XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 90 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 46,305,971,850 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 24/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00506
Kết quả04 07 19 20 22 53
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,305,971,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,932,951,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus705500,000
G.3ball plusball plusball plus14,05550,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 21/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00505
Kết quả08 14 19 20 49 51
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,600,432,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,743,446,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus563500,000
G.3ball plusball plusball plus11,38950,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 19/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00504
Kết quả12 15 23 28 45 48
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,989,314,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,564,433,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus533500,000
G.3ball plusball plusball plus11,51150,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 17/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00503
Kết quả06 17 27 34 36 51
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,486,427,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,397,446,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus520500,000
G.3ball plusball plusball plus11,11050,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 14/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00502
Kết quả05 11 15 34 44 48
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,485,472,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,175,118,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus526500,000
G.3ball plusball plusball plus10,57350,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 12/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00501
Kết quả04 20 22 25 43 47
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,909,410,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,166,004,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus429500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22050,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 10/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00500
Kết quả02 05 19 39 48 53
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,119,658,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,967,142,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus500500,000
G.3ball plusball plusball plus10,39550,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 07/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00499
Kết quả12 28 30 33 45 52
Số JP215
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,338,855,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,769,275,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus413500,000
G.3ball plusball plusball plus9,19250,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 05/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00498
Kết quả01 02 06 18 34 51
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,835,526,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,602,239,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus391500,000
G.3ball plusball plusball plus8,52550,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 03/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00497
Kết quả02 22 27 46 48 52
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,591,665,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,464,032,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus411500,000
G.3ball plusball plusball plus8,31550,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 31/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00496
Kết quả08 18 19 20 43 54
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus131,074,947,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,287,180,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus410500,000
G.3ball plusball plusball plus9,36650,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 29/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00495
Kết quả09 11 14 16 21 23
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus150,690,711,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,167,742,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus703500,000
G.3ball plusball plusball plus14,01550,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 27/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00494
Kết quả03 31 33 36 38 39
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,181,031,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,589,227,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus645500,000
G.3ball plusball plusball plus12,48350,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 24/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00493
Kết quả12 21 22 27 41 50
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,360,481,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,386,944,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus455500,000
G.3ball plusball plusball plus10,69250,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 22/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00492
Kết quả02 03 12 21 24 38
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,421,905,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,171,547,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus11,74050,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 20/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00491
Kết quả08 33 38 47 49 54
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,877,979,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,736,653,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus468500,000
G.3ball plusball plusball plus11,50250,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 17/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00490
Kết quả03 14 25 37 49 54
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,911,723,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,518,180,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus591500,000
G.3ball plusball plusball plus10,84850,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 15/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00489
Kết quả08 38 41 47 50 52
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,405,919,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,350,869,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus369500,000
G.3ball plusball plusball plus8,63550,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 13/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00488
Kết quả12 19 28 29 52 53
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,731,559,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,164,829,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus599500,000
G.3ball plusball plusball plus11,51150,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 10/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00487
Kết quả05 10 47 50 53 54
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,248,098,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,971,449,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus383500,000
G.3ball plusball plusball plus8,95750,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 08/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00486
Kết quả10 18 20 21 26 51
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,567,089,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,784,670,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus393500,000
G.3ball plusball plusball plus9,44550,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 06/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00485
Kết quả11 14 29 32 33 40
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,116,310,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,623,473,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus448500,000
G.3ball plusball plusball plus9,41450,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 03/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00484
Kết quả12 14 22 23 39 44
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,504,337,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,444,365,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus432500,000
G.3ball plusball plusball plus9,06250,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 01/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00483
Kết quả03 06 07 19 38 54
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,064,969,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,284,435,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus472500,000
G.3ball plusball plusball plus9,10550,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 29/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00482
Kết quả01 06 07 13 30 55
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus159,665,659,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,166,105,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus713500,000
G.3ball plusball plusball plus13,96750,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 26/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00481
Kết quả07 10 13 15 40 48
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,170,711,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,561,709,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus11,61250,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 24/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00480
Kết quả12 28 41 42 52 53
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,419,684,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,367,150,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus519500,000
G.3ball plusball plusball plus10,95950,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 22/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00479
Kết quả05 08 15 18 36 45
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,648,797,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,170,385,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus764500,000
G.3ball plusball plusball plus14,85950,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 19/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00478
Kết quả04 07 08 29 31 41
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,115,328,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,600,520,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus11,25150,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 17/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00477
Kết quả01 05 28 43 44 53
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,498,833,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,420,910,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus437500,000
G.3ball plusball plusball plus10,65650,000

31. XS Mega power 6/55 ngày 15/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00476
Kết quả13 14 15 17 26 53
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,600,925,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,210,031,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus577500,000
G.3ball plusball plusball plus12,73150,000

32. XS Mega power 6/55 ngày 12/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00475
Kết quả20 21 24 30 31 44
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,710,641,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,356,073,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus442500,000
G.3ball plusball plusball plus9,92650,000

33. XS Mega power 6/55 ngày 10/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00474
Kết quả18 25 27 37 45 50
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,002,032,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,166,228,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus517500,000
G.3ball plusball plusball plus11,29050,000

34. XS Mega power 6/55 ngày 08/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00473
Kết quả22 47 48 52 53 55
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,505,977,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,738,333,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus9,99750,000

35. XS Mega power 6/55 ngày 05/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00472
Kết quả09 12 19 22 31 46
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,646,878,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,531,767,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus11,39150,000

36. XS Mega power 6/55 ngày 03/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00471
Kết quả07 09 18 22 35 54
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,084,669,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,358,188,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus559500,000
G.3ball plusball plusball plus11,12650,000

37. XS Mega power 6/55 ngày 01/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00470
Kết quả11 22 24 47 49 53
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,735,698,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,208,302,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus433500,000
G.3ball plusball plusball plus10,01250,000

38. XS Mega power 6/55 ngày 29/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00469
Kết quả01 04 14 28 35 53
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,860,972,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,346,520,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus543500,000
G.3ball plusball plusball plus12,50950,000

39. XS Mega power 6/55 ngày 25/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00468
Kết quả21 35 36 38 44 47
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,268,263,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,169,552,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus426500,000
G.3ball plusball plusball plus9,57550,000

40. XS Mega power 6/55 ngày 22/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00467
Kết quả01 20 24 26 35 51
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,552,193,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,978,878,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus304500,000
G.3ball plusball plusball plus7,98250,000

41. XS Mega power 6/55 ngày 20/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00466
Kết quả14 18 28 32 33 36
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,007,974,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,807,298,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus390500,000
G.3ball plusball plusball plus8,52050,000

42. XS Mega power 6/55 ngày 18/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00465
Kết quả22 41 44 46 51 52
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,594,148,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,650,206,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus347500,000
G.3ball plusball plusball plus7,40450,000

43. XS Mega power 6/55 ngày 15/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00464
Kết quả01 11 29 30 41 51
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus140,602,347,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,473,078,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus533500,000
G.3ball plusball plusball plus9,46650,000

44. XS Mega power 6/55 ngày 13/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00463
Kết quả03 25 28 44 49 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,086,174,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,304,615,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus372500,000
G.3ball plusball plusball plus8,83750,000

45. XS Mega power 6/55 ngày 11/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00462
Kết quả02 12 33 39 52 53
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,842,198,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,166,395,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus9,94650,000

46. XS Mega power 6/55 ngày 08/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00461
Kết quả03 12 24 26 36 43
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,344,638,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,852,479,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus554500,000
G.3ball plusball plusball plus9,73050,000

47. XS Mega power 6/55 ngày 06/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00460
Kết quả02 05 21 24 26 27
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,484,039,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,609,337,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus390500,000
G.3ball plusball plusball plus8,17350,000

48. XS Mega power 6/55 ngày 04/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00459
Kết quả10 15 20 21 32 51
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,160,517,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,462,279,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus474500,000
G.3ball plusball plusball plus9,50950,000

49. XS Mega power 6/55 ngày 01/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00458
Kết quả13 18 29 30 40 47
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,664,333,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,296,037,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus294500,000
G.3ball plusball plusball plus6,78250,000

50. XS Mega power 6/55 ngày 30/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00457
Kết quả06 07 16 26 29 54
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,179,786,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,131,087,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus432500,000
G.3ball plusball plusball plus8,49150,000

51. XS Mega power 6/55 ngày 28/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00456
Kết quả03 11 20 34 44 54
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1108,125,269,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue16,969,310,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,133500,000
G.3ball plusball plusball plus20,56550,000

52. XS Mega power 6/55 ngày 25/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00455
Kết quả02 19 21 34 54 55
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0102,347,224,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,327,304,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus861500,000
G.3ball plusball plusball plus17,60750,000

53. XS Mega power 6/55 ngày 23/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00454
Kết quả04 12 31 47 49 52
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus097,175,363,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,752,653,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus653500,000
G.3ball plusball plusball plus15,24450,000

54. XS Mega power 6/55 ngày 21/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00453
Kết quả06 14 31 37 38 44
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus091,825,726,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,158,249,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus792500,000
G.3ball plusball plusball plus17,59850,000

55. XS Mega power 6/55 ngày 18/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00452
Kết quả03 13 22 28 30 53
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,441,982,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,560,055,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus667500,000
G.3ball plusball plusball plus14,62950,000

56. XS Mega power 6/55 ngày 16/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00451
Kết quả02 05 11 20 24 32
Số JP206
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,008,822,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,067,482,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus793500,000
G.3ball plusball plusball plus16,44250,000

57. XS Mega power 6/55 ngày 14/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00450
Kết quả05 22 32 34 43 51
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,917,521,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,612,893,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus753500,000
G.3ball plusball plusball plus15,35650,000

58. XS Mega power 6/55 ngày 11/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00449
Kết quả03 04 06 14 20 38
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus074,543,157,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,237,964,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus692500,000
G.3ball plusball plusball plus14,97550,000

59. XS Mega power 6/55 ngày 09/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00448
Kết quả03 10 11 17 26 54
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,401,479,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,472,460,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus650500,000
G.3ball plusball plusball plus14,42750,000

60. XS Mega power 6/55 ngày 07/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00447
Kết quả07 24 32 35 48 50
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,362,637,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,245,922,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus720500,000
G.3ball plusball plusball plus14,50150,000

61. XS Mega power 6/55 ngày 04/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00446
Kết quả03 09 10 18 29 45
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,149,331,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,853,016,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus817500,000
G.3ball plusball plusball plus16,25450,000

62. XS Mega power 6/55 ngày 02/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00445
Kết quả04 10 20 38 48 53
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,366,603,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,654,935,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus524500,000
G.3ball plusball plusball plus11,77950,000

63. XS Mega power 6/55 ngày 30/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00444
Kết quả05 11 18 19 20 21
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,312,813,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,426,736,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus798500,000
G.3ball plusball plusball plus15,51750,000

64. XS Mega power 6/55 ngày 27/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00443
Kết quả02 06 38 47 50 53
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,496,583,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,224,932,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus449500,000
G.3ball plusball plusball plus11,26850,000

65. XS Mega power 6/55 ngày 25/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00442
Kết quả09 10 12 19 27 40
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,472,186,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,613,345,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus801500,000
G.3ball plusball plusball plus14,60150,000

66. XS Mega power 6/55 ngày 23/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00441
Kết quả02 18 28 46 52 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,805,962,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,428,209,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus567500,000
G.3ball plusball plusball plus11,92250,000

67. XS Mega power 6/55 ngày 20/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00440
Kết quả05 09 33 43 44 50
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,914,961,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,218,098,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus471500,000
G.3ball plusball plusball plus10,29650,000

68. XS Mega power 6/55 ngày 18/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00439
Kết quả05 18 27 45 50 54
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,952,073,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,122,220,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus926500,000
G.3ball plusball plusball plus12,57150,000

69. XS Mega power 6/55 ngày 16/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00438
Kết quả02 15 16 23 33 54
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,852,086,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,735,115,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus617500,000
G.3ball plusball plusball plus12,46050,000

70. XS Mega power 6/55 ngày 13/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00437
Kết quả07 09 11 30 43 53
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,151,425,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,546,152,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus11,53650,000

71. XS Mega power 6/55 ngày 11/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00436
Kết quả03 21 25 32 35 52
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,713,813,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,386,418,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus464500,000
G.3ball plusball plusball plus10,19850,000

72. XS Mega power 6/55 ngày 09/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00435
Kết quả01 03 08 22 42 48
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,186,580,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,216,725,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus521500,000
G.3ball plusball plusball plus11,77950,000

73. XS Mega power 6/55 ngày 06/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00434
Kết quả08 12 24 32 35 51
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,236,049,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,251,116,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus572500,000
G.3ball plusball plusball plus11,64450,000

74. XS Mega power 6/55 ngày 04/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00433
Kết quả06 12 16 34 39 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,728,364,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,083,595,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus545500,000
G.3ball plusball plusball plus11,20350,000

75. XS Mega power 6/55 ngày 02/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00432
Kết quả04 19 31 42 48 55
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,372,894,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,932,987,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus10,98950,000

76. XS Mega power 6/55 ngày 30/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00431
Kết quả12 13 41 42 48 53
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,364,771,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,709,863,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus420500,000
G.3ball plusball plusball plus9,37850,000

77. XS Mega power 6/55 ngày 28/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00430
Kết quả01 04 08 21 44 49
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,722,802,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,527,422,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus434500,000
G.3ball plusball plusball plus10,04650,000

78. XS Mega power 6/55 ngày 26/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00429
Kết quả11 12 23 24 34 47
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,110,032,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,348,225,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus11,71550,000

79. XS Mega power 6/55 ngày 23/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00428
Kết quả04 13 27 47 50 55
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,457,550,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,164,616,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus462500,000
G.3ball plusball plusball plus9,49250,000

80. XS Mega power 6/55 ngày 21/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00427
Kết quả02 15 22 25 30 46
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,786,056,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,978,894,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus408500,000
G.3ball plusball plusball plus8,89950,000

81. XS Mega power 6/55 ngày 19/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00426
Kết quả05 15 16 19 49 55
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,151,397,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,797,266,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus705500,000
G.3ball plusball plusball plus12,96350,000

82. XS Mega power 6/55 ngày 16/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00425
Kết quả19 35 38 49 52 55
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,685,784,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,634,420,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus369500,000
G.3ball plusball plusball plus8,70250,000

83. XS Mega power 6/55 ngày 14/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00424
Kết quả07 23 29 47 51 55
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,171,245,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,466,138,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22550,000

84. XS Mega power 6/55 ngày 12/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00423
Kết quả01 08 25 34 38 44
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1192,141,839,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,335,999,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,295500,000
G.3ball plusball plusball plus27,58850,000

85. XS Mega power 6/55 ngày 09/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00422
Kết quả18 19 30 39 45 46
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0183,593,994,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,386,239,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,057500,000
G.3ball plusball plusball plus23,95850,000

86. XS Mega power 6/55 ngày 07/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00421
Kết quả09 19 28 30 32 54
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0175,919,619,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,533,530,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,193500,000
G.3ball plusball plusball plus25,53450,000

87. XS Mega power 6/55 ngày 05/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00420
Kết quả01 04 13 15 18 20
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0171,117,842,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,915,251,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,191500,000
G.3ball plusball plusball plus25,29450,000

88. XS Mega power 6/55 ngày 02/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00419
Kết quả02 06 09 16 43 53
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0163,627,248,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,082,963,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,079500,000
G.3ball plusball plusball plus20,89950,000

89. XS Mega power 6/55 ngày 30/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00418
Kết quả12 31 32 33 39 41
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0157,535,203,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,406,069,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus912500,000
G.3ball plusball plusball plus19,28750,000

90. XS Mega power 6/55 ngày 28/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00417
Kết quả04 06 10 16 30 46
Số JP234
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0153,880,578,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue31,389,282,666
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,390500,000
G.3ball plusball plusball plus26,94450,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 90 ngày liên tiếp

XSPOWER 90 ngày hay KQXSPOWER 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Power 6/55 của 90 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 24/11)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456