XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 44,457,452,850 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 22/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00569
Kết quả05 11 17 25 39 48
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,457,452,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,408,882,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus793500,000
G.3ball plusball plusball plus14,52350,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 20/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00568
Kết quả18 25 38 43 47 51
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,029,773,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,250,251,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus671500,000
G.3ball plusball plusball plus14,17650,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 17/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00567
Kết quả04 15 16 29 42 46
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,777,509,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,617,048,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus565500,000
G.3ball plusball plusball plus11,32050,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 15/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00566
Kết quả05 08 27 42 47 51
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,923,540,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,411,051,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus489500,000
G.3ball plusball plusball plus10,91650,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 13/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00565
Kết quả25 33 39 45 49 55
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,115,385,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,210,145,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus656500,000
G.3ball plusball plusball plus13,61650,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 10/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00564
Kết quả12 13 16 17 27 47
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,224,077,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,190,158,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus508500,000
G.3ball plusball plusball plus11,01750,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 08/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00563
Kết quả08 11 16 22 28 30
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,504,099,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,999,050,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus718500,000
G.3ball plusball plusball plus12,24950,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 06/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00562
Kết quả27 33 34 38 46 48
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,069,373,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,839,636,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus450500,000
G.3ball plusball plusball plus10,38650,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 03/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00561
Kết quả02 04 34 38 41 55
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1141,891,526,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,609,705,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,207500,000
G.3ball plusball plusball plus28,37150,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 01/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00560
Kết quả13 18 24 34 38 54
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0136,404,173,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,776,739,125
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,637500,000
G.3ball plusball plusball plus34,01350,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 30/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00559
Kết quả02 11 17 19 47 51
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0131,422,869,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,578,628,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,687500,000
G.3ball plusball plusball plus35,62950,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 27/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00558
Kết quả05 11 17 20 26 37
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0126,215,215,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue24,774,016,925
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,911500,000
G.3ball plusball plusball plus35,88150,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 25/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00557
Kết quả19 20 24 29 36 39
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0121,944,966,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue09,073,561,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus2,071500,000
G.3ball plusball plusball plus37,51550,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 23/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00556
Kết quả09 13 17 33 34 53
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0117,790,059,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue08,611,905,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,768500,000
G.3ball plusball plusball plus36,33350,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 20/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00555
Kết quả16 18 20 25 35 36
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0113,097,886,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue08,090,552,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,208500,000
G.3ball plusball plusball plus29,56950,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 18/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00554
Kết quả17 24 38 41 46 54
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0108,239,519,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,550,734,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,256500,000
G.3ball plusball plusball plus25,13150,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 16/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00553
Kết quả03 31 45 46 49 54
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0103,455,782,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,019,207,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,101500,000
G.3ball plusball plusball plus26,97150,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 13/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00552
Kết quả07 19 20 23 36 55
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,550,537,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,474,180,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,231500,000
G.3ball plusball plusball plus26,14950,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 11/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00551
Kết quả04 05 12 25 43 44
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus095,157,557,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,097,182,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,444500,000
G.3ball plusball plusball plus25,60950,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 09/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00550
Kết quả15 18 29 35 47 54
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus092,543,076,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,806,685,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,070500,000
G.3ball plusball plusball plus23,16650,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 06/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00549
Kết quả18 24 34 39 46 55
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus089,006,712,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,413,755,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus831500,000
G.3ball plusball plusball plus18,07950,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 04/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00548
Kết quả02 09 21 23 33 41
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus085,415,028,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,014,679,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus911500,000
G.3ball plusball plusball plus19,39350,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 02/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00547
Kết quả23 29 45 46 49 51
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,776,283,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,721,485,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus681500,000
G.3ball plusball plusball plus16,67150,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 27/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00546
Kết quả06 11 24 30 50 52
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,232,699,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,327,754,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus904500,000
G.3ball plusball plusball plus18,37950,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 25/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00545
Kết quả09 19 32 40 45 51
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus076,449,418,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,018,500,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus807500,000
G.3ball plusball plusball plus17,78550,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 23/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00544
Kết quả16 19 21 23 30 48
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,652,565,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,707,739,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus796500,000
G.3ball plusball plusball plus19,95350,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 20/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00543
Kết quả01 02 04 32 34 39
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,245,519,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,329,178,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus605500,000
G.3ball plusball plusball plus15,51150,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 18/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00542
Kết quả02 05 10 22 26 47
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,282,911,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,126,719,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus841500,000
G.3ball plusball plusball plus17,74550,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 16/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00541
Kết quả04 10 11 21 23 44
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,678,866,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,837,381,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus858500,000
G.3ball plusball plusball plus18,63550,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 13/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00540
Kết quả03 11 14 31 34 42
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,441,824,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,588,821,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus754500,000
G.3ball plusball plusball plus16,15350,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 22/04)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789