XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 18/1

1. Xổ số Miền Bắc ngày 18-1-2018

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 41201 0 1, 4, 4, 8
G1

81415

1 4, 5, 7
G2

67252 33787

2 3
G3

09739 48094 15123
29155 23283 06298

3 7, 9, 9
4 7
G4

3953 6591 1586 2762

5 2, 3, 5
G5

4876 6162 6483
6491 6591 9204

6 2, 2
7 6
G6

247 237 617

8 3, 3, 6, 7
G7

08 04 14 39

9 1, 1, 1, 4, 8
Mã ĐB: 11KC
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-18-1.jpg

2. XSMB ngày 18-1-2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 37845 0 0, 6, 6, 7
G1

29807

1 5, 5, 7
G2

50438 12281

2 5, 5, 9
G3

72133 28534 23915
25406 72071 49900

3 1, 3, 4, 8
4 5
G4

8066 9015 0752 5856

5 2, 6, 9
G5

3259 8517 1585
3673 8299 4899

6 1, 2, 6
7 1, 3
G6

431 061 425

8 1, 5
G7

29 62 06 25

9 9, 9
XSMB 18-1 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 18-1-2016

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 78706 0 0,3,3,6,8,8,9
G1

67849

1 6, 7, 8
G2

15281 07008

2 1, 2, 3, 4
G3

49285 16777 99816
68134 42422 83103

3 4, 9
4 7, 9
G4

0817 6609 7000 1547

5 6
G5

3608 9556 5624
2584 4418 1687

6 1
7 7
G6

223 298 421

8 1, 4, 5, 7
G7

03 61 39 93

9 3, 8
XSMB 18-1 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 18-1-2015

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 65758 0 0, 6
G1

98399

1 3, 7, 7
G2

61200 35317

2 0, 3, 8
G3

90830 66737 87020
88488 96692 66558

3 0, 6, 7, 9
4 9
G4

6559 5276 4376 8687

5 8, 8, 8, 9
G5

1613 4928 8573
1058 8249 5723

6 9
7 3, 4, 6, 6
G6

917 206 336

8 7, 7, 8
G7

69 39 74 87

9 2, 9
XSMB 18-1 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 18-1-2014

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 25665 0 1, 3
G1

52319

1 5, 9
G2

66583 96340

2 2, 2, 2
G3

54664 65796 91301
74015 75355 01422

3 0, 0
4 0, 0, 8
G4

8852 5396 3203 9930

5 0, 2, 5
G5

1130 2450 6840
2376 6422 4470

6 4, 5
7 0, 3, 6
G6

289 248 222

8 0, 2, 3, 9
G7

82 80 73 91

9 1, 6, 6
XSMB 18-1 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 18-1-2013

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57514 0 1, 9
G1

65201

1 0, 4, 4, 6
G2

73916 83852

2 0, 3, 5, 6, 9
G3

94310 97051 98684
88073 54829 46788

3 8
4 3
G4

0268 2523 3982 9020

5 1, 2, 3, 8
G5

9853 0170 0280
2761 3526 3758

6 1, 8
7 0, 3
G6

314 425 709

8 0, 2, 4, 6, 8
G7

86 38 43 91

9 1
XSMB 18-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 18-1-2012

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 34978 0 5, 6, 8, 9, 9
G1

35713

1 0, 2, 3, 6
G2

44312 14188

2 3, 5
G3

14105 11481 49808
56854 56016 63110

3
4 4, 9
G4

7181 8349 2323 1199

5 2, 4
G5

4244 7162 5809
7063 7352 8864

6 2, 2, 2, 3, 4
7 8
G6

580 496 862

8 0, 1, 1, 8
G7

25 62 06 09

9 6, 9
XSMB 18-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 18-1-2011

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 57235 0 4, 7
G1

93375

1 4, 8
G2

89521 08982

2 1, 3, 6, 8
G3

10639 64404 13007
50652 24714 50792

3 4, 4, 5, 9, 9
4 8
G4

2990 4748 0823 7690

5 2, 5
G5

6570 0228 3534
3555 3982 6526

6 4
7 0, 3, 5
G6

693 439 573

8 2, 2
G7

18 34 64 95

9 0, 0, 2, 3, 5
XSMB 18-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 18-1-2010

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73782 0 7, 9
G1

43564

1 0
G2

07383 65845

2 6
G3

20533 65531 61779
24688 01253 27689

3 1,1,3,3,6,8
4 5, 7
G4

2536 9307 4693 0038

5 3, 9
G5

4495 2098 7047
7226 7210 1979

6 4
7 9, 9
G6

694 859 733

8 2,3,3,8,9,9
G7

09 83 89 31

9 3, 4, 5, 8
XSMB 18-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 18-1-2009

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 51146 0 1
G1

35184

1 2, 3, 3, 6, 7
G2

89064 60587

2 0, 0, 4
G3

86654 98745 55549
26620 46113 62113

3
4 1, 5, 6, 9
G4

7960 7386 0216 2395

5 4, 9
G5

8212 2801 1024
2079 5475 1841

6 0, 4
7 5, 6, 9, 9
G6

582 076 259

8 2, 4, 4, 6, 7
G7

79 20 84 17

9 5
XSMB 18-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 18-1-2008

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 47630 0 2, 3, 7
G1

58370

1 0
G2

30381 98743

2 6, 9
G3

33640 33637 30626
67229 14202 98254

3 0, 7, 7
4 0, 3, 7, 9
G4

2276 6980 8884 4449

5 1, 4
G5

2251 1903 3547
6999 7677 6389

6
7 0, 6, 7
G6

080 293 492

8 0, 0, 1, 4, 9
G7

10 07 37 95

9 2, 3, 5, 9
XSMB 18-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 18-1-2007

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55434 0 4
G1

82343

1 1, 5, 6
G2

93473 35780

2 5
G3

27215 49441 98525
47175 74793 25111

3 4, 7, 8
4 1, 3, 4, 7, 8
G4

4537 3468 0562 4138

5 2, 5
G5

1499 7486 6063
0369 5984 3147

6 2, 3, 5, 8, 9
7 3, 5
G6

755 652 565

8 0, 4, 6
G7

16 48 44 04

9 3, 9
XSMB 18-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 18-1 hay KQXSMB ngày 18/1 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 18-01 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 18-1 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 19/08)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...