XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Jackpot Power 6/55 hiện tại: 51,693,670,200 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 15/12 (Thứ Bảy)

Kết quả14 17 49 52 53 55
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
Kỳ mở thưởng: #00215
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,693,670,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,500,296,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus517500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27750,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 13/12 (Thứ Năm)

Kết quả02 11 14 36 49 55
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 13/12
Kỳ mở thưởng: #00214
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,539,451,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,260,938,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus498500,000
G.3ball plusball plusball plus10,57250,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 11/12 (Thứ Ba)

Kết quả01 05 11 37 39 44
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 11/12
Kỳ mở thưởng: #00213
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,620,664,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,047,739,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus702500,000
G.3ball plusball plusball plus13,81850,000

4. XSPOWER ngày 08/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 06 09 31 48 54
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
Kỳ mở thưởng: #00212
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,711,703,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,835,633,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus504500,000
G.3ball plusball plusball plus10,77150,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 06/12 (Thứ Năm)

Kết quả09 13 23 27 39 42
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 06/12
Kỳ mở thưởng: #00211
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,892,386,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,633,486,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus712500,000
G.3ball plusball plusball plus12,90550,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 04/12 (Thứ Ba)

Kết quả10 13 16 23 30 49
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 04/12
Kỳ mở thưởng: #00210
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,768,578,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,508,619,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus506500,000
G.3ball plusball plusball plus11,14050,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 01/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 05 12 20 25 33
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
Kỳ mở thưởng: #00209
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,936,775,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,305,085,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus617500,000
G.3ball plusball plusball plus12,19550,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 29/11 (Thứ Năm)

Kết quả10 23 27 42 51 52
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 29/11
Kỳ mở thưởng: #00208
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,994,410,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,200,378,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus378500,000
G.3ball plusball plusball plus8,71450,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 27/11 (Thứ Ba)

Kết quả03 05 23 28 35 44
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 27/11
Kỳ mở thưởng: #00207
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,191,004,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,290,607,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus582500,000
G.3ball plusball plusball plus11,81150,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 24/11 (Thứ Bảy)

Kết quả03 10 11 25 40 54
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
Kỳ mở thưởng: #00206
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,820,442,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,138,322,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus466500,000
G.3ball plusball plusball plus9,51750,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 22/11 (Thứ Năm)

Kết quả17 22 24 28 37 44
Số JP206
Thống kê người trúng giải ngày 22/11
Kỳ mở thưởng: #00205
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,575,536,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,984,511,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus544500,000
G.3ball plusball plusball plus9,71950,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 20/11 (Thứ Ba)

Kết quả09 23 33 40 44 49
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 20/11
Kỳ mở thưởng: #00204
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,256,649,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,837,968,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus441500,000
G.3ball plusball plusball plus9,39050,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 17/11 (Thứ Bảy)

Kết quả12 22 26 29 45 47
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
Kỳ mở thưởng: #00203
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,831,024,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,679,565,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus406500,000
G.3ball plusball plusball plus8,35750,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 15/11 (Thứ Năm)

Kết quả13 16 21 40 49 52
Số JP254
Thống kê người trúng giải ngày 15/11
Kỳ mở thưởng: #00202
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,465,133,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,527,799,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus302500,000
G.3ball plusball plusball plus7,19150,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 13/11 (Thứ Ba)

Kết quả03 25 26 32 41 47
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 13/11
Kỳ mở thưởng: #00201
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus141,305,528,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,365,007,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus455500,000
G.3ball plusball plusball plus10,57850,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 10/11 (Thứ Bảy)

Kết quả03 05 19 22 29 39
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
Kỳ mở thưởng: #00200
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,307,347,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,142,987,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus571500,000
G.3ball plusball plusball plus10,95150,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 08/11 (Thứ Năm)

Kết quả22 28 31 39 52 53
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 08/11
Kỳ mở thưởng: #00199
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,020,462,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,236,233,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus394500,000
G.3ball plusball plusball plus8,74350,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 06/11 (Thứ Ba)

Kết quả19 22 23 43 47 53
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 06/11
Kỳ mở thưởng: #00198
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,334,813,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,048,938,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus480500,000
G.3ball plusball plusball plus10,16750,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 03/11 (Thứ Bảy)

Kết quả14 17 20 23 25 45
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
Kỳ mở thưởng: #00197
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,340,501,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,827,348,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus494500,000
G.3ball plusball plusball plus10,13850,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 01/11 (Thứ Năm)

Kết quả03 11 15 42 44 54
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 01/11
Kỳ mở thưởng: #00196
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,839,102,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,660,526,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus366500,000
G.3ball plusball plusball plus9,09150,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 30/10 (Thứ Ba)

Kết quả01 12 22 27 30 39
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 30/10
Kỳ mở thưởng: #00195
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,358,509,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,496,016,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus500500,000
G.3ball plusball plusball plus10,16350,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 27/10 (Thứ Bảy)

Kết quả08 09 15 21 44 49
Số JP216
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
Kỳ mở thưởng: #00194
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus196,756,562,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,345,070,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus811500,000
G.3ball plusball plusball plus17,23750,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 25/10 (Thứ Năm)

Kết quả16 23 29 31 45 48
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 25/10
Kỳ mở thưởng: #00193
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus094,362,451,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,079,058,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus695500,000
G.3ball plusball plusball plus14,39550,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 23/10 (Thứ Ba)

Kết quả01 03 06 13 21 30
Số JP236
Thống kê người trúng giải ngày 23/10
Kỳ mở thưởng: #00192
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus091,712,411,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,784,609,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus806500,000
G.3ball plusball plusball plus17,18850,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 20/10 (Thứ Bảy)

Kết quả02 05 10 17 35 41
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
Kỳ mở thưởng: #00191
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus089,122,986,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,496,895,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus743500,000
G.3ball plusball plusball plus15,90550,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 18/10 (Thứ Năm)

Kết quả01 11 22 34 42 47
Số JP230
Thống kê người trúng giải ngày 18/10
Kỳ mở thưởng: #00189
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,856,031,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,245,011,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus601500,000
G.3ball plusball plusball plus13,10750,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 16/10 (Thứ Ba)

Kết quả05 28 29 34 42 46
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 16/10
Kỳ mở thưởng: #00189
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus084,650,926,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,466,750,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus816500,000
G.3ball plusball plusball plus16,50950,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 13/10 (Thứ Bảy)

Kết quả12 21 23 44 47 48
Số JP243
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
Kỳ mở thưởng: #00188
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,070,152,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,646,748,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus607500,000
G.3ball plusball plusball plus13,40550,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 11/10 (Thứ Năm)

Kết quả05 16 17 37 46 49
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 11/10
Kỳ mở thưởng: #00187
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,704,990,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,383,953,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus661500,000
G.3ball plusball plusball plus13,45250,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 09/10 (Thứ Ba)

Kết quả10 27 46 50 51 55
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 09/10
Kỳ mở thưởng: #00186
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,724,187,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,163,863,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus707500,000
G.3ball plusball plusball plus14,34150,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 15/12)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...