XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB

Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 27/2

1. Xổ số Miền Bắc ngày 27-2-2018

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 36366 0 3, 7
G1

92352

1 1, 9
G2

88884 12671

2 3, 5, 7
G3

28352 65625 57562
65346 34798 38384

3 2, 3, 9
4 6, 6
G4

3803 1723 7207 2276

5 2, 2, 3
G5

9296 6468 0633
9619 1839 0727

6 2, 6, 8
7 1, 6, 9
G6

582 895 346

8 2, 4, 4
G7

53 79 32 11

9 5, 6, 8
Mã ĐB: 11MG
Đầy đủ
2 số
3 số
MB-27-2.jpg

2. XSMB ngày 27-2-2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 09823 0 5
G1

12038

1 0, 1
G2

43537 96161

2 3, 4, 6, 9
G3

36544 65451 49224
24775 47605 19540

3 3, 7, 8, 8, 9
4 0, 0, 4, 8
G4

6629 9810 5433 9691

5 1, 2, 2, 7
G5

8985 0085 4852
3648 9140 0826

6 1
7 5
G6

511 252 295

8 5, 5, 8
G7

39 88 57 38

9 1, 5
XSMB 27-2 nhiều năm XSMB 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Miền Bắc

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 27-2-2016

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 46409 0 4, 6, 8, 9
G1

09365

1 0, 1, 5, 8, 9
G2

83587 60495

2 0, 1, 9
G3

10119 65318 18477
01450 35611 50529

3 9
4 1, 4, 6
G4

8982 7210 7508 1006

5 0, 2
G5

8175 4895 9439
9115 6404 5746

6 5
7 5, 7
G6

721 820 044

8 2, 5, 7
G7

85 95 52 41

9 5, 5, 5
XSMB 27-2 nhiều năm LôTô XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

4. SXMB KQXSMB ngày 27-2-2015

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 48088 0 2, 4, 6, 9, 9
G1

95485

1 0, 1, 3, 5
G2

44085 02280

2 0, 5
G3

67872 57563 87487
28274 92310 02820

3 2
4 1, 7
G4

8095 5595 8547 2504

5 5
G5

0613 9109 8125
9106 9855 1515

6 3
7 2, 4, 9
G6

911 632 341

8 0, 5, 5, 7, 8
G7

02 96 79 09

9 5, 5, 6
XSMB 27-2 nhiều năm XSMB 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. XSMB ngày 27-2-2014

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 07448 0 4
G1

19070

1 2, 6, 7
G2

03362 47538

2 9, 9
G3

59058 33316 94129
57665 96459 36517

3 8
4 7, 8, 9
G4

9686 2729 7670 6762

5 3, 4, 4, 8, 9
G5

9504 2154 2212
3997 2981 0467

6 2, 2, 5, 7
7 0, 0, 3, 5
G6

049 375 492

8 1, 6
G7

54 47 73 53

9 2, 7
XSMB 27-2 nhiều năm XSMB 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. XSMB ngày 27-2-2013

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83590 0 2, 2, 5, 7, 9
G1

86931

1 0, 1
G2

63271 49773

2 6, 8, 9
G3

65026 30602 07771
06511 89307 86152

3 1, 1
4 3
G4

2728 9496 3543 5375

5 2, 6
G5

9531 2279 0629
7467 0156 5766

6 6, 7
7 1,1,3,5,6,6,9
G6

976 785 409

8 5
G7

05 76 10 02

9 0, 6
XSMB 27-2 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

7. XSMB ngày 27-2-2012

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 88299 0 0, 4, 6
G1

54304

1 5, 6, 7, 8
G2

45082 37147

2 0, 4, 8
G3

91498 47920 91845
58845 38236 37424

3 0, 3, 6
4 5, 5, 7
G4

1083 8615 5654 9628

5 4, 9
G5

0706 5618 6498
0517 3392 4516

6 5
7
G6

680 359 765

8 0, 2, 3, 4
G7

30 33 00 84

9 2, 8, 8, 9
XSMB 27-2 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

8. XSMB ngày 27-2-2011

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 06517 0 5, 7
G1

99291

1 1, 1, 2, 7
G2

59649 91893

2 6, 7
G3

43926 28805 24199
69067 11186 52150

3
4 0, 7, 9
G4

3427 2011 1274 1640

5 0, 4, 8
G5

4885 1212 2754
5407 4283 8663

6 3, 7
7 4, 8
G6

447 493 798

8 3, 5, 6
G7

91 78 58 11

9 1,1,3,3,8,9
XSMB 27-2 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

9. XSMB ngày 27-2-2010

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 25632 0 1, 1, 3, 5
G1

80403

1 0, 1, 8
G2

85469 61765

2 5
G3

71301 88910 88672
61125 57889 56932

3 0, 2, 2
4 2, 5, 9
G4

6701 5351 5467 0018

5 1, 3
G5

0988 4278 8230
0992 3005 7942

6 0,4,5,5,7,9
7 2, 8
G6

711 265 049

8 8, 9
G7

60 64 53 45

9 2
XSMB 27-2 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

10. XSMB ngày 27-2-2009

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 28575 0
G1

59876

1 2, 4, 6, 9
G2

49328 70783

2 1, 2, 6, 8
G3

59968 05926 14614
37350 86922 53519

3 2, 8, 8, 9
4 1, 3, 6, 7
G4

6838 4147 2441 3494

5 0
G5

5686 2812 6271
3032 6921 2846

6 8
7 1, 2, 5, 6, 8
G6

843 816 838

8 3, 3, 6
G7

72 39 78 83

9 4
XSMB 27-2 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

11. XSMB ngày 27-2-2008

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 83401 0 1, 2, 9
G1

98676

1 0, 1, 2, 8
G2

09471 96645

2 2, 4, 6
G3

27235 86444 23909
51940 68326 24072

3 5, 6, 8
4 0, 4, 4, 5, 8
G4

7559 7224 5312 9110

5 9
G5

3518 4536 9038
6802 2411 5895

6 2, 2
7 1, 2, 6, 7, 8
G6

777 162 462

8
G7

44 78 22 48

9 5
XSMB 27-2 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

12. XSMB ngày 27-2-2007

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
ĐB 73059 0 3, 7
G1

05960

1 1, 6, 7, 9
G2

56267 11754

2 0, 4, 6
G3

96517 81919 70184
72971 23207 98696

3 3, 8, 8
4 0, 7
G4

2255 7526 0284 8740

5 4, 5, 6, 9, 9
G5

2068 1138 1924
7803 1259 0438

6 0, 7, 8
7 1
G6

247 011 533

8 4, 4
G7

20 56 93 16

9 3, 6
XSMB 27-2 nhiều năm In vé dò XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số

Về XSMB 30 ngày liên tiếp

XSMB ngày 27-2 hay KQXSMB ngày 27/2 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 27-02 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng

Phiên bản XSMB ngày 27-2 nhiều năm AMP

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 23/09)

KQXS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Đang tải dữ liệu...