XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 90 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 40,722,802,950 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 28/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00430
Kết quả01 04 08 21 44 49
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,722,802,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,527,422,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus434500,000
G.3ball plusball plusball plus10,04650,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 26/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00429
Kết quả11 12 23 24 34 47
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,110,032,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,348,225,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus11,71550,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00428
Kết quả04 13 27 47 50 55
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,457,550,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,164,616,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus462500,000
G.3ball plusball plusball plus9,49250,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 21/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00427
Kết quả02 15 22 25 30 46
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,786,056,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,978,894,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus408500,000
G.3ball plusball plusball plus8,89950,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 19/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00426
Kết quả05 15 16 19 49 55
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,151,397,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,797,266,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus705500,000
G.3ball plusball plusball plus12,96350,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00425
Kết quả19 35 38 49 52 55
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,685,784,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,634,420,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus369500,000
G.3ball plusball plusball plus8,70250,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 14/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00424
Kết quả07 23 29 47 51 55
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,171,245,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,466,138,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22550,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 12/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00423
Kết quả01 08 25 34 38 44
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1192,141,839,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,335,999,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,295500,000
G.3ball plusball plusball plus27,58850,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00422
Kết quả18 19 30 39 45 46
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0183,593,994,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,386,239,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,057500,000
G.3ball plusball plusball plus23,95850,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 07/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00421
Kết quả09 19 28 30 32 54
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0175,919,619,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,533,530,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,193500,000
G.3ball plusball plusball plus25,53450,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 05/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00420
Kết quả01 04 13 15 18 20
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0171,117,842,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,915,251,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,191500,000
G.3ball plusball plusball plus25,29450,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 02/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00419
Kết quả02 06 09 16 43 53
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0163,627,248,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,082,963,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,079500,000
G.3ball plusball plusball plus20,89950,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 30/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00418
Kết quả12 31 32 33 39 41
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0157,535,203,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,406,069,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus912500,000
G.3ball plusball plusball plus19,28750,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 28/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00417
Kết quả04 06 10 16 30 46
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0153,880,578,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue31,389,282,666
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,390500,000
G.3ball plusball plusball plus26,94450,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 25/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00416
Kết quả04 18 24 30 53 55
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0147,103,949,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,414,889,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus920500,000
G.3ball plusball plusball plus21,15250,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 31/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00415
Kết quả12 19 40 41 43 53
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0143,369,946,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,821,769,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,413500,000
G.3ball plusball plusball plus28,07950,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 28/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00414
Kết quả01 10 11 13 27 55
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0137,578,088,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue18,574,074,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,425500,000
G.3ball plusball plusball plus25,96750,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 26/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00413
Kết quả07 08 11 31 35 36
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0130,391,512,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,775,566,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,124500,000
G.3ball plusball plusball plus24,39550,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 24/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00412
Kết quả03 09 20 21 33 52
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0123,683,187,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,030,196,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,396500,000
G.3ball plusball plusball plus26,70850,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 21/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00411
Kết quả10 12 14 17 29 53
Số JP225
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0116,918,632,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,278,579,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,001500,000
G.3ball plusball plusball plus22,17050,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 19/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00410
Kết quả03 35 41 42 43 49
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0110,372,538,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,551,235,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus756500,000
G.3ball plusball plusball plus16,25150,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 17/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00409
Kết quả01 14 18 43 49 50
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0104,401,521,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,887,789,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus816500,000
G.3ball plusball plusball plus17,70350,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 14/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00408
Kết quả12 20 25 38 39 40
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,660,027,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,249,845,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus821500,000
G.3ball plusball plusball plus16,25650,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 12/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00407
Kết quả02 14 19 24 27 34
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus093,827,290,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,712,874,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus786500,000
G.3ball plusball plusball plus16,34450,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 10/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00406
Kết quả23 25 30 36 45 52
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus089,968,227,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,284,089,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus742500,000
G.3ball plusball plusball plus15,52550,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 07/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00405
Kết quả05 11 21 30 40 48
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus087,411,418,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,761,291,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus636500,000
G.3ball plusball plusball plus13,39250,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 05/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00404
Kết quả08 09 34 40 41 54
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus083,145,846,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,287,339,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus560500,000
G.3ball plusball plusball plus13,39650,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 03/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00403
Kết quả14 15 31 40 43 49
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus080,559,793,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,964,207,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus838500,000
G.3ball plusball plusball plus15,29350,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 29/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00402
Kết quả09 17 23 26 51 54
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,711,825,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,425,544,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus15,32550,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 27/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00401
Kết quả03 11 21 29 47 55
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,148,581,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,140,739,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus631500,000
G.3ball plusball plusball plus13,23550,000

31. XS Mega power 6/55 ngày 25/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00400
Kết quả05 13 21 36 39 48
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus071,004,697,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,902,530,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus686500,000
G.3ball plusball plusball plus14,65550,000

32. XS Mega power 6/55 ngày 22/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00399
Kết quả07 24 32 49 51 54
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,557,422,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,630,610,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus598500,000
G.3ball plusball plusball plus12,52950,000

33. XS Mega power 6/55 ngày 20/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00398
Kết quả01 03 20 33 36 51
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,299,572,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,379,738,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus528500,000
G.3ball plusball plusball plus12,20550,000

34. XS Mega power 6/55 ngày 18/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00397
Kết quả27 32 36 37 47 48
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,111,378,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,136,605,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus646500,000
G.3ball plusball plusball plus13,00150,000

35. XS Mega power 6/55 ngày 15/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00396
Kết quả26 36 37 38 42 49
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus061,707,788,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,869,540,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus542500,000
G.3ball plusball plusball plus11,76850,000

36. XS Mega power 6/55 ngày 13/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00395
Kết quả25 28 32 34 35 39
Số JP207
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,497,631,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,623,967,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus492500,000
G.3ball plusball plusball plus11,36050,000

37. XS Mega power 6/55 ngày 11/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00394
Kết quả04 14 18 21 32 53
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus057,387,718,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,389,532,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus663500,000
G.3ball plusball plusball plus13,93250,000

38. XS Mega power 6/55 ngày 08/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00393
Kết quả09 12 19 25 41 54
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,406,377,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,169,383,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus741500,000
G.3ball plusball plusball plus14,07650,000

39. XS Mega power 6/55 ngày 06/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00392
Kết quả13 18 34 36 45 49
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,881,925,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,660,378,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus656500,000
G.3ball plusball plusball plus12,91550,000

40. XS Mega power 6/55 ngày 04/02 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00391
Kết quả06 10 20 47 52 55
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,092,567,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,461,560,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus641500,000
G.3ball plusball plusball plus14,57350,000

41. XS Mega power 6/55 ngày 01/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00390
Kết quả02 03 11 23 35 54
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,743,734,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,200,579,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus626500,000
G.3ball plusball plusball plus12,59450,000

42. XS Mega power 6/55 ngày 30/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00389
Kết quả12 18 28 30 47 50
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,938,521,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,610,751,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus636500,000
G.3ball plusball plusball plus12,44950,000

43. XS Mega power 6/55 ngày 28/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00388
Kết quả01 20 24 33 40 55
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,952,786,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,390,114,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus547500,000
G.3ball plusball plusball plus1150,000

44. XS Mega power 6/55 ngày 23/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00387
Kết quả09 15 18 25 31 49
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,100,944,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,184,354,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus12,26250,000

45. XS Mega power 6/55 ngày 21/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00386
Kết quả14 31 45 47 52 54
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,441,754,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue16,030,452,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus616500,000
G.3ball plusball plusball plus12,81450,000

46. XS Mega power 6/55 ngày 18/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00385
Kết quả13 18 19 23 32 43
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,085,895,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,768,690,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus591500,000
G.3ball plusball plusball plus12,65050,000

47. XS Mega power 6/55 ngày 16/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00384
Kết quả10 11 26 33 44 46
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,298,729,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,570,116,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus520500,000
G.3ball plusball plusball plus11,81550,000

48. XS Mega power 6/55 ngày 14/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00383
Kết quả03 04 17 39 50 51
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,634,873,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,385,243,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus480500,000
G.3ball plusball plusball plus11,18350,000

49. XS Mega power 6/55 ngày 11/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00382
Kết quả08 11 17 19 25 47
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,734,762,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,174,120,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus694500,000
G.3ball plusball plusball plus12,36050,000

50. XS Mega power 6/55 ngày 09/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00381
Kết quả17 20 21 29 52 54
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,409,526,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,026,871,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus374500,000
G.3ball plusball plusball plus8,22250,000

51. XS Mega power 6/55 ngày 07/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00380
Kết quả08 11 16 22 42 54
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,673,873,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,834,021,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus11,04750,000

52. XS Mega power 6/55 ngày 04/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00379
Kết quả04 14 26 42 44 55
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1111,099,202,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,648,035,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,097500,000
G.3ball plusball plusball plus21,43550,000

53. XS Mega power 6/55 ngày 02/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00378
Kết quả12 14 26 29 33 40
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0108,639,141,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,374,695,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus920500,000
G.3ball plusball plusball plus19,39250,000

54. XS Mega power 6/55 ngày 31/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00377
Kết quả02 22 26 28 44 55
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0105,104,974,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,982,010,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus936500,000
G.3ball plusball plusball plus21,60850,000

55. XS Mega power 6/55 ngày 28/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00376
Kết quả10 17 26 28 29 32
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0101,245,855,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,553,219,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus862500,000
G.3ball plusball plusball plus19,97050,000

56. XS Mega power 6/55 ngày 26/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00375
Kết quả05 06 12 18 23 54
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,509,997,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,249,234,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,127500,000
G.3ball plusball plusball plus21,39350,000

57. XS Mega power 6/55 ngày 24/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00374
Kết quả03 16 30 34 50 55
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus096,266,883,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,050,285,925
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus793500,000
G.3ball plusball plusball plus17,23750,000

58. XS Mega power 6/55 ngày 21/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00373
Kết quả05 08 20 34 37 42
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus093,381,149,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,779,934,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus742500,000
G.3ball plusball plusball plus16,52650,000

59. XS Mega power 6/55 ngày 19/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00372
Kết quả18 22 25 28 29 34
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus091,007,696,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,516,217,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus751500,000
G.3ball plusball plusball plus15,65750,000

60. XS Mega power 6/55 ngày 17/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00371
Kết quả04 05 14 19 22 37
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus088,681,195,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,257,717,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus886500,000
G.3ball plusball plusball plus18,24250,000

61. XS Mega power 6/55 ngày 14/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00370
Kết quả03 30 33 34 40 47
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,361,737,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,724,065,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus663500,000
G.3ball plusball plusball plus13,08150,000

62. XS Mega power 6/55 ngày 12/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00369
Kết quả01 09 15 42 49 50
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus083,862,112,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,446,329,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus591500,000
G.3ball plusball plusball plus14,27950,000

63. XS Mega power 6/55 ngày 10/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00368
Kết quả05 20 33 42 43 49
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus081,294,373,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,161,025,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus773500,000
G.3ball plusball plusball plus16,32650,000

64. XS Mega power 6/55 ngày 07/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00367
Kết quả07 18 38 42 47 51
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus078,697,118,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,872,441,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus861500,000
G.3ball plusball plusball plus14,87250,000

65. XS Mega power 6/55 ngày 05/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00366
Kết quả09 11 16 27 35 40
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus076,939,767,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,677,180,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus662500,000
G.3ball plusball plusball plus14,49350,000

66. XS Mega power 6/55 ngày 03/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00365
Kết quả21 29 36 41 50 52
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,051,358,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,467,357,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus634500,000
G.3ball plusball plusball plus13,39450,000

67. XS Mega power 6/55 ngày 30/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00364
Kết quả08 09 10 32 44 50
Số JP215
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,655,918,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,201,196,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus666500,000
G.3ball plusball plusball plus13,88350,000

68. XS Mega power 6/55 ngày 28/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00363
Kết quả01 18 26 28 53 55
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,845,145,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,209,152,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus567500,000
G.3ball plusball plusball plus12,27050,000

69. XS Mega power 6/55 ngày 26/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00362
Kết quả07 19 38 41 42 47
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,962,775,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue31,645,004,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus690500,000
G.3ball plusball plusball plus13,56250,000

70. XS Mega power 6/55 ngày 23/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00361
Kết quả07 29 30 45 50 55
Số JP215
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,837,919,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,698,918,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus589500,000
G.3ball plusball plusball plus12,15850,000

71. XS Mega power 6/55 ngày 21/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00360
Kết quả21 24 35 38 42 47
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,726,581,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,464,324,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus480500,000
G.3ball plusball plusball plus11,41450,000

72. XS Mega power 6/55 ngày 19/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00359
Kết quả19 21 33 35 38 40
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,562,161,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,223,833,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus656500,000
G.3ball plusball plusball plus13,53250,000

73. XS Mega power 6/55 ngày 16/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00358
Kết quả06 08 18 22 49 52
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,416,984,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,985,480,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus612500,000
G.3ball plusball plusball plus12,30150,000

74. XS Mega power 6/55 ngày 14/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00357
Kết quả09 12 16 36 41 55
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,593,943,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,782,920,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus550500,000
G.3ball plusball plusball plus12,26950,000

75. XS Mega power 6/55 ngày 12/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00356
Kết quả10 17 24 27 36 39
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,779,236,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,581,286,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus708500,000
G.3ball plusball plusball plus14,59750,000

76. XS Mega power 6/55 ngày 09/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00355
Kết quả01 03 06 25 29 41
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,018,617,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,385,662,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus543500,000
G.3ball plusball plusball plus11,33950,000

77. XS Mega power 6/55 ngày 07/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00354
Kết quả01 12 19 37 44 52
Số JP218
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,142,153,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,177,166,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus481500,000
G.3ball plusball plusball plus10,52150,000

78. XS Mega power 6/55 ngày 05/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00353
Kết quả03 06 16 17 44 50
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,547,657,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,241,750,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus495500,000
G.3ball plusball plusball plus11,85050,000

79. XS Mega power 6/55 ngày 02/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00352
Kết quả02 15 34 35 48 50
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,723,313,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,039,046,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus445500,000
G.3ball plusball plusball plus8,95650,000

80. XS Mega power 6/55 ngày 31/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00351
Kết quả18 19 22 37 47 48
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,060,708,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,854,312,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus384500,000
G.3ball plusball plusball plus8,59450,000

81. XS Mega power 6/55 ngày 29/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00350
Kết quả12 15 16 31 43 55
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,241,529,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,652,181,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus490500,000
G.3ball plusball plusball plus10,30650,000

82. XS Mega power 6/55 ngày 26/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00349
Kết quả18 20 22 50 51 53
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,324,971,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,439,230,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus414500,000
G.3ball plusball plusball plus8,44850,000

83. XS Mega power 6/55 ngày 24/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00348
Kết quả09 14 23 41 45 50
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,764,346,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,265,827,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus550500,000
G.3ball plusball plusball plus10,04050,000

84. XS Mega power 6/55 ngày 22/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00347
Kết quả02 16 26 27 36 40
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,541,604,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,129,967,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus441500,000
G.3ball plusball plusball plus10,05850,000

85. XS Mega power 6/55 ngày 19/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00346
Kết quả01 10 21 26 42 43
Số JP225
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,917,681,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,949,531,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus403500,000
G.3ball plusball plusball plus8,80650,000

86. XS Mega power 6/55 ngày 17/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00345
Kết quả05 11 14 34 51 53
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,474,598,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,789,188,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus350500,000
G.3ball plusball plusball plus8,00750,000

87. XS Mega power 6/55 ngày 15/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00344
Kết quả09 12 29 46 48 53
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,880,715,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,612,090,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus414500,000
G.3ball plusball plusball plus9,61550,000

88. XS Mega power 6/55 ngày 12/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00343
Kết quả21 39 48 51 53 55
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,556,777,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,464,986,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus379500,000
G.3ball plusball plusball plus7,26250,000

89. XS Mega power 6/55 ngày 10/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00342
Kết quả04 17 42 51 53 55
Số JP229
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,070,500,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,299,844,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus347500,000
G.3ball plusball plusball plus7,44550,000

90. XS Mega power 6/55 ngày 08/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00341
Kết quả08 36 39 43 48 50
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,751,516,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,153,290,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus408500,000
G.3ball plusball plusball plus8,28850,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 90 ngày liên tiếp

XSPOWER 90 ngày hay KQXSPOWER 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Power 6/55 của 90 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 28/05)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567