XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 17/1

1. Xổ số Miền Bắc ngày 17-1-2018

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62609 0 3,5,5,6,8,9,9
G1

53142

1
G2

13097 95979

2 2, 8
G3

67322 03009 05080
08283 10593 11060

3 4, 6
4 2
G4

0834 4106 7269 7377

5 5
G5

5370 7594 2189
8276 9405 3503

6 0, 3, 9
7 0, 1, 6, 7, 9
G6

863 905 236

8 0, 3, 9
G7

08 55 71 28

9 3, 4, 7
Mã ĐB: 10KD 13KD 15KD
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-17-1.jpg

2. XSMB ngày 17-1-2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 81223 0 3, 7, 8
G1

16783

1 1, 5, 8, 8
G2

97874 85107

2 3
G3

56318 51138 01670
43830 98960 94641

3 0, 0, 0, 8
4 1, 5, 6, 9
G4

9449 7408 6050 1618

5 0
G5

3745 4092 4930
2674 3646 1230

6 0
7 0, 4, 4, 9
G6

199 795 011

8 3
G7

03 79 15 93

9 2, 3, 5, 9
XSMB 17-1 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 17-1-2016

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 79881 0 4
G1

13270

1 0, 4, 7, 9
G2

16659 13334

2 5, 9, 9
G3

54739 89625 96363
79553 12364 15290

3 2, 2, 4, 9
4 1, 2, 2
G4

1552 2653 9842 5781

5 2, 3, 3, 9
G5

1814 9542 1404
1829 1232 5410

6 3, 4
7 0
G6

941 617 084

8 0, 1, 1, 4
G7

80 29 32 19

9 0
XSMB 17-1 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 17-1-2015

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 02191 0 6
G1

83111

1 1
G2

78128 76166

2 3, 8
G3

98771 34396 29384
97095 09783 34039

3 3, 9
4 2, 9
G4

3956 2078 0393 0175

5 3, 6, 7, 7, 9
G5

2057 2359 2942
4470 7849 4957

6 6
7 0,0,1,5,8,9
G6

123 279 070

8 1, 3, 4
G7

33 53 06 81

9 1, 3, 5, 6
XSMB 17-1 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 17-1-2014

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 55839 0 7
G1

53060

1 7, 9
G2

59344 54155

2 1, 5, 6, 8, 8
G3

37261 89325 00021
28828 42485 14528

3 2, 9
4 2, 4
G4

6382 9619 7954 1887

5 1, 4, 5, 5, 7
G5

3897 4688 9007
8155 9842 0117

6 0, 1, 3, 9
7
G6

863 969 690

8 2, 5, 7, 8
G7

51 32 26 57

9 0, 7
XSMB 17-1 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 17-1-2013

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88407 0 0, 4, 7, 8
G1

30642

1 1, 4
G2

13400 23967

2 1, 2, 3, 4, 8
G3

06030 09278 49423
64422 97579 25028

3 0, 1
4 2, 9
G4

8394 7721 8978 5079

5 3
G5

1077 8024 7669
9486 2504 2196

6 7, 9
7 7, 8, 8, 9, 9
G6

508 214 911

8 6
G7

53 31 49 92

9 2, 4, 6
XSMB 17-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 17-1-2012

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 96231 0 5, 6, 6
G1

38392

1 0, 7, 8
G2

83687 17167

2 1, 1, 1, 8
G3

97917 73218 19206
60378 00128 98537

3 1, 2, 7
4 0, 9
G4

8457 5863 1877 3967

5 5, 7
G5

7721 2870 4332
9879 3472 7221

6 3, 7, 7
7 0, 2, 7, 8, 9
G6

910 005 421

8 7
G7

06 40 49 55

9 2
XSMB 17-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 17-1-2011

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 52688 0 3, 7
G1

37192

1 0, 4, 4, 5, 8
G2

54253 39088

2 0, 2, 5
G3

09514 77855 63964
19061 30310 83522

3 1, 2, 5, 5
4
G4

1459 1515 4632 5720

5 3, 5, 9
G5

2131 7478 5525
0307 8018 4474

6 1, 2, 4, 8
7 4, 8
G6

962 514 735

8 3, 8, 8
G7

83 03 68 35

9 2
XSMB 17-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 17-1-2010

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 71915 0 2,2,4,5,6,7,9
G1

04951

1 4, 5, 6
G2

59085 64802

2 6, 9
G3

44705 77089 70673
29306 05956 83778

3
4 5
G4

0461 5260 1016 0274

5 1, 6
G5

0245 1314 9691
8107 0777 9109

6 0, 1, 1, 9
7 3, 4, 7, 7, 8
G6

204 977 726

8 5, 9
G7

69 02 61 29

9 1
XSMB 17-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 17-1-2009

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 04690 0 1, 4, 9, 9
G1

91701

1 3, 6, 9
G2

29336 88913

2 0, 0, 2, 8
G3

19270 07259 53056
25528 75755 46720

3 6, 8
4 5, 6
G4

6267 0261 4686 2245

5 3, 5, 6, 9
G5

0170 5346 7790
1738 8153 0222

6 1, 4, 7
7 0, 0
G6

904 664 709

8 6
G7

19 16 20 09

9 0, 0
XSMB 17-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 17-1-2008

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 26998 0 9
G1

57835

1 0, 9
G2

48488 14975

2 0,1,4,4,5,5
G3

27221 70620 14509
59962 70819 96510

3 0, 3, 5, 5
4 0
G4

1779 1925 8162 8740

5 0, 5, 8
G5

7424 4477 2569
5533 5650 0930

6 0, 2, 2, 9
7 5, 7, 9
G6

725 460 735

8 8
G7

24 94 58 55

9 4, 8
XSMB 17-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 17-1-2007

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 62218 0 2, 3, 3
G1

47270

1 1, 4, 5, 8
G2

37182 06421

2 1, 2, 3, 5, 9
G3

52223 89699 98364
76457 61734 48115

3 4, 8, 8
4
G4

6629 4799 7602 3068

5 7
G5

6625 4838 0092
6662 1622 1489

6 2, 4, 8
7 0
G6

403 295 387

8 2, 7, 9
G7

38 11 03 14

9 2, 5, 9, 9
XSMB 17-1 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 17-1 hay KQXSMB ngày 17/1 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 17-01 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 17-1 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 19/08)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...