XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 32,664,333,450 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 01/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00458
Kết quả13 18 29 30 40 47
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,664,333,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,296,037,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus294500,000
G.3ball plusball plusball plus6,78250,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 30/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00457
Kết quả06 07 16 26 29 54
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,179,786,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,131,087,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus432500,000
G.3ball plusball plusball plus8,49150,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 28/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00456
Kết quả03 11 20 34 44 54
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1108,125,269,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue16,969,310,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,133500,000
G.3ball plusball plusball plus20,56550,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 25/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00455
Kết quả02 19 21 34 54 55
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0102,347,224,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,327,304,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus861500,000
G.3ball plusball plusball plus17,60750,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 23/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00454
Kết quả04 12 31 47 49 52
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus097,175,363,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,752,653,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus653500,000
G.3ball plusball plusball plus15,24450,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 21/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00453
Kết quả06 14 31 37 38 44
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus091,825,726,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,158,249,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus792500,000
G.3ball plusball plusball plus17,59850,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 18/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00452
Kết quả03 13 22 28 30 53
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,441,982,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,560,055,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus667500,000
G.3ball plusball plusball plus14,62950,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 16/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00451
Kết quả02 05 11 20 24 32
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,008,822,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,067,482,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus793500,000
G.3ball plusball plusball plus16,44250,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 14/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00450
Kết quả05 22 32 34 43 51
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,917,521,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,612,893,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus753500,000
G.3ball plusball plusball plus15,35650,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 11/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00449
Kết quả03 04 06 14 20 38
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus074,543,157,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,237,964,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus692500,000
G.3ball plusball plusball plus14,97550,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 09/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00448
Kết quả03 10 11 17 26 54
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,401,479,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,472,460,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus650500,000
G.3ball plusball plusball plus14,42750,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 07/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00447
Kết quả07 24 32 35 48 50
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,362,637,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,245,922,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus720500,000
G.3ball plusball plusball plus14,50150,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 04/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00446
Kết quả03 09 10 18 29 45
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,149,331,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,853,016,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus817500,000
G.3ball plusball plusball plus16,25450,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 02/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00445
Kết quả04 10 20 38 48 53
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,366,603,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,654,935,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus524500,000
G.3ball plusball plusball plus11,77950,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 30/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00444
Kết quả05 11 18 19 20 21
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,312,813,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,426,736,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus798500,000
G.3ball plusball plusball plus15,51750,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 27/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00443
Kết quả02 06 38 47 50 53
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,496,583,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,224,932,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus449500,000
G.3ball plusball plusball plus11,26850,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 25/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00442
Kết quả09 10 12 19 27 40
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,472,186,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,613,345,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus801500,000
G.3ball plusball plusball plus14,60150,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 23/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00441
Kết quả02 18 28 46 52 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,805,962,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,428,209,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus567500,000
G.3ball plusball plusball plus11,92250,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 20/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00440
Kết quả05 09 33 43 44 50
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,914,961,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,218,098,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus471500,000
G.3ball plusball plusball plus10,29650,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 18/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00439
Kết quả05 18 27 45 50 54
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,952,073,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,122,220,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus926500,000
G.3ball plusball plusball plus12,57150,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 16/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00438
Kết quả02 15 16 23 33 54
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,852,086,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,735,115,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus617500,000
G.3ball plusball plusball plus12,46050,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 13/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00437
Kết quả07 09 11 30 43 53
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,151,425,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,546,152,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus11,53650,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 11/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00436
Kết quả03 21 25 32 35 52
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,713,813,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,386,418,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus464500,000
G.3ball plusball plusball plus10,19850,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 09/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00435
Kết quả01 03 08 22 42 48
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,186,580,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,216,725,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus521500,000
G.3ball plusball plusball plus11,77950,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 06/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00434
Kết quả08 12 24 32 35 51
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,236,049,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,251,116,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus572500,000
G.3ball plusball plusball plus11,64450,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 04/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00433
Kết quả06 12 16 34 39 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,728,364,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,083,595,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus545500,000
G.3ball plusball plusball plus11,20350,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 02/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00432
Kết quả04 19 31 42 48 55
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,372,894,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,932,987,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus10,98950,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 30/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00431
Kết quả12 13 41 42 48 53
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,364,771,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,709,863,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus420500,000
G.3ball plusball plusball plus9,37850,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 28/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00430
Kết quả01 04 08 21 44 49
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,722,802,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,527,422,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus434500,000
G.3ball plusball plusball plus10,04650,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 26/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00429
Kết quả11 12 23 24 34 47
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,110,032,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,348,225,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus11,71550,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 02/08)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456