00214
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,539,451,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,260,938,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus498500,000
G.3ball plusball plusball plus10,57250,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 11/12 (Thứ Ba)

Kết quả01 05 11 37 39 44
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 11/12
Kỳ mở thưởng: #00213
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,620,664,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,047,739,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus702500,000
G.3ball plusball plusball plus13,81850,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 08/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 06 09 31 48 54
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
Kỳ mở thưởng: #00212
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,711,703,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,835,633,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus504500,000
G.3ball plusball plusball plus10,77150,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 06/12 (Thứ Năm)

Kết quả09 13 23 27 39 42
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 06/12
Kỳ mở thưởng: #00211
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,892,386,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,633,486,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus712500,000
G.3ball plusball plusball plus12,90550,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 16/02)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Đang tải dữ liệu...