XSKT Bạch thủ T.kê CẦU
Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 67,885,940,550 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 17/09 (Thứ Ba)

Kết quả03 14 26 38 43 47
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 17/09
Kỳ mở thưởng: #00332
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,885,940,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,378,929,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus637500,000
G.3ball plusball plusball plus12,12150,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 14/09 (Thứ Bảy)

Kết quả10 36 42 44 45 54
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 14/09
Kỳ mở thưởng: #00331
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,202,794,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,191,913,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus412500,000
G.3ball plusball plusball plus10,14950,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 12/09 (Thứ Năm)

Kết quả18 29 32 33 45 49
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 12/09
Kỳ mở thưởng: #00330
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,475,576,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,179,297,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus524500,000
G.3ball plusball plusball plus10,19650,000

4. XSPOWER ngày 10/09 (Thứ Ba)

Kết quả06 09 19 39 50 54
Số JP237
Thống kê người trúng giải ngày 10/09
Kỳ mở thưởng: #00329
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,861,898,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,443,960,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus749500,000
G.3ball plusball plusball plus13,88650,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 07/09 (Thứ Bảy)

Kết quả07 17 31 35 38 46
Số JP216
Thống kê người trúng giải ngày 07/09
Kỳ mở thưởng: #00328
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus061,549,528,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,298,142,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus477500,000
G.3ball plusball plusball plus10,56250,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 05/09 (Thứ Năm)

Kết quả20 24 27 30 33 45
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 05/09
Kỳ mở thưởng: #00327
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,028,396,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,129,127,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus413500,000
G.3ball plusball plusball plus9,39650,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 03/09 (Thứ Ba)

Kết quả13 14 29 35 41 55
Số JP225
Thống kê người trúng giải ngày 03/09
Kỳ mở thưởng: #00326
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,394,904,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,947,628,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus445500,000
G.3ball plusball plusball plus9,85950,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 31/08 (Thứ Bảy)

Kết quả13 20 23 32 51 52
Số JP242
Thống kê người trúng giải ngày 31/08
Kỳ mở thưởng: #00325
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,692,930,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,758,520,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus425500,000
G.3ball plusball plusball plus9,66850,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 29/08 (Thứ Năm)

Kết quả10 11 12 23 27 48
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 29/08
Kỳ mở thưởng: #00324
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,916,559,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,561,145,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus467500,000
G.3ball plusball plusball plus10,31150,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 27/08 (Thứ Ba)

Kết quả16 22 29 33 46 47
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 27/08
Kỳ mở thưởng: #00323
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,375,693,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,389,938,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus10,19950,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 24/08 (Thứ Bảy)

Kết quả19 20 34 40 49 51
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 24/08
Kỳ mở thưởng: #00322
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,577,194,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,190,104,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus406500,000
G.3ball plusball plusball plus8,89050,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 22/08 (Thứ Năm)

Kết quả04 07 16 17 30 39
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 22/08
Kỳ mở thưởng: #00321
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,866,250,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,174,804,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus501500,000
G.3ball plusball plusball plus10,43950,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 20/08 (Thứ Ba)

Kết quả10 30 38 48 54 55
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 20/08
Kỳ mở thưởng: #00320
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,546,543,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,028,170,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus380500,000
G.3ball plusball plusball plus9,40950,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 17/08 (Thứ Bảy)

Kết quả09 11 24 26 38 53
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 17/08
Kỳ mở thưởng: #00319
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,901,064,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,845,339,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus507500,000
G.3ball plusball plusball plus10,72250,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 15/08 (Thứ Năm)

Kết quả19 25 31 32 39 47
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 15/08
Kỳ mở thưởng: #00318
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,290,687,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,666,408,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus468500,000
G.3ball plusball plusball plus9,59350,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 13/08 (Thứ Ba)

Kết quả04 08 16 27 32 40
Số JP223
Thống kê người trúng giải ngày 13/08
Kỳ mở thưởng: #00317
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,839,772,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,505,196,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus580500,000
G.3ball plusball plusball plus11,06650,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 10/08 (Thứ Bảy)

Kết quả07 17 36 42 43 50
Số JP244
Thống kê người trúng giải ngày 10/08
Kỳ mở thưởng: #00316
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,504,716,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,356,856,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus419500,000
G.3ball plusball plusball plus9,05950,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 08/08 (Thứ Năm)

Kết quả01 06 17 18 21 41
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 08/08
Kỳ mở thưởng: #00315
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,878,482,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,176,163,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus371500,000
G.3ball plusball plusball plus9,07550,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 06/08 (Thứ Ba)

Kết quả09 11 19 20 26 42
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 06/08
Kỳ mở thưởng: #00314
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,293,007,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,032,556,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus621500,000
G.3ball plusball plusball plus11,63550,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 03/08 (Thứ Bảy)

Kết quả13 24 25 26 27 30
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 03/08
Kỳ mở thưởng: #00313
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,078,447,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,897,605,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus400500,000
G.3ball plusball plusball plus8,43550,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 01/08 (Thứ Năm)

Kết quả01 18 39 45 48 49
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 01/08
Kỳ mở thưởng: #00312
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,751,522,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,750,169,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus328500,000
G.3ball plusball plusball plus7,90950,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 30/07 (Thứ Ba)

Kết quả03 08 12 21 32 51
Số JP207
Thống kê người trúng giải ngày 30/07
Kỳ mở thưởng: #00311
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,273,732,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,585,970,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus461500,000
G.3ball plusball plusball plus9,52150,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 27/07 (Thứ Bảy)

Kết quả02 03 25 33 44 50
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 27/07
Kỳ mở thưởng: #00310
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,976,192,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,441,799,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus372500,000
G.3ball plusball plusball plus7,86750,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 25/07 (Thứ Năm)

Kết quả03 31 34 41 52 53
Số JP216
Thống kê người trúng giải ngày 25/07
Kỳ mở thưởng: #00309
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,670,348,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,296,705,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus312500,000
G.3ball plusball plusball plus6,72050,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 23/07 (Thứ Ba)

Kết quả05 10 21 32 39 52
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 23/07
Kỳ mở thưởng: #00308
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,304,538,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,144,948,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus356500,000
G.3ball plusball plusball plus7,95850,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 20/07 (Thứ Bảy)

Kết quả15 18 25 32 42 52
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 20/07
Kỳ mở thưởng: #00307
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus199,612,417,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,009,441,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus823500,000
G.3ball plusball plusball plus16,85050,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 18/07 (Thứ Năm)

Kết quả04 24 29 31 39 41
Số JP238
Thống kê người trúng giải ngày 18/07
Kỳ mở thưởng: #00306
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus097,303,702,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,762,358,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus589500,000
G.3ball plusball plusball plus14,09050,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 16/07 (Thứ Ba)

Kết quả04 12 19 31 33 40
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 16/07
Kỳ mở thưởng: #00305
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus094,600,472,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,461,999,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus725500,000
G.3ball plusball plusball plus16,51750,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 13/07 (Thứ Bảy)

Kết quả05 23 29 45 50 52
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 13/07
Kỳ mở thưởng: #00304
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus092,278,133,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,203,962,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus961500,000
G.3ball plusball plusball plus16,38750,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 11/07 (Thứ Năm)

Kết quả06 09 15 26 35 38
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 11/07
Kỳ mở thưởng: #00303
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus090,442,473,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,368,840,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,126500,000
G.3ball plusball plusball plus18,81150,000

31. XS Mega power 6/55 ngày 09/07 (Thứ Ba)

Kết quả04 17 25 40 42 51
Số JP202
Thống kê người trúng giải ngày 09/07
Kỳ mở thưởng: #00302
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus088,891,229,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,196,479,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus645500,000
G.3ball plusball plusball plus14,22750,000

32. XS Mega power 6/55 ngày 06/07 (Thứ Bảy)

Kết quả05 29 36 39 46 53
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 06/07
Kỳ mở thưởng: #00301
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,460,678,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,926,418,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus582500,000
G.3ball plusball plusball plus13,17050,000

33. XS Mega power 6/55 ngày 04/07 (Thứ Năm)

Kết quả04 05 14 46 52 54
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 04/07
Kỳ mở thưởng: #00300
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus084,311,080,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue0368,757,420
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus616500,000
G.3ball plusball plusball plus12,87050,000

34. XS Mega power 6/55 ngày 02/07 (Thứ Ba)

Kết quả02 09 33 45 52 54
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 02/07
Kỳ mở thưởng: #00299
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,181,480,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,450,952,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus655500,000
G.3ball plusball plusball plus14,09450,000

35. XS Mega power 6/55 ngày 29/06 (Thứ Bảy)

Kết quả06 10 19 31 34 43
Số JP237
Thống kê người trúng giải ngày 29/06
Kỳ mở thưởng: #00298
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,909,429,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,198,501,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus643500,000
G.3ball plusball plusball plus13,37550,000

36. XS Mega power 6/55 ngày 27/06 (Thứ Năm)

Kết quả09 29 32 44 49 53
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 27/06
Kỳ mở thưởng: #00297
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus078,122,912,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,530,368,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus613500,000
G.3ball plusball plusball plus12,55950,000

37. XS Mega power 6/55 ngày 25/06 (Thứ Ba)

Kết quả03 14 34 35 40 49
Số JP223
Thống kê người trúng giải ngày 25/06
Kỳ mở thưởng: #00296
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus076,160,770,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,312,352,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus565500,000
G.3ball plusball plusball plus13,21750,000

38. XS Mega power 6/55 ngày 22/06 (Thứ Bảy)

Kết quả01 09 23 28 42 54
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 22/06
Kỳ mở thưởng: #00295
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,896,412,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,060,757,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus584500,000
G.3ball plusball plusball plus12,55750,000

39. XS Mega power 6/55 ngày 20/06 (Thứ Năm)

Kết quả09 15 23 41 49 51
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
Kỳ mở thưởng: #00294
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus071,915,836,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,840,693,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus641500,000
G.3ball plusball plusball plus12,88350,000

40. XS Mega power 6/55 ngày 18/06 (Thứ Ba)

Kết quả24 31 45 46 47 54
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 18/06
Kỳ mở thưởng: #00293
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,095,625,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,638,447,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus12,14250,000

41. XS Mega power 6/55 ngày 15/06 (Thứ Bảy)

Kết quả13 23 40 45 52 55
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 15/06
Kỳ mở thưởng: #00292
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,915,717,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,396,235,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus509500,000
G.3ball plusball plusball plus11,18350,000

42. XS Mega power 6/55 ngày 13/06 (Thứ Năm)

Kết quả06 09 15 22 29 53
Số JP225
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
Kỳ mở thưởng: #00291
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,946,387,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,177,421,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus715500,000
G.3ball plusball plusball plus13,17750,000

43. XS Mega power 6/55 ngày 11/06 (Thứ Ba)

Kết quả02 05 13 20 30 49
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 11/06
Kỳ mở thưởng: #00290
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,349,594,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,397,402,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus605500,000
G.3ball plusball plusball plus12,82550,000

44. XS Mega power 6/55 ngày 08/06 (Thứ Bảy)

Kết quả02 08 10 23 27 35
Số JP247
Thống kê người trúng giải ngày 08/06
Kỳ mở thưởng: #00289
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,484,145,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,190,130,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus659500,000
G.3ball plusball plusball plus12,71650,000

45. XS Mega power 6/55 ngày 06/06 (Thứ Năm)

Kết quả10 13 30 36 51 54
Số JP216
Thống kê người trúng giải ngày 06/06
Kỳ mở thưởng: #00288
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,811,500,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,004,281,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus418500,000
G.3ball plusball plusball plus9,54050,000

46. XS Mega power 6/55 ngày 04/06 (Thứ Ba)

Kết quả18 20 24 26 33 41
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 04/06
Kỳ mở thưởng: #00287
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,020,828,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,805,317,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus507500,000
G.3ball plusball plusball plus11,73350,000

47. XS Mega power 6/55 ngày 01/06 (Thứ Bảy)

Kết quả10 24 31 41 42 47
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 01/06
Kỳ mở thưởng: #00286
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,962,077,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,576,567,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus435500,000
G.3ball plusball plusball plus9,60650,000

48. XS Mega power 6/55 ngày 30/05 (Thứ Năm)

Kết quả17 31 33 34 37 40
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 30/05
Kỳ mở thưởng: #00285
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,166,476,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,377,056,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus450500,000
G.3ball plusball plusball plus9,75650,000

49. XS Mega power 6/55 ngày 28/05 (Thứ Ba)

Kết quả15 22 31 32 33 37
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 28/05
Kỳ mở thưởng: #00284
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,501,940,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,192,108,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus606500,000
G.3ball plusball plusball plus12,07750,000

50. XS Mega power 6/55 ngày 25/05 (Thứ Bảy)

Kết quả04 12 35 44 50 55
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 25/05
Kỳ mở thưởng: #00283
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,772,968,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,511,876,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus576500,000
G.3ball plusball plusball plus11,28250,000

51. XS Mega power 6/55 ngày 23/05 (Thứ Năm)

Kết quả13 21 33 42 53 55
Số JP244
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
Kỳ mở thưởng: #00282
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,248,806,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,342,525,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus456500,000
G.3ball plusball plusball plus9,68150,000

52. XS Mega power 6/55 ngày 21/05 (Thứ Ba)

Kết quả11 12 29 31 37 53
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 21/05
Kỳ mở thưởng: #00281
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,503,567,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,148,609,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus481500,000
G.3ball plusball plusball plus10,98550,000

53. XS Mega power 6/55 ngày 18/05 (Thứ Bảy)

Kết quả06 10 13 18 29 38
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 18/05
Kỳ mở thưởng: #00280
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,636,259,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,941,131,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus601500,000
G.3ball plusball plusball plus11,71550,000

54. XS Mega power 6/55 ngày 16/05 (Thứ Năm)

Kết quả08 28 30 33 40 43
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
Kỳ mở thưởng: #00279
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,292,760,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,791,853,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus455500,000
G.3ball plusball plusball plus9,62750,000

55. XS Mega power 6/55 ngày 14/05 (Thứ Ba)

Kết quả06 11 15 21 30 40
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 14/05
Kỳ mở thưởng: #00278
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,647,956,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,609,097,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus575500,000
G.3ball plusball plusball plus11,43350,000

56. XS Mega power 6/55 ngày 11/05 (Thứ Bảy)

Kết quả06 11 20 22 26 28
Số JP236
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
Kỳ mở thưởng: #00277
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,030,094,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,429,335,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus510500,000
G.3ball plusball plusball plus11,74350,000

57. XS Mega power 6/55 ngày 09/05 (Thứ Năm)

Kết quả19 21 48 49 54 55
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
Kỳ mở thưởng: #00276
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,648,074,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,275,777,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus451500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22650,000

58. XS Mega power 6/55 ngày 07/05 (Thứ Ba)

Kết quả03 06 07 08 09 49
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 07/05
Kỳ mở thưởng: #00275
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,120,897,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,106,091,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus748500,000
G.3ball plusball plusball plus13,65450,000

59. XS Mega power 6/55 ngày 04/05 (Thứ Bảy)

Kết quả01 02 03 17 26 53
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
Kỳ mở thưởng: #00274
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,166,078,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,907,342,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus10,08850,000

60. XS Mega power 6/55 ngày 02/05 (Thứ Năm)

Kết quả02 10 16 17 33 36
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
Kỳ mở thưởng: #00273
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,699,868,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,744,429,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus445500,000
G.3ball plusball plusball plus9,10550,000

61. XS Mega power 6/55 ngày 30/04 (Thứ Ba)

Kết quả03 05 13 40 41 45
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 30/04
Kỳ mở thưởng: #00272
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,412,222,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,601,358,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus481500,000
G.3ball plusball plusball plus8,50750,000

62. XS Mega power 6/55 ngày 27/04 (Thứ Bảy)

Kết quả01 11 22 26 33 51
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
Kỳ mở thưởng: #00271
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,860,128,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,317,792,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus469500,000
G.3ball plusball plusball plus9,07850,000

63. XS Mega power 6/55 ngày 25/04 (Thứ Năm)

Kết quả16 22 23 33 36 38
Số JP245
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
Kỳ mở thưởng: #00270
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,860,128,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,317,792,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus377500,000
G.3ball plusball plusball plus8,18550,000

64. XS Mega power 6/55 ngày 23/04 (Thứ Ba)

Kết quả20 21 22 31 43 45
Số JP230
Thống kê người trúng giải ngày 23/04
Kỳ mở thưởng: #00269
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,616,504,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,179,611,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus383500,000
G.3ball plusball plusball plus8,29150,000

65. XS Mega power 6/55 ngày 20/04 (Thứ Bảy)

Kết quả08 10 12 24 40 44
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
Kỳ mở thưởng: #00268
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1119,957,842,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,699,731,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,193500,000
G.3ball plusball plusball plus22,31450,000

66. XS Mega power 6/55 ngày 18/04 (Thứ Năm)

Kết quả07 08 15 24 26 48
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 18/04
Kỳ mở thưởng: #00267
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0117,272,637,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,401,375,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,079500,000
G.3ball plusball plusball plus22,60450,000

67. XS Mega power 6/55 ngày 16/04 (Thứ Ba)

Kết quả16 29 32 33 52 53
Số JP205

68. XS Mega power 6/55 ngày 13/04 (Thứ Bảy)

Kết quả09 13 20 21 36 43
Số JP232
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
Kỳ mở thưởng: #00265
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0110,883,292,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,691,448,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus937500,000
G.3ball plusball plusball plus19,10350,000

69. XS Mega power 6/55 ngày 11/04 (Thứ Năm)

Kết quả01 08 31 32 37 55
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 11/04
Kỳ mở thưởng: #00264
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0107,805,747,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,349,498,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus875500,000
G.3ball plusball plusball plus18,13650,000

70. XS Mega power 6/55 ngày 09/04 (Thứ Ba)

Kết quả10 14 19 36 48 49
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 09/04
Kỳ mở thưởng: #00263
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0104,660,257,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,705,261,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,024500,000
G.3ball plusball plusball plus21,53950,000

71. XS Mega power 6/55 ngày 06/04 (Thứ Bảy)

Kết quả01 20 30 41 46 50
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
Kỳ mở thưởng: #00262
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0101,454,269,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,349,040,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus702500,000
G.3ball plusball plusball plus15,48450,000

72. XS Mega power 6/55 ngày 04/04 (Thứ Năm)

Kết quả16 26 29 38 47 51
Số JP213
Thống kê người trúng giải ngày 04/04
Kỳ mở thưởng: #00261
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,312,907,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,597,381,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus908500,000
G.3ball plusball plusball plus17,03150,000

73. XS Mega power 6/55 ngày 02/04 (Thứ Ba)

Kết quả01 04 09 20 22 26
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 02/04
Kỳ mở thưởng: #00260
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus095,702,711,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,307,359,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,023500,000
G.3ball plusball plusball plus20,46150,000

74. XS Mega power 6/55 ngày 30/03 (Thứ Bảy)

Kết quả03 15 18 35 50 54
Số JP232
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
Kỳ mở thưởng: #00259
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus092,936,478,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,564,575,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus773500,000
G.3ball plusball plusball plus17,82850,000

75. XS Mega power 6/55 ngày 28/03 (Thứ Năm)

Kết quả03 23 37 43 44 49
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
Kỳ mở thưởng: #00258
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus090,282,744,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,269,715,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus868500,000
G.3ball plusball plusball plus17,59550,000

76. XS Mega power 6/55 ngày 26/03 (Thứ Ba)

Kết quả15 19 28 40 44 48
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 26/03
Kỳ mở thưởng: #00257
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus087,855,300,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,377,501,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus970500,000
G.3ball plusball plusball plus18,58350,000

77. XS Mega power 6/55 ngày 23/03 (Thứ Bảy)

Kết quả03 09 30 41 46 52
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
Kỳ mở thưởng: #00256
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus085,400,833,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,104,783,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus696500,000
G.3ball plusball plusball plus16,39750,000

78. XS Mega power 6/55 ngày 21/03 (Thứ Năm)

Kết quả07 18 32 42 46 53
Số JP228
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
Kỳ mở thưởng: #00255
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,774,946,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,813,018,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus772500,000
G.3ball plusball plusball plus16,07750,000

79. XS Mega power 6/55 ngày 19/03 (Thứ Ba)

Kết quả08 28 32 35 40 45
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 19/03
Kỳ mở thưởng: #00254
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus080,316,793,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,539,889,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus846500,000
G.3ball plusball plusball plus17,29750,000

80. XS Mega power 6/55 ngày 16/03 (Thứ Bảy)

Kết quả10 18 22 24 35 40
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
Kỳ mở thưởng: #00253
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,924,209,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,274,047,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus637500,000
G.3ball plusball plusball plus14,89950,000

81. XS Mega power 6/55 ngày 14/03 (Thứ Năm)

Kết quả18 21 25 35 44 53
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
Kỳ mở thưởng: #00252
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,457,784,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,267,720,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus699500,000
G.3ball plusball plusball plus14,22150,000

82. XS Mega power 6/55 ngày 12/03 (Thứ Ba)

Kết quả09 16 26 34 44 49
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 12/03
Kỳ mở thưởng: #00251
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,048,303,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,293,307,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus704500,000
G.3ball plusball plusball plus15,78950,000

83. XS Mega power 6/55 ngày 09/03 (Thứ Bảy)

Kết quả18 24 31 34 35 44
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
Kỳ mở thưởng: #00250
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,408,534,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,917,427,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus690500,000
G.3ball plusball plusball plus14,34550,000

84. XS Mega power 6/55 ngày 07/03 (Thứ Năm)

Kết quả02 14 20 33 41 47
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
Kỳ mở thưởng: #00249
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,424,485,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,696,977,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus533500,000
G.3ball plusball plusball plus12,62150,000

85. XS Mega power 6/55 ngày 05/03 (Thứ Ba)

Kết quả01 15 23 51 53 55
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 05/03
Kỳ mở thưởng: #00248
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,291,315,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,459,958,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus759500,000
G.3ball plusball plusball plus15,16450,000

86. XS Mega power 6/55 ngày 02/03 (Thứ Bảy)

Kết quả01 02 03 20 46 48
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
Kỳ mở thưởng: #00247
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,196,433,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,227,194,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus693500,000
G.3ball plusball plusball plus13,52850,000

87. XS Mega power 6/55 ngày 28/02 (Thứ Năm)

Kết quả04 15 19 34 40 42
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 28/02
Kỳ mở thưởng: #00246
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,151,686,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,659,927,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus12,38850,000

88. XS Mega power 6/55 ngày 26/02 (Thứ Ba)

Kết quả08 09 16 34 42 43
Số JP245
Thống kê người trúng giải ngày 26/02
Kỳ mở thưởng: #00245
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,260,695,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,449,817,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus746500,000
G.3ball plusball plusball plus15,07350,000

89. XS Mega power 6/55 ngày 23/02 (Thứ Bảy)

Kết quả16 19 30 39 43 52
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
Kỳ mở thưởng: #00244
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,168,007,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,217,296,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus554500,000
G.3ball plusball plusball plus13,12250,000

90. XS Mega power 6/55 ngày 21/02 (Thứ Năm)

Kết quả03 10 11 15 29 34
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 21/02
Kỳ mở thưởng: #00243
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,212,337,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue16,360,507,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus685500,000
G.3ball plusball plusball plus14,10250,000

91. XS Mega power 6/55 ngày 19/02 (Thứ Ba)

Kết quả12 18 22 29 32 52
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 19/02
Kỳ mở thưởng: #00242
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,466,250,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,166,497,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus834500,000
G.3ball plusball plusball plus15,11250,000

92. XS Mega power 6/55 ngày 16/02 (Thứ Bảy)

Kết quả05 08 14 28 37 40
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 16/02
Kỳ mở thưởng: #00241
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,474,074,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,945,144,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus588500,000
G.3ball plusball plusball plus12,63650,000

93. XS Mega power 6/55 ngày 14/02 (Thứ Năm)

Kết quả08 15 26 41 43 53
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 14/02
Kỳ mở thưởng: #00240
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,622,710,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,739,437,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus623500,000
G.3ball plusball plusball plus13,51450,000

94. XS Mega power 6/55 ngày 12/02 (Thứ Ba)

Kết quả01 12 17 34 48 49
Số JP247
Thống kê người trúng giải ngày 12/02
Kỳ mở thưởng: #00239
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,334,463,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,485,187,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus836500,000
G.3ball plusball plusball plus15,78050,000

95. XS Mega power 6/55 ngày 09/02 (Thứ Bảy)

Kết quả02 14 15 44 46 50
Số JP218
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
Kỳ mở thưởng: #00238
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,036,778,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,229,889,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus307500,000
G.3ball plusball plusball plus7,73450,000

96. XS Mega power 6/55 ngày 02/02 (Thứ Bảy)

Kết quả11 23 27 35 36 46
Số JP237
Thống kê người trúng giải ngày 02/02
Kỳ mở thưởng: #00236
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,935,678,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,885,322,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus10,83650,000

97. XS Mega power 6/55 ngày 31/01 (Thứ Năm)

Kết quả10 19 20 28 34 44
Số JP229
Thống kê người trúng giải ngày 31/01
Kỳ mở thưởng: #00235
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,293,427,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,702,850,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus486500,000
G.3ball plusball plusball plus10,75250,000

98. XS Mega power 6/55 ngày 29/01 (Thứ Ba)

Kết quả15 20 26 41 45 55
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 29/01
Kỳ mở thưởng: #00234
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,668,776,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,522,333,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus461500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78450,000

99. XS Mega power 6/55 ngày 26/01 (Thứ Bảy)

Kết quả20 27 33 43 53 54
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 26/01
Kỳ mở thưởng: #00233
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,689,645,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,302,430,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus398500,000
G.3ball plusball plusball plus8,30650,000

100. XS Mega power 6/55 ngày 24/01 (Thứ Năm)

Kết quả31 35 38 44 49 55
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 24/01
Kỳ mở thưởng: #00232
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,240,081,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,141,367,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus325500,000
G.3ball plusball plusball plus8,63050,000

101. XS Mega power 6/55 ngày 22/01 (Thứ Ba)

Kết quả01 14 22 40 52 55
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 22/01
Kỳ mở thưởng: #00231
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,615,289,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,960,835,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus385500,000
G.3ball plusball plusball plus9,47050,000

102. XS Mega power 6/55 ngày 19/01 (Thứ Bảy)

Kết quả13 29 42 46 51 53
Số JP236
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
Kỳ mở thưởng: #00230
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,903,474,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,770,633,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus314500,000
G.3ball plusball plusball plus7,44450,000

103. XS Mega power 6/55 ngày 17/01 (Thứ Năm)

Kết quả13 14 22 34 35 55
Số JP254
Thống kê người trúng giải ngày 17/01
Kỳ mở thưởng: #00229
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,343,414,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,597,293,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus368500,000
G.3ball plusball plusball plus7,78750,000

104. XS Mega power 6/55 ngày 15/01 (Thứ Ba)

Kết quả04 06 13 22 29 30
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 15/01
Kỳ mở thưởng: #00228
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus177,234,333,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,448,025,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus721500,000
G.3ball plusball plusball plus15,79150,000

105. XS Mega power 6/55 ngày 12/01 (Thứ Bảy)

Kết quả07 13 14 26 42 54
Số JP211
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
Kỳ mở thưởng: #00227
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus074,780,896,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,175,421,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus941500,000
G.3ball plusball plusball plus15,48850,000

106. XS Mega power 6/55 ngày 10/01 (Thứ Năm)

Kết quả12 22 31 35 40 47
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 10/01
Kỳ mở thưởng: #00226
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,202,106,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,519,027,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus598500,000
G.3ball plusball plusball plus12,73250,000

107. XS Mega power 6/55 ngày 08/01 (Thứ Ba)

Kết quả03 05 09 11 45 48
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 08/01
Kỳ mở thưởng: #00225
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,875,624,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,260,529,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus805500,000
G.3ball plusball plusball plus17,22750,000

108. XS Mega power 6/55 ngày 05/01 (Thứ Bảy)

Kết quả10 11 38 47 53 55
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
Kỳ mở thưởng: #00224
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,530,859,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,451,848,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus571500,000
G.3ball plusball plusball plus12,99050,000

109. XS Mega power 6/55 ngày 03/01 (Thứ Năm)

Kết quả23 31 37 45 49 54
Số JP218
Thống kê người trúng giải ngày 03/01
Kỳ mở thưởng: #00223
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus066,387,325,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,213,678,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus564500,000
G.3ball plusball plusball plus12,64450,000

110. XS Mega power 6/55 ngày 01/01 (Thứ Ba)

Kết quả02 19 21 27 37 46
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 01/01
Kỳ mở thưởng: #00222
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,464,220,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,655,801,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus13,79150,000

111. XS Mega power 6/55 ngày 29/12 (Thứ Bảy)

Kết quả08 36 42 43 50 52
Số JP230
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
Kỳ mở thưởng: #00221
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,343,118,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,420,123,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus482500,000
G.3ball plusball plusball plus10,68050,000

112. XS Mega power 6/55 ngày 27/12 (Thứ Năm)

Kết quả05 20 33 42 43 50
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 27/12
Kỳ mở thưởng: #00220
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,350,101,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,198,677,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus604500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27350,000

113. XS Mega power 6/55 ngày 25/12 (Thứ Ba)

Kết quả03 09 17 21 23 51
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 25/12
Kỳ mở thưởng: #00219
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,562,007,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,763,148,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus808500,000
G.3ball plusball plusball plus15,68850,000

114. XS Mega power 6/55 ngày 22/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 08 16 35 39 52
Số JP229
Thống kê người trúng giải ngày 22/12
Kỳ mở thưởng: #00218
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,763,061,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,563,265,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus693500,000
G.3ball plusball plusball plus13,28750,000

115. XS Mega power 6/55 ngày 20/12 (Thứ Năm)

Kết quả08 17 24 33 34 44
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 20/12
Kỳ mở thưởng: #00217
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,116,976,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,380,367,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus618500,000
G.3ball plusball plusball plus12,34950,000

116. XS Mega power 6/55 ngày 18/12 (Thứ Ba)

Kết quả01 09 15 17 25 26
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 18/12
Kỳ mở thưởng: #00216
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,457,332,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,195,962,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus762500,000
G.3ball plusball plusball plus15,12950,000

117. XS Mega power 6/55 ngày 15/12 (Thứ Bảy)

Kết quả14 17 49 52 53 55
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
Kỳ mở thưởng: #00215
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,693,670,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,500,296,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus517500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27750,000

118. XS Mega power 6/55 ngày 13/12 (Thứ Năm)

Kết quả02 11 14 36 49 55
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 13/12
Kỳ mở thưởng: #00214
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,539,451,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,260,938,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus498500,000
G.3ball plusball plusball plus10,57250,000

119. XS Mega power 6/55 ngày 11/12 (Thứ Ba)

Kết quả01 05 11 37 39 44
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 11/12
Kỳ mở thưởng: #00213
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,620,664,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,047,739,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus702500,000
G.3ball plusball plusball plus13,81850,000

120. XS Mega power 6/55 ngày 08/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 06 09 31 48 54
Số JP253
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
Kỳ mở thưởng: #00212
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,711,703,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,835,633,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus504500,000
G.3ball plusball plusball plus10,77150,000

121. XS Mega power 6/55 ngày 06/12 (Thứ Năm)

Kết quả09 13 23 27 39 42
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 06/12
Kỳ mở thưởng: #00211
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,892,386,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,633,486,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus712500,000
G.3ball plusball plusball plus12,90550,000

122. XS Mega power 6/55 ngày 04/12 (Thứ Ba)

Kết quả10 13 16 23 30 49
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 04/12
Kỳ mở thưởng: #00210
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,768,578,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,508,619,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus506500,000
G.3ball plusball plusball plus11,14050,000

123. XS Mega power 6/55 ngày 01/12 (Thứ Bảy)

Kết quả03 05 12 20 25 33
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
Kỳ mở thưởng: #00209
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,936,775,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,305,085,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus617500,000
G.3ball plusball plusball plus12,19550,000

124. XS Mega power 6/55 ngày 29/11 (Thứ Năm)

Kết quả10 23 27 42 51 52
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 29/11
Kỳ mở thưởng: #00208
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,994,410,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,200,378,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus378500,000
G.3ball plusball plusball plus8,71450,000

125. XS Mega power 6/55 ngày 27/11 (Thứ Ba)

Kết quả03 05 23 28 35 44
Số JP208
Thống kê người trúng giải ngày 27/11
Kỳ mở thưởng: #00207
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,191,004,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,290,607,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus582500,000
G.3ball plusball plusball plus11,81150,000

126. XS Mega power 6/55 ngày 24/11 (Thứ Bảy)

Kết quả03 10 11 25 40 54
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
Kỳ mở thưởng: #00206
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,820,442,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,138,322,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus466500,000
G.3ball plusball plusball plus9,51750,000

127. XS Mega power 6/55 ngày 22/11 (Thứ Năm)

Kết quả17 22 24 28 37 44
Số JP206
Thống kê người trúng giải ngày 22/11
Kỳ mở thưởng: #00205
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,575,536,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,984,511,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus544500,000
G.3ball plusball plusball plus9,71950,000

128. XS Mega power 6/55 ngày 20/11 (Thứ Ba)

Kết quả09 23 33 40 44 49
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 20/11
Kỳ mở thưởng: #00204
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,256,649,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,837,968,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus441500,000
G.3ball plusball plusball plus9,39050,000

129. XS Mega power 6/55 ngày 17/11 (Thứ Bảy)

Kết quả12 22 26 29 45 47
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
Kỳ mở thưởng: #00203
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,831,024,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,679,565,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus406500,000
G.3ball plusball plusball plus8,35750,000

130. XS Mega power 6/55 ngày 15/11 (Thứ Năm)

Kết quả13 16 21 40 49 52
Số JP254
Thống kê người trúng giải ngày 15/11
Kỳ mở thưởng: #00202
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,465,133,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,527,799,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus302500,000
G.3ball plusball plusball plus7,19150,000

131. XS Mega power 6/55 ngày 13/11 (Thứ Ba)

Kết quả03 25 26 32 41 47
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 13/11
Kỳ mở thưởng: #00201
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus141,305,528,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,365,007,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus455500,000
G.3ball plusball plusball plus10,57850,000

132. XS Mega power 6/55 ngày 10/11 (Thứ Bảy)

Kết quả03 05 19 22 29 39
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 10/11
Kỳ mở thưởng: #00200
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,307,347,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,142,987,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus571500,000
G.3ball plusball plusball plus10,95150,000

133. XS Mega power 6/55 ngày 08/11 (Thứ Năm)

Kết quả22 28 31 39 52 53
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 08/11
Kỳ mở thưởng: #00199
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,020,462,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,236,233,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus394500,000
G.3ball plusball plusball plus8,74350,000

134. XS Mega power 6/55 ngày 06/11 (Thứ Ba)

Kết quả19 22 23 43 47 53
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 06/11
Kỳ mở thưởng: #00198
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,334,813,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,048,938,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus480500,000
G.3ball plusball plusball plus10,16750,000

135. XS Mega power 6/55 ngày 03/11 (Thứ Bảy)

Kết quả14 17 20 23 25 45
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 03/11
Kỳ mở thưởng: #00197
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,340,501,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,827,348,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus494500,000
G.3ball plusball plusball plus10,13850,000

136. XS Mega power 6/55 ngày 01/11 (Thứ Năm)

Kết quả03 11 15 42 44 54
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 01/11
Kỳ mở thưởng: #00196
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,839,102,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,660,526,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus366500,000
G.3ball plusball plusball plus9,09150,000

137. XS Mega power 6/55 ngày 30/10 (Thứ Ba)

Kết quả01 12 22 27 30 39
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 30/10
Kỳ mở thưởng: #00195
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,358,509,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,496,016,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus500500,000
G.3ball plusball plusball plus10,16350,000

138. XS Mega power 6/55 ngày 27/10 (Thứ Bảy)

Kết quả08 09 15 21 44 49
Số JP216
Thống kê người trúng giải ngày 27/10
Kỳ mở thưởng: #00194
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus196,756,562,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,345,070,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus811500,000
G.3ball plusball plusball plus17,23750,000

139. XS Mega power 6/55 ngày 25/10 (Thứ Năm)

Kết quả16 23 29 31 45 48
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 25/10
Kỳ mở thưởng: #00193
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus094,362,451,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,079,058,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus695500,000
G.3ball plusball plusball plus14,39550,000

140. XS Mega power 6/55 ngày 23/10 (Thứ Ba)

Kết quả01 03 06 13 21 30
Số JP236
Thống kê người trúng giải ngày 23/10
Kỳ mở thưởng: #00192
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus091,712,411,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,784,609,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus806500,000
G.3ball plusball plusball plus17,18850,000

141. XS Mega power 6/55 ngày 20/10 (Thứ Bảy)

Kết quả02 05 10 17 35 41
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 20/10
Kỳ mở thưởng: #00191
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus089,122,986,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,496,895,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus743500,000
G.3ball plusball plusball plus15,90550,000

142. XS Mega power 6/55 ngày 18/10 (Thứ Năm)

Kết quả01 11 22 34 42 47
Số JP230
Thống kê người trúng giải ngày 18/10
Kỳ mở thưởng: #00190
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus086,856,031,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,245,011,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus601500,000
G.3ball plusball plusball plus13,10750,000

143. XS Mega power 6/55 ngày 16/10 (Thứ Ba)

Kết quả05 28 29 34 42 46
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 16/10
Kỳ mở thưởng: #00189
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus084,650,926,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,466,750,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus816500,000
G.3ball plusball plusball plus16,50950,000

144. XS Mega power 6/55 ngày 13/10 (Thứ Bảy)

Kết quả12 21 23 44 47 48
Số JP243
Thống kê người trúng giải ngày 13/10
Kỳ mở thưởng: #00188
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,070,152,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,646,748,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus607500,000
G.3ball plusball plusball plus13,40550,000

145. XS Mega power 6/55 ngày 11/10 (Thứ Năm)

Kết quả05 16 17 37 46 49
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 11/10
Kỳ mở thưởng: #00187
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,704,990,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,383,953,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus661500,000
G.3ball plusball plusball plus13,45250,000

146. XS Mega power 6/55 ngày 09/10 (Thứ Ba)

Kết quả10 27 46 50 51 55
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 09/10
Kỳ mở thưởng: #00186
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus077,724,187,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,163,863,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus707500,000
G.3ball plusball plusball plus14,34150,000

147. XS Mega power 6/55 ngày 06/10 (Thứ Bảy)

Kết quả05 06 16 42 48 51
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 06/10
Kỳ mở thưởng: #00185
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus075,218,555,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,885,460,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus518500,000
G.3ball plusball plusball plus12,33750,000

148. XS Mega power 6/55 ngày 04/10 (Thứ Năm)

Kết quả03 09 12 17 34 42
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 04/10
Kỳ mở thưởng: #00184
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus072,901,033,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,627,957,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus677500,000
G.3ball plusball plusball plus14,37050,000

149. XS Mega power 6/55 ngày 02/10 (Thứ Ba)

Kết quả03 07 28 32 33 37
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 02/10
Kỳ mở thưởng: #00183
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus071,233,011,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,442,622,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus744500,000
G.3ball plusball plusball plus15,52650,000

150. XS Mega power 6/55 ngày 29/09 (Thứ Bảy)

Kết quả03 07 12 32 34 55
Số JP238
Thống kê người trúng giải ngày 29/09
Kỳ mở thưởng: #00182
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,155,020,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,211,734,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus630500,000
G.3ball plusball plusball plus13,02550,000

151. XS Mega power 6/55 ngày 27/09 (Thứ Năm)

Kết quả08 12 29 35 51 54
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 27/09
Kỳ mở thưởng: #00181
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,249,412,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,213,103,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus572500,000
G.3ball plusball plusball plus12,07850,000

152. XS Mega power 6/55 ngày 25/09 (Thứ Ba)

Kết quả02 03 06 13 14 17
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 25/09
Kỳ mở thưởng: #00180
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,331,482,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,884,290,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus683500,000
G.3ball plusball plusball plus14,03850,000

153. XS Mega power 6/55 ngày 22/09 (Thứ Bảy)

Kết quả01 08 17 28 40 50
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 22/09
Kỳ mở thưởng: #00179
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus063,494,160,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,680,143,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus513500,000
G.3ball plusball plusball plus12,01550,000

154. XS Mega power 6/55 ngày 20/09 (Thứ Năm)

Kết quả03 32 35 46 47 49
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 20/09
Kỳ mở thưởng: #00178
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus061,507,022,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,459,350,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus529500,000
G.3ball plusball plusball plus10,95850,000

155. XS Mega power 6/55 ngày 18/09 (Thứ Ba)

Kết quả08 21 32 43 48 53
Số JP238
Thống kê người trúng giải ngày 18/09
Kỳ mở thưởng: #00177
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,535,024,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,240,239,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus614500,000
G.3ball plusball plusball plus13,13250,000

156. XS Mega power 6/55 ngày 15/09 (Thứ Bảy)

Kết quả02 05 28 30 46 50
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 15/09
Kỳ mở thưởng: #00176
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus057,372,868,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,333,582,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus456500,000
G.3ball plusball plusball plus11,16850,000

157. XS Mega power 6/55 ngày 13/09 (Thứ Năm)

Kết quả04 06 07 26 40 44
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 13/09
Kỳ mở thưởng: #00175
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,368,863,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,110,915,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus677500,000
G.3ball plusball plusball plus12,00050,000

158. XS Mega power 6/55 ngày 11/09 (Thứ Ba)

Kết quả13 17 28 42 45 49
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 11/09
Kỳ mở thưởng: #00174
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,696,842,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,925,135,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus595500,000
G.3ball plusball plusball plus13,50250,000

159. XS Mega power 6/55 ngày 08/09 (Thứ Bảy)

Kết quả09 11 12 24 35 43
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 08/09
Kỳ mở thưởng: #00173
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,566,176,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,688,394,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus755500,000
G.3ball plusball plusball plus14,20850,000

160. XS Mega power 6/55 ngày 06/09 (Thứ Năm)

Kết quả04 11 15 21 24 27
Số JP207
Thống kê người trúng giải ngày 06/09
Kỳ mở thưởng: #00172
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,962,814,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,510,243,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus587500,000
G.3ball plusball plusball plus11,88150,000

161. XS Mega power 6/55 ngày 04/09 (Thứ Ba)

Kết quả08 18 20 29 34 37
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 04/09
Kỳ mở thưởng: #00171
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,210,550,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,315,547,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus687500,000
G.3ball plusball plusball plus13,74750,000

162. XS Mega power 6/55 ngày 01/09 (Thứ Bảy)

Kết quả02 08 20 21 28 36
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 01/09
Kỳ mở thưởng: #00170
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,296,717,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,102,899,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus657500,000
G.3ball plusball plusball plus12,02650,000

163. XS Mega power 6/55 ngày 30/08 (Thứ Năm)

Kết quả05 22 28 42 49 54
Số JP236
Thống kê người trúng giải ngày 30/08
Kỳ mở thưởng: #00169
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,848,312,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,941,965,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus498500,000
G.3ball plusball plusball plus10,72050,000

164. XS Mega power 6/55 ngày 28/08 (Thứ Ba)

Kết quả02 10 15 31 39 48
Số JP223
Thống kê người trúng giải ngày 28/08
Kỳ mở thưởng: #00168
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,233,200,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,762,508,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus510500,000
G.3ball plusball plusball plus10,94050,000

165. XS Mega power 6/55 ngày 25/08 (Thứ Bảy)

Kết quả10 11 15 32 40 48
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 25/08
Kỳ mở thưởng: #00167
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,260,462,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,543,315,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus515500,000
G.3ball plusball plusball plus10,50850,000

166. XS Mega power 6/55 ngày 23/08 (Thứ Năm)

Kết quả14 18 27 38 39 53
Số JP202
Thống kê người trúng giải ngày 23/08
Kỳ mở thưởng: #00166
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,404,614,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,337,109,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus522500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78450,000

167. XS Mega power 6/55 ngày 21/08 (Thứ Ba)

Kết quả09 12 14 23 32 46
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 21/08
Kỳ mở thưởng: #00165
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,068,041,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,188,601,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus693500,000
G.3ball plusball plusball plus13,37550,000

168. XS Mega power 6/55 ngày 18/08 (Thứ Bảy)

Kết quả07 33 36 39 51 55
Số JP211
Thống kê người trúng giải ngày 18/08
Kỳ mở thưởng: #00164
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,370,625,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,156,157,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus428500,000
G.3ball plusball plusball plus9,44550,000

169. XS Mega power 6/55 ngày 16/08 (Thứ Năm)

Kết quả06 10 34 46 48 51
Số JP247
Thống kê người trúng giải ngày 16/08
Kỳ mở thưởng: #00163
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,965,205,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,140,259,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus386500,000
G.3ball plusball plusball plus8,43750,000

170. XS Mega power 6/55 ngày 14/08 (Thứ Ba)

Kết quả29 30 36 38 45 52
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 14/08
Kỳ mở thưởng: #00162
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,702,871,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,596,064,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus428500,000
G.3ball plusball plusball plus9,64250,000

171. XS Mega power 6/55 ngày 11/08 (Thứ Bảy)

Kết quả16 17 31 33 42 44
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 11/08
Kỳ mở thưởng: #00161
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,194,626,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,428,481,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus393500,000
G.3ball plusball plusball plus8,28350,000

172. XS Mega power 6/55 ngày 09/08 (Thứ Năm)

Kết quả24 29 32 33 49 55
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 09/08
Kỳ mở thưởng: #00160
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,059,648,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,302,372,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus357500,000
G.3ball plusball plusball plus7,70850,000

173. XS Mega power 6/55 ngày 07/08 (Thứ Ba)

Kết quả03 09 15 20 39 49
Số JP204
Thống kê người trúng giải ngày 07/08
Kỳ mở thưởng: #00159
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus147,175,342,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,184,634,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus776500,000
G.3ball plusball plusball plus14,20850,000

174. XS Mega power 6/55 ngày 04/08 (Thứ Bảy)

Kết quả11 12 24 32 41 48
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 04/08
Kỳ mở thưởng: #00158
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,513,635,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,631,662,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus559500,000
G.3ball plusball plusball plus11,50550,000

175. XS Mega power 6/55 ngày 02/08 (Thứ Năm)

Kết quả06 11 16 17 41 55
Số JP207
Thống kê người trúng giải ngày 02/08
Kỳ mở thưởng: #00157
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,671,479,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,426,978,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus484500,000
G.3ball plusball plusball plus10,48450,000

176. XS Mega power 6/55 ngày 31/07 (Thứ Ba)

Kết quả01 05 27 31 47 50
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 31/07
Kỳ mở thưởng: #00156
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,892,910,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,229,359,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus511500,000
G.3ball plusball plusball plus11,06750,000

177. XS Mega power 6/55 ngày 28/07 (Thứ Bảy)

Kết quả11 16 22 25 30 40
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 28/07
Kỳ mở thưởng: #00155
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,828,676,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,683,462,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus476500,000
G.3ball plusball plusball plus9,92550,000

178. XS Mega power 6/55 ngày 26/07 (Thứ Năm)

Kết quả21 24 33 37 40 46
Số JP252
Thống kê người trúng giải ngày 26/07
Kỳ mở thưởng: #00154
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,113,527,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,492,889,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus431500,000
G.3ball plusball plusball plus9,18150,000

179. XS Mega power 6/55 ngày 24/07 (Thứ Ba)

Kết quả11 18 34 37 50 53
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 24/07
Kỳ mở thưởng: #00153
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,779,450,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,344,659,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus497500,000
G.3ball plusball plusball plus10,46650,000

180. XS Mega power 6/55 ngày 21/07 (Thứ Bảy)

Kết quả07 31 33 37 46 52
Số JP228
Thống kê người trúng giải ngày 21/07
Kỳ mở thưởng: #00152
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,751,723,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,119,356,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus513500,000
G.3ball plusball plusball plus9,66950,000

181. XS Mega power 6/55 ngày 19/07 (Thứ Năm)

Kết quả11 13 28 34 44 47
Số JP210
Thống kê người trúng giải ngày 19/07
Kỳ mở thưởng: #00151
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,072,762,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,932,804,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus417500,000
G.3ball plusball plusball plus8,69250,000

182. XS Mega power 6/55 ngày 17/07 (Thứ Ba)

Kết quả05 14 22 27 31 40
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 17/07
Kỳ mở thưởng: #00150
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,660,230,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,775,856,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus473500,000
G.3ball plusball plusball plus10,05650,000

183. XS Mega power 6/55 ngày 14/07 (Thứ Bảy)

Kết quả04 19 23 34 38 50
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 14/07
Kỳ mở thưởng: #00149
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus147,012,873,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,591,386,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus545500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27750,000

184. XS Mega power 6/55 ngày 12/07 (Thứ Năm)

Kết quả08 15 18 21 24 49
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 12/07
Kỳ mở thưởng: #00148
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,034,013,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,371,513,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus532500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27450,000

185. XS Mega power 6/55 ngày 10/07 (Thứ Ba)

Kết quả06 10 16 20 27 29
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 10/07
Kỳ mở thưởng: #00147
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,270,472,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,175,564,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus825500,000
G.3ball plusball plusball plus14,75550,000

186. XS Mega power 6/55 ngày 07/07 (Thứ Bảy)

Kết quả02 30 45 48 49 53
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 07/07
Kỳ mở thưởng: #00146
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,690,392,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,939,988,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus440500,000
G.3ball plusball plusball plus9,22450,000

187. XS Mega power 6/55 ngày 05/07 (Thứ Năm)

Kết quả04 15 22 24 43 51
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 05/07
Kỳ mở thưởng: #00145
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,908,934,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,742,049,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus502500,000
G.3ball plusball plusball plus9,99950,000

188. XS Mega power 6/55 ngày 03/07 (Thứ Ba)

Kết quả30 32 34 47 48 49
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 03/07
Kỳ mở thưởng: #00144
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,162,758,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,548,029,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus451500,000
G.3ball plusball plusball plus9,66450,000

189. XS Mega power 6/55 ngày 30/06 (Thứ Bảy)

Kết quả03 12 23 24 30 33
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 30/06
Kỳ mở thưởng: #00143
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,351,516,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,346,780,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus490500,000
G.3ball plusball plusball plus10,72550,000

190. XS Mega power 6/55 ngày 28/06 (Thứ Năm)

Kết quả11 31 33 43 48 51
Số JP223
Thống kê người trúng giải ngày 28/06
Kỳ mở thưởng: #00142
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,769,813,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,171,035,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus345500,000
G.3ball plusball plusball plus8,34750,000

191. XS Mega power 6/55 ngày 26/06 (Thứ Ba)

Kết quả17 18 21 39 40 43
Số JP203
Thống kê người trúng giải ngày 26/06
Kỳ mở thưởng: #00141
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,230,491,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,984,416,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus470500,000
G.3ball plusball plusball plus9,94750,000

192. XS Mega power 6/55 ngày 23/06 (Thứ Bảy)

Kết quả06 08 13 23 46 55
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 23/06
Kỳ mở thưởng: #00140
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,562,051,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,783,449,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus397500,000
G.3ball plusball plusball plus9,09750,000

193. XS Mega power 6/55 ngày 21/06 (Thứ Năm)

Kết quả02 08 19 23 25 33
Số JP232
Thống kê người trúng giải ngày 21/06
Kỳ mở thưởng: #00139
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus144,151,049,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,609,888,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus655500,000
G.3ball plusball plusball plus12,56450,000

194. XS Mega power 6/55 ngày 19/06 (Thứ Ba)

Kết quả16 17 31 37 41 52
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 19/06
Kỳ mở thưởng: #00138
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,685,218,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,447,018,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus522500,000
G.3ball plusball plusball plus11,31950,000

195. XS Mega power 6/55 ngày 16/06 (Thứ Bảy)

Kết quả14 15 21 30 44 47
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
Kỳ mở thưởng: #00137
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,558,167,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,210,679,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus531500,000
G.3ball plusball plusball plus10,29950,000

196. XS Mega power 6/55 ngày 14/06 (Thứ Năm)

Kết quả03 15 32 45 48 54
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 14/06
Kỳ mở thưởng: #00136
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,662,053,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,150,397,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus497500,000
G.3ball plusball plusball plus10,99650,000

197. XS Mega power 6/55 ngày 12/06 (Thứ Ba)

Kết quả04 13 23 27 29 35
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 12/06
Kỳ mở thưởng: #00135
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,793,704,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,942,802,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus722500,000
G.3ball plusball plusball plus14,21350,000

198. XS Mega power 6/55 ngày 09/06 (Thứ Bảy)

Kết quả09 23 25 39 52 53
Số JP238
Thống kê người trúng giải ngày 09/06
Kỳ mở thưởng: #00134
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,057,037,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,749,839,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus616500,000
G.3ball plusball plusball plus12,45250,000

199. XS Mega power 6/55 ngày 07/06 (Thứ Năm)

Kết quả11 16 18 26 46 47
Số JP242
Thống kê người trúng giải ngày 07/06
Kỳ mở thưởng: #00133
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,451,356,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,571,430,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus449500,000
G.3ball plusball plusball plus9,96550,000

200. XS Mega power 6/55 ngày 05/06 (Thứ Ba)

Kết quả11 21 26 32 51 52
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 05/06
Kỳ mở thưởng: #00132
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,656,701,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,372,024,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus11,62050,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 200 ngày liên tiếp

XSPOWER 200 ngày hay KQXSPOWER 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Power 6/55 của 200 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 15/09)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...